Sunteți pe pagina 1din 1

Tema : Alimentația si activitatea fizică.

Sarcini pentru verificarea cunoștințelor:

1. Elaborați un studiu de caz despre anorexie sau bulemie. Formulați 5


ăntrebări la tema dată.
2. Care este importanța microelementelor: calciu, magneziu, caliu, natriu, fier,
cobalt, iod. Indică alimentele cu conținut bogat in aceste microelemente.
3. Enumeră 7 beneficii a unui program regulat de exetciții fizice.