Sunteți pe pagina 1din 4

Test de evaluare algebra clasa a VIII-a din 06.02.

2017

Nume si prenume elev…………………………....... timp de lucru> 45 min


Ecuatii, Inecuații și sisteme

1.Uniți elementele coloanei A cu elementele coloanei B


A B
10−2 x
<0
Ecuație de gradul I cu o necunoscută −5
Ecuație de gradul I cu două necunoscute (3x – 2) = 5 – 2·(2x – 3)
Inecuație de gradul I cu o necunoscută x2-5x+6=0
2x+3 y=−1
2. Completați spațiile libere:
a) „Perechea (4,1) este solutie a ecuatiei 2x-y=9” este propozitie.............................
b) Solutiile naturale ale inecuatiei 3x-2<4 sunt:................................
3.Rezolvați în R ecuatiile
a) 3x+5=0
b) 3(x+2)+4(x+5)=7

4. Rezolvaţi inecuaţia în R ( x−1 )2 +3 x≤( x−3 )( x +3 ) +13


Test de evaluare algebra clasa a VIII-a din 06.02.2017

5. Pentru un spectacol s-au vândut 120 bilete cu 5 şi 10 lei biletul, încasându-se 790 lei. Aflaţi
câte bilete au fost de fiecare.

6. Rezolvați sistemul de inecuații.


{37x−18<4
x+6≥5 x+12
x−20
Test de evaluare algebra clasa a VIII-a din 06.02.2017

Nume si prenume elev………………………….......


Ecuatii, Inecuații și sisteme

1.Uniți elementele coloanei A cu elementele coloanei B


A B
10−2 x
=0
Ecuație de gradul I cu o necunoscută −5
Ecuație de gradul I cu două necunoscute (3x2 – 2) = 5 – 2·(2x – 3)
Inecuație de gradul I cu o necunoscută 2x-5z+6=0
2 x +3 x <−1
2. Completați spațiile libere:
a) „-3 este soluție a inecuatiei 2x+5>0 „ este o propoziție ...................
b) Inecuația x+5<3 are în R ca soluție intervalul:................................
3.Rezolvați în R ecuatiile
a) 3x – 7 = 5x – 11
b) 3 – 4·(3x – 2) = 2·(5x – 3)

2 x−1 x−2 9 x −3
− ≥
4. Rezolvaţi inecuaţia în R 2 5 10
Test de evaluare algebra clasa a VIII-a din 06.02.2017

5. Într-o curte sunt 74 raţe şi porci, care au în total 246 picioare. Câte raţe şi câţi porci sunt în
curte .

2x−3≤0

6. Rezolvați sistemul de inecuații.


{3x−1>0
2 x−1≥0