Sunteți pe pagina 1din 3

Tema:Covid-19 și calitatea produselor:

amenințări și efecte de îmbunătățire


Unele schimbări par negative la suprafață, dar curând vei realiza că a fost creat spațiu în
viața ta astfel încât ceva nou să apară – Eckhart Tolle

La începutul anului 2020 întreg globul pământesc a intrat într-o luptă devastatoare cu un
inamic necunostucut până atunci civilizației numit SARS-COVID 19 .Pandemia Covid19 a pus
omenirea în fața unor provocări care nu a mai avut precedent. Primordial situația stresantă și
anturajul devastator și-a adus impacte semnificative asupra calității producerii. La etapa inițială
pentru a face față epidemiei fiecare stat la rândul său a fost impus de situație să declare carantină
totală.

Blocarea integrală a omeniirii, reducerea orelor de lucru,majorarea numărului de concedii,


dar și micșorarea investițiilor in producere a condus la sistarea producerii ,industriei
prelucrătoare si producătoare , transport, agricultură,aviație și reducerea parțială a activităților
vorbind de educație, sport și munca profesională care la rândul său intră în regim online de lucru.

Pandemia COVID-19 a reprezentat provocări majore pentru disponibilitatea si protecția


personalului acest aspect necesita sprijin pentru locurile de muncă la distanță .Toți acești factori
au condus spre o scădere evidențiată a calității și productivității , fiindcă companiile au fost
nevoite sa implimenteze noi procese de muncă care ar putea asigura igiena si distanța sociala a
personalului dar și să revizuiească indeletniciri speciale pentru a asigura unui angajat cunoștinte
multilaterale în domeniu .

La începutul acestei bătălii globale primul impuls negativ a suportat sectorul producerii
unde standartele și calitatea produselor finale au început a manifesta o atenuare a efectelor
negative considerabil vizibileinfluențate de factorul economic. În situația dramatică creată
producerea s-a izbit de prima criză creată între cererile menționate și ofertele propuse.La
momentul când rezervele de materie primă sunt aproape epuizate apare necesitatea de a cauta
soluții alternative , inclusiv înlocuirea materiei prime importate cu materia primă locală sau
înlocuitoare de materie primă ce a dus la reducerea sporită a calității produselor finale .

O problemă majoră pentru calitatea producerii a devenit nivelul sporit de panică sau
factorul psihologic. Umanitatea s-a izbit involuntar cu situația dramatică creată fiind nepregatită
fizic cât și moral. Este evident că un lucrător care este influențat de stres nu mai este la fel de
productiv , isteț si activ precum ar putea fi, iar lucrul sub influenta îndelungată a stresului
prelungit poate conduce la probleme de concentrare, erori involuntare și comportamente
negative sau inadecvate . La începutul pandemiei globale de covid 19 riscul sporit de infectare,
ineficacitatea tratamentelor implimentate și statistica înspăimântătoare a cazelor de deces au dus
la izolarea totală a omenirii fapt ce a accelerat apariția senzației de nesiguranță la locul de muncă
.

Pentru stoparea răspândirii pandemiei și evoluției sale de către conducerea statelor au fost
impuse unele norme de conduită , măsuri de precauție cât și regimuri de lucru modificate pentru
a limita interacțiunea persoanelor ce activează sau dus la zero interacțiunea între schimburi ce a
îngrelat situația . O data cu implimentarea legii privind purtarea indiscutabilă a echipamentelor
de protecție atțt măștile ,mănușilor,vizoarelor cât și costumelor special destinate pentru evitarea
contactelor cu mediul ambient producătorii încep a pierde din calitatea produselor fapt ce este
datorat neândămânării provocate de acestea se reduce simțul tactil al persoanelor , manevrarea
îngrelată a unor aparate utilizate în producere cât și mobilizarea redusă .

Totodată în acest contecst nu putem constata doar efecte negative al pandemiei se


evidențiază un și de oportunități create de acest fenomen devastator . Primul după părerea mea ar
fi odata cu neliniștirea și statisticile sperietoare s-a sporit nivelul de atenție în ceea ce privește
asigurarea sănătății ăn cadrul condițiilor de muncă un șir de norme impuse cum ar fi utilizarea
regulate a dezinfectanților, purtarea manuților și măștilor de protecție impunerea distanței
sociale obligtorie reduce răspândirea covid 19 dar nu numai in asa mod scapam și de multe alte
boli transmisibile .

Ce ține de locurile de muncă unde este implimentată cu stricta regularitate menținerea


locului de lucru în permanentă curățenie cât și dezinfectarea în orar a acestuia duce la creșterea
eficienții lucrului și al calității căci după cum se știe calitatea poduselor începe cu calitatea
condițiilor lucrului. Reducere orelor de lucru cât și a personalului aduce unele beneficii în
calitatea procesului cum ar fi sporirea atenție fapt ce se datorează organizmului omenesc mai
odihnit ,interacțiunea ăn timpul activității profesionale cu semenii săi , fiind bine definit că
facoturl omenesc ca neatenția, oboseala, nivelul sporit de agresivitate ,sustragerea în timpul
muncii își asumă un mare procentaj de riscuri a apariției calității micșorate sau perderi totale .

În timp ce organizațiile directe către consumatori se stăruie să facă față cererilor și


urgențelor clienților pandemia COVID 19 a inițiat un nou capitol de inovații comerciale . Apar
noi modele de comportament de achizitioanare a produselor care dupa părerea ,mea v-a exista și
dincolo de pandemie fiind o metoda eficace în vînzare .Comerțul digital apărut din start ca o
oportunitate secundară de realizare a mărfii devine o necesitate globală în regim de carantină
totală ,acum intreprinderile pun accent pe livrarea mărfii fără contact sau livrarea di ușă in ușă .
Pandemia COVID-19 va avea , de asemenea , influentă de lunga durată asupra viitorului
producerii. Acest lucru ne evidențiaza necesitatea reacționării urgente din parte întreprinderilor
în raport cu o asemenea situație,întreprinderile au drepr scop sporirea rezistenței receptivității
agilității și responsabilității ceea ce privește operatțiuni de fabricație.Mai mult de atât pandemia
COVID 19 ne-a demonstrat ca o bună parte din iîtreprinderile din țară mai au de muncit destul
pentru a deveni organzaâii dezvoltate digital , rezistente și flexibile care sar putea adapta în
contextul oricarei crize atât economice ,cât biologice sau ecologige .

Provocarea de astăzi este o buna șansă de a țnvăța , de a ne dezvolta și a ne modifica


producția și calitatea sa cu un ochi spre viitor .