Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Vecernia sărbătorilor

S: Toacă in toaca mare, trage clopotele și aprinde candelele


P: Intrând în biserică zice rugăciunea ,,Intra-voi în casa ta...''
S: Ceasul IX
P: În timpul rugăciunii ,,Stăpâne Doamne...'' preotul ,,ia vremea'', apoi deschide dvera și direct
binecuvântarea mică
S: Amin. Veniți să ne închinăm, ps. 103
P: În timpul ps. 103, preotul rostește cele 7 rugăciuni ale luminilor; după psalm - ectenia mare
S: Catisma de rând (Sâmbătă catisma de rând în trei stări) - după fiecare stare - ectenia mică; la
parohii se cântă ,,Fericit bărbatul'', slavă..., și acum...,Aliluia (x3)
P: Ectenia mică
S: Doamne strigat-am (sâmbătă pe glasul din Octoih, în rest pe glasul din Minei) cu stihurile și
stihirile sărbătorii (indicate de: tipic/minei/triod/penticostar)
P: Cădirea mare (în timp ce strana cântă ,,Să se îndrepteze...''); apoi la ultima stihiră înainte de
,,Slavă...'' de la ,,Doamne strigat-am'', preotul îmbracă felonul; când începe ,,Slavă...'' deschide
ușile împărătești, plecându-se către credincioși. Când începe ,,Și acum...'', face vohodul cu
cădelnița (ocolind Sf. Masă prin dreapta, vine sub policandru și spune Rugăciunea Intrării; apoi
trece cădelnița în mâna stângă și zice: ,,Bine este cuvântată intrarea sfinților tăi...''; apoi de pe solee
face cădirea mică; apoi după terminarea stihirilor de la ,,Și acum...'', cădește cruciș spre altar) și zice
,,Înțelepciune drepți!''; apoi intră în altar continuând cădirea
S: Lumină lină
P: Să luăm aminte
S: Prochimenul zilei cu stihurile indicate în Ceaslov/Catavasier (apoi se citesc paremiile dacă
sărbătoarea are paremii)
P: Ectenia întreită (cu ușile împărătești închise)
S: Învrednicește-ne Doamne...
P: Ectenia cererilor; apoi ,,Pace tuturor...''
S: Și duhului tău...
P: Capetele noastre Domnului să le plecăm! (apoi imediat rugăciunea plecării capetelor)
S: Ție Doamne
P: Fie stăpânirea împărăției Tale...
S: Stihoavna cu stihurile și stihirile ei; apoi ,,Acum liberează...''; apoi rugăciunile începătoare
P: Că a ta este împărăția (ecfonis Tatăl Nostru)
S: Troparele (SÂMBĂTĂ SEARA - troparul Învierii pe glasul de rând, ,,Slavă...'', troparul sfântului
din Minei, ,,Și acum...'', troparul Născătoarei de Dumnezeu din ale învierii dar pe glasul de la
troparul sfântului din Minei; LA PRAZNICE ÎMPĂRĂTEȘTI - troparul praznicului de 3 ori; LA
SĂRBĂTORILE SFINȚILOR - troparul sărbătorii de două ori, ,,Slavă...'', ,,Și acum...'', troparul
Născătoarei pe glasul troparului sfântului)
P: Deschide ușile împărătești și zice ,,Înțelepciune'' și face otpustul; apoi închide ușile și dvera.