Sunteți pe pagina 1din 238

Proiectarea unităților de învățare

Clasa a II a
An școlar: 2020-2021

Profesor învățământ primar:


SEMESTRUL I : ( 14. 09. 2020- 29. 01. 2021) 17 saptamani
Unitatea de invatare: Școala și cartea, doi prieteni adevărați
Numar de ore alocat: 18 ore
Saptamana: 14. 09- 18.09. 2020

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U CLR 1.Actualizarea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: observarea
N 1.1 cunoştinţelor întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat manual, jetoane sistematică
I 1.2 din clasa I - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate colorate, (probe orale,
1.3 de mesajul text Caiet de lucru probe
2.3 Text suport: - identificarea personajelor dintr-un text audiat (Editura Intuitext) practice,
2.4 Ziua când toţi - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate fişe de lucru,
3.1 au şapte ani, într-un text audiat Resurse teme pentru
3.4 după Octav - despărţirea cuvintelor în silabe procedurale: acasă),
4.1 Pancu-Iaşi - identificarea unor cuvinte date după criterii observarea portofoliul,
4.2 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final dirijată,conversaţia, proiectul
etc. explicaţia, învăţarea
- formularea unei opinii referitoare la un prin descoperire, probă de
AVAP personaj/o întâmplare/un mod de comportament jocul didactică, evaluare
etc. munca independentă orală/scrisă
- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor Forme de organizare
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă /în gând; a colectivului:
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitatea frontală,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu activitate
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de individuală
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care
să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul
unor activităţi individuale sau comune
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe
propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-un
spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de creaţie)

Scolarei si scolarite- cantec,repetare

https://www.youtube.com/watch?v=96lHF8ynv_Q
https://www.youtube.com/watch?v=a1O5xWxgLTw
CLR 1.Actualizarea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la CLR 1.Actualizare
cunoştinţelor întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat a
1.1 din clasa I - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate 1.1 cunoştinţelor
1.2 de mesajul text 1.2 din clasa I
1.3 Text suport: - identificarea personajelor dintr-un text audiat 1.3
2.3 Ziua când toţi - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate 2.3 Text suport:
2.4 au şapte ani, într-un text audiat 2.4 Ziua când toţi
3.1 după Octav 3.1
- despărţirea cuvintelor în silabe au şapte ani,
3.4 Pancu-Iaşi 3.4
- identificarea unor cuvinte date după criterii după Octav
4.1 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final 4.1 Pancu-Iaşi
4.2 etc. 4.2
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de comportament
MM etc. MM
- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă /în gând;
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care
să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul
unor activităţi individuale sau comune
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe
propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-un
spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de creaţie)
Noi acum suntem scolari- repetare, cantec

https://www.youtube.com/watch?v=zZUlNxq5t4Q

MEM Numerele - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea


naturale de la - evidenţierea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor dintr - un manual, caietul elevului, sistematică
1.1 0 la 100 număr fişe de lucru, culegeri, (probe orale,
- aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite numărătoare poziţională, probe practice,
condiţii axa numerelor, figurine, fişe de lucru,
Recunoaştere, magneţi, riglete, atlas, teme pentru
formare, citire, - identificarea numerelor pare şi impare dintr - un şir dat ilustraţii, planşe, globul acasă),
scriere pământesc, hartă, portofoliul,
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe cuburi, diverse mat. proiectul
planşe/modele simple/ în filme documentare necesare experimentelor
Numere pare Resurse procedurale:
1.2 şi impare observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
Despre planete învăţarea prin desc.,
3.1 Cantecul: Eu si matematica demonstraţia,
https://www.youtube.com/watch?v=KHhUpZ7ZkYQ experimentul, jocul de
rol
Cantecul: Jocul numerelor Forme de organizare a
https://www.youtube.com/watch?v=i5NydG8nbHk colectivului
activitatea frontală,
individuală
CLR
AVAP Jocul culorilor,
al liniilor și al Observarea mascotelor, a casetelor și Materiale și Observarea
simbolurilor folosite în manual și . instrumente-hârtie reacţiilor copiilor
1.1; punctelor (pag. liniată și neliniată, pe parcursul
3) diverse obiecte, creion activităţilor
2.2; grafit, creioane colorate,
creioane cerate, peniță, Observarea
2.3; radieră, acuarele, tușuri, modului de lucru
guașe, tempera, acrilice, și implicarea în
2.5 ulei, hârtie colorată, activitățile
pensulă, burete, PC, propuse
CLR tabletă foarfece, lipici,
ziare sau reviste vechi
etc.
Elemente de limbaj
plastic: linia și punctul Analiza
produselor
Tehnici de lucru: linie obținute, după
modulată, repetiție, criterii date
caligrafie, pensulație Completarea
enunțurilor de la
Produse ale activității: pag. 14, din
desen liber, decorații,
manual, în
compoziții
Jurnalul de
învățare

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs


specifice - detalieri- - .
instrumente
-
M Activitati integrate
A MEM Numerele - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse Observarea
R naturale de la - evidenţierea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor dintr - un materiale: sistematică
T 1.1 0 la 100 număr manual, (probe orale,
I - aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite caietul probe
Recunoaştere, condiţii elevului, fişe practice, fişe
formare, de lucru, de lucru,
citire, scriere - identificarea numerelor pare şi impare dintr - un şir dat culegeri, teme pentru
numărătoare acasă),
Numere pare - recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe poziţională, portofoliul,
1.2 şi impare planşe/modele simple/ în filme documentare axa proiectul
numerelor,
Despre figurine,
3.1 planete magneţi,
riglete, atlas,
ilustraţii,
Cantecul: Eu si matematica planşe, globul
https://www.youtube.com/watch? pământesc,
MM v=KHhUpZ7ZkYQ hartă, cuburi,
diverse mat.
Cantecul: Jocul numerelor necesare
https://www.youtube.com/watch?v=i5NydG8nbHk experimentelo
r
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
desc.,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală,
individuală
Religie
CLR 1.Actualizare - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări Resurse
1.1 a legate de tema şi mesajul textului audiat materiale:
1.2 cunoştinţelor - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de manual,
1.3 din clasa I mesajul text caietul
2.3 - identificarea personajelor dintr-un text audiat elevului, fişe
2.4 Text suport: - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un de lucru,
3.1 Ziua când toţi text audiat culegeri,
3.4 au şapte ani, - despărţirea cuvintelor în silabe numărătoare
4.1 după Octav - identificarea unor cuvinte date după criterii precum:
4.2 Pancu-Iaşi număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc.
- formularea unei opinii referitoare la un personaj/o
MM întâmplare/un mod de comportament etc.
- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte
(citire cu voce tare/în şoaptă /în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul,
linia de dialog) sau respectând un detaliu/o idee din text
(joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care să fie
înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau transcrieri/copieri
de glume, ghicitori, poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text
pe teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor
activităţi individuale sau comune
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”, „Visul
meu este să...”), rime, poveşti etc. pe propriul caiet, pe un
caiet al clasei sau într-un spaţiu special amenajat (de ex.:
Colţul de creaţie)

Scolarei si scolarite- cantec,repetare


https://www.youtube.com/watch?v=96lHF8ynv_Q

Educati
e Fizica

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
I CLR 1.Actualizarea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: Observarea
E 1.1 cunoştinţelor întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat manual, jetoane sistematică
R 1.2 din clasa I - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate colorate, (probe orale,
C 1.3 de mesajul text Caiet de lucru ( probe practice,
U 2.3 Text suport: - identificarea personajelor dintr-un text audiat fişe de lucru,
R 2.4 Ziua când toţi - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate Resurse teme pentru
I 3.1 au şapte ani, într-un text audiat procedurale: acasă),
3.4 după Octav - despărţirea cuvintelor în silabe observarea portofoliul,
4.1 Pancu-Iaşi - identificarea unor cuvinte date după criterii dirijată,conversaţia, proiectul
4.2 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final explicaţia,
etc. învăţarea prin
AVAP - formularea unei opinii referitoare la un descoperire, jocul
personaj/o întâmplare/un mod de comportament didactică, munca
etc. independentă
- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor Forme de
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă /în gând; citire organizare a
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) colectivului:
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu activitatea frontală,
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de activitate
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care
să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul
unor activităţi individuale sau comune
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe
propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-un
spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de creaţie)
Desen din imaginative
Scolarei si scolarite- cantec,repetare

https://www.youtube.com/watch?v=96lHF8ynv_Q

Englez
a

MEM Compararea, aflarea unui Observarea


1.1 ordonarea şi număr/a unor sistematică
rotunjirea aflarea unui număr/a unor numere, respectând numere, respectând (probe orale,
numerelor anumite condiţii anumite condiţii probe practice,
naturale de la fişe de lucru,
0 la 100 - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea - compararea unor teme pentru
elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor grupuri de obiecte acasă),
Pământul – comune, punerea în corespondenţă prin punerea portofoliul,
1.2 alcătuire, - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, elementelor unele proiectul
formarea zilei utilizând semnele <, >, = sub altele,
şi a nopţii - compararea a două numere naturale mai mici încercuirea părţilor
3.1 decât 1000, atunci când acestea au acelaşi număr comune, punerea în
de sute/de zeci/de unităţi, cu ajutorul numărătorii corespondenţă
de poziţionare - scrierea
CLR -aşezarea în ordine crescătoare / descrescătoare a rezultatelor
unor numere date obţinute prin
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe comparare,
baza algoritmului de comparare a două numere utilizând semnele
mai <, >, =
mici decât 1000 - compararea a
- rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui număr dat două numere
naturale mai mici
decât 1000, atunci
când acestea au
acelaşi număr de
sute/de zeci/de
unităţi, cu ajutorul
numărătorii de
poziţionare
-aşezarea în ordine
crescătoare /
descrescătoare a
unor numere date
- identificarea
numărului mai
mic/mai mare pe
baza algoritmului
de comparare a
două numere mai
mici decât 1000
- rotunjirea la zeci
şi /sau sute a unui
număr dat

MM Elemente de Resurse
limbaj ● jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” materiale: ● observare
1.1.; muzical ● exersarea acuităţii auditive de diferenţiere sistematică
1.2. Timbrul spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde se manualul ● evaluare
Sunete din aude?”) tipărit/digital, orală
CLR mediul ● diferențierea sunetelor reprezentate prin litere, caietul, surse audio ● temă de lucru
înconjurător de sunete plăcute (din natură) și sunete neplăcute în clasă
Sunete (zgomote) Resurse ● inter-
muzicale ● audiţia – joc pentru diferenţierea sunetelor din procedurale: evaluare
vocale mediul înconjurător Metode: ●auto-evaluare
Sunete ● redarea unor sunete din mediul înconjurător conversaţia,
muzicale explicaţia,
instrumentale exerciţiul, munca
(toba, pianul, Audiție: Hai li, hai la, grupul Do-re-micii independentă, jocul
vioara) https://www.youtube.com/watch?v=9-8Lkh1pJ8w didactic
1. Sunete din Organizare:
mediul activitate frontală,
înconjurător individuală şi pe
manual pag. 6- grupe
7

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
J Activitati integrate
O CLR 2.Textul. Titlul. - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: observarea
I 1.2 Autorul. audiat manual, jetoane sistematică
1.4 Alineatele - precizarea locului şi timpului acţiunii pentru etichete, (probe orale,
2.1 prezentate într-un text audiat Caiet de lucru probe
2.2  A se prezenta sau a - formularea de răspunsuri la întrebări (Editura Art practice,
2.3 prezenta pe cineva referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Educațional) fişe de lucru,
3.1  Dialogul Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce teme pentru
3.4  Salutul. cauză?, Cu ce scop?” etc.) Resurse acasă),
4.1  Alfabetul - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi procedurale: portofoliul,
4.  Literele mari și mici cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe observarea proiectul
de mână mână, marionete, măşti etc. dirijată,conversaţia,
 Grupurile de litere - oferirea unor informaţii despre sine, explicaţia, învăţarea probă de
despre familie, colegi, despre activităţile prin descoperire, evaluare
preferate etc., folosind enunţuri jocul orală/scrisă
Text suport: Luchi,
- dramatizări ale unor fragmente din texte
după Otilia Cazimir
narative cunoscute
- dialoguri despre sine, despre familie,
colegi, despre animalul preferat,
activităţile preferate/desfăşurate etc.
- realizarea unor postere care să ilustreze
reguli de comunicare eficientă (vorbirea
pe rând, ascultarea, păstrarea ideii)
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte (citire cu voce tare/în
şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt,
cu adaptarea intonaţiei impusă de
semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de
lectură în care să fie înregistrate titlul şi
personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori,
poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
MEM Recapitulare/ - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, Resurse materiale:
Evaluare bile etc) a numerelor din intervalul manual, caietul Observarea
0 - 100 elevului, fişe de sistematică
- compararea unor grupuri de obiecte prin lucru, culegeri, (probe orale,
punerea elementelor unele sub altele, numărătoare probe
încercuirea părţilor comune, punerea în poziţională, axa practice, fişe
corespondenţă numerelor, figurine, de lucru,
- aşezarea în ordine crescătoare/de magneţi, riglete, teme pentru
screscătoare a unor numere date atlas, ilustraţii, acasă),
- rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui planşe, globul portofoliul,
număr dat pământesc, hartă, proiectul
- identificarea poziţiei pe care o ocupă cuburi, diverse mat.
diverse obiecte în desene/realitatea necesare
imediată, în raport cu alte obiecte experimentelor
precizate Resurse
procedurale:
-realizarea unor experienţe care observarea dirijată,
evidenţiază mişcarea Lunii în jurul conversaţia,
Pământului/unui satelit în jurul unei explicaţia, învăţarea
planete prin desc.,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în
perechi, individuală
Educatie .
Fizica
DP AUTOCUNOAŞTER . materiale: caiet,
1.1 E ŞI ATITUDINE Eu şi ceilalţi fişe de lucru,
POZITIVĂ FAŢĂ DE rechizite
SINE ŞI FAŢĂ DE jocuri de autocunoaştere şi b. procedurale:
CEILALŢI intercunoaştere prin folosirea diferitelor
conversaţia
CLR forme de comunicare euristică, exerciţiul,
- exerciţii artcreative realizate în mod muncă
individual sau în echipă (prezentarea unor independentă,
forme originale de salut în cadrul cărora problematizarea,
AVAP copiii îşi atribuie o simularea, joc de
însuşire/calitate care-i face unici şi rol, joc didactic
diferiţi de c. forme de
ceilalţi; obţinerea unor produse unice: organizare a
decuparea unei hârtii împăturite în forme colectivului:
diferite, colorarea unui obiect, activitate frontală,
interpretarea în manieră proprie a unui rol activitate
etc., desenarea conturului mâinii sau a individuală
amprentelor personale etc.)
- confecţionarea unor cadouri de tipul
„lucru
manual”
- analizarea unor personaje din poveşti/
povestiri sau din viaţa reală, în scopul
identificării unor asemănări şi deosebiri
între sine şi acestea

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
V Activitati integrate
I CLR 2.Textul. - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
1.2 Titlul. - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate manual, jetoane sistematică
N 1.4 Autorul. într-un text audiat pentru etichete, (probe orale,
E 2.1 Alineatele - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare Caiet de lucru probe
R 2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, (Editura Art practice,
I 2.3  A se Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Educațional) fişe de lucru,
3.1 prezenta sau - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi teme pentru
3.4 a prezenta cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, Resurse acasă),
4.1 pe cineva marionete, măşti etc. procedurale: portofoliul,
4.2  Dialogul - oferirea unor informaţii despre sine, despre observarea proiectul
 Salutul. familie, colegi, despre activităţile preferate etc., dirijată,conversaţia,
 Alfabetul folosind enunţuri explicaţia, învăţarea probă de
 Literele - dramatizări ale unor fragmente din texte narative prin descoperire, evaluare
mari și mici cunoscute jocul didactică, orală/scrisă
de mână - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, munca independentă
 Grupurile despre animalul preferat, activităţile
de litere preferate/desfăşurate etc. Forme de organizare
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli de a colectivului:
Text suport: comunicare eficientă (vorbirea pe rând, activitatea frontală,
Luchi, după ascultarea, păstrarea ideii) activitate în echipă,
Otilia Cazimir - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor activitate în perechi,
MEM scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire activitate
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care
să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
- reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc) a Resurse materiale:
MEM Recapitulare/ numerelor din intervalul manual, caietul Observarea
Evaluare 0 - 100 elevului, fişe de sistematică
- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea lucru, culegeri, (probe orale,
elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor numărătoare probe
comune, punerea în corespondenţă poziţională, axa practice, fişe
CLR - aşezarea în ordine crescătoare/de numerelor, figurine, de lucru, teme
screscătoare a unor numere date magneţi, riglete, pentru acasă),
- rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui număr dat atlas, ilustraţii, portofoliul,
- identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse planşe, globul proiectul
obiecte în desene/realitatea imediată, în raport cu pământesc, hartă,
alte obiecte precizate cuburi, diverse mat.
necesare
-realizarea unor experienţe care evidenţiază experimentelor
mişcarea Lunii în jurul Pământului/unui satelit în Resurse
jurul unei planete procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin desc.,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în echipă, în perechi,
individuală
, ● observare
Elemente de ., Resurse sistematică
MM limbaj materiale: ● evaluare
1.1.; muzical manualul orală
1.2 Timbrul ● jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” tipărit/digital, ● temă de
Sunete din ● exersarea acuităţii auditive de diferenţiere caietul, surse audio lucru în clasă
mediul spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde se ● inter-
înconjurător aude?”) Resurse evaluare
Sunete ● diferențierea sunetelor reprezentate prin litere, procedurale: ●auto-
muzicale de sunete plăcute (din natură) și sunete neplăcute Metode: conversaţia, evaluare
vocale (zgomote) explicaţia,
Sunete ● audiţia – joc pentru diferenţierea sunetelor din exerciţiul, munca
muzicale mediul înconjurător independentă, jocul
instrumentale ● redarea unor sunete din mediul înconjurător didactic
(toba, pianul, Organizare:
vioara) activitate frontală,
1. Sunete din individuală şi pe
mediul grupe
înconjurător Audiție: Hai li, hai la, grupul Do-re-micii
manual pag. 6- Anexe
7
AVAP Jocul
1.1; culorilor, al Observarea mascotelor, a casetelor și simbolurilor Materiale și Observarea
liniilor și al folosite în manual instrumente-hârtie reacţiilor
2.2; punctelor liniată și neliniată, copiilor pe
(pag. 3 diverse obiecte, parcursul
2.3; creion grafit, activităţilor
creioane colorate,
2.5 creioane cerate, Observarea
peniță, radieră, modului de
acuarele, tușuri, lucru și
CLR guașe, tempera, implicarea în
acrilice, ulei, hârtie activitățile
colorată, pensulă, propuse
burete, PC, tabletă
foarfece, lipici, ziare
sau reviste vechi etc.
Elemente de limbaj
plastic: linia și Analiza
punctul produselor
obținute,
Tehnici de lucru: după criterii
linie modulată, date
repetiție, caligrafie, Completarea
pensulație enunțurilor de
la pag. 14, din
Produse ale manual, în
activității: desen Jurnalul de
liber, decorații, învățare
compoziții
Saptamana : 21 . 09- 25. 09. 2020

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
L Activitati integrate
U CLR 2.Textul. - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
N 1.2 Titlul. - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate manual, jetoane sistematică
I 1.4 Autorul. într-un text audiat pentru etichete, (probe orale,
2.1 Alineatele - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare Caiet de lucru probe
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, (Editura Intuitext) practice,
2.3  A se Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) fişe de lucru,
3.1 prezenta sau - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi Resurse teme pentru
3.4 a prezenta cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, procedurale: acasă),
4.1 pe cineva marionete, măşti etc. observarea portofoliul,
4.2  Dialogul - oferirea unor informaţii despre sine, despre dirijată,conversaţia, proiectul
 Salutul. familie, colegi, despre activităţile preferate etc., explicaţia, învăţarea
AVAP  Alfabetul folosind enunţuri prin descoperire, probă de
 Literele - dramatizări ale unor fragmente din texte narative jocul didactică, evaluare
mari și mici cunoscute munca independentă orală/
de mână - dialoguri despre sine, despre familie, colegi,
 Grupurile despre animalul preferat, activităţile
de litere preferate/desfăşurate etc.
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli de
Text suport: comunicare eficientă (vorbirea pe rând,
Luchi, după ascultarea, păstrarea ideii)
Otilia Cazimir - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care
să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
2.Textul. - identificarea personajelor dintr-un text audiat
CLR Titlul. - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate Resurse materiale: observarea
1.2 Autorul. într-un text audiat manual, jetoane sistematică
1.4 Alineatele - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare pentru etichete, (probe orale,
2.1 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Caiet de lucru probe
2.2  A se Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) (Editura Intuitext) practice,
2.3 prezenta sau - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi fişe de lucru,
3.1 a prezenta cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, Resurse teme pentru
3.4 pe cineva marionete, măşti etc. procedurale: acasă),
4.1  Dialogul - oferirea unor informaţii despre sine, despre observarea portofoliul,
4.2  Salutul. familie, colegi, despre activităţile preferate etc., dirijată,conversaţia, proiectul
 Alfabetul folosind enunţuri explicaţia, învăţarea
AVAP  Literele - dramatizări ale unor fragmente din texte narative prin descoperire, probă de
mari și mici cunoscute jocul didactică, evaluare orală
de mână - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, munca independentă
 Grupurile despre animalul preferat, activităţile
de litere preferate/desfăşurate etc.
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli de
Text suport: comunicare eficientă (vorbirea pe rând,
Luchi, după ascultarea, păstrarea ideii)
Otilia Cazimir - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care
să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
Resurse materiale: Observarea
MEM Adunarea şi - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât manual, caietul sistematică
1.3 scăderea 1000 cu reprezentarea lor prin desen elevului, fişe de (probe orale,
2 numerelor - identificarea ordinelor şi claselor lucru, culegeri, probe
naturale de la numărătoare practice, fişe
0 la 100, fără - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda poziţională, axa de lucru, teme
trecere peste balanţei, proba adunării / scăderii sau prin metoda numerelor, figurine, pentru acasă),
ordin încercării magneţi, riglete, portofoliul,
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe atlas, ilustraţii, proiectul
Forme de baza comparării a două numere mai mici decât planşe, globul
relief - 100 şi scrierea relaţiei pământesc, hartă,
munţii - compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu cuburi, diverse
operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite materiale necesare
- recunoaşterea în desene/ imagini/ machete/ filme experimentelor
documentare / prezentări a unor forme de relief Resurse
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă procedurale:
observarea dirijată,
- selectarea unor imagini care reprezintă anumite conversaţia,
forme de relief (munţi, dealuri, câmpii) dintr-o explicaţia, învăţarea
serie de imagini date prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală

AVAP Materiale și
instrumente cu Identificarea de materiale și instrumente cu Materiale și Observarea
1.1; ajutorul ajutorul cărora se pot crea obiecte (pag. 8) instrumente-hârtie reacţiilor
cărora poți liniată și neliniată, copiilor pe
2.2; crea obiecte diverse obiecte, parcursul
creion grafit, activităţilor
2.3; creioane colorate,
creioane cerate, Observarea
2.5 peniță, radieră, modului de
acuarele, tușuri, lucru și
guașe, tempera, implicarea în
MEM acrilice, ulei, hârtie activitățile
colorată, pensulă, propuse
burete, PC, tabletă
foarfece, lipici, ziare
MM sau reviste vechi etc. Analiza
Elemente de limbaj produselor
plastic: linia și obținute,
punctul după criterii
date
Tehnici de lucru: Completarea
linie modulată, enunțurilor de
repetiție, caligrafie, la pag. 14, din
pensulație manual, în
Jurnalul de
Produse ale învățare
activității: desen
liber, decorații,
compoziții

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
A MEM Adunarea şi - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, Resurse materiale: Observarea
R 1.1 scăderea cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul manual, caietul sistematică
T 1.3 numerelor şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor elevului, fişe de (probe orale,
I naturale de la şi sutelor lucru, culegeri, probe
0 la 100, cu - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / numărătoare practice, fişe
trecere peste diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / poziţională, axa de lucru,
ordin dublul etc.” numerelor, figurine, teme pentru
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda magneţi, riglete, acasă),
Forme de balanţei, proba adunării / scăderii sau prin metoda atlas, ilustraţii, portofoliul,
relief - încercării planşe, globul proiectul
dealuri - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de pământesc, hartă,
la o tematică dată/de la numere date/de la verbe / cuburi, diverse
expresii care sugerează operaţii materiale necesare
- realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor experimentelor
geometrice învăţate Resurse
- compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme procedurale:
geometrice, astfel încât să evidenţieze caracteristici observarea dirijată,
observabile ale formelor de relief şi conversaţia,
utilizarea unui set de „culori convenţionale” pentru explicaţia,
acestea învăţarea prin
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală

Religie
CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat , Resurse materiale: observarea
1.2 3.Cartea. - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate manual, sistematică
2.3 Cuprinsul într-un text audiat (Editura Intuitext)) (probe orale,
3.1 cărții - participarea la discuţii în perechi/în grup pe teme probe
3.2 de interes (timpul liber, animalul preferat, cartea Resurse practice,
3.4  Introducere preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare procedurale: fişe de lucru,
4.2 a cuvintelor etc.) observarea teme pentru
noi în - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor dirijată,conversaţia, acasă),
vocabularul scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire explicaţia, portofoliul,
propriu în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) învăţarea prin proiectul
 Dialogul - citirea selectivă în funcţie de anumite repere descoperire, jocul
 Inițierea, (alineatul, linia de dialog) sau respectând un didactică, munca probă de
menținerea detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) independentă evaluare
și încheierea - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza orală/scrisă
unui dialog textului citit Forme de
 Aşezarea - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc organizare a
textului textul citit colectivului:
scris în - amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă activitatea
pagina - vizitarea unor librării/biblioteci şi observarea frontală, , activitate
caietului organizării spaţiului/standurilor de carte individuală
 Scrierea pe - utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de
liniatură tip mulţumire, corespunzătoare unui anumit context
II - activităţi care implică folosirea calculatorului
 Copierea pentru redactarea unor enunţuri/texte scurte
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu poveşti,
 Cartea
legende etc. scrise/transcrise şi ilustrate de copii
clasei
Cantecul: Cărticica mea
https://www.youtube.com/watch?v=ZXoteYA66Uw
Text suport:
Cartea de
piatră, după
Vladimir Colin
Educatie
fizica
Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
I CLR 3.Cartea. - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse Observarea
E 1.2 Cuprinsul - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate materiale: sistematică
R 2.3 cărții într-un text audiat manual, caietul (probe orale,
C 3.1 - participarea la discuţii în perechi/în grup pe teme elevului, fişe de probe
U 3.2  Introducerea de interes (timpul liber, animalul preferat, cartea lucru, culegeri, practice, fişe
R 3.4 cuvintelor preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare numărătoare de lucru,
I 4.2 noi în etc.) poziţională, axa teme pentru
vocabularul - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor numerelor, acasă),
propriu scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire figurine, magneţi, portofoliul,
 Dialogul în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) riglete, atlas, proiectul
 Inițierea, - citirea selectivă în funcţie de anumite repere ilustraţii, planşe,
menținerea (alineatul, linia de dialog) sau respectând un globul pământesc,
și încheierea detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) hartă, cuburi,
unui dialog - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza diverse materiale
 Aşezarea textului citit necesare
textului - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc experimentelor
scris în textul citit Resurse
pagina - amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă procedurale:
caietului - vizitarea unor librării/biblioteci şi observarea observarea dirijată,
 Scrierea pe organizării spaţiului/standurilor de carte conversaţia,
liniatură tip - utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de explicaţia,
II mulţumire, corespunzătoare unui anumit context învăţarea prin
 Copierea - activităţi care implică folosirea calculatorului descoperire,
pentru redactarea unor enunţuri/texte scurte demonstraţia,
 Cartea - confecţionarea unei cărţi a clasei cu poveşti, experimentul,
clasei legende etc. scrise/transcrise şi ilustrate de copii jocul de rol
Cantecul: Cărticica mea Forme de
https://www.youtube.com/watch? organizare a
Text suport: v=ZXoteYA66Uw colectivului
Cartea de activitatea frontală,
piatră, după individuală
Vladimir Colin

Englez
a
Resurse Observarea
Recapitulare materiale: sistematică
MEM manual, caietul (probe orale,
3.1 elevului, fişe de probe
5.1 - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 lucru, culegeri, practice, fişe
- generarea de numere mai mici decât 1000, ale numărătoare de lucru,
căror cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea poziţională, axa teme pentru
cifrei unităţilor/ zecilor/sutelor) numerelor, acasă),
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir figurine, magneţi, portofoliul,
dat riglete, atlas, proiectul
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor ilustraţii, planşe,
numere naturale de trei cifre prin compararea globul pământesc,
acestora două câte două hartă, cuburi,
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / diverse materiale
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / necesare
dublul etc.” experimentelor
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu Resurse
operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite procedurale:
- crearea unor probleme după imagini / desene / observarea dirijată,
scheme / exerciţii / formule conversaţia,
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / filme explicaţia,
documentare / prezentări a unor forme de relief învăţarea prin
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă descoperire,
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe demonstraţia,
planşe/modele simple/ în filme documentare experimentul,
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme jocul de rol
- rezolvarea de probleme în mai Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
, individuală
MM Elemente de ● jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?”
1.1.; limbaj ● exersarea acuităţii auditive de diferenţiere spaţială Resurse ● observare
1.2. muzical a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde se aude?”) materiale: sistematică
Timbrul ● redarea diferitelor sunetelor vocale după auz manualul ● evaluare
CLR Sunete din ● audiţia – joc pentru diferenţierea sunetelor tipărit/digital, orală
mediul produse de diferite voci caietul, surse audio ● temă de
înconjurător lucru în clasă
Sunete Resurse ● inter-
muzicale procedurale: evaluare
vocale Metode: ●auto-
Sunete conversaţia, evaluare
muzicale explicaţia,
instrumentale exerciţiul, munca
(toba, pianul, independentă,
vioara) jocul
2. Sunete didactic
muzicale Organizare:
vocale activitate frontală,
manual pag. 8 individuală

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs


a specifice - detalieri- - .
instrumente
-
J Activitati integrate
O CLR 3.Cartea. Cuprinsul - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
I 1.2 cărții - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, sistematică
2.3 prezentate într-un text audiat Caiet de lucru (probe orale,
3.1  Introducerea - participarea la discuţii în perechi/în grup pe (Editura Intuitext) probe
3.2 cuvintelor noi în teme de interes (timpul liber, animalul preferat, practice,
3.4 vocabularul propriu cartea preferată, prezentarea produselor Resurse fişe de
4.2  Dialogul activităţii şcolare etc.) procedurale: lucru, teme
 Inițierea, - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor observarea pentru
menținerea și scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; dirijată,conversaţi acasă),
încheierea unui citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) a, explicaţia, portofoliul,
dialog - citirea selectivă în funcţie de anumite repere învăţarea prin proiectul
 Aşezarea textului (alineatul, linia de dialog) sau respectând un descoperire, jocul
scris în pagina detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) didactică, munca probă de
caietului - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza independentă evaluare
 Scrierea pe textului citit orală/scrisă
liniatură tip II - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care Forme de
 Copierea însoţesc textul citit organizare a
- amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă colectivului:
 Cartea clasei
- vizitarea unor librării/biblioteci şi observarea activitatea
organizării spaţiului/standurilor de carte frontală, activitate
- utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, activitate
Text suport: Cartea de mulţumire, corespunzătoare unui anumit individuală
de piatră, după context
Vladimir Colin - activităţi care implică folosirea calculatorului
pentru redactarea unor enunţuri/texte scurte
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu poveşti,
legende etc. scrise/transcrise şi ilustrate de copii
Cantecul: Cărticica mea
https://www.youtube.com/watch?
v=ZXoteYA66Uw

Recapitulare - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000


MEM - generarea de numere mai mici decât 1000, ale Resurse Observarea
3.1 căror cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: materiale: sistematică
5.1 precizarea cifrei unităţilor/ zecilor/sutelor) manual, caietul (probe orale,
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un elevului, fişe de probe
AVAP şir dat lucru, culegeri, practice, fişe
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numărătoare de lucru,
numere naturale de trei cifre prin compararea poziţională, axa teme pentru
acestora două câte două numerelor, acasă),
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / figurine, magneţi, portofoliul,
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / riglete, atlas, proiectul
dublul etc.” ilustraţii, planşe,
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu globul pământesc,
operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite hartă, cuburi,
- crearea unor probleme după imagini / desene / diverse materiale
scheme / exerciţii / formule necesare
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / experimentelor
filme documentare / prezentări a unor forme de Resurse
relief procedurale:
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă observarea
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe dirijată,
planşe/modele simple/ în filme documentare conversaţia,
- identificarea semnificaţiei datelor unei explicaţia,
probleme învăţarea prin
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
individuală
Ed. ,
Fizica .,

DP AUTOCUNOAŞTER a. materiale:
1.1 E ŞI ATITUDINE Cum arată oamenii-Asemănări și deosebiri caiet, fişe de
POZITIVĂ FAŢĂ dintre sine și ceilalți după criteriul aspect fizic lucru, rechizite
DE SINE ŞI FAŢĂ - analizarea unor personaje din poveşti/ b. procedurale:
AVAP DE CEILALŢI povestiri sau din viaţa reală, în scopul conversaţia
identificării unor asemănări şi deosebiri între euristică,
sine şi acestea exerciţiul, muncă
- rezolvarea unor fişe de lucru pentru independentă,
identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre problematizarea,
sine şi ceilalţi
simularea, joc de
“Oglinda”- joc- realizarea unui desen care sa rol, joc didactic
reprezinte trasaturi fizice morale c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală.

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
V Activitati integrate
I CLR 3.Cartea. 3.Cartea. Cuprinsul cărții Resurse materiale: observarea
N 1.2 Cuprinsul manual, sistematică
E 2.3 cărții  Introducerea cuvintelor noi în vocabularul Caiet de lucru (probe orale,
R 3.1 propriu (Editura Intuitext) probe
I 3.2  Introducerea  Dialogul practice,
3.4 cuvintelor  Inițierea, menținerea și încheierea unui dialog Resurse fişe de lucru,
4.2 noi în  Aşezarea textului scris în pagina caietului procedurale: teme pentru
vocabularul  Scrierea pe liniatură tip II observarea acasă),
MEM propriu dirijată,conversaţia, portofoliul,
 Copierea
 Dialogul explicaţia, învăţarea proiectul
 Cartea clasei
 Inițierea, prin descoperire,
menținerea jocul didactică, probă de
și încheierea Text suport: Cartea de piatră, după Vladimir munca independentă evaluare
unui dialog Colin orală/scrisă
 Aşezarea Forme de organizare
textului a colectivului:
scris în activitatea frontală,
pagina activitate
caietului individuală
 Scrierea pe
liniatură tip
II
 Copierea
 Cartea
clasei

Text suport:
Cartea de
piatră, după
Vladimir Colin
Evaluare - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000
MEM - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în activitate probă scrisă
3.1 ordine crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea independentă
5.1 limitelor intervalului (de la ...până la)
MM - identificarea numerelor pare şi impare dintr-un
şir dat
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.:
„Transcrieţi numerele mai mari decât 395 şi mai
mici decât 405”)
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor
numere naturale de trei cifre prin compararea
acestora două câte două
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în
scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând
algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor
şi sutelor
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda
balanţei, proba adunării/scăderii sau prin metoda
încercării
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematică dată /de la numere date /de la
verbe /expresii care sugerează operaţii
- compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme
geometrice, astfel încât să evidenţieze
caracteristici observabile ale formelor de relief şi
utilizarea unui set de „culori convenţionale”
pentru acestea
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe
planşe/modele simple/ în filme documentare
- investigarea nevoilor unor organisme vii
folosind secvenţe de film în scopul generalizării
caracteristicilor vieţuitoarelor
Resurse materiale: ● observare
Elemente de manualul sistematică
MM limbaj tipărit/digital, ● evaluare
1.1.; muzical caietul, surse audio orală
1.2. Timbrul Elemente de limbaj muzical ● temă de
Sunete din Timbrul Resurse lucru în clasă
mediul Sunete din mediul înconjurător procedurale: ● inter-
înconjurător Sunete muzicale vocale Metode: conversaţia, evaluare
Sunete Sunete muzicale instrumentale (toba, pianul, explicaţia, ●auto-
muzicale vioara) exerciţiul, munca evaluare
vocale 2. Sunete muzicale vocale independentă, jocul
Sunete didactic
muzicale Organizare:
instrumentale activitate frontală,
(toba, pianul, individuală
vioara)

AVAP Materiale și Identificarea de materiale și instrumente cu


instrumente cu ajutorul cărora se poate desena, picta sau modela Materiale și Observarea
1.1; ajutorul (pag. 9 din manual) instrumente-hârtie reacţiilor
cărora poți liniată și neliniată, copiilor pe
2.2; desena, picta diverse obiecte, parcursul
sau modela creion grafit, activităţilor
2.3; creioane colorate,
creioane cerate, Observarea
2.5 peniță, radieră, modului de
acuarele, tușuri, lucru și
guașe, tempera, implicarea în
acrilice, ulei, hârtie activitățile
colorată, pensulă, propuse
MM burete, PC, tabletă
foarfece, lipici, ziare
sau reviste vechi etc.
Elemente de limbaj Analiza
plastic: linia și produselor
punctul obținute,
Tehnici de lucru: după criterii
linie modulată, date
repetiție, caligrafie, Completarea
pensulație enunțurilor de
Produse ale la pag. 14, din
activității: desen manual, în
liber, decorații, Jurnalul de
compoziții învățare

Saptamana : 28 . 09- 10. 09. 2020

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U CLR 4.Recapitulare - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse materiale: Resurse materiale:
N 1.1 – În căutarea tipuri de activităţi manual, manual,
I 1.3 comorii - identificarea unor cuvinte date după criterii Caiet de lucru Caiet de lucru
3.1 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet ((Editura Intuitext) (Editura Art
4.1 final etc. Educațional)
MM - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Resurse
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de procedurale: Resurse
punctuaţie observarea procedurale:
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi dirijată,conversaţia, observarea
- transcrierea sau copierea unor mesaje în explicaţia, învăţarea dirijată,conversaţia
cadrul unor activităţi individuale sau comune prin descoperire, , explicaţia,
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a jocul didactică, învăţarea prin
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, munca independentă descoperire, jocul
velină, respectând încadrarea în pagina de didactică, munca
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), Forme de organizare independentă
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte a colectivului:
activitatea frontală, Forme de
activitate organizare a
individuală colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
4.Recapitulare - executarea unor instrucţiuni în diferite Resurse materiale: Resurse materiale:
CLR – În căutarea tipuri de activităţi manual, manual,
1.1 comorii - identificarea unor cuvinte date după criterii Caiet de lucru Caiet de lucru
1.3 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet (Editura Intuitext)) (Editura Art
3.1 final etc. Educațional)
4.1 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Resurse
MM adaptarea intonaţiei impusă de semnele de procedurale: Resurse
punctuaţie observarea procedurale:
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi dirijată,conversaţia, observarea
- transcrierea sau copierea unor mesaje în explicaţia, învăţarea dirijată,conversaţia
cadrul unor activităţi individuale sau comune prin descoperire, , explicaţia,
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a jocul didactică, învăţarea prin
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, munca independentă descoperire, jocul
velină, respectând încadrarea în pagina de didactică, munca
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), Forme de organizare independentă
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte a colectivului:
activitatea frontală, Forme de
activitate organizare a
individuală colectivului:
activitatea frontală,
activitate în echipă,
activitate în
perechi, activitate
individuală
MEM Formarea, - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Resurse materiale: Observarea sistematică
3.1 citirea şi numărătorii de poziţionare manual, caietul elevului, (probe orale, probe
- citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 fişe de lucru, culegeri, practice, fişe de lucru,
5.1 scrierea - transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 – numărătoare poziţională, teme pentru acasă),
numerelor 1000, scrise în cuvinte axa numerelor, figurine, portofoliul, proiectul
naturale de la - identificarea ordinelor şi claselor; magneţi, riglete, atlas,
100 la 1000 - evidenţierea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor dintr- ilustraţii, planşe, globul
un număr pământesc, hartă,
- reprezentarea zecilor, a sutelor şi a miei prin cuburi, diverse materiale
Numere pare, simboluri (forme eometrice, liniuţe, bile colorate, etc.) necesare experimentelor
numere - generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror Resurse procedurale:
impare cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei observarea dirijată,
Forme de unităţilor / zecilor /sutelor) conversaţia, explicaţia,
relief - - aflarea unui număr/a unor numere, respectând învăţarea prin
anumite condiţii descoperire,
câmpiile - recunoaşterea în desene / imagini / machete / filme demonstraţia,
documentare / prezentări a unor forme de relief experimentul, jocul de
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă rol
- realizarea de proiecte tematice individuale şi în grup Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
AVAP Oamenii Discuții despre felul în care comunică oamenii Materiale și Observarea reacţiilor
1.1; între ei (pag. 10 din manual) instrumente-hârtie copiilor pe parcursul
comunică liniată și neliniată, activităţilor
Exersarea scrierii de cuvinte și numere dragi, cu
ajutorul liniilor, punctelor și petelor de culoare: diverse obiecte, creion
2.2;
grafit, creioane colorate, Observarea modului de
numele și prenumele, al fraților, al surorilor, al
creioane cerate, peniță, lucru și implicarea în
2.3; părinților, al bunicilor, al străzii pe care copiii radieră, acuarele, tușuri, activitățile propuse
locuiesc, date de naștere, numărul blocului, al guașe, tempera, acrilice,
2.5 casei etc. Opțional, realizarea de colaje cu litere
și cifre (pag. 12, 13 din manual). ulei, hârtie colorată,
MM pensulă, burete, PC,
tabletă foarfece, lipici,
ziare sau reviste vechi Analiza produselor
Elemente de limbaj obținute, după criterii
plastic: linia și punctul date
Tehnici de lucru: linie Completarea
modulată, repetiție, enunțurilor de la pag.
caligrafie, pensulație 14, din manual, în
Jurnalul de învățare
Produse ale activității:
desen liber, decorații,
comp

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
A MEM Formarea, - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Resurse materiale: Observarea
1.1 citirea şi numărătorii de poziţionare manual, caietul sistematică
R - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 elevului, fişe de lucru, (probe orale,
T 1.2 scrierea - transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 – culegeri, numărătoare probe practice,
1.3 numerelor 1000, scrise în cuvinte poziţională, axa fişe de lucru,
I
2.1 naturale de la - identificarea ordinelor şi claselor; numerelor, figurine, teme pentru
100 la 1000 - evidenţierea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor dintr-un magneţi, riglete, atlas, acasă),
număr ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
- reprezentarea zecilor, a sutelor şi a miei prin simboluri pământesc, hartă, proiectul
Numere pare, (forme eometrice, liniuţe, bile colorate, etc.) cuburi, diverse
numere impare - generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror cifre materiale necesare
Forme de relief îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei unităţilor / experimentelor
- zecilor /sutelor) Resurse procedurale:
câmpiile - aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite observarea dirijată,
condiţii conversaţia, explicaţia,
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / filme învăţarea prin
documentare / prezentări a unor forme de relief descoperire,
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă demonstraţia,
- realizarea de proiecte tematice individuale şi în grup experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală, ,
individuală

Religie
, , observarea
4.Recapitulare – ., sistematică
CLR În căutarea - executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri Resurse (probe orale,
1.1 comorii de activităţi procedurale: probe
1.3 - identificarea unor cuvinte date după criterii observarea practice,
3.1 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet dirijată,conversaţia, fişe de lucru,
4.1 final etc. explicaţia, învăţarea teme pentru
MM - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu prin descoperire, acasă),
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de jocul didactică, portofoliul,
punctuaţie munca proiectul
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi independentă
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul probă de
unor activităţi individuale sau comune Forme de evaluare
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui organizare a orală/scrisă
text scurt pe foaie tip II, dictando, velină, colectivului:
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II, activitatea
dictando sau cu foaie velină), aprecierea frontală, , activitate
spaţiilor dintre litere şi cuvinte individuală
Educati
e fizica

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
I CLR 4.Recapitulare Resurse materiale: observarea
E 1.1 – În căutarea - executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri manual, sistematică
R 1.3 comorii de activităţi Caiet de lucru (probe orale,
C 3.1 - identificarea unor cuvinte date după criterii (Editura Intuitext) probe
U 4.1 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet practice,
R MM final etc. Resurse fişe de lucru,
I - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu procedurale: teme pentru
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de observarea acasă),
punctuaţie dirijată,conversaţia, portofoliul,
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi explicaţia, învăţarea proiectul
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul prin descoperire,
unor activităţi individuale sau comune jocul didactică, probă de
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui munca independentă evaluare
text scurt pe foaie tip II, dictando, velină, orală/
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II, Forme de organizare
dictando sau cu foaie velină), aprecierea a colectivului:
spaţiilor dintre litere şi cuvinte activitatea frontală, ,
activitate
individuală

Engleza
MEM - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 , Observarea
1.1 Compararea - identificarea ordinelor şi claselor ., Resurse sistematică
1.2 numerelor materiale: manual, (probe orale,
1.3 naturale de la - selectarea unor numere după un criteriu dat caietul elevului, fişe probe
3.1 100 la 1000 (ex.: „Transcrieţi numerele mai mari decât 395 de lucru, culegeri, practice, fişe
5.1 şi mai mici decât 405”) numărătoare de lucru, teme
Despre nevoile - identificarea numărului mai mic/mai mare pe poziţională, axa pentru acasă),
CLR de bază ale baza algoritmului de comparare a două numere numerelor, figurine, portofoliul,
plantelor mai mici decât 1000 magneţi, riglete, proiectul
- realizarea de proiecte tematice individuale şi atlas, ilustraţii,
MM în grup planşe, globul
- explicarea rolului aerului /oxigenului pentru pământesc, hartă,
supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi cuburi, diverse
animalelor materiale necesare
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea experimentelor
oamenilor, animalelor, plantelor Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală, ,
individuală
Ed.Fizic
a

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
J Activitati integrate
O CLR 5.Evaluare sumativă - completarea unor enunţuri lacunare cu Resurse materiale: probă de
I 1.2 informaţii dintr-un text audiat manual, evaluare
1.3 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Caiet de lucru orală/scrisă
4.1 - formarea unor cuvinte din silabe date (Editura Intuitext)
4.2 - scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, Resurse
velină, respectând încadrarea în pagina de procedurale:
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), conversaţia,
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte explicaţia, munca
- folosirea convenţiilor limbajului scris independentă
(scrierea cu majusculă/cu alineat,
utilizarea corectă a semnelor de Forme de
punctuaţie organizare a
colectivului:
activitate
individuală
MEM Ordonarea numerelor - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la Resurse
naturale de la 100 la 1000 materiale: manual, Observarea
1000 - ordonarea crescătoare / descrescătoare a caietul elevului, sistematică
unor numere naturale de trei cifre prin fişe de lucru, (probe orale,
Despre nevoile de bază compararea acestora două câte două culegeri, probe
ale animalelor numărătoare practice, fişe
- explicarea rolului aerului / oxigenului poziţională, axa de lucru,
pentru supravieţuirea speciei umane, a numerelor, teme pentru
plantelor şi figurine, magneţi, acasă),
animalelor riglete, atlas, portofoliul,
- descrierea condiţiilor pentru ilustraţii, planşe, proiectul
supravieţuirea oamenilor, animalelor, globul pământesc,
plantelor hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
,
.,
Educatie
fizica

DP AUTOCUNOAŞTER Noi ... fetele şi băieţii-Asemănări și


1.1 E ŞI ATITUDINE deosebiri dintre sine și ceilalți după a. materiale: :
POZITIVĂ FAŢĂ DE criteriul gen caiet, fişe de lucru,
AVAP SINE ŞI FAŢĂ DE - exerciţii artcreative realizate în mod rechizite
CEILALŢI individual sau în echipă (prezentarea b. procedurale: :
unor forme originale de salut în cadrul conversaţia
cărora copiii îşi atribuie o euristică, exerciţiul,
însuşire/calitate care-i face unici şi muncă
diferiţi de ceilalţi; obţinerea unor independentă,
produse unice: decuparea unei hârtii problematizarea,
împăturite în forme diferite, colorarea simularea, joc de
unui obiect, interpretarea în manieră rol, joc didactic
proprie a unui rol etc., desenarea c. forme de
conturului mâinii sau a amprentelor organizare a
personale etc.) colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală.

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -
instrumente-
V Activitati integrate
I CLR 6.Activităţi de - ilustrarea printr-o imagine/serii de Resurse materiale: observarea
N 1.1 recuperare- imagini /bandă desenată a mesajului transmis manual, sistematică
E 1.2 ameliorare/ de un text audiat Caiet de lucru (probe orale,
R 2.3 dezvoltare - identificarea personajelor dintr-un text audiat (Editura Intuitext) probe
I 3.2 - precizarea locului şi timpului acţiunii practice,
3.4 prezentate într-un text audiat Resurse fişe de lucru,
4.1 - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor procedurale: teme pentru
4.2 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date observarea acasă),
- participarea la discuţii în perechi/în grup pe dirijată,conversaţia, portofoliul,
AVAP teme de interes (timpul liber, animalul explicaţia, jocul proiectul
preferat, cartea preferată, prezentarea didactic, exerciţiul
produselor activităţii şcolare etc.)
- formularea unor mesaje în care să-şi exprime Forme de organizare
intenţia de a primi informaţii/ lămuriri în a colectivului:
legătură cu un aspect/o problemă din spaţiul activitatea frontală, ,
familiar activitate
- formularea unei opinii referitoare la un individuală
personaj/o întâmplare/un mod de
comportament etc.
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
care să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele / poveştile / povestirile citite sau
transcrieri / copieri de glume, ghicitori, poezii
etc.
- memorare, din proprie iniţiativă, a unor
poezii şi
ghicitori
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse
ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea
mesajelor corespunzătoare folosind diverse
instrumente (stilou, creioane cerate, carioca,
marker etc.)
MEM Ordonarea numerelor naturale de la 100 la - citirea şi scrierea Resurse Observarea
1000 numerelor de la 0 la materiale: sistematică
1000 manual, (probe
Despre nevoile de bază ale animalelor - ordonarea caietul orale,
crescătoare / elevului, fişe probe
descrescătoare a de lucru, practice,
unor numere culegeri, fişe de
naturale de trei cifre numărătoare lucru, teme
prin compararea poziţională, pentru
acestora două câte axa acasă),
două numerelor, portofoliul,
figurine, proiectul
- explicarea rolului magneţi,
aerului / oxigenului riglete, atlas,
pentru ilustraţii,
supravieţuirea planşe, globul
speciei umane, a pământesc,
plantelor şi Resurse
animalelor procedurale:
- descrierea observarea
condiţiilor pentru dirijată,
supravieţuirea conversaţia,
oamenilor, explicaţia,
animalelor, învăţarea prin
plantelor descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, în
echipă, în
perechi,
individuală
● jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” Resurse materiale: ● observare
Elemente de ● jocul „Ghiceşte instrumentul!” (percuţie, manualul sistematică
MM limbaj pian, vioară) tipărit/digital, ● evaluare
1.1.; muzical ● exersarea acuităţii auditive de diferenţiere caietul, surse audio orală
1.2 Timbrul spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde ● temă de
Sunete din se aude?”) Resurse lucru în clasă
mediul ● audiţia – joc pentru diferenţierea sunetelor procedurale: ● inter-
înconjurător produse de diferite instrumente Metode: evaluare
Sunete ● identificarea părților componente ale unor conversaţia, ●auto-
muzicale instrumente muzicale (tobă, pian, vioară) explicaţia, evaluare
vocale exerciţiul, munca
Sunete independentă, jocul
muzicale didactic
instrumentale Organizare:
(toba, pianul, activitate frontală,
vioara) individuală
3. Sunete
muzicale
instrumentale
manual pag. 9-
10

AVAP Litere și cifre Discuții despre felul în care comunicăm prin AVAP
intermediul mesajelor vizuale (pag. 11) Materiale și Observarea
Exersarea scrierii de cuvinte și numere dragi, instrumente-hârtie reacţiilor
1.1; 1.1;
cu ajutorul liniilor, punctelor și petelor de liniată și neliniată, copiilor pe
diverse obiecte, creion parcursul
2.2; culoare: numele și prenumele, al fraților, al grafit, creioane colorate, activităţilor 2.2;
surorilor, al părinților, al bunicilor, al străzii pe creioane cerate, peniță,
2.3; care copiii locuiesc, date de naștere, numărul radieră, acuarele, tușuri, Observarea 2.3;
blocului, al casei etc. Opțional, realizarea de guașe, tempera, acrilice, modului de
ulei, hârtie colorată, lucru și
2.5 colaje cu litere și cifre (pag. 12, 13 din 2.5
pensulă, burete, PC, implicarea în
manual). tabletă foarfece, lipici, activitățile
Colorarea sau decorarea cu linii și puncte a ziare sau reviste vechi propuse
literelor care se regăsesc în numele și etc.
prenumele fiecărui copil (pag nr. 6 din caietul Elemente de limbaj
elevului). plastic: linia și punctul
Colorarea sau decorarea cu linii și puncte a
cifrelor care se regăsesc în data nașterii a Tehnici de lucru: linie Analiza
fiecărui copil (pag nr. 7 din caietul elevului). modulată, repetiție, produselor
Folosirea un stil personal, artistic, în scrierea caligrafie, pensulație obținute, după
prenumelor – folosind puncte, linii, culori (pag. criterii date
Produse ale activității: Completarea
nr. 8 din caietul elevului).
desen liber, decorații, enunțurilor de la
Realizarea unui colaj ECO cu cuvinte și compoziții
nmere dragi (pag. nr. 9 din caietul elevului) pag. 14, din
manual, în
Jurnalul de
învățare
Unitatea de invatare: Toamna, doamnă ruginie
Numar de ore alocat: 18 ore

Saptamana: 5. 10 - 9.10. 2020


Ziua Competen Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
te - detalieri- -
specifice instrument
e-
L Activitati integrate
U CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse observarea
N 1.2 1.Textul - precizarea locului şi timpului acţiunii materiale: sistematică
I 2.1 literar. Textul prezentate într-un text audiat manual, (probe
2.3 narativ - formularea de răspunsuri la întrebări Caiet de lucru orale, probe
2.4 referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu (Editura practice,
3.1  Reguli ale cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu Intuitext) fişe de
3.2 discursului ce scop?” etc.) lucru, teme
4.1 oral - recunoaşterea personajelor unui text după Resurse pentru
 Ascultarea descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea procedurale: acasă),
MM și acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un observarea portofoliul,
respectarea mod de comportament etc. dirijată,conversaţi proiectul
opiniei - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a a, explicaţia,
celuilalt unor poveşti după indicii date învăţarea prin probă de
vorbitor - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte descoperire, jocul evaluare
 Scrierea citite didactică, munca orală/scrisă
cuvintelor - citirea în forme variate a enunţurilor şi independentă
cu î/â textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în
 Transcriere gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Forme de
a - citirea selectivă în funcţie de anumite repere organizare a
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un colectivului:
Text suport: detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea
Ciuboţelele - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului frontală,
Ogarului, şi autorului unui text activitate,
de Călin - formularea orală a mesajului/învăţăturii activitate
Gruia desprinse dintr-un text citit individuală
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe
baza textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ
al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute
CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse observarea
1.Textul - precizarea locului şi timpului acţiunii materiale: sistematică
1.2 literar. Textul prezentate într-un text audiat manual, (probe
2.1 narativ - formularea de răspunsuri la întrebări Caiet de lucru orale, probe
2.3 referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu (Editura practice,
2.4  Reguli ale cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu Intuitext) fişe de
3.1 discursului ce scop?” etc.) lucru, teme
3.2 oral - recunoaşterea personajelor unui text după Resurse pentru
4.1  Ascultarea descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea procedurale: acasă),
și acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un observarea portofoliul,
respectarea mod de comportament etc. dirijată,conversaţi proiectul
opiniei - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a a, explicaţia,
celuilalt unor poveşti după indicii date învăţarea prin probă de
AVA vorbitor - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte descoperire, jocul evaluare
P  Scrierea citite didactică, munca orală/scrisă
cuvintelor - citirea în forme variate a enunţurilor şi independentă
cu î/â textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în
 Transcriere gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Forme de
a - citirea selectivă în funcţie de anumite repere organizare a
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un colectivului:
Text suport: detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea
Ciuboţelele - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului frontală,
Ogarului, şi autorului unui text activitate ,
de Călin - formularea orală a mesajului/învăţăturii activitate
Gruia desprinse dintr-un text citit individuală
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe
baza textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ
al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute
ME Rotunjirea - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea MEM
M numerelor manual, caietul sistematică 1.1
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat elevului, fişe de (probe orale,
1.1 naturale de la lucru, culegeri, probe practice,
100 la 1000 - explicarea rolului aerului / oxigenului pentru numărătoare fişe de lucru,
supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi animalelor poziţională, axa teme pentru
Despre - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, numerelor, figurine, acasă),
nevoile de animalelor, plantelor magneţi, riglete, portofoliul,
atlas, ilustraţii, proiectul CLR
bază ale planşe, globul
CLR oamenilor pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
AVA Familia mea Discuții despre familie. Desen la alegere:
P arbore genealogic sau desenul familiei (pag. 16 Elemente de Coli de bloc Observarea
din manual sau pag. 11 din caietul elevului). limbaj plastic: de desen, comportamentul
1.2; linia și punctul creioane ui participativ
Cantecul familiei colorate,
2.1; https://www.youtube.com/watch? Tehnici de cerate, Observarea
v=unHFJ0LYSkI lucru: linie radieră, desenului
2.2; modulată, acuarele, familiei realizat
pensulație, guașe sau de copii
2.3; modelare liberă, tempera,
presare, incizie, hârtie
2.4 armături, gravură colorată,
pensulă, Analiza
MM Produse ale burete, produselor
activității: desen foarfece, obținute, după
liber, colaj, lipici, cutii criterii date
compoziții de carton de
-Familia mea, dimensiuni
Casa mea, și forme
Animalul de diferite etc. Completarea
companie fișei Două stele
preferat, Camera și-o dorință de
mea, Zâmbete, la pag. 22, din
Casa mea- locul manual, în
în care mă joc, Jurnalul de
diferite obiecte învățare
decorative sau
jucării, machete
etc.

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
A MEM Rotunjirea - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea
R 1.1 numerelor manual, caietul sistematică
T 3..1 naturale de la - rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat elevului, fişe de (probe orale,
I 100 la 1000 lucru, culegeri, probe
- explicarea rolului aerului / oxigenului pentru numărătoare practice, fişe
Despre nevoile supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi poziţională, axa de lucru, teme
de bază ale animalelor numerelor, figurine, pentru acasă),
oamenilor - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea magneţi, riglete, portofoliul,
oamenilor, animalelor, plantelor atlas, ilustraţii, proiectul
planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală, ,
individuală

Religie
CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
1.2 1.Textul - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate manual, sistematică
2.1 literar. Textul într-un text audiat Caiet de lucru (probe orale,
2.3 narativ - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare (Editura Intuitext) probe
2.4 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, practice,
3.1  Reguli ale Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Resurse fişe de lucru,
3.2 discursului - recunoaşterea personajelor unui text după procedurale: teme pentru
4.1 oral descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea observarea acasă),
 Ascultarea acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un dirijată,conversaţia, portofoliul,
și mod de comportament etc. explicaţia, învăţarea proiectul
MM respectarea - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor prin
opiniei poveşti după indicii date descoperire, jocul probă de
celuilalt - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte didactică, munca evaluare
vorbitor citite independentă orală/scrisă
 Scrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
cuvintelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în gând; Forme de organizare
cu î/â citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) a colectivului:
 Transcrierea - citirea selectivă în funcţie de anumite repere activitatea frontală,
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un activitate
Text suport: detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) individuală
Ciuboţelele - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi
Ogarului, autorului unui text
de Călin Gruia - formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
Educati
e fizica
Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
I CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
E - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, sistematică
R 1.2 1.Textul prezentate într-un text audiat Caiet de lucru (probe orale,
C 2.1 literar. Textul - formularea de răspunsuri la întrebări (Editura Intuitext) probe
U 2.3 narativ referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu practice,
R 2.4 cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu Resurse fişe de lucru,
I 3.1  Reguli ale ce scop?” etc.) procedurale: teme pentru
3.2 discursului - recunoaşterea personajelor unui text după observarea acasă),
4.1 oral descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea dirijată,conversaţia,
AVAP  Ascultarea acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un explicaţia, învăţarea
și mod de comportament etc. prin
respectarea - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a descoperire, jocul
opiniei unor poveşti după indicii date didactică, munca
celuilalt - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte
vorbitor citite
 Scrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi
cuvintelor textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în
cu î/â gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
 Transcrierea - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
Text suport: detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
Ciuboţelele - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului
Ogarului, şi autorului unui text
de Călin Gruia - formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe
baza textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ
al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute

Englez
a
MEM Rotunjirea - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea
1.1 numerelor manual, caietul elevului,
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat fişe de lucru, culegeri,
sistematică
naturale de la numărătoare poziţională, (probe orale,
100 la 1000 - explicarea rolului aerului / oxigenului pentru axa numerelor, figurine, probe
supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi animalelor magneţi, riglete, atlas,
Despre nevoile - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, ilustraţii, planşe, globul practice, fişe
de bază ale animalelor, plantelor pământesc, hartă, de lucru, teme
cuburi, diverse materiale pentru acasă),
CLR oamenilor necesare experimentelor
Resurse procedurale: portofoliul,
observarea dirijată, proiectul
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
MM Elemente de limbaj muzical jocul ”Ghici de unde Resurse ●
Timbrul se aude sunetul?” materiale: observare
1.1.; 1.2. Sunete din mediul înconjurător ● jocul „Ghiceşte manualul sistematică
CLR Sunete muzicale vocale instrumentul!” tipărit/digital, ●
Sunete muzicale instrumentale (toba, pianul, (percuţie, pian, caietul, surse evaluare
vioara) vioară) audio orală
Recapitulare ● exersarea acuităţii ● temă de
auditive de Resurse lucru în
diferenţiere spaţială procedurale: clasă
a sunetelor Metode: ● inter-
(exemplu - jocul conversaţia, evaluare
”De unde se aude?”) explicaţia, ●auto-
● confecționarea exerciţiul, evaluare
unei tobe munca
● tactarea ritmului independentă,
cu toba jocul
confecționată didactic
Organizare:
activitate
frontală,
individuală

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
J Activitati integrate
O CLR - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: observarea
I 1.Textul literar. Textul audiat manual, sistematică
1.2 narativ - precizarea locului şi timpului acţiunii Caiet de lucru (probe orale,
2.1 prezentate într-un text audiat (Editura Intuitext) probe
2.3  Reguli ale - formularea de răspunsuri la întrebări practice,
2.4 discursului oral referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Resurse fişe de lucru,
3.1  Ascultarea și Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce procedurale: teme pentru
3.2 respectarea opiniei cauză?, Cu ce scop?” etc.) observarea acasă),
4.1 celuilalt vorbitor - recunoaşterea personajelor unui text dirijată,conversaţia, portofoliul,
 Scrierea cuvintelor după descrierea înfăţişării lor sau după explicaţia, învăţarea proiectul
cu î/â prezentarea acţiunilor acestora un prin
 Transcrierea personaj/o întâmplare/un mod de descoperire, jocul probă de
comportament etc. didactică, munca evaluare
MM Text suport: - jocuri de recunoaştere a unor personaje, independentă orală/scrisă
Ciuboţelele a unor poveşti după indicii date
Ogarului, - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ Forme de
de Călin Gruia texte citite organizare a
- citirea în forme variate a enunţurilor şi colectivului:
textelor scurte (citire cu voce tare/în activitatea frontală,
şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe roluri, activitate
citire ştafetă etc.) individuală
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor,
titlului şi autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri
pe baza textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului
narativ al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
MEM Recapitulare - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea
1.1 - transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul manual, caietul sistematică
0–1000, scrise în cuvinte elevului, fişe de lucru, (probe orale,
1.2 - identificarea ordinelor şi claselor culegeri, numărătoare probe practice,
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor dintr- poziţională, axa fişe de lucru,
un numerelor, figurine, teme pentru
CLR număr magneţi, riglete, atlas, acasă),
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / pământesc, hartă, proiectul
filme documentare / prezentări a unor forme de cuburi, diverse
relief materiale necesare
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă experimentelor
Resurse procedurale:
- explicarea rolului aerului /oxigenului pentru observarea dirijată,
supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi conversaţia, explicaţia,
animalelor învăţarea prin
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea descoperire,
oamenilor, animalelor, plantelor demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
,
.,
Educatie
fizica

DP AUTOCUNOAŞTER Frumuseţea vârstelor- Asemănări și a. materiale: caiet,


2.3 E ŞI ATITUDINE deosebiri dintre sine și ceilalți după fişe de lucru,
POZITIVĂ FAŢĂ DE criteriul vârstă rechizite
SINE ŞI FAŢĂ DE b. procedurale:
CEILALŢI - exerciţii de identificare a unor reguli de conversaţia
CLR comportament în relaţia cu ceilalţi, pe euristică, exerciţiul,
baza discutării unor situaţii concrete din muncă
experienţa elevilor independentă,
- exerciţii de identificare a premiselor problematizarea,
pentru a coopera cu ceilalţi (hobby-uri, simularea, joc de
interese comune, activităţi preferate etc.) rol, joc didactic
- exerciţii-joc de diferenţiere a c. forme de
comportamentelor organizare a
facilitatoare/frenatoare care contribuie colectivului:
sau nu la iniţierea şi păstrarea unei activitate frontală,
prietenii: cooperare, competiţie, activitate
compromis individuală.

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente
-
V Activitati integrate
I CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse observarea
N 1.2 1.Textul - precizarea locului şi timpului acţiunii materiale: sistematică
E 2.1 literar. Textul prezentate într-un text audiat manual, (probe
R 2.3 narativ - formularea de răspunsuri la întrebări Caiet de lucru orale, probe
I 2.4 referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu (Editura Intuitext) practice,
3.1  Reguli ale cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, fişe de
3.2 discursului Cu ce scop?” etc.) Resurse lucru, teme
4.1 oral - recunoaşterea personajelor unui text după procedurale: pentru
 Ascultarea descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea observarea acasă),
și acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un dirijată,conversaţi portofoliul,
respectarea mod de comportament etc. a, explicaţia, proiectul
opiniei - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a învăţarea prin
celuilalt unor poveşti după indicii date descoperire, jocul probă de
AVAP vorbitor - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte didactică, munca evaluare
 Scrierea citite independentă orală/scrisă
cuvintelor - citirea în forme variate a enunţurilor şi
cu î/â textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în Forme de
 Transcrier gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) organizare a
ea - citirea selectivă în funcţie de anumite repere colectivului:
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un activitatea
Text suport: detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi frontală, activitate
Ciuboţelele citeşte”) în individuală
Ogarului, - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului
de Călin şi autorului unui text
Gruia - formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe
baza textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor
din mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ
al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute
MEM Evaluare - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 activitate probă scrisă
3.1 - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 independentă
5.1 etc., în ordine crescătoare şi descrescătoare, cu
MM precizarea limitelor intervalului (de la ...până
la)
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-
un şir dat
- selectarea unor numere după un criteriu dat
(ex.: „Transcrieţi numerele mai mari decât 395
şi mai mici decât 405”)
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor
numere naturale de trei cifre prin compararea
acestora două câte două
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr
dat
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în
scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând
algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor,
zecilor
şi sutelor
- aflarea unui termen necunoscut, folosind
metoda balanţei, proba adunării/scăderii sau
prin metoda
încercării
- formularea şi rezolvarea unor probleme
pornind de la o tematică dată /de la numere
date /de la
verbe /expresii care sugerează operaţii
- compunerea unui spaţiu plastic, utilizând
forme geometrice, astfel încât să evidenţieze
caracteristici observabile ale formelor de relief
şi
utilizarea unui set de „culori convenţionale”
pentru acestea
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe
planşe/modele simple/ în filme documentare
- investigarea nevoilor unor organisme vii
folosind secvenţe de film în scopul
generalizării caracteristicilor vieţuitoarelor
MM Elemente de Itemii probei de evaluare vizează: Resurse ● evaluare
limbaj ● identificarea surselor de zgomote materiale: scrisă și
1.1.; 1.2. muzical ● identificarea surselor de sunete muzicale fișe de evaluare orală
Timbrul ● identificarea instrumentului de percuție
MEM Sunete din ● identificarea părților componente ale
mediul instrumentelor muzicale studiate (tobă, pian,
înconjurător vioară)
Sunete ● tactarea ritmului
muzicale
vocale
Sunete
muzicale
instrumentale
(toba, pianul,
vioara)
Evaluare
manual pag.
12
caiet pag. 9
Activitat
i pe
disciplin
e
AVAP Familia mea Discuții despre linia modulată (linia cu grosimi
diferite pe parcursul ei); exerciții-joc de trasare Elemente de Coli de bloc Observarea
1.2; de linii cu grosimi diferite și cu instrumente limbaj plastic: de desen, comportamentul
diferite. linia și punctul creioane ui participativ
2.1; Opțional-realizarea unei rame la desenul colorate,
familiei, prin desen sau colaj (pag. 17 din Tehnici de lucru: cerate, Observarea
2.2; manual). linie modulată, radieră, desenului
Discuții despre desenele reprezentând case din pensulație, acuarele, familiei realizat
2.3; poveste, de la pag.18 din manual. Identificarea modelare liberă, guașe sau de copii
tipurilor de linii cunoscute. presare, incizie, tempera,
2.4 armături, gravură hârtie
colorată,
Familia mea- cantec Produse ale pensulă, Analiza
CLR https://www.youtube.com/watch? activității: desen burete, produselor
v=l_l73DzfCHw liber, colaj, foarfece, obținute, după
compoziții lipici, cutii criterii date
-Familia mea, de carton de
MM Casa mea, dimensiuni
Animalul de și forme
companie diferite etc.
preferat, Camera
mea, Zâmbete,
Casa mea- locul
în care mă joc, Completarea
diferite obiecte fișei Două stele
decorative sau și-o dorință de
jucării, machete la pag. 22, din
etc. manual, în
Jurnalul de
învățare

Saptamana : 12. 10 - 16. 10. 2020

Ziua Competent Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


e specifice - detalieri- -
instrument
e-
L Activitati integrate
U CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse observarea
N 1.Textul - precizarea locului şi timpului acţiunii materiale: sistematică
I 1.2 literar. prezentate într-un text audiat manual, (probe
2.1 Textul - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare Caiet de lucru orale, probe
2.3 narativ la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, (Editura practice,
2.4 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” Intuitext) fişe de
3.1  Reguli ale etc.) lucru, teme
3.2 discursului - recunoaşterea personajelor unui text după Resurse pentru
4.1 oral descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea procedurale: acasă),
 Ascultarea acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un observarea portofoliul,
și mod de comportament etc. dirijată,conversaţproiectul
respectare - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor ia, explicaţia,
a opiniei poveşti după indicii date învăţarea prin probă de
celuilalt - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte descoperire, jocul evaluare
AVA vorbitor citite didactică, munca orală/scrisă
P  Scrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor independentă
cuvintelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în gând;
cu î/â citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Forme de
 Transcrier - citirea selectivă în funcţie de anumite repere organizare a
ea (alineatul, linia de dialog) sau respectând un colectivului:
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea
Text suport: - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi frontală,
Ciuboţelele autorului unui text activitate
Ogarului, - formularea orală a mesajului/învăţăturii activitate
de Călin desprinse dintr-un text citit individuală
Gruia - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse observarea
1.2 1.Textul - precizarea locului şi timpului acţiunii materiale: sistematică
2.1 literar. prezentate într-un text audiat manual, (probe
2.3 Textul - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare Caiet de lucru orale, probe
2.4 narativ la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, (Editura practice,
3.1 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” Intuitext) fişe de
3.2  Reguli ale etc.) lucru, teme
4.1 discursului - recunoaşterea personajelor unui text după Resurse pentru
oral descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea procedurale: acasă),
AVA  Ascultarea acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un observarea portofoliul,
P și mod de comportament etc. dirijată,conversaţproiectul
respectare - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor ia, explicaţia,
a opiniei poveşti după indicii date învăţarea prin probă de
celuilalt - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte descoperire, jocul evaluare
vorbitor citite didactică, munca orală/scrisă
 Scrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor independentă
cuvintelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în gând;
cu î/â citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Forme de
 Transcrier - citirea selectivă în funcţie de anumite repere organizare a
ea (alineatul, linia de dialog) sau respectând un colectivului:
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea
Text suport: - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi frontală,
Ciuboţelele autorului unui text activitate
Ogarului, - formularea orală a mesajului/învăţăturii individuală
de Călin desprinse dintr-un text citit
Gruia - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
ME Adunarea şi - identificarea ordinelor şi claselor Resurse Observarea
M scăderea materiale: sistematică
1.3 numerelor - evidenţierea proprietăţilor adunării manual, caietul (probe
2.1 naturale de (comutativitate, asociativitate, element neutru), elevului, fişe de orale, probe
la 100 la fără precizarea terminologiei lucru, culegeri, practice,
1000, fără - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în numărătoare fişe de
trecere peste scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând poziţională, axa lucru, teme
ordin algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, numerelor, pentru
zecilor figurine, acasă),
Despre şi sutelor magneţi, riglete, portofoliul,
rezervaţiile atlas, ilustraţii, proiectul
naturale - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / planşe, globul
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / pământesc, hartă,
dublul etc.” cuburi, diverse
- aflarea unui termen necunoscut, folosind materiale
metoda balanţei, proba adunării/scăderii sau prin necesare
încercării experimentelor
- crearea unor probleme după imagini / desene / Resurse
scheme / exerciţii /formule procedurale:
observarea
- iniţierea şi participarea la programe/proiecte dirijată,
eco conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală,
individuală
AVA Casa mea Discuții despre desenele reprezentând case din
P poveste, de la pag.18 din manual. Identificarea Elemente de Coli de bloc Observarea
1.2; tipurilor de linii cunoscute. limbaj plastic: de desen, comportamentul
Desen sau pictură la alegere – Casa mea linia și punctul creioane ui participativ
2.1; Realizarea unei machete cu case din cutii vechi colorate,
de carton, de dimensiuni și forme diferite și Tehnici de cerate, Observarea
2.2; resturi de hârtie colorată (pag. 19 din manual). lucru: linie radieră, desenului
). modulată, acuarele, familiei realizat
2.3; pensulație, guașe sau de copii
Cantecul: Am o casa mica modelare liberă, tempera,
2.4 presare, incizie, hârtie Analiza
https://www.youtube.com/watch? armături, gravură colorată, produselor
v=CCUznVQ4MdY pensulă, obținute, după
MEM Produse ale burete, criterii date
activității: desen foarfece,
liber, colaj, lipici, cutii Completarea
compoziții de carton de fișei Două stele
CLR -Familia mea, dimensiuni și-o dorință de
Casa mea, și forme la pag. 22, din
Animalul de diferite etc. manual, în
companie Jurnalul de
preferat, Camera învățare
mea, Zâmbete,
Casa mea- locul
în care mă joc,
diferite obiecte
decorative sau
jucării, machete
etc.

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
A MEM Adunarea şi - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
R 1.1 scăderea manual, caietul sistematică
T 1.3 numerelor - evidenţierea proprietăţilor adunării elevului, fişe de (probe orale,
I naturale de la (comutativitate, asociativitate, element neutru), lucru, culegeri, probe
100 la 1000, fără precizarea terminologiei numărătoare practice, fişe
fără trecere - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în poziţională, axa de lucru, teme
peste ordin scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând numerelor, figurine, pentru acasă),
algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, magneţi, riglete, portofoliul,
Despre zecilor atlas, ilustraţii, proiectul
rezervaţiile şi sutelor planşe, globul
naturale pământesc, hartă,
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / cuburi, diverse
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / materiale necesare
dublul etc.” experimentelor
- aflarea unui termen necunoscut, folosind Resurse
metoda balanţei, proba adunării/scăderii sau prin procedurale:
încercării observarea dirijată,
- crearea unor probleme după imagini / desene / conversaţia,
scheme / exerciţii /formule explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
- iniţierea şi participarea la programe/proiecte demonstraţia,
eco experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
Religie

CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea


1.2 1.Textul - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, sistematică
2.1 literar. Textul prezentate într-un text audiat Caiet de lucru (probe orale,
2.3 narativ - formularea de răspunsuri la întrebări (Editura Intuitext) probe
2.4 referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu practice,
3.1  Reguli ale cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu Resurse fişe de lucru,
3.2 discursului ce scop?” etc.) procedurale: teme pentru
4.1 oral - recunoaşterea personajelor unui text după observarea acasă),
 Ascultarea descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea dirijată,conversaţia, portofoliul,
AVAP și acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un explicaţia, învăţarea proiectul
respectarea mod de comportament etc. prin
opiniei - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor descoperire, jocul probă de
celuilalt poveşti după indicii date didactică, munca evaluare
vorbitor - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte independentă orală/scrisă
 Scrierea citite
cuvintelor - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor Forme de organizare
cu î/â scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în gând; a colectivului:
 Transcrierea citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitatea frontală,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere activitate
Text suport: (alineatul, linia de dialog) sau respectând un individuală
Ciuboţelele detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
Ogarului, - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi
de Călin Gruia autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
Educatie
fizica

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
I CLR 2.Textul - selectarea unor enunţuri/imagini Resurse materiale: observarea CLR
E 1.2 narativ. corespunzătoare subiectului unui text manual, sistematică 1.2
R 1.3 Recunoaşterea audiat (probe 1.3
C 2.1 personajelor - formularea unor întrebări şi răspunsuri Resurse procedurale: orale, probe 2.1
U 2.3 orale la întrebări legate de tema şi mesajul observarea practice, 2.3
R 3.1  Forme ale textului audiat dirijată,conversaţia, fişe de lucru, 3.1
I 3.2 discursului - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a explicaţia, învăţarea prin teme pentru 3.2
4.1 oral unui fragment audiat descoperire, jocul acasă), 4.1
4.3  Descrierea - executarea unor instrucţiuni în diferite didactică, munca portofoliul, 4.3
AVAP unui tipuri de activităţi independentă proiectul AVAP
personaj - audierea unor scurte emisiuni informative
 Scrierea accesibile copiilor (prognoza meteo, Forme de organizare a probă de
corectă a spoturi publicitare, anunţuri, emisiuni de colectivului: evaluare
cuvintelor tipul „Cum se fabrică” etc.) activitatea frontală, orală/scrisă
într-o/ într- - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor activitate individuală
un din propoziţii de 4-6 cuvinte
- dramatizări ale unor fragmente din texte
Text suport: narative cunoscute
Cioc! Cioc! - formularea unei opinii referitoare la un
Cioc!, personaj/o întâmplare/un mod de
după Emil comportament etc.
Gîrleanu - citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte (citire cu voce tare/în
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri,
citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor,
titlului şi autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/ a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- realizarea portretelor anotimpurilor în
cuvinte, formă şi culoare

Engleza
MEM Recapitulare - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la Resurse materiale: Observarea
3.1 1000 manual, caietul elevului, sistematică
5.1 - generarea de numere mai mici decât fişe de lucru, culegeri, (probe orale,
1000, ale căror cifre îndeplinesc condiţii numărătoare poziţională, probe
date (ex.: precizarea cifrei unităţilor/ axa numerelor, figurine, practice, fişe
zecilor/sutelor) magneţi, riglete, atlas, de lucru, teme
- identificarea numerelor pare şi impare ilustraţii, planşe, globul pentru acasă),
dintr-un şir dat pământesc, hartă, cuburi, portofoliul,
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a diverse materiale necesare proiectul
unor numere naturale de trei cifre prin experimentelor
compararea acestora două câte două Resurse procedurale:
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află observarea dirijată,
suma / diferenţa / produsul / câtul / conversaţia, explicaţia,
jumătatea / sfertul / dublul etc.” învăţarea prin descoperire,
- compararea rezultatelor obţinute la demonstraţia,
exerciţii cu operaţii de acelaşi ordin sau de experimentul, jocul de rol
ordine diferite Forme de organizare a
- crearea unor probleme după imagini / colectivului
desene / scheme / exerciţii / formule activitatea
- recunoaşterea în desene / imagini / frontală,individuală
machete / filme documentare / prezentări a
unor forme de relief
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar
pe planşe/modele simple/ în filme
documentare
- identificarea semnificaţiei datelor unei
probleme
- rezolvarea de probleme în mai multe
moduri
MM utilizarea unor materiale şi obiecte Resurse materiale: ● observare
Cântare refolosibile pentru confecţionarea unor manualul tipărit/digital, sistematică
3.3.; 3.4. instrumentală jucării muzicale simple (cutii/sticle cu caietul, surse audio ● evaluare
CLR Jucării pietricele, nisip sau nasturi; linguri de lemn orală
muzicale din decorate de copii etc.) Resurse procedurale: ● temă de
materiale ● acompanierea cântecelor cu jucării Metode: conversaţia, lucru în clasă
naturale muzicale de tipul: linguri de lemn decorate explicaţia, ● inter-
Orchestra de în prealabil de către copii, pahare de sticlă exerciţiul, munca evaluare
jucării şi plastic cu diferite tipuri de boabe, cutii independentă, jocul ●auto-
4. Jucării din din lemn/ plastic/ metal cu boabe/ didactic evaluare
materiale pietricele Organizare:
naturale și ● crearea spontană a unei linii melodice activitate frontală,
reciclabile simple sau a unor combinaţii ritmice de individuală
manual pag. silabe onomatopeice, însoţite de mişcare
14-15 ● gruparea unor mişcări sau sunete astfel
încât să genereze un dans liber pe linii
melodice proprii, simple
● asocierea unor mişcări ritmice sau sunete
în relaţie cu poveşti, poezii, cântece
● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
● audiții – melodii însoțite de
acompanierea/interpretate cu chitară,
castaniete, maracas
● confecționarea unor jucării muzicale
(chitară, castaniete, maracas, clopoțel)
J Activitati integrate
O CLR 3.Cartea. Cuprinsul - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
I 1.2 cărții - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate manual, sistematic
2.3 într-un text audiat Caiet de lucru ă
3.1  Introducerea - participarea la discuţii în perechi/în grup pe teme (Editura Intuitext) (probe
3.2 cuvintelor noi în de interes (timpul liber, animalul preferat, cartea orale,
3.4 vocabularul propriu preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare Resurse probe
4.2  Dialogul etc.) procedurale: practice,
 Inițierea, menținerea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor observarea fişe de
și încheierea unui scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire dirijată,conversaţia lucru,
dialog în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) , explicaţia, teme
 Aşezarea textului - citirea selectivă în funcţie de anumite repere învăţarea prin pentru
scris în pagina (alineatul, linia de dialog) sau respectând un descoperire, jocul acasă),
caietului detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) didactică, munca portofoliul
 Scrierea pe liniatură - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza independentă , proiectul
tip II textului citit
 Copierea - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care Forme de probă de
 Cartea clasei însoţesc textul citit organizare a evaluare
- amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă colectivului: orală/scris
- vizitarea unor librării/biblioteci şi observarea activitatea ă
Text suport: Cartea organizării spaţiului/standurilor de carte frontală,
de piatră, după - utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, activitate ,
Vladimir Colin de mulţumire, corespunzătoare unui anumit activitate
context individuală
- activităţi care implică folosirea calculatorului
pentru redactarea unor enunţuri/texte scurte
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu poveşti,
legende etc. scrise/transcrise şi ilustrate de copii
Cantecul: Cărticica mea
https://www.youtube.com/watch?
v=ZXoteYA66Uw

MEM Recapitulare - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse Observare


3.1 - generarea de numere mai mici decât 1000, ale materiale: a
5.1 căror cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: manual, caietul sistematic
precizarea cifrei unităţilor/ zecilor/sutelor) elevului, fişe de ă (probe
AVAP - identificarea numerelor pare şi impare dintr-un lucru, culegeri, orale,
şir dat numărătoare probe
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor poziţională, axa practice,
numere naturale de trei cifre prin compararea numerelor, fişe de
acestora două câte două figurine, magneţi, lucru,
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / riglete, atlas, teme
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / ilustraţii, planşe, pentru
dublul etc.” globul pământesc, acasă),
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu hartă, cuburi, portofoliul
operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite diverse materiale , proiectul
- crearea unor probleme după imagini / desene / necesare
scheme / exerciţii / formule experimentelor
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / Resurse
filme documentare / prezentări a unor forme de procedurale:
relief observarea
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă dirijată,
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe conversaţia,
planşe/modele simple/ în filme documentare explicaţia,
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme învăţarea prin
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală,
individuală

Ed.fizic
a

DP AUTOCUNOAŞTER Cum ne îmbrăcăm?-Asemănări și deosebiri dintre a. materiale:


2.3 E ŞI ATITUDINE sine și ceilalți după criteriul tip de vestimentație caiet, fişe de lucru,
POZITIVĂ FAŢĂ DE - exerciţii de identificare a premiselor pentru a rechizite
SINE ŞI FAŢĂ DE coopera cu ceilalţi (hobby-uri, interese comune, b. procedurale:
AVAP CEILALŢI activităţi preferate etc.) conversaţia
- exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor euristică,
facilitatoare/frenatoare care contribuie sau nu la exerciţiul, muncă
iniţierea şi păstrarea unei prietenii: cooperare, independentă,
competiţie, compromis problematizarea,
simularea, joc de
rol, joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală
Ziua Competen Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
te specifice - detalieri- -
instrumente
-
V Activitati integrate
I CLR 5.Activităţi - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse observarea
N 1.2 de - precizarea locului şi timpului acţiunii materiale: sistematică
E 1.3 recuperare- prezentate într-un text audiat manual, (probe
R 2.3 ameliorare/ - formularea de răspunsuri la întrebări Caiet de lucru orale, probe
I 2.4 dezvoltare referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu (Editura practice,
3.1 cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu Intuitext) fişe de lucru,
3.2 ce scop?” etc.) teme pentru
4.1 - ordonarea cronologică a imaginilor care Resurse acasă),
AVA reprezintă momente ale acţiunii textului audiat procedurale: portofoliul,
P observarea proiectul
dirijată,
conversaţia, probă de
explicaţia, evaluare
jocul didactic, orală/scrisă
exerciţiul

Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
individuală
ME Adunarea - reprezentarea numerelor de trei cifre cu Resurse Observarea
M numerelor ajutorul materiale: sistematică
naturale de la numărătorii de poziţionare manual, (probe orale,
100 la 1000, - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în caietul probe
cu trecere scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând elevului, fişe practice, fişe
peste ordinul algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, de lucru, de lucru,
unităţilor şi al zecilor şi sutelor culegeri, teme pentru
zecilor - crearea unor probleme după imagini / desene / numărătoare acasă),
scheme / exerciţii / formule poziţională, portofoliul,
Extinderea axa proiectul
suprafeţelor numerelor,
locuibile figurine,
magneţi,
riglete, atlas,
ilustraţii,
planşe, globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse
materiale
necesare
experimentelo
r
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală,
individuală
MM Cântare ● utilizarea unor materiale şi obiecte refolosibile Resurse ● observare
3.3.; instrumental pentru confecţionarea unor jucării muzicale materiale: sistematică
3.4. ă simple (cutii/sticle cu pietricele, nisip sau manualul ● evaluare
Jucării nasturi; linguri de lemn decorate de copii etc.) tipărit/digital, orală
muzicale din ● acompanierea cântecelor cu jucării muzicale caietul, surse ● temă de
materiale de tipul: linguri de lemn decorate în prealabil de audio lucru în clasă
naturale către copii, pahare de sticlă şi plastic cu diferite ● inter-
Orchestra de tipuri de boabe, cutii din lemn/ plastic/ metal cu Resurse evaluare
jucării boabe/ pietricele procedurale: ●auto-
5. Orchestra ● crearea spontană a unei linii melodice simple Metode: evaluare
de jucării sau a unor combinaţii ritmice de silabe conversaţia,
muzicale onomatopeice, însoţite de mişcare explicaţia,
manual pag. ● gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât exerciţiul,
16 să genereze un dans liber pe linii melodice munca
caiet pag. 13 proprii, simple independentă,
● asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în jocul
relaţie cu poveşti, poezii, cântece didactic
● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi Organizare:
aprecierea lor activitate
● interpretarea unor melodii cunoscute/după frontală,
auz, însoțindu-le de acompanierea cu jucăriile individuală
muzicale confecționate

AVA Locul unde Discuții despre jocurile pe care copiii le joacă


P mă joc împreună cu prietenii (pag. 20 din manual). Elemente de Coli de bloc Observarea
1.2; Reactualizarea regulilor privind tehnica limbaj de desen, comportamentulu
modelajului. Modelarea de obiecte reprezentând plastic: linia creioane i participativ
2.1; jucăria preferată, din plastilină sau din lut (pag. și punctul colorate,
21 din manual). cerate, Observarea
2.2; Tehnici de radieră, desenului
lucru: linie acuarele, familiei realizat
2.3; modulată, guașe sau de copii
pensulație, tempera,
2.4 modelare hârtie Analiza
La joacă- cantec liberă, colorată, produselor
https://www.youtube.com/watch? presare, pensulă, obținute, după
v=yb_u86cP0p4 incizie, burete, criterii date
armături, foarfece,
gravură lipici, cutii Completarea fișei
Produse ale de carton de Două stele și-o
activității: dimensiuni dorință de la pag.
desen liber, și forme 22, din manual,
colaj, diferite etc. în Jurnalul de
compoziții învățare
-Familia mea,
Casa mea,
Animalul de
companie
preferat,
Camera mea,
Zâmbete,
Casa mea-
locul în care
mă joc,
diferite
obiecte
jucării,
machete etc.

VACANTA : 26.10 – 30. 10. 2020

Unitatea de invatare: Familia, leagănul copilăriei


Numar de ore alocat: 18 ore

Saptamana: 2. 11 - 6.11. 2020

Ziua Competen Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


te - detalieri- -
specifice instrumente
-
L Activitati integrate
U CLR - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” observarea
N 1.Textul - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi Resurse materiale: sistematică
I 1.3 liric. Poezia. - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi manual, (probe orale,
2.4 Strofa. autorului unui text Caiet de lucru probe
3.1 Versul - discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând (Editura Intuitext) practice, fişe
3.2 nume, cuvinte familiare şi expresii elementare de lucru,
4.1  Povestire - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza Resurse teme pentru
4.2 a unor textului citit procedurale: acasă),
4.3 întâmplăr - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor observarea portofoliul,
i trăite scrise, prin compararea cu un model dirijată,conversaţia proiectul
MEM sau - copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în , explicaţia,
MM observate spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere şi învăţarea prin probă de
 Așezarea a spaţiului între cuvinte descoperire, jocul evaluare
în pagină - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu didactică, munca orală/scrisă
a textului majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor independentă
scris în de punctuaţie)
versuri - ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă Forme de
şi exprimarea, în scris, a părerilor şi a reacţiilor organizare a
Text suport: personale colectivului:
Mama - realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind activitatea
(fragment), de la experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a frontală, activitate
după Panait atras atenţia, sunete, gusturi, mirosuri, atingerea activitate
Cerna unei suprafeţe) individuală
Cantec: Mama
https://www.youtube.com/watch?v=7PH0ue4Oup0
CLR - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” observarea
1.3 1.Textul - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi Resurse materiale: sistematică
2.4 liric. Poezia. - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi manual, (probe orale,
3.1 Strofa. autorului unui text Caiet de lucru probe
3.2 Versul - discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând (Editura Intuitext) practice, fişe
4.1 nume, cuvinte familiare şi expresii elementare de lucru,
4.2  Povestire - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza Resurse teme pentru
4.3 a unor textului citit procedurale: acasă),
MM întâmplăr - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor observarea portofoliul,
i trăite scrise, prin compararea cu un model dirijată,conversaţia proiectul
sau - copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în , explicaţia,
AVA observate spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere şi învăţarea prin probă de
P  Așezarea a spaţiului între cuvinte descoperire, jocul evaluare
în pagină - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu didactică, munca orală/scrisă
a textului majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor independentă
scris în de punctuaţie)
versuri - ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă Forme de
şi exprimarea, în scris, a părerilor şi a reacţiilor organizare a
Text suport: personale colectivului:
Mama - realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind activitatea
(fragment), de la experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a frontală, activitate
după Panait atras atenţia, sunete, gusturi, mirosuri, atingerea individuală
Cerna unei suprafeţe)
Cantec: Un cuvant e mama
https://www.youtube.com/watch?v=4alzQksBPzs
ME Adunarea - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Resurse Observarea
M numerelor numărătorii de poziţionare materiale: sistematică
1.6 naturale de - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în manual, caietul (probe orale,
3.1 la 100 la scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând elevului, fişe de probe
4.2 1000, cu algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor lucru, culegeri, practice, fişe
5.1 trecere peste şi sutelor numărătoare de lucru,
ordinul - crearea unor probleme după imagini / desene / poziţională, axa teme pentru
unităţilor şi scheme / exerciţii / formule numerelor, acasă),
al zecilor figurine, magneţi, portofoliul,
riglete, atlas, proiectul
Extinderea ilustraţii, planşe,
CLR suprafeţelor globul pământesc,
locuibile hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală,
individuală
AVA Povești Citirea de povești despre curcubeu (pag. 24 din Elemente de Povești Observarea
P despre manual). Enumerarea culorilor din curcubeu limbaj plastic: despre reacţiilor
curcubeu ROGVAIV. Crearea unei povești proprii despre linia și punctul curcubeu copiilor pe
1.1; curcubeu, urmând pași dați (pag. 25 din manual) parcursul
Tehnici de lucru: Fotografii în activităţilor
1.2; Învățăm culorile curcubeului amprentare, care este
https://www.youtube.com/watch?v=ieWmkt-OIng pulverizare, țesere surprins Analiza
2.2; cu benzi de hârtie, curcubeul produselor
Curcubeu-cantec croit, cusut, obținute,
2.3; https://www.youtube.com/watch? împletire Coli de bloc după criterii
v=IdWg6CwhUQg de desen, date la
2.4 Produse ale creioane începutul
activității: desen colorate, activităților
liber, compoziții, cerate,
CLR diferite obiecte radieră, Completare
decorative și de acuarele, a fișei de
îmbrăcăminte etc. guașe sau evaluare, de
tempera, la pag. 30,
hârtie din manual,
MM colorată, în Jurnalul
pensulă, de învățare
burete,
foarfece,
lipici, etc.

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
A MEM Adunarea - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Resurse materiale: Observarea
R 1.6 numerelor numărătorii de poziţionare manual, caietul sistematică
T 3.1 naturale de la - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, elevului, fişe de (probe orale,
I 4.2 100 la 1000, cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul lucru, culegeri, probe
cu trecere şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor numărătoare practice, fişe
peste ordinul - crearea unor probleme după imagini / desene / poziţională, axa de lucru,
unităţilor şi al scheme / exerciţii / formule numerelor, figurine, teme pentru
zecilor magneţi, riglete, acasă),
CLR atlas, ilustraţii, portofoliul,
Extinderea planşe, globul proiectul
suprafeţelor pământesc, hartă,
locuibile cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală

Religie
CLR - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” observarea
3.4 1.Textul liric. - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi Resurse materiale: sistematică
Poezia. - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi manual, (probe orale,
Strofa. Versul autorului unui text Caiet de lucru probe
- discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând (Editura Intuitext) practice, fişe
 Povestirea nume, cuvinte familiare şi expresii elementare de lucru,
unor - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza Resurse teme pentru
întâmplări textului citit procedurale: acasă),
trăite sau - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor observarea portofoliul,
observate scrise, prin compararea cu un model dirijată,conversaţia, proiectul
 Așezarea - copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în explicaţia, învăţarea
în pagină a spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere şi prin descoperire, probă de
textului a spaţiului între cuvinte jocul didactică, evaluare
scris în - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu munca orală/scrisă
versuri majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor independentă
de punctuaţie)
Text suport: - ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi Forme de
Mama exprimarea, în scris, a părerilor şi a reacţiilor organizare a
(fragment), personale colectivului:
după Panait - realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind activitatea frontală,
Cerna de la experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a activitate în echipă,
atras atenţia, sunete, gusturi, mirosuri, atingerea activitate în perechi,
unei suprafeţe) activitate
Cantec:Mama, te iubesc! individuală
https://www.youtube.com/watch?v=4vHeGVzby4g
Educatie
fizica

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
I CLR - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” observarea
E 3.4 1.Textul liric. - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi Resurse materiale: sistematică
R Poezia. - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi manual, (probe orale,
C Strofa. Versul autorului unui text Caiet de lucru probe
U - discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând ((Editura Intuitext) practice, fişe
R  Povestirea nume, cuvinte familiare şi expresii elementare de lucru,
I unor - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza Resurse teme pentru
întâmplări textului citit procedurale: acasă),
trăite sau - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor observarea portofoliul,
observate scrise, prin compararea cu un model dirijată,conversaţia, proiectul
 Așezarea în - copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în explicaţia, învăţarea
pagină a spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere şi prin descoperire, probă de
textului a spaţiului între cuvinte jocul didactică, evaluare
scris în - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu munca orală/scrisă
versuri majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor independentă
de punctuaţie)
Text suport: - ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi Forme de
Mama exprimarea, în scris, a părerilor şi a reacţiilor organizare a
(fragment), personale colectivului:
după Panait - realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind activitatea frontală, ,
Cerna de la experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a activitate
atras atenţia, sunete, gusturi, mirosuri, atingerea individuală
unei suprafeţe)
Cantec:Mama, te iubesc!
https://www.youtube.com/watch?v=4vHeGVzby4g

Englez
a
MEM Adunarea - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Resurse materiale: Observarea
1.6 numerelor numărătorii de poziţionare manual, caietul sistematică
3.1 naturale de la - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, elevului, fişe de (probe orale,
4.2 100 la 1000, cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul lucru, culegeri, probe
cu trecere şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor numărătoare practice, fişe
peste ordinul - crearea unor probleme după imagini / desene / poziţională, axa de lucru,
unităţilor şi al scheme / exerciţii / formule numerelor, figurine, teme pentru
zecilor magneţi, riglete, acasă),
CLR atlas, ilustraţii, portofoliul,
Extinderea planşe, globul proiectul
suprafeţelor pământesc, hartă,
locuibile cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
MM Cântare utilizarea unor materiale şi obiecte refolosibile Resurse materiale: ● observare
instrumentală pentru confecţionarea unor jucării muzicale simple manualul sistematică
3.3.; Jucării (cutii/sticle cu pietricele, nisip sau nasturi; linguri tipărit/digital, ● evaluare
3.4. muzicale din de lemn decorate de copii etc.) caietul, surse audio orală
materiale ● acompanierea cântecelor cu jucării muzicale de ● temă de
naturale tipul: linguri de lemn decorate în prealabil de către Resurse lucru în clasă
Orchestra de copii, pahare de sticlă şi plastic cu diferite tipuri de procedurale: ● inter-
jucării boabe, cutii din lemn/ plastic/ metal cu boabe/ Metode: evaluare
AVAP Recapitulare pietricele conversaţia, ●auto-
manual pag. 17 ● crearea spontană a unei linii melodice simple sau explicaţia, evaluare
caiet pag. 14 a unor combinaţii ritmice de silabe onomatopeice, exerciţiul, munca
însoţite de mişcare independentă, jocul
● gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât să didactic
genereze un dans liber pe linii melodice proprii, Organizare:
simple activitate frontală,
● asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în individuală
relaţie cu poveşti, poezii, cântece
● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs
a specifice - detalieri- - .
instrumente
-
J Activitati integrate
O CLR - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” observarea
I 1.Textul liric. Poezia. - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi Resurse materiale: sistematică
1.3 Strofa. Versul - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi manual, (probe
2.4 autorului unui text Caiet de lucru orale,
3.1  Povestirea unor - discutarea textelor scurte, frază cu frază, (Editura Art probe
3.2 întâmplări trăite sau relevând nume, cuvinte familiare şi expresii Educațional) practice,
4.1 observate elementare fişe de
4.2  Așezarea în pagină - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza Resurse lucru, teme
4.3 a textului scris în textului citit procedurale: pentru
versuri - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor observarea acasă),
scrise, prin compararea cu un model dirijată,conversaţi portofoliul,
Text suport: - copierea unor texte scurte, exersând încadrarea a, explicaţia, proiectul
Mama (fragment), în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între învăţarea prin
după Panait Cerna litere şi a spaţiului între cuvinte descoperire, jocul probă de
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea didactică, munca evaluare
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a independentă orală/scrisă
semnelor de punctuaţie)
- ascultarea unor experienţe ale colegilor de Forme de
MEM clasă şi exprimarea, în scris, a părerilor şi a organizare a
reacţiilor personale colectivului:
- realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind activitatea
de la experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a frontală, activitate
atras atenţia, sunete, gusturi, mirosuri, atingerea în echipă,
unei suprafeţe) activitate în
perechi, activitate
individuală
Cantec:Mama, te iubesc!
https://www.youtube.com/watch?
v=4vHeGVzby4g
MEM Recapitulare - selectarea unor numere după un criteriu dat Resurse Observarea
1.2 (ex.: „Transcrieţi numerele mai mari decât 395 şi materiale: sistematică
mai mici decât 405”) manual, caietul (probe
- compunerea şi descompunerea numerelor în elevului, fişe de orale, probe
concentrul 0–1000, folosind obiecte, desene şi lucru, culegeri, practice,
numere numărătoare fişe de
- evidenţierea proprietăţilor adunării poziţională, axa lucru, teme
(comutativitate, asociativitate, element neutru), numerelor, pentru
fără precizarea terminologiei figurine, magneţi, acasă),
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în riglete, atlas, portofoliul,
scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând ilustraţii, planşe, proiectul
algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor globul pământesc,
şi sutelor hartă, cuburi,
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / diverse materiale
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / necesare
dublul etc.” experimentelor
- exprimarea unor opinii acord / dezacord) cu Resurse
privire la anumite atitudini şi comportamente procedurale:
observate în mediile de viaţă explorate observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală,
individuală
Educati
e fizica
DP AUTOCUNOAŞTER Suntem diferiţi-Diversitate. Diferențe a. materiale:
1.1 E ŞI ATITUDINE individuale caiet, fişe de
POZITIVĂ FAŢĂ lucru, rechizite
DE SINE ŞI FAŢĂ - exerciţii artcreative realizate în mod individual b. procedurale:
DE CEILALŢI sau în echipă (prezentarea unor forme originale conversaţia
de salut în cadrul cărora copiii îşi atribuie o euristică,
CLR însuşire/calitate care-i face unici şi diferiţi de exerciţiul, muncă
ceilalţi; obţinerea unor produse unice: independentă,
AVAP decuparea unei hârtii împăturite în forme problematizarea,
diferite, colorarea unui obiect, interpretarea în simularea, joc de
manieră proprie a unui rol etc., desenarea rol, joc didactic
conturului mâinii sau a amprentelor personale c. forme de
etc.) organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală,
Ziua Competen Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
te specifice - detalieri- -
instrumente
-
V Activitati integrate
I CLR - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” observarea
N 1.Textul liric. - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi Resurse materiale: sistematică
E 1.3 Poezia. - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi manual, (probe orale,
R 2.4 Strofa. Versul autorului unui text Caiet de lucru probe
I 3.1 - discutarea textelor scurte, frază cu frază, (Editura Intuitext) practice, fişe
3.2  Povestirea relevând nume, cuvinte familiare şi expresii de lucru,
4.1 unor elementare Resurse teme pentru
4.2 întâmplări - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza procedurale: acasă),
4.3 trăite sau textului citit observarea portofoliul,
observate - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor dirijată,conversaţi proiectul
 Așezarea scrise, prin compararea cu un model a, explicaţia,
MEM în pagină a - copierea unor texte scurte, exersând încadrarea învăţarea prin probă de
textului în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere descoperire, jocul evaluare
scris în şi a spaţiului între cuvinte didactică, munca orală/scrisă
versuri - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea independentă
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
Text suport: semnelor de punctuaţie) Forme de
Mama - ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă organizare a
(fragment), şi exprimarea, în scris, a părerilor şi a reacţiilor colectivului:
după Panait personale activitatea
Cerna - realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind frontală, activitate,
de la experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a activitate
atras atenţia, sunete, gusturi, mirosuri, atingerea individuală
unei suprafeţe)
Cantec: Mama
https://www.youtube.com/watch?
v=7PH0ue4Oup0
ME Evaluare - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, activitate Probă scrisă
M utilizând semnele <, >, = independentă
1.4 - identificarea numerelor pare şi impare dintr-un
5.2 şir dat
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în
scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând
algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor
şi sutelor
CLR - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma /
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul /
dublul etc.”
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematică dată /de la numere date / de la
verbe /expresii care sugerează operaţii
MM Cântare Itemii probei de evaluare vizează: Resurse ● evaluare
3.3.; instrumental ● identificarea silabelor din versurile unui cântec materiale: scrisă și
3.4. ă cunsocut care pot fi marcate prin instrument de fișe de evaluare orală
Jucării percuție
muzicale din ● identificarea instrumentului muzical pe baza
materiale unei caracteristici numite
naturale ● tactarea unui ritm dat
Orchestra de
jucării
Evaluare
manual pag.
18

AVA Povești Citirea de povești despre curcubeu (pag. 24 din Elemente de Povești Observarea
P despre manual). Enumerarea culorilor din curcubeu limbaj plastic: despre reacţiilor
curcubeu- ROGVAIV. Crearea unei povești proprii despre linia și punctul curcubeu copiilor pe
1.1; desen: curcubeu, urmând pași dați (pag. 25 din manual) parcursul
Curcubeu Tehnici de lucru: Fotografii în activităţilor
1.2; amprentare, care este
pulverizare, țesere surprins Analiza
2.2; cu benzi de hârtie, curcubeul produselor
croit, cusut, obținute,
2.3; împletire Coli de bloc după criterii
de desen, date la
2.4 Produse ale creioane începutul
activității: desen colorate, activităților
CLR liber, compoziții, cerate,
Curcubeu-cantec diferite obiecte radieră, Completare
https://www.youtube.com/watch? decorative și de acuarele, a fișei de
v=IdWg6CwhUQg îmbrăcăminte etc. guașe sau evaluare, de
tempera, la pag. 30,
hârtie din manual,
colorată, în Jurnalul
MM pensulă, de învățare
burete,
foarfece,
lipici, etc.
Saptamana : 9 . 11- 13. 11. 2020

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
L Activitati integrate
U CLR Resurse observarea
N 2.Textul - selectarea/formularea unor titluri potrivite textelor materiale: sistematică
I 1.1 liric. Poezii scurte audiate manual, (probe orale,
1.2 despre - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă Caiet de lucru probe
2.1 universul momente ale acţiunii textului audiat (Intuitext) practice, fişe
2.2 copilăriei - jocuri de rol de lucru,
3.1 - recitarea unor poezii pe teme familiare Resurse teme pentru
4.2  Dialoguri - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea procedurale: acasă),
despre unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. observarea portofoliul,
familie și - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor dirijată, proiectul
locuință scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire în conversaţia,
 Descrierea lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) explicaţia, probă de
unei - citirea selectivă în funcţie de anumite repere învăţarea prin evaluare
persoane (alineatul, linia de dialog) sau respectând un descoperire, orală/scrisă
 Scrierea detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) jocul didactică,
imaginativă - formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme munca
după un șir familiare care prezintă interes independentă
de imagini
Forme de
Text suport: organizare a
Bunica, colectivului:
de Ștefan activitatea
Octavian - frontală,
Iosif activitate în
activitate în
activitate
individuală
CLR Resurse observarea
1.1 2.Textul liric. - selectarea/formularea unor titluri potrivite textelor materiale: sistematică
1.2 Poezii despre scurte audiate manual, (probe orale,
2.1 universul - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă Caiet de lucru probe
2.2 copilăriei momente ale acţiunii textului audiat (Editura Art practice, fişe
3.1 - jocuri de rol Educațional) de lucru,
4.2  Dialoguri - recitarea unor poezii pe teme familiare teme pentru
despre - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea Resurse acasă),
familie și unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. procedurale: portofoliul,
AVAP locuință - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor observarea proiectul
 Descrierea scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire în dirijată,
unei lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) conversaţia, probă de
persoane - citirea selectivă în funcţie de anumite repere explicaţia, evaluare
 Scrierea (alineatul, linia de dialog) sau respectând un învăţarea prin orală/scrisă
imaginativă detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) descoperire,
după un șir - formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe jocul didactică,
de imagini teme familiare care prezintă interes munca
independentă
Text suport:
Bunica, Forme de
de Ștefan organizare a
Octavian - colectivului:
Iosif activitatea
frontală,
activitate în
echipă,
activitate în
perechi,
activitate
individuală
MEM Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse Observarea
3.2 numerelor - compunerea şi descompunerea numerelor în materiale: sistematică
naturale de concentrul 0–1000, folosind obiecte, desene şi manual, caietul (probe orale,
la 100 la numere elevului, fişe probe
1000, cu - efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici de lucru, practice, fişe
împrumut la decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi culegeri, de lucru,
ordinul verificarea prin operaţia inversă numărătoare teme pentru
zecilor - crearea unor probleme după imagini / desene / poziţională, acasă),
scheme / exerciţii / formule axa numerelor, portofoliul,
Influenţa - descrierea etapelor parcurse în realizarea unei figurine, proiectul
negativă a investigaţii / experiment magneţi,
ploii şi a - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea riglete, atlas,
grindinei oamenilor, animalelor, plantelor ilustraţii,
planşe, globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse
materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, ,
individuală

AVAP Povești Elemente de Povești Observarea


despre Țeserea cu fâșii de hârtie-realizarea unui covoraș limbaj plastic: despre reacţiilor
1.1; curcubeu- simplu, ca suport de lipit pentru personaje din linia și punctul curcubeu copiilor pe
tesere: povești. parcursul
1.2; Curcubeu Realizarea unui tablou cu personaje din povești, Tehnici de Fotografii în activităţilor
combinând la alegere materiale și tehnici învățate în lucru: care este
2.2; clasa I: rupere și lipire, decupare după contur și amprentare, surprins Analiza
lipire, tăiere și lipire, pulverizare, curcubeul produselor
2.3; coasere de nasturi, croire de material textil, țesere cu țesere cu benzi obținute,
benzi de hârtie, împletire etc. (pag. 27) de hârtie, croit,Coli de bloc după criterii
2.4 Realizarea de desene/picturi cu ajutorul punctelor, cusut, împletire de desen, date la
liniilor și petelor de culoare – Cu umbrela prin creioane începutul
MEM ploaie Produse ale colorate, activităților
Curcubeu-cantec activității: cerate,
CLR https://www.youtube.com/watch?v=IdWg6CwhUQg desen liber, radieră,
compoziții, acuarele, Completarea
diferite obiecte guașe sau fișei de
decorative și de tempera, evaluare, de
îmbrăcăminte hârtie la pag. 30,
etc. colorată, din manual,
pensulă, în Jurnalul
burete, de învățare
foarfece,
lipici, etc.
Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
A MEM Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
R 4.2 numerelor - compunerea şi descompunerea numerelor în manual, caietul sistematică
T 5.1 naturale de la concentrul 0–1000, folosind obiecte, desene şi elevului, fişe de (probe orale,
I 100 la 1000, numere lucru, culegeri, probe
cu împrumut - efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai numărătoare practice, fişe
la ordinul mici decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi poziţională, axa de lucru, teme
zecilor verificarea prin operaţia inversă numerelor, figurine, pentru acasă),
- crearea unor probleme după imagini / desene / magneţi, riglete, portofoliul,
Influenţa scheme / exerciţii / formule atlas, ilustraţii, proiectul
negativă a - descrierea etapelor parcurse în realizarea unei planşe, globul
ploii şi a investigaţii / experiment pământesc, hartă,
grindinei - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea cuburi, diverse
oamenilor, animalelor, plantelor materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală, ,
individuală
Religie
CLR Resurse materiale: observarea
2.Textul liric. - selectarea/formularea unor titluri potrivite manual, sistematică
1.1 Poezii despre textelor scurte audiate Caiet de lucru (probe orale,
1.2 universul - ordonarea cronologică a imaginilor care (Intuitext) probe
2.1 copilăriei reprezintă momente ale acţiunii textului audiat practice, fişe
2.2  Dialoguri - jocuri de rol Resurse de lucru, teme
3.1 despre - recitarea unor poezii pe teme familiare procedurale: pentru acasă),
4.2 familie și - identificarea trăsăturilor unui personaj, observarea dirijată, portofoliul,
locuință descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. conversaţia, proiectul
 Descrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor explicaţia, învăţarea
unei persoane scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; prin descoperire, probă de
 Scrierea citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) jocul didactică, evaluare
imaginativă - citirea selectivă în funcţie de anumite repere munca independentă orală/scrisă
după un șir (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
de imagini detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) Forme de organizare
MEM  Text suport: - formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări a colectivului:
Bunica, pe teme familiare care prezintă interes activitatea frontală,
de Ștefan activitate
Octavian - Iosif individuală
Educatie
fizica

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
I CLR Resurse materiale: observarea
E 2.Textul liric. - selectarea/formularea unor titluri potrivite manual, sistematică
R 1.1 Poezii despre textelor scurte audiate Caiet de lucru (probe orale,
C 1.2 universul - ordonarea cronologică a imaginilor care (Intuitext) probe
U 2.1 copilăriei reprezintă momente ale acţiunii textului audiat practice, fişe
R 2.2 - jocuri de rol Resurse de lucru, teme
I 3.1  Dialoguri - recitarea unor poezii pe teme familiare procedurale: pentru acasă),
4.2 despre - identificarea trăsăturilor unui personaj, observarea dirijată, portofoliul,
familie și descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. conversaţia, proiectul
AVAP locuință - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor explicaţia, învăţarea
 Descrierea scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire prin descoperire, probă de
unei persoane în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) jocul didactică, evaluare
 Scrierea - citirea selectivă în funcţie de anumite repere munca independentă orală/scrisă
imaginativă (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
după un șir de detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) Forme de organizare
imagini - formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări a colectivului:
pe teme familiare care prezintă interes activitatea frontală,
Text suport: activitate
Bunica, individuală
de Ștefan
Octavian - Iosif

MEM Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea


numerelor - compunerea şi descompunerea numerelor în manual, caietul sistematică
1.4 naturale de la concentrul 0–1000, folosind obiecte, desene şi elevului, fişe de (probe orale,
1.6 100 la 1000, numere lucru, culegeri, probe
cu împrumut - efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai numărătoare practice, fişe
la ordinul mici decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi poziţională, axa de lucru, teme
zecilor verificarea prin operaţia inversă numerelor, figurine, pentru acasă),
- crearea unor probleme după imagini / desene / magneţi, riglete, portofoliul,
Influenţa scheme / exerciţii / formule atlas, ilustraţii, proiectul
negativă a - descrierea etapelor parcurse în realizarea unei planşe, globul
ploii şi a investigaţii / experiment pământesc, hartă,
grindinei - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea cuburi, diverse
oamenilor, animalelor, plantelor materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală, ,
individuală

MM Resurse materiale: ● observare


Elemente de ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a manualul sistematică
1.1.; limbaj duratelor şi a tempoului tipărit/digital, ● evaluare
1.4.; muzical ● jocul ”Mergi cum se cântă!” caietul, surse audio orală
2.2.; Ritmul ● crearea unei atmosfere propice însuşirii ● temă de
2.3.; Sunet cântecului, prin prezentarea unor materiale Resurse lucru în clasă
3.1.; lung/scurt muzicale sau ilustrative potrivite procedurale: ● inter-
3.4. Marcarea ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – Metode: evaluare
CLR structurilor grupuri mici – colectiv conversaţia, ●auto-
ritmice ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării explicaţia, evaluare
Audiţia muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care exerciţiul, munca
interioară să marcheze fie ritmul, fie timpii egali independentă, jocul
Improvizaţia ● joc pentru diferenţierea în cântecele simple a didactic
ritmică duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca Organizare:
spontană simboluri convenţionale de structurare a activitate frontală,
AVAP 6. Sunetul lung. melodiilor simple) individuală
Sunetul scurt ● organizarea unui joc de mişcare, utilizând
(Durata onomatopeele din cântecele învăţate, sugestive
sunetelor) pentru anumite elemente de limbaj muzical
manual pag. 20 (durată)
● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea
caracteristică
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea
copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
● desenarea unui personaj din cântec
● redarea duratelor prin silabe (iu-te, pas, ra_ar)

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
J Activitati integrate
O CLR Resurse materiale: observarea
2.Textul liric. - selectarea/formularea unor titluri potrivite manual, sistematică
I 1.1 Poezii despre textelor scurte audiate Caiet de lucru (probe orale,
1.2 universul - ordonarea cronologică a imaginilor care (Intuitext) probe
2.1 copilăriei reprezintă momente ale acţiunii textului practice, fişe
2.2 audiat Resurse procedurale: de lucru,
3.1  Dialoguri despre - jocuri de rol observarea dirijată, teme pentru
4.2 familie și locuință - recitarea unor poezii pe teme familiare conversaţia, acasă),
 Descrierea unei - identificarea trăsăturilor unui personaj, explicaţia, învăţarea portofoliul,
persoane descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori prin descoperire, proiectul
 Scrierea etc. jocul didactică,
imaginativă după - citirea în forme variate a enunţurilor şi munca independentă probă de
un șir de imagini textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ evaluare
în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă Forme de organizare orală/scrisă
Text suport: etc.) a colectivului:
Bunica, - citirea selectivă în funcţie de anumite activitatea frontală,
de Ștefan Octavian repere (alineatul, linia de dialog) sau activitate individuală
- Iosif respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- formularea, în scris, a răspunsurilor la
întrebări pe teme familiare care prezintă
interes
MEM Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
numerelor - generarea de numere mai mici decât 1000, manual, caietul sistematică
1.4 naturale de la 100 ale căror cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: elevului, fişe de (probe orale,
1.6 la 1000, cu precizarea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor) lucru, culegeri, probe
imprumut la - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi numărătoare practice, fişe
AVAP ordinul sutelor. în scris, cu şi fără trecere peste ordin, poziţională, axa de lucru,
respectând algoritmul şi aşezarea corectă a numerelor, figurine, teme pentru
Influenţa negativă unităţilor, zecilor magneţi, riglete, atlas, acasă),
a secetei şi şi sutelor ilustraţii, planşe, portofoliul,
caniculei - formularea şi rezolvarea unor probleme globul pământesc, proiectul
pornind de la o tematică dată / de la numere hartă, cuburi, diverse
date / de la materiale necesare
verbe / expresii care sugerează operaţii experimentelor
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea Resurse
oamenilor, animalelor, plantelor procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală

,
Ed.fizic .,
a

DP RECAPITULARE Iată ce am învăţat! a. materiale: caiet,


1.1 - analizarea unor personaje din poveşti/ fişe de lucru,
povestiri sau din viaţa reală, în scopul rechizite
identificării unor asemănări şi deosebiri b. procedurale:
între sine şi acestea conversaţia euristică,
CLR - rezolvarea unor fişe de lucru pentru exerciţiul, muncă
identificarea asemănărilor şi deosebirilor independentă,
AVAP dintre sine şi ceilalţi problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:activitat
e frontală, activitate
individuală

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente
-
V Activitati integrate
I CLR Resurse observarea
N 1.1 2.Textul - selectarea/formularea unor titluri potrivite textelor materiale: sistematică
E 1.2 liric. Poezii scurte audiate manual, (probe orale,
R 2.1 despre - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă Caiet de lucru probe
I 2.2 universul momente ale acţiunii textului audiat (Intuitext) practice, fişe
3.1 copilăriei - jocuri de rol Resurse de lucru,
4.2 - recitarea unor poezii pe teme familiare procedurale: teme pentru
 Dialoguri - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea observarea acasă),
despre unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. dirijată, portofoliul,
familie și - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor conversaţia, proiectul
MEM locuință scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire în explicaţia,
 Descrierea lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) învăţarea prin probă de
MM unei - citirea selectivă în funcţie de anumite repere descoperire, evaluare
persoane (alineatul, linia de dialog) sau respectând un jocul didactică, orală/scrisă
 Scrierea detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) munca
imaginativă - formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe independentă
după un șir teme familiare care prezintă interes
de imagini Forme de
organizare a
Text suport: colectivului:
Bunica, activitatea
de Ștefan frontală, ,
Octavian - activitate
Iosif individuală
MEM Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse Observarea
1.4 numerelor - generarea de numere mai mici decât 1000, ale materiale: sistematică
1.6 naturale de căror cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea manual, caietul (probe orale,
la 100 la cifrei unităţilor / zecilor / sutelor) elevului, fişe de probe
1000, cu - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, lucru, culegeri, practice, fişe
imprumut la cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul numărătoare de lucru,
ordinul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor poziţională, axa teme pentru
sutelor. şi sutelor numerelor, acasă),
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de figurine, portofoliul,
Influenţa la o tematică dată / de la numere date / de la magneţi, proiectul
negativă a verbe / expresii care sugerează operaţii riglete, atlas,
secetei şi - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea ilustraţii,
caniculei oamenilor, animalelor, plantelor planşe, globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse
materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, ,
individuală

MM Resurse
1.1.; Elemente ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a materiale:
1.4.; de limbaj duratelor şi a tempoului manualul
2.2.; muzical ● jocul ”Mergi cum se cântă!” tipărit/digital,
2.3.; Ritmul ● crearea unei atmosfere propice însuşirii caietul, surse
3.1.; Sunet cântecului, prin prezentarea unor materiale muzicale audio
3.4. lung/scurt sau ilustrative potrivite
Marcarea ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri Resurse
structurilor mici – colectiv procedurale:
ritmice ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării Metode:
Audiţia muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să conversaţia,
interioară marcheze fie ritmul, fie timpii egali explicaţia,
Improvizaţia ● joc pentru diferenţierea în cântecele simple a exerciţiul,
ritmică duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca simboluri munca
AVAP spontană convenţionale de structurare a melodiilor simple) independentă,
6. Sunetul ● organizarea unui joc de mişcare, utilizând jocul
lung. Sunetul onomatopeele din cântecele învăţate, sugestive didactic
scurt (Durata pentru anumite elemente de limbaj muzical (durată) Organizare:
sunetelor) ● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare activitate
manual pag. cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea frontală,
20 caracteristică individuală
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea
copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
● desenarea unui personaj din cântec
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru
crearea unei idei muzicale proprii
● redarea duratelor prin silabe (iu-te, pas, ra_ar)
AVAP Povești Realizarea unui tablou cu personaje din povești, Elemente de Povești Observarea
despre combinând la alegere materiale și tehnici învățate în limbaj plastic: despre reacţiilor
1.1; curcubeu- clasa I: rupere și lipire, decupare după contur și linia și punctul curcubeu copiilor pe
tesere: lipire, tăiere și lipire, parcursul
1.2; coasere de nasturi, croire de material textil, țesere cu Tehnici de Fotografii în activităţilor
benzi de hârtie, împletire etc. (pag. 27) lucru: care este
2.2; amprentare, surprins
pulverizare, curcubeul
2.3; țesere cu benzi
de hârtie, croit,
Coli de bloc Analiza
2.4 cusut, împletire
de desen, produselor
Curcubeu-cantec creioane obținute,
https://www.youtube.com/watch?v=IdWg6CwhUQg Produse ale colorate, după criterii
MM activității: cerate, date la
desen liber, radieră, începutul
compoziții, acuarele, activităților
diferite obiecte guașe sau
decorative și de tempera,
îmbrăcăminte hârtie Completarea
etc. colorată, fișei de
pensulă, evaluare, de
burete, la pag. 30,
foarfece, din manual,
lipici, etc. în Jurnalul
de învățare

Saptamana : 16. 11- 20 . 11. 2020

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -
instrumente
-
L Activitati integrate
U CLR 3.Recapitulare - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la Resurse observarea
N – Noi și textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, materiale: sistematică
I cuibul De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) manual, (probe orale,
1.2 părintesc - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă Caiet de lucru probe
2.2 momente ale acţiunii textului audiat (Intuitext) practice, fişe
3.1 - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea de lucru,
4.1 unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. Resurse teme pentru
4.2 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea procedurale: acasă),
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie observarea portofoliul,
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor dirijată, proiectul
activităţi individuale sau comune conversaţia,
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu explicaţia, probă de
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de învăţarea prin evaluare
MM punctuaţie) descoperire, orală/scrisă
jocul
didactică,
munca
independentă

Forme de
organizare a
colectivului:
activitatea
frontală,
activitat,e în
activitate
individuală
CLR 3.Recapitulare - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la Resurse observarea
1.2 – Noi și textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, materiale: sistematică
2.2 cuibul De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) manual, (probe orale,
3.1 părintesc - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă Caiet de lucru probe
4.1 momente ale acţiunii textului audiat (Intuitext) practice, fişe
4.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea de lucru,
unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. Resurse teme pentru
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea procedurale: acasă),
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie observarea portofoliul,
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor dirijată, proiectul
activităţi individuale sau comune conversaţia,
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu explicaţia, probă de
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de învăţarea prin evaluare
punctuaţie) descoperire, orală/scrisă
jocul
MM didactică,
munca
independentă

Forme de
organizare a
colectivului:
activitatea
frontală,
activitate în
echipă,
activitate în
perechi,
activitate
individuală
MEM Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse Observarea
1.4 numerelor - generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror materiale: sistematică
1.6 naturale de cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei manual, (probe orale,
la 100 la unităţilor / zecilor / sutelor) caietul probe
1000, cu - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, elevului, fişe practice, fişe
imprumut la cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi de lucru, de lucru,
ordinul aşezarea corectă a unităţilor, zecilor culegeri, teme pentru
sutelor. şi sutelor numărătoare acasă),
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de poziţională, portofoliul,
Influenţa la o tematică dată / de la numere date / de la axa numerelor, proiectul
negativă a verbe / expresii care sugerează operaţii figurine,
secetei şi - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea magneţi,
caniculei oamenilor, animalelor, plantelor riglete, atlas,
ilustraţii,
planşe, globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse
materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, ,
individuală

AVA Cu umbrela Elemente de Povești Observarea


P prin ploaie Realizarea de desene/picturi cu ajutorul punctelor, limbaj despre reacţiilor
liniilor și petelor de culoare – Cu umbrela prin plastic: linia și curcubeu copiilor pe
1.1; ploaie (pag. 28 din manual sau 23 din caietul punctul parcursul
elevului). Tehnici de Fotografii în activităţilor
1.2; Pelerina de ploaie (pag. 24 din caietul elevului). lucru: care este
Cizme de cauciuc (pag. 25 din caietul elevului). amprentare, surprins Analiza
2.2; Elefantul curcubeu (pag. 26 din caiet). pulverizare, curcubeul produselor
Discuții despre munca în echipă. Realizarea unui țesere cu benzi Coli de bloc obținute,
2.3; colaj în grup cu titlul Curcubeul nostru (pag. 29 din de hârtie, croit, de desen, după criterii
manual, cusut, creioane date la
2.4 împletire colorate, începutul
Ploaia-cantec Produse ale cerate, activităților
https://www.youtube.com/watch?v=GDo6OZ4Q9Gw activității: radieră,
desen liber, acuarele, Completarea
MM compoziții, guașe sau fișei de
diferite obiecte tempera, evaluare, de
decorative și hârtie la pag. 30,
de colorată, din manual,
îmbrăcăminte pensulă, în Jurnalul
etc. burete, de învățare
MM foarfece,
lipici, etc.

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
A MEM Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
R 1.4 numerelor - generarea de numere mai mici decât 1000, ale manual, caietul sistematică
T 1.6 naturale de la căror cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: elevului, fişe de (probe orale,
I 3.1 100 la 1000, precizarea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor) lucru, culegeri, probe
4.2 cu împrumutul - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în numărătoare practice, fişe
la ordinul scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând poziţională, axa de lucru, teme
zecilor şi al algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor numerelor, figurine, pentru acasă),
sutelor şi sutelor magneţi, riglete, portofoliul,
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind atlas, ilustraţii, proiectul
Influenţa de la o tematică dată / de la numere date / de la planşe, globul
brumei asupra pământesc, hartă,
mediului cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală

Religie
CLR 3.Recapitulare - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare Resurse materiale: observarea
1.2 – Noi și cuibul la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, manual, sistematică
2.2 părintesc Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Caiet de lucru (probe orale,
3.1 - ordonarea cronologică a imaginilor care (Intuitext) probe
4.1 reprezintă momente ale acţiunii textului audiat Resurse practice, fişe
4.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, procedurale: de lucru, teme
descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. observarea dirijată, pentru acasă),
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu conversaţia, portofoliul,
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de explicaţia, învăţarea proiectul
punctuaţie prin descoperire,
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul jocul didactică, probă de
MEM unor activităţi individuale sau comune munca independentă evaluare
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea orală/scrisă
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a Forme de organizare
semnelor de punctuaţie) a colectivului:
activitatea frontală, ,
activitate
individuală
Ed,
fizica
Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
I CLR 3.Recapitulare - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare Resurse materiale: observarea
E 1.2 – Noi și cuibul la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, manual, sistematică
R 2.2 părintesc Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Caiet de lucru (probe orale,
C 3.1 - ordonarea cronologică a imaginilor care (Intuitext) probe
U 4.1 reprezintă momente ale acţiunii textului audiat Resurse practice, fişe
R 4.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, procedurale: de lucru, teme
I descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. observarea dirijată, pentru acasă),
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu conversaţia, portofoliul,
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de explicaţia, învăţarea proiectul
punctuaţie prin descoperire,
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul jocul didactică, probă de
unor activităţi individuale sau comune munca independentă evaluare
MM - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea orală/scrisă
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a Forme de organizare
semnelor de punctuaţie) a colectivului:
activitatea frontală, ,
activitate
individuală
Englez
a
MM ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse materiale: ● observare
1.1.; Elemente de duratelor şi a tempoului manualul sistematică
1.4.; limbaj ● jocul ”Mergi cum se cântă!” tipărit/digital, ● evaluare
2.1.; muzical ● crearea unei atmosfere propice însuşirii caietul, surse audio orală
2.2.; Ritmul cântecului, prin prezentarea unor materiale ● temă de
2.3.; Sunet muzicale sau ilustrative potrivite Resurse lucru în clasă
3.1.; lung/scurt ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – procedurale: ● inter-
3.4. Marcarea grupuri mici – colectiv Metode: evaluare
structurilor ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării conversaţia, ●auto-
ritmice muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care explicaţia, evaluare
Audiţia să marcheze fie ritmul, fie timpii egali exerciţiul, munca
interioară ● joc pentru diferenţierea în cântecele simple a independentă, jocul
Improvizaţia duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca didactic
ritmică simboluri convenţionale de structurare a Organizare:
spontană melodiilor simple) activitate frontală,
7. Marcarea ● organizarea unui joc de mişcare, utilizând individuală şi pe
structurilor onomatopeele din cântecele învăţate, sugestive grupe
ritmice pentru anumite elemente de limbaj muzical
manual pag. 21 (durată)
● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea
caracteristică
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea
copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
● desenarea unui personaj din cântec
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru
crearea unei idei muzicale proprii
● reproducerea unor structuri ritmice din cântece,
însoţite de dirijat intuitiv
● exersarea tactării ritmului prin bătăi de palme
MM ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse materiale: ● observare
1.1.; Elemente de duratelor şi a tempoului manualul sistematică
1.4.; limbaj ● jocul ”Mergi cum se cântă!” tipărit/digital, ● evaluare
2.1.; muzical ● crearea unei atmosfere propice însuşirii caietul, surse audio orală
2.2.; Ritmul cântecului, prin prezentarea unor materiale ● temă de
2.3.; Sunet muzicale sau ilustrative potrivite Resurse lucru în clasă
3.1.; lung/scurt ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – procedurale: ● inter-
3.4. Marcarea grupuri mici – colectiv Metode: evaluare
structurilor ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării conversaţia, ●auto-
ritmice muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care explicaţia, evaluare
Audiţia să marcheze fie ritmul, fie timpii egali exerciţiul, munca
interioară ● joc pentru diferenţierea în cântecele simple a independentă, jocul
Improvizaţia duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca didactic
ritmică simboluri convenţionale de structurare a Organizare:
spontană melodiilor simple) activitate frontală,
7. Marcarea ● organizarea unui joc de mişcare, utilizând individuală
structurilor onomatopeele din cântecele învăţate, sugestive
ritmice pentru anumite elemente de limbaj muzical
manual pag. 21 (durată)
● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea
caracteristică
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea
copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
● desenarea unui personaj din cântec
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru
crearea unei idei muzicale proprii
● reproducerea unor structuri ritmice din cântece,
însoţite de dirijat intuitiv
● exersarea tactării ritmului prin bătăi de palme

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
J Activitati integrate
O CLR 4.Evaluare - completarea unor enunţuri lacunare cu Resurse materiale: probă de
I sumativă informaţii dintr-un text audiat manual, evaluare
- formularea de enunţuri după ilustraţii sau Caiet de lucru orală/scrisă
1.2 folosind cuvinte date (Intuitext)
2.1 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
3.1 adaptarea intonaţiei impusă de semnele de Resurse
punctuaţie procedurale:
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul conversaţia,
unor activităţi individuale sau comune explicaţia, munca
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea independentă
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie) Forme de organizare
a colectivului:
activitate
individuală
MEM Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
numerelor - generarea de numere mai mici decât 1000, ale manual, caietul sistematică
naturale de la căror cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: elevului, fişe de (probe orale,
100 la 1000, precizarea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor) lucru, culegeri, probe
cu împrumutul - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în numărătoare practice, fişe
la ordinul scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând poziţională, axa de lucru, teme
zecilor şi al algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, numerelor, figurine, pentru acasă),
sutelor zecilor magneţi, riglete, portofoliul,
şi sutelor atlas, ilustraţii, proiectul
Influenţa - formularea şi rezolvarea unor probleme planşe, globul
brumei asupra pornind de la o tematică dată / de la numere date pământesc, hartă,
mediului / de la cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală

DP RUTINE ŞI Cum folosim timpul? a. materiale: caiet,


3.1. SARCINI DE fişe de lucru,
AVAP LUCRU crearea unui orar zilnic personalizat rechizite
- enumerarea activităţilor într-o listă „Ce fac b. procedurale: :
azi?” conversaţia
- analiza gradului de îndeplinire a programului euristică, exerciţiul,
zilnic muncă
- investigarea programelor zilnice ale independentă,
membrilor familiei problematizarea,
simularea, joc de
rol, joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală,
Ed.fizica

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
V Activitati integrate
I CLR Resurse observarea
N 1.1 2.Textul liric. - selectarea/formularea unor titluri potrivite materiale: sistematică
E 1.2 Poezii despre textelor scurte audiate manual, (probe orale,
R 2.1 universul - ordonarea cronologică a imaginilor care Caiet de lucru probe
I 2.2 copilăriei reprezintă momente ale acţiunii textului audiat (Intuitext) practice, fişe
3.1 - jocuri de rol de lucru,
4.2  Dialoguri - recitarea unor poezii pe teme familiare Resurse teme pentru
despre - identificarea trăsăturilor unui personaj, procedurale: acasă),
familie și descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. observarea portofoliul,
locuință - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor dirijată, proiectul
MEM
 Descrierea scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; conversaţia,
MM unei citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) explicaţia, probă de
persoane - citirea selectivă în funcţie de anumite repere învăţarea prin evaluare
 Scrierea (alineatul, linia de dialog) sau respectând un descoperire, orală/scrisă
imaginativă detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) jocul didactică,
după un șir - formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe munca
de imagini teme familiare care prezintă interes independentă

Text suport: Forme de


Bunica, organizare a
de Ștefan colectivului:
Octavian - activitatea
Iosif frontală, ,
activitate
individuală
MEM Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
1.4 numerelor - generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror cifre manual, caietul sistematică
îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei unităţilor / elevului, fişe de (probe orale,
1.6 naturale de la zecilor / sutelor) lucru, culegeri, probe practice,
100 la 1000, - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi numărătoare fişe de lucru,
cu imprumut fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea poziţională, axa teme pentru
la ordinul corectă a unităţilor, zecilor numerelor, figurine, acasă),
sutelor. şi sutelor magneţi, riglete, portofoliul,
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o atlas, ilustraţii, proiectul
tematică dată / de la numere date / de la planşe, globul
Influenţa verbe / expresii care sugerează operaţii pământesc, hartă,
negativă a - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, cuburi, diverse
animalelor, plantelor materiale necesare
secetei şi
experimentelor
caniculei Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală

MM ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse ● observare


1.1.; Elemente de duratelor şi a tempoului materiale: sistematică
1.4.; limbaj ● jocul ”Mergi cum se cântă!” manualul ● evaluare
2.1.; muzical ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, tipărit/digital, orală
2.2.; Ritmul prin prezentarea unor materiale muzicale sau caietul, surse ● temă de
2.3.; ilustrative potrivite audio lucru în clasă
Sunet
3.1.; ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri ● inter-
lung/scurt
mici – colectiv Resurse evaluare
3.4. Marcarea ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării procedurale: ●auto-
structurilor muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să Metode: evaluare
ritmice marcheze fie ritmul, fie timpii egali conversaţia,
Audiţia ● joc pentru diferenţierea în cântecele simple a explicaţia,
interioară duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca simboluri exerciţiul, munca
Improvizaţia convenţionale de structurare a melodiilor simple) independentă,
ritmică ● organizarea unui joc de mişcare, utilizând jocul
spontană onomatopeele din cântecele învăţate, sugestive didactic
7. Marcarea pentru anumite elemente de limbaj muzical (durată) Organizare:
● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare activitate frontală,
structurilor
cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea individuală
ritmice
caracteristică
manual pag. 21
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea
copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
● desenarea unui personaj din cântec
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru
crearea unei idei muzicale proprii
● reproducerea unor structuri ritmice din cântece,
însoţite de dirijat intuitiv
● exersarea tactării ritmului prin bătăi de palme
AVAP Cu umbrela Elemente de limbaj Povești despre
1.1; Realizarea de desene/picturi cu ajutorul plastic: linia și curcubeu Observarea
prin ploaie punctul reacţiilor
punctelor, liniilor și petelor de culoare – Cu
Fotografii în copiilor pe
1.2; umbrela prin ploaie (pag. 28 din manual sau 23
Tehnici de lucru: care este parcursul
amprentare, surprins activităţilor
2.2; Ploaia-cantec pulverizare, țesere curcubeul
https://www.youtube.com/watch?v=GDo6OZ4Q9Gw cu benzi de hârtie, Coli de bloc de Analiza
2.3; croit, cusut, desen, creioane produselor
împletire colorate, cerate, obținute, după
2.4 radieră, criterii date la
Produse ale acuarele, guașe începutul
activității: desen sau tempera, activităților
liber, compoziții, hârtie colorată,
diferite obiecte pensulă, burete,
decorative și de foarfece, lipici,
îmbrăcăminte etc. etc.
Saptamana Unitatea de invatare: Vin sărbătorile!
Numar de ore alocat: 20 ore

Saptamana : 23. 11 - 27.11. 2020

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
L Activitati integrate
U CLR 1. Povestirea orală - identificarea personajelor dintr-un text Resurse probe
N 1.2 a unui fragment de audiat materiale: practice, fişe
I 1.3 text - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, de lucru,
2.3 prezentate într-un text audiat Caiet de lucru teme pentru
3.1  Propoziția/Enunțu - relatarea, în succesiune logică, a (Intuitext) acasă),
3.2 l întâmplărilor din textul audiat portofoliul,
4.1  Intonarea - formarea unor cuvinte prin derivare cu Resurse proiectul
4.2 propozițiilor prefixe sau sufixe (fără terminologie) procedurale:
4.3  Semnul exclamării - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” observarea probă de
 Scrierea - jocuri de rol: întâlniri cu personaje dirijată, evaluare
cuvintelor cu m fantastice, întâmplări petrecute în vis, conversaţia, orală/scrisă
înainte de p sau b călătorii în lumi imaginare explicaţia,
- formularea unei opinii referitoare la un învăţarea prin
Text suport: Vreau personaj/o întâmplare/un mod de descoperire,
să trăiesc printre comportament etc. jocul didactică,
stele, - citirea în forme variate a enunţurilor şi munca
după Victor Eftimiu textelor scurte ( citire cu voce tare/în independentă
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire
ştafetă etc.) Forme de
- citirea selectivă în funcţie de anumite organizare a
repere (alineatul, linia de dialog) sau colectivului:
respectând un detaliu/o idee din text (joc: activitatea
„Găseşte şi citeşte”) frontală,
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe activitate ,
baza textului citit activitate
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a individuală
unui fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- copierea unor texte scurte, exersând
încadrarea în spaţiul paginii, respectarea
proporţiei între litere şi a spaţiului între
cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti
etc. pe propriul caiet, pe un caiet al clasei
sau într-un spaţiu special amenajat (de ex.:
Colţul de creaţie)
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu
ajutorul simbolurilor, păreri şi impresii
despre anumite evenimente, dar şi
informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
CLR 1. Povestirea orală - identificarea personajelor dintr-un text Resurse probe
1.2 a unui fragment de audiat materiale: practice, fişe
1.3 text - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, de lucru,
2.3 prezentate într-un text audiat Caiet de lucru teme pentru
3.1  Propoziția/Enunțu - relatarea, în succesiune logică, a (Intuitext) acasă),
3.2 l întâmplărilor din textul audiat portofoliul,
4.1  Intonarea - formarea unor cuvinte prin derivare cu Resurse proiectul
4.2 propozițiilor prefixe sau sufixe (fără terminologie) procedurale:
4.3  Semnul exclamării - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” observarea probă de
 Scrierea - jocuri de rol: întâlniri cu personaje dirijată, evaluare
cuvintelor cu m fantastice, întâmplări petrecute în vis, conversaţia, orală/scrisă
înainte de p sau b călătorii în lumi imaginare explicaţia,
- formularea unei opinii referitoare la un învăţarea prin
Text suport: Vreau personaj/o întâmplare/un mod de descoperire,
să trăiesc printre comportament etc. jocul didactică,
stele, - citirea în forme variate a enunţurilor şi munca
după Victor Eftimiu textelor scurte ( citire cu voce tare/în independentă
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire
ştafetă etc.) Forme de
- citirea selectivă în funcţie de anumite organizare a
repere (alineatul, linia de dialog) sau colectivului:
respectând un detaliu/o idee din text (joc: activitatea
„Găseşte şi citeşte”) frontală,
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe activitate în
baza textului citit activitate
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a individuală
unui fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- copierea unor texte scurte, exersând
încadrarea în spaţiul paginii, respectarea
proporţiei între litere şi a spaţiului între
cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti
etc. pe propriul caiet, pe un caiet al clasei
sau într-un spaţiu special amenajat (de ex.:
Colţul de creaţie)
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu
ajutorul simbolurilor, păreri şi impresii
despre anumite evenimente, dar şi
informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
MEM Aflarea numărului - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda Resurse materiale: Observarea
balanţei, proba adunării/scăderii sau prin metoda manual, caietul sistematică
necunoscut încercării elevului, fişe de (probe orale,
1.6 lucru, culegeri, probe practice,
3.1 numărătoare fişe de lucru,
5.2 poziţională, axa teme pentru
numerelor, figurine, acasă),
magneţi, riglete, portofoliul,
atlas, ilustraţii, proiectul
planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
AVAP materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
MM învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală

AVAP Ninge Realizarea unui desen sau a unei picturi Elemente de Coli de bloc Observarea
1.2; despre iarnă, cu linii, puncte, pete de limbaj plastic: de desen, reacţiilor
culoare-un loc preferat, un joc de iarnă, o zi linia, punctul, creioane copiilor pe
1.3; memorabilă forme regulate colorate, parcursul
sau o scenă dintr-o poveste de iarnă. cerate, activităţilor
2.2; Desenarea de fulgi de zăpadă, prin Tehnici de radieră,
combinarea liniilo și folosind ca punct de lucru: linie acuarele,
2.3; plecare o poezie dată (pag. 33 din manual). modulată, guașe sau
repetiție, tempera,
2.5; stilizare, hârtie Analiza
pensulație, colorată, produselor
2.6 îndoire, colaj pensulă, obținute,
Ninge iar ca in povești-cantec burete, după criterii
https://www.youtube.com/watch?v=6XHZF0- Produse ale foarfece, date la
a5BE activității: lipici, începutul
CLR desen liber, materiale activităților
compoziții, reciclabile –
obiecte tuburi de
decorative hârtie
igienică,
ziare etc.
Completarea
fișei de
evaluare, de
la pag. 40,
din manual,
în Jurnalul
de învățare

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
A MEM Probleme care se - transformarea unei probleme rezolvate prin Resurse materiale: Observarea
schimbarea numerelor sau a întrebării, prin înlocuirea manual, caietul sistematică
R rezolvă prin cuvintelor care sugerează operaţia, prin adăugarea elevului, fişe de lucru, (probe orale,
T 1.6 operaţia de unei întrebări etc.; culegeri, numărătoare probe practice,
3.1 - crearea unor probleme după imagini / desene / poziţională, axa fişe de lucru,
adunare
I 4.2 scheme/ exerciţii/ formule numerelor, figurine, teme pentru
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de magneţi, riglete, atlas, acasă),
la o tematică dată /de la numere date /de la ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
verbe / expresii care sugerează operaţii pământesc, hartă, proiectul
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
AVAP Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire
Forme de organizare
MM a colectivului
activitatea frontală,
individuala

Religie
CLR 1. Povestirea orală - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: probe
1.2 a unui fragment de audiat manual, practice, fişe
1.3 text - precizarea locului şi timpului acţiunii Caiet de lucru de lucru,
2.3 prezentate într-un text audiat (Intuitext) teme pentru
3.1  Propoziția/Enunțu - relatarea, în succesiune logică, a acasă),
3.2 l întâmplărilor din textul audiat Resurse portofoliul,
4.1  Intonarea - formarea unor cuvinte prin derivare cu procedurale: proiectul
4.2 propozițiilor prefixe sau sufixe (fără terminologie) observarea dirijată,
4.3  Semnul exclamării - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” conversaţia, probă de
 Scrierea - jocuri de rol: întâlniri cu personaje explicaţia, evaluare
cuvintelor cu m fantastice, întâmplări petrecute în vis, învăţarea prin orală/scrisă
înainte de p sau b călătorii în lumi imaginare descoperire, jocul
- formularea unei opinii referitoare la un didactică, munca
Text suport: Vreau personaj/o întâmplare/un mod de independentă
comportament etc.
să trăiesc printre - citirea în forme variate a enunţurilor şi Forme de
stele, textelor scurte ( citire cu voce tare/în organizare a
după Victor Eftimiu şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire colectivului:
ştafetă etc.) activitatea
- citirea selectivă în funcţie de anumite frontală,, activitate
repere (alineatul, linia de dialog) sau individuală
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe
baza textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- copierea unor texte scurte, exersând
încadrarea în spaţiul paginii, respectarea
proporţiei între litere şi a spaţiului între
cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti
etc. pe propriul caiet, pe un caiet al clasei
sau într-un spaţiu special amenajat (de ex.:
Colţul de creaţie)
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu
ajutorul simbolurilor, păreri şi impresii
despre anumite evenimente, dar şi informaţii
pe o temă aleasă de ei (proiecte)
Ed.Fizica

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
I CLR 1. Povestirea orală - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: probe
E 1.2 a unui fragment de audiat manual, practice, fişe
R 1.3 text - precizarea locului şi timpului acţiunii Caiet de lucru de lucru,
C 2.3 prezentate într-un text audiat (Intuitext) teme pentru
U 3.1  Propoziția/Enunțu - relatarea, în succesiune logică, a acasă),
R 3.2 l întâmplărilor din textul audiat Resurse portofoliul,
I 4.1  Intonarea - formarea unor cuvinte prin derivare cu procedurale: proiectul
4.2 propozițiilor prefixe sau sufixe (fără terminologie) observarea dirijată,
4.3  Semnul exclamării - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” conversaţia, probă de
 Scrierea - jocuri de rol: întâlniri cu personaje explicaţia, evaluare
cuvintelor cu m fantastice, întâmplări petrecute în vis, călătorii învăţarea prin orală/scrisă
înainte de p sau b în lumi imaginare descoperire, jocul
- formularea unei opinii referitoare la un didactică, munca
Text suport: Vreau personaj/o întâmplare/un mod de independentă
să trăiesc printre comportament etc.
stele, - citirea în forme variate a enunţurilor şi Forme de
după Victor Eftimiu textelor scurte ( citire cu voce tare/în şoaptă/în organizare a
gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) colectivului:
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere activitatea frontală,
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un activitate
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi individuală
citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe
baza textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor
din mesajul audiat
- copierea unor texte scurte, exersând
încadrarea în spaţiul paginii, respectarea
proporţiei între litere şi a spaţiului între
cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip
II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea
spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti
etc. pe propriul caiet, pe un caiet al clasei sau
într-un spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul
de creaţie)
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu
ajutorul simbolurilor, păreri şi impresii despre
anumite evenimente, dar şi informaţii pe o
temă aleasă de ei (proiecte)

Englez
a
MEM Probleme care se - transformarea unei probleme rezolvate prin Resurse materiale: Observarea
schimbarea numerelor sau a întrebării, prin înlocuirea manual, caietul sistematică
rezolvă prin cuvintelor care sugerează operaţia, prin adăugarea unei elevului, fişe de lucru, (probe orale,
operaţia de întrebări etc.; culegeri, numărătoare probe practice,
adunare - crearea unor probleme după imagini / desene / poziţională, axa fişe de lucru,
scheme/ exerciţii/ formule numerelor, figurine, teme pentru
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la magneţi, riglete, atlas, acasă),
o tematică dată /de la numere date /de la ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
verbe / expresii care sugerează operaţii pământesc, hartă, proiectul
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
individuală
MM Elemente de audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse materiale: ● observare
limbaj muzical duratelor şi a tempoului manualul sistematică
1.1.; Ritmul ● jocul ”Mergi cum se cântă!” tipărit/digital, ● evaluare
1.4.; Sunet lung/scurt ● crearea unei atmosfere propice însuşirii caietul, surse audio orală
2.1.; cântecului, prin prezentarea unor materiale ● temă de
Marcarea
2.2.; muzicale sau ilustrative potrivite Resurse lucru în clasă
structurilor ritmice
2.3.; ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – procedurale: ● inter-
Audiţia interioară grupuri mici – colectiv Metode: conversaţia, evaluare
3.1.;
3.4. Improvizaţia ritmică ● acompanierea cântecelor cu orchestra de explicaţia, ●auto-
spontană jucării muzicale sau cu percuţie corporală diversă, exerciţiul, munca evaluare
8. Audiția interioară. care să marcheze fie ritmul, fie timpii egali independentă, jocul
Improvizația ritmică ● joc pentru diferenţierea în cântecele simple a didactic
spontană duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca Organizare:
manual pag. 22 simboluri convenţionale de structurare a activitate frontală,
AVAP melodiilor simple)
● organizarea unui joc de mişcare, utilizând
onomatopeele din cântecele învăţate, sugestive
pentru anumite elemente de limbaj muzical
(durată)
● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea
caracteristică
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
● desenarea unui personaj din cântec
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru
crearea unei idei muzicale proprii
● audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un
vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv sau cu
acompaniamentul jucăriilor muzicale
● interpretarea în gând a unor
cântece/fragmente din cântece
Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -
instrumente-
J Activitati integrate
O CLR 1. Povestirea orală - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: probe
I 1.2 a unui fragment de audiat manual, practice, fişe
1.3 text - precizarea locului şi timpului acţiunii Caiet de lucru de lucru,
2.3 prezentate într-un text audiat (Intuitext) teme pentru
3.1  Propoziția/Enunțu - relatarea, în succesiune logică, a Resurse acasă),
3.2 l întâmplărilor din textul audiat procedurale: portofoliul,
4.1  Intonarea - formarea unor cuvinte prin derivare cu observarea dirijată, proiectul
4.2 propozițiilor prefixe sau sufixe (fără terminologie) conversaţia,
4.3  Semnul exclamării - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” explicaţia, probă de
 Scrierea - jocuri de rol: întâlniri cu personaje învăţarea prin evaluare
cuvintelor cu m fantastice, întâmplări petrecute în vis, descoperire, jocul orală/scrisă
înainte de p sau b călătorii în lumi imaginare didactică, munca
- formularea unei opinii referitoare la un independentă
Text suport: Vreau personaj/o întâmplare/un mod de
să trăiesc printre comportament etc. Forme de
stele, - citirea în forme variate a enunţurilor şi organizare a
după Victor Eftimiu textelor scurte ( citire cu voce tare/în colectivului:
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire activitatea frontală,
ştafetă etc.) activitate, activitate
- citirea selectivă în funcţie de anumite individuală
repere (alineatul, linia de dialog) sau
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe
baza textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a
evenimentelor din mesajul audiat
- copierea unor texte scurte, exersând
încadrarea în spaţiul paginii, respectarea
proporţiei între litere şi a spaţiului între
cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti
etc. pe propriul caiet, pe un caiet al clasei
sau într-un spaţiu special amenajat (de ex.:
Colţul de creaţie)
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu
ajutorul simbolurilor, păreri şi impresii
despre anumite evenimente, dar şi informaţii
pe o temă aleasă de ei (proiecte)
MEM Probleme care se - transformarea unei probleme rezolvate prin Resurse materiale: Observarea
schimbarea numerelor sau a întrebării, prin înlocuirea manual, caietul sistematică
rezolvă prin una cuvintelor care sugerează operaţia, prin adăugarea elevului, fişe de lucru, (probe orale,
unei întrebări etc.; culegeri, numărătoare probe practice,
sau două operaţii - crearea unor probleme după imagini / desene / poziţională, axa fişe de lucru,
1.6 scheme/ exerciţii/ formule numerelor, figurine, teme pentru
3.1 - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de magneţi, riglete, atlas, acasă),
la o tematică dată /de la numere date /de la ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
verbe / expresii care sugerează operaţii pământesc, hartă, proiectul
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri cuburi, diverse
materiale necesare
CLR experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală

,
Ed.,Fizică .,

DP RUTINE ŞI SARCINI DE Cum îmi planific activităţile? -Program zilnic de lucru a. materiale: : caiet, fişe
LUCRU de lucru, rechizite
- iniţierea unei agende în care să fie precizat programul b. procedurale: :
3.1 zilnic conversaţia euristică,
- enumerarea activităţilor într-o listă „Ce fac azi?” exerciţiul, muncă
independentă,
CLR problematizarea,
simularea, joc de rol, joc
didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup/ pe perechi

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
V Activitati integrate
I CLR 1. Povestirea orală - identificarea personajelor dintr-un text Resurse probe
N 1.2 a unui fragment de audiat materiale: practice, fişe
E 1.3 text - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, de lucru,
R 2.3 prezentate într-un text audiat Caiet de lucru teme pentru
I 3.1  Propoziția/Enunțu - relatarea, în succesiune logică, a (Intuitext) acasă),
3.2 l întâmplărilor din textul audiat portofoliul,
4.1  Intonarea - formarea unor cuvinte prin derivare cu Resurse proiectul
4.2 propozițiilor prefixe sau sufixe (fără terminologie) procedurale:
4.3  Semnul exclamării - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” observarea probă de
 Scrierea - jocuri de rol: întâlniri cu personaje dirijată, evaluare
cuvintelor cu m fantastice, întâmplări petrecute în vis, conversaţia, orală/scrisă
înainte de p sau b călătorii în lumi imaginare explicaţia,
- formularea unei opinii referitoare la un învăţarea prin
Text suport: Vreau personaj/o întâmplare/un mod de descoperire,
să trăiesc printre comportament etc. jocul didactică,
stele, - citirea în forme variate a enunţurilor şi munca
după Victor Eftimiu textelor scurte ( citire cu voce tare/în independentă
şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire
ştafetă etc.) Forme de
- citirea selectivă în funcţie de anumite organizare a
repere (alineatul, linia de dialog) sau colectivului:
respectând un detaliu/o idee din text (joc: activitatea
„Găseşte şi citeşte”) frontală,
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe activitate în
baza textului citit echipă,
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a activitate în
unui fragment dintr-un text citit perechi,
- aranjarea unei suite de propoziţii după activitate
ordinea logică de desfăşurare a individuală
evenimentelor din mesajul audiat
- copierea unor texte scurte, exersând
încadrarea în spaţiul paginii, respectarea
proporţiei între litere şi a spaţiului între
cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando,
velină, respectând încadrarea în pagina de
caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină),
aprecierea spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş
dori să...”, „Visul meu este să...”), rime,
poveşti etc. pe propriul caiet, pe un caiet al
clasei sau într-un spaţiu special amenajat
(de ex.: Colţul de creaţie)
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu
ajutorul simbolurilor, păreri şi impresii
despre anumite evenimente, dar şi
informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
MEM Probleme care se - transformarea unei probleme rezolvate prin Resurse materiale: Observarea
schimbarea numerelor sau a întrebării, prin manual, caietul sistematică
rezolvă prin una înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin elevului, fişe de (probe orale,
1.6 sau două operaţii adăugarea unei întrebări etc.; lucru, culegeri, probe practice,
3.1 - crearea unor probleme după imagini / desene / numărătoare fişe de lucru,
scheme/ exerciţii/ formule poziţională, axa teme pentru
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de numerelor, figurine, acasă),
la o tematică dată /de la numere date /de la magneţi, riglete, portofoliul,
verbe / expresii care sugerează operaţii atlas, ilustraţii, proiectul
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri planşe, globul
pământesc, hartă,
CLR cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală

MM Elemente de audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse ● observare


limbaj muzical duratelor şi a tempoului materiale: sistematică
1.1.; Ritmul ● jocul ”Mergi cum se cântă!” manualul ● evaluare
1.4.; Sunet lung/scurt ● crearea unei atmosfere propice însuşirii tipărit/digital, orală
cântecului, prin prezentarea unor materiale caietul, surse ● temă de
2.1.; Marcarea muzicale sau ilustrative potrivite audio lucru în clasă
2.2.; structurilor ritmice ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – ● inter-
2.3.; Audiţia interioară grupuri mici – colectiv Resurse evaluare
3.1.; Improvizaţia ritmică ● acompanierea cântecelor cu orchestra de procedurale: ●auto-
jucării muzicale sau cu percuţie corporală Metode: evaluare
3.4. spontană
diversă, care să marcheze fie ritmul, fie timpii conversaţia,
8. Audiția interioară.
egali explicaţia,
Improvizația ritmică
● joc pentru diferenţierea în cântecele simple a exerciţiul, munca
spontană
duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca independentă,
manual pag. 22
simboluri convenţionale de structurare a jocul
melodiilor simple) didactic
● organizarea unui joc de mişcare, utilizând Organizare:
onomatopeele din cântecele învăţate, sugestive activitate
pentru anumite elemente de limbaj muzical frontală,
(durată) individuală
● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
cântec; recunoaşterea cântecelor după
mişcarea caracteristică
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
● desenarea unui personaj din cântec
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru
crearea unei idei muzicale proprii
● audiţie interioară (un vers cântat cu vocea,
un vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv sau
cu acompaniamentul jucăriilor muzicale
● interpretarea în gând a unor
cântece/fragmente din cântece
AVAP Ninge Realizarea unui desen sau a unei picturi Elemente de Coli de bloc Observarea
despre iarnă, cu linii, puncte, pete de limbaj plastic: de desen, reacţiilor
1.2; culoare-un loc preferat, un joc de iarnă, o zi linia, punctul, creioane copiilor pe
memorabilă forme regulate colorate, parcursul
1.3; sau o scenă dintr-o poveste de iarnă. cerate, activităţilor
Desenarea de fulgi de zăpadă, prin Tehnici de radieră,
2.2; combinarea liniilo și folosind ca punct de lucru: linie acuarele,
plecare o poezie dată (pag. 33 din manual). modulată, guașe sau
2.3; repetiție, tempera,
stilizare, hârtie Analiza
2.5; pensulație, colorată, produselor
îndoire, colaj pensulă, obținute,
2.6 Ninge iar ca in povești-cantec burete, după criterii
https://www.youtube.com/watch?v=6XHZF0- Produse ale foarfece, date la
a5BE activității: lipici, începutul
CLR desen liber, materiale activităților
compoziții, reciclabile –
obiecte tuburi de Completarea
decorative hârtie fișei de
igienică, evaluare, de
ziare etc.
la pag. 40,
din manual,
în Jurnalul
de învățare

Saptamana :30 .11- 4 .12 . 2020

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
L Activitati integrate
U CLR
N LIBER
I
CLR
,
.,
MEM

AVAP

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
A MEM LIBER 1 DECEMBRIE
R
T
I RELIGIE
,
.,
CLR

Ed.fizica

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
I CLR 1. Povestirea orală - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: probe
E 2.3 a unui fragment de audiat manual, practice, fişe
R 2.4 text - precizarea locului şi timpului acţiunii Caiet de lucru de lucru,
C 3.1 prezentate într-un text audiat (Editura Intuitext) teme pentru
U 4.2  Propoziția/Enunțul - relatarea, în succesiune logică, a acasă),
R 4.3  Intonarea întâmplărilor din textul audiat Resurse portofoliul,
I propozițiilor - formarea unor cuvinte prin derivare cu procedurale: proiectul
 Semnul exclamării prefixe sau sufixe (fără terminologie) observarea dirijată,
 Scrierea - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” conversaţia, probă de
cuvintelor cu m - jocuri de rol: întâlniri cu personaje explicaţia, evaluare
înainte de p sau b fantastice, întâmplări petrecute în vis, călătorii învăţarea prin orală/scrisă
în lumi imaginare descoperire, jocul
Text suport: Vreau - formularea unei opinii referitoare la un didactică, munca
să trăiesc printre personaj/o întâmplare/un mod de independentă
stele, comportament etc.
MM
după Victor Eftimiu - citirea în forme variate a enunţurilor şi Forme de
textelor scurte ( citire cu voce tare/în şoaptă/în organizare a
gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) colectivului:
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere activitatea frontală,
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un activitate
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi individuală
citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe
baza textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a
unui fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor
din mesajul audiat
- copierea unor texte scurte, exersând
încadrarea în spaţiul paginii, respectarea
proporţiei între litere şi a spaţiului între
cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip
II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea
spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti
etc. pe propriul caiet, pe un caiet al clasei sau
într-un spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul
de creaţie)
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu
ajutorul simbolurilor, păreri şi impresii despre
anumite evenimente, dar şi informaţii pe o
temă aleasă de ei (proiecte)

Englez
a
MEM Recapitulare - efectuarea de adunări / scăderi cu numere mai mici Resurse materiale: Observarea
1.6 decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea manual, caietul sistematică
prin operaţia inversă elevului, fişe de lucru, (probe orale,
5.2 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu culegeri, numărătoare probe practice,
şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi poziţională, axa fişe de lucru,
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor numerelor, figurine, teme pentru
şi sutelor magneţi, riglete, atlas, acasă),
ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda pământesc, hartă, proiectul
balanţei, proba adunării/scăderii sau prin metoda cuburi, diverse
încercării materiale necesare
MM - crearea unor probleme după imagini / desene / scheme experimentelor
/ exerciţii / formule Resurse procedurale:
observarea dirijată,
- comunicarea prin desen sau verbal a unor efecte pe conversaţia, explicaţia,
care le au fenomene ale naturii asupra mediului învăţarea prin
înconjurător descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
MM ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse materiale: ● observare
Elemente de duratelor şi a tempoului manualul sistematică
1.1.; limbaj muzical ● jocul ”Mergi cum se cântă!” tipărit/digital, ● evaluare
1.4.; Ritmul ● crearea unei atmosfere propice însuşirii caietul, surse audio orală
2.2.; Sunet lung/scurt cântecului, prin prezentarea unor materiale ● temă de
muzicale sau ilustrative potrivite Resurse lucru în clasă
2.3.; Marcarea
● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – procedurale: ● inter-
3.1.; structurilor ritmice
grupuri mici – colectiv Metode: conversaţia, evaluare
3.4. Audiţia interioară ● acompanierea cântecelor cu orchestra de explicaţia, ●auto-
Improvizaţia ritmică jucării muzicale sau cu percuţie corporală diversă, exerciţiul, munca evaluare
spontană care să marcheze fie ritmul, fie timpii egali independentă, jocul
Recapitulare ● joc pentru diferenţierea în cântecele simple a didactic
manual pag. 23
duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca Organizare:
simboluri convenţionale de structurare a activitate frontală,
melodiilor simple) individuală şi pe
● organizarea unui joc de mişcare, utilizând grupe
onomatopeele din cântecele învăţate, sugestive
pentru anumite elemente de limbaj muzical
(durată)
● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea
caracteristică
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
● desenarea unui personaj din cântec
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru
crearea unei idei muzicale proprii
● reproducerea unor structuri ritmice din
cântece, însoţite de dirijat intuitiv
● audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un
vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv sau cu
acompaniamentul jucăriilor muzicale
● marcarea ritmului cu ajutorul jucăriilor
muzicale confecționate sau prin bătăi de palme

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
J Activitati integrate
O CLR 2. Intonarea - jocuri de rol Resurse materiale: observarea
I 2.3 propozițiilor - recitarea unor poezii pe teme familiare manual, sistematică
2.4 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli de Caiet de lucru (probe orale,
3.1  Formularea comunicare eficientă (vorbirea pe rând, (Editura Intuitext) probe
4.2 răspunsurilor ascultarea, păstrarea ideii) practice, fişe
4.3 la întrebări - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal Resurse de lucru, teme
 Scrierea corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii procedurale: pentru acasă),
funcțională. atenţiei interlocutorului (contact vizual, expresie observarea dirijată, portofoliul,
Felicitarea facială, claritate în exprimare, ton) conversaţia, proiectul
 Cuvinte cu - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a- explicaţia, învăţarea
înțeles şi susţine afirmaţiile prin descoperire, probă de
asemănător - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu jocul didactică, evaluare
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de munca independentă orală/scrisă
Text suport: punctuaţie
Colindătorii - confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii Forme de organizare
MM
(fragment), de (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor a colectivului:
George Coșbuc corespunzătoare folosind diverse instrumente activitatea frontală,
(stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.) activitate
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări individuală
pe teme familiar/care prezintă interes
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde copiii
pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi
pot exprima în scris şi cu ajutorul simbolurilor,
păreri şi impresii despre anumite evenimente, dar
şi informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată
MEM Recapitulare - efectuarea de adunări / scăderi cu numere mai mici decât Resurse materiale: Observarea
1000, fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea prin manual, caietul elevului, sistematică
operaţia inversă fişe de lucru, culegeri, (probe orale,
1.6 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi numărătoare poziţională, probe practice,
5.2 fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea axa numerelor, figurine, fişe de lucru,
corectă a unităţilor, zecilor magneţi, riglete, atlas, teme pentru
şi sutelor ilustraţii, planşe, globul acasă),
pământesc, hartă, cuburi, portofoliul,
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei, diverse materiale proiectul
proba adunării/scăderii sau prin metoda necesare experimentelor
încercării Resurse procedurale:
- crearea unor probleme după imagini / desene / scheme / observarea dirijată,
exerciţii / formule conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
- comunicarea prin desen sau verbal a unor efecte pe care le descoperire,
au fenomene ale naturii asupra mediului înconjurător demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
,
.,

Ed.
fizică

DP RUTINE ŞI SARCINI Am timp şi de joacă!Alternanța efort/relaxare (timp de lucru/ timp a. materiale: : caiet, fişe de
DE LUCRU liber lucru, rechizite
b. procedurale: :
3.1 analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic conversaţia euristică,
- investigarea programelor zilnice ale membrilor familiei exerciţiul, muncă
independentă,
problematizarea,
simularea, joc de rol, joc
didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup/ pe perechi

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
V Activitati integrate
I CLR 2. Intonarea - jocuri de rol Resurse observarea
N 2.3 propozițiilor - recitarea unor poezii pe teme familiare materiale: sistematică
E 2.4 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli manual, (probe orale,
R 3.1  Formularea de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, Caiet de lucru probe
I 4.2 răspunsurilor ascultarea, păstrarea ideii) (Editura Intuitext) practice, fişe
4.3 la întrebări - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal de lucru,
 Scrierea corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii Resurse teme pentru
funcțională. atenţiei interlocutorului (contact vizual, procedurale: acasă),
Felicitarea expresie facială, claritate în exprimare, ton) observarea portofoliul,
 Cuvinte cu - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de dirijată, proiectul
înțeles a-şi susţine afirmaţiile conversaţia,
asemănător - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu explicaţia, probă de
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de învăţarea prin evaluare
Text suport: punctuaţie descoperire, jocul orală/scrisă
Colindătorii - confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii didactică, munca
MM
(fragment), de (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor independentă
George corespunzătoare folosind diverse instrumente
Coșbuc (stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.) Forme de
- formularea, în scris, a răspunsurilor la organizare a
întrebări pe teme familiar/care prezintă interes colectivului:
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde activitatea
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa frontală,
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu ajutorul activitate,
simbolurilor, păreri şi impresii despre anumite activitate
evenimente, dar şi informaţii pe o temă aleasă individuală
de ei (proiecte)
- redactarea unor idei despre o melodie
ascultată

Astazi s-a nascut Hristos- colind


MEM Evaluare - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând Activitate Probă scrisă
1.6 semnele <, >, = independentă
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi
3.1 fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea
5.2 corectă a unităţilor, zecilor
şi sutelor
AVAP - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / diferenţa /
produsul / câtul / jumătatea / sfertul / dublul etc.”
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda
balanţei, proba adunării/scăderii sau prin metoda
încercării
- crearea unor probleme după imagini / desene / scheme /
exerciţii / formule
MM Elemente de Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: ● evaluare
limbaj muzical ● notarea duratei sunetelor sub silabele versurilor fișe de evaluare scrisă și orală
1.1.; Ritmul unui cântec prin cuvintele iu-te, pas, ra_ar
1.4.; Sunet ● interpretarea unui cântec prin alternanța tare/în
2.2.; gând
lung/scurt
● tactarea ritmului unui cântec dat
2.3.; Marcarea
3.1.; structurilor
3.4. ritmice
Audiţia
interioară
Improvizaţia
ritmică
spontană
Evaluare
manual pag. 24

AVAP Ninge Realizarea unui desen sau a unei picturi Elemente de Coli de bloc Observarea
despre iarnă, cu linii, puncte, pete de culoare- limbaj plastic: de desen, reacţiilor
1.2; un loc preferat, un joc de iarnă, o zi linia, punctul, creioane copiilor pe
memorabilă forme regulate colorate, parcursul
1.3; sau o scenă dintr-o poveste de iarnă. cerate, activităţilor
Desenarea de fulgi de zăpadă, prin combinarea Tehnici de lucru: radieră, Analiza
2.2; liniilo și folosind ca punct de plecare o poezie linie modulată, acuarele, produselor
dată (pag. 33 din manual). repetiție, stilizare, guașe sau obținute,
2.3; pensulație, tempera, după criterii
Ninge iar ca in povești-cantec îndoire, colaj hârtie, date la
2.5; https://www.youtube.com/watch?v=6XHZF0-a5BE foarfece, începutul
Produse ale lipici, activităților
2.6 activității: desen materiale Completarea
liber, compoziții, reciclabile – fișei de
CLR obiecte tuburi de evaluare
decorative hârtie

Saptamana :7.12- 11 .12. 2020

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
L Activitati integrate
U CLR 2. Intonarea - jocuri de rol Resurse observarea
2.3 propozițiilor - recitarea unor poezii pe teme familiare materiale: sistematică
N 2.4 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli manual, (probe orale,
I 3.1  Formularea de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, Caiet de lucru probe
4.2 răspunsurilor ascultarea, păstrarea ideii) (Editura practice, fişe
4.3 la întrebări - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal Intuitext) de lucru,
 Scrierea corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii teme pentru
funcțională. atenţiei interlocutorului (contact vizual, Resurse acasă),
Felicitarea expresie facială, claritate în exprimare, ton) procedurale: portofoliul,
 Cuvinte cu - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de observarea proiectul
înțeles a-şi susţine afirmaţiile dirijată,
asemănător - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu conversaţia, probă de
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de explicaţia, evaluare
Text suport: punctuaţie învăţarea prin orală/scrisă
Colindătorii - confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii descoperire, jocul
(fragment), de (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor didactică, munca
George Coșbuc corespunzătoare folosind diverse instrumente independentă
(stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.)
- formularea, în scris, a răspunsurilor la Forme de
întrebări pe teme familiar/care prezintă interes organizare a
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde colectivului:
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa activitatea
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu ajutorul frontală,
simbolurilor, păreri şi impresii despre anumite activitate ,
evenimente, dar şi informaţii pe o temă aleasă activitate
de ei (proiecte) individuală
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată

Astazi s-a nascut Hrisos- colind


CLR 2. Intonarea - jocuri de rol Resurse observarea
propozițiilor - recitarea unor poezii pe teme familiare materiale: sistematică
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli manual, (probe orale,
 Formularea de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, Caiet de lucru probe
răspunsurilorascultarea, păstrarea ideii) (Editura Art practice, fişe
la întrebări - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal Educațional) de lucru,
 Scrierea corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii teme pentru
funcțională. atenţiei interlocutorului (contact vizual, Resurse acasă),
Felicitarea expresie facială, claritate în exprimare, ton) procedurale: portofoliul,
 Cuvinte cu - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de observarea proiectul
înțeles a-şi susţine afirmaţiile dirijată,
asemănător - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu conversaţia, probă de
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de explicaţia, evaluare
Text suport: punctuaţie învăţarea prin orală/scrisă
Colindătorii - confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii descoperire, jocul
(fragment), de (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor didactică, munca
George Coșbuc corespunzătoare folosind diverse instrumente independentă
(stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.)
- formularea, în scris, a răspunsurilor la Forme de
întrebări pe teme familiar/care prezintă interes organizare a
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde colectivului:
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa activitatea
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu ajutorul frontală,
simbolurilor, păreri şi impresii despre anumite activitate
evenimente, dar şi informaţii pe o temă aleasă activitate
de ei (proiecte) individuală
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată
Colinde, colinde
https://www.youtube.com/watch?v=stoE292HDRg
MEM Adunarea - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi Resurse materiale: Observarea
repetată de număr de elemente manual, caietul sistematică
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor elevului, fişe de (probe orale,
1.6 termeni egali probleme practice lucru, culegeri, probe practice,
3.1 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ numărătoare fişe de lucru,
5.2 Adaptarea diferenţe de termeni egali poziţională, axa teme pentru
numerelor, figurine, acasă),
vieţuitoarelor magneţi, riglete, portofoliul,
la mediu atlas, ilustraţii, proiectul
planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
AVAP Omul de Realizarea unui colaj cu un om Elemente de Coli de bloc Observarea
zăpadă de zăpadă, folosind ruperea liberă, lipirea, limbaj plastic: de desen, reacţiilor
1.2; decuparea după contur (pag. 34 și 35 din linia, punctul, creioane copiilor pe
manual). forme regulate colorate, parcursul
1.3; Amprentare – Oameni de zăpadă (pag. 30 din cerate, activităţilor
caietul elevului); dactilopictură (pag. 31 din Tehnici de radieră,
2.2; caietul elevului) lucru: linie acuarele,
Desen pas cu pas - La plimbare prin nămeți modulată, guașe sau
2.3; repetiție, stilizare, tempera,
pensulație, hârtie Analiza
2.5; Omul de zăpadă-cantec îndoire, colaj colorată, produselor
https://www.youtube.com/watch?v=35hAjisjbO8 pensulă, obținute,
2.6 Produse ale burete, după criterii
activității: desen foarfece, date la
liber, compoziții, lipici, începutul
obiecte materiale activităților
decorative reciclabile –
tuburi de
hârtie
igienică, ziare
etc.
Completarea
fișei de
evaluare, de
la pag. 40,
din manual,
în Jurnalul
de învățare

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
A MEM Adunarea - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi număr Resurse materiale: Observarea
repetată de de elemente manual, caietul elevului, sistematică
R - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor fişe de lucru, culegeri, (probe orale,
T 1.6 termeni egali probleme practice numărătoare poziţională, probe practice,
3.1 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ axa numerelor, figurine, fişe de lucru,
I
4.2 Adaptarea diferenţe de termeni egali magneţi, riglete, atlas, teme pentru
vieţuitoarelor ilustraţii, planşe, globul acasă),
pământesc, hartă, cuburi, portofoliul,
la mediu diverse materiale proiectul
necesare experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
Religie

CLR 2. Intonarea - jocuri de rol Resurse materiale: observarea


4.1 propozițiilor - recitarea unor poezii pe teme familiare manual, sistematică
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli de Caiet de lucru (probe orale,
 Formularea comunicare eficientă (vorbirea pe rând, (Editura Intuitext) probe
4.2
răspunsurilor ascultarea, păstrarea ideii) practice, fişe
la întrebări - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal Resurse de lucru, teme
 Scrierea corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii procedurale: pentru acasă),
funcțională. atenţiei interlocutorului (contact vizual, expresie observarea dirijată, portofoliul,
Felicitarea facială, claritate în exprimare, ton) conversaţia, proiectul
 Cuvinte cu - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a- explicaţia, învăţarea
înțeles şi susţine afirmaţiile prin descoperire, probă de
asemănător - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu jocul didactică, evaluare
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de munca independentă orală/scrisă
Text suport: punctuaţie
Colindătorii - confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii Forme de organizare
(fragment), de (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor a colectivului:
George Coșbuc corespunzătoare folosind diverse instrumente activitatea frontală, ,
(stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.) activitate
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări individuală
pe teme familiar/care prezintă interes
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde copiii
pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi
pot exprima în scris şi cu ajutorul simbolurilor,
păreri şi impresii despre anumite evenimente, dar
şi informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată
Colinde, colinde
https://www.youtube.com/watch?v=stoE292HDRg

Ed.
fizică

Ziu Competente specifice Continuturi Activitati de Resurse Evaluare Obs.


a - detalieri- invatare -
instrumente-
M Activitati integrate
I 2. Intonarea - jocuri de rol Resurse materiale: observarea
E propozițiilor - recitarea unor poezii pe teme familiare manual, sistematică
R - realizarea unor postere care să ilustreze reguli Caiet de lucru (probe orale,
C  Formularea de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, (Editura Intuitext) probe
U răspunsurilo ascultarea, păstrarea ideii) practice, fişe
r la întrebări - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal Resurse procedurale: de lucru,
R  Scrierea corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii observarea dirijată, teme pentru
I funcțională. atenţiei interlocutorului (contact vizual, conversaţia, acasă),
Felicitarea expresie facială, claritate în exprimare, ton) explicaţia, învăţarea portofoliul,
 Cuvinte cu - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de prin descoperire, proiectul
înțeles a-şi susţine afirmaţiile jocul didactică,
asemănător - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu munca independentă probă de
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de evaluare
Text suport: punctuaţie Forme de organizare orală/scrisă
Colindătorii - confecţionarea unor felicitări cu diverse a colectivului:
(fragment), de ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea activitatea frontală,
George mesajelor corespunzătoare folosind diverse activitate individuală
Coșbuc instrumente (stilou, creioane cerate, carioca,
marker etc.)
- formularea, în scris, a răspunsurilor la
întrebări pe teme familiar/care prezintă interes
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu ajutorul
simbolurilor, păreri şi impresii despre anumite
evenimente, dar şi informaţii pe o temă aleasă
de ei (proiecte)
- redactarea unor idei despre o melodie
ascultată
Colinde, colinde
https://www.youtube.com/watch?v=stoE292HDRg

Engleza

MEM Adunarea repetată de termeni egali - adunarea cardinalelor Resurse Observarea


unor mulţimi care au materiale: sistematică
acelaşi număr de manual, caietul (probe orale,
3.1 Adaptarea vieţuitoarelor la mediu elemente elevului, fişe de probe practice,
5.2 - aflarea unei sume de lucru, culegeri, fişe de lucru,
termeni egali prin numărătoare teme pentru
rezolvarea unor probleme poziţională, axa acasă),
practice numerelor, portofoliul,
- rezolvarea unor situaţii figurine, proiectul
practice de aflare a unei magneţi, riglete,
sume/ diferenţe de atlas, ilustraţii,
planşe, globul
termeni egali
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse
materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală,
individuală
MM audiţia – joc pentru Resurse ● observare
Elemente de limbaj muzical diferenţierea intuitivă materiale: sistematică
1.1.; 1.2.; 1.4.; Melodia a înălţimii sunetelor manualul ● evaluare
2.2.; 3.4. Sunete înalte/joase muzicale; asocierea tipărit/digital, orală
Mersul melodiei acestora cu mişcări caietul, surse ● temă de
sugestive ale braţelor audio lucru în clasă
Legătura dintre text şi melodie (strofa şi
refrenul) ● mişcarea braţelor ● inter-
Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde sus-jos la sunetele de Resurse evaluare
9. Sunete înalte. Sunete joase înălţimi diferite procedurale: ●auto-
manual pag. 26-27 (exemplu - cântecul Metode: evaluare
Coroana de Gr. conversaţia,
Teodosiu) explicaţia,
● crearea unei exerciţiul,
atmosfere propice munca
însuşirii cântecului, independentă
prin prezentarea unor , jocul
materiale muzicale sau didactic
ilustrative potrivite Organizare:
● însuşirea cântecelor activitate
pe traseul: colectiv – frontală,
grupuri mici – colectiv individuală
● selectarea şi
organizarea unor
sunete pentru crearea
unei idei muzicale
proprii;
● redarea înălțimii
sunetelor cu ajutorul
scăriței muzicale
● încălzirea vocii prin
vocalize

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
J Activitati integrate
O CLR 2. Intonarea - jocuri de rol Resurse materiale: observarea
propozițiilor - recitarea unor poezii pe teme familiare manual, sistematică
I 3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli de Caiet de lucru (probe orale,
 Formularea comunicare eficientă (vorbirea pe rând, (Editura Intuitext) probe
răspunsurilor ascultarea, păstrarea ideii) practice, fişe
la întrebări - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal Resurse de lucru, teme
 Scrierea corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii procedurale: pentru acasă),
funcțională. atenţiei interlocutorului (contact vizual, expresie observarea dirijată, portofoliul,
Felicitarea facială, claritate în exprimare, ton) conversaţia, proiectul
 Cuvinte cu - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a- explicaţia, învăţarea
înțeles şi susţine afirmaţiile prin descoperire, probă de
asemănător - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu jocul didactică, evaluare
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de munca independentă orală/scrisă
Text suport: punctuaţie
Colindătorii - confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii Forme de organizare
(fragment), de (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor a colectivului:
George Coșbuc corespunzătoare folosind diverse instrumente activitatea frontală, ,
(stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.) activitate
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări individuală
pe teme familiar/care prezintă interes
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde copiii
pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi
pot exprima în scris şi cu ajutorul simbolurilor,
păreri şi impresii despre anumite evenimente, dar
şi informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată
Colinde, colinde
https://www.youtube.com/watch?v=stoE292HDRg
MEM Înmulţirea - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor Resurse materiale: Observarea
numerelor probleme practice manual, caietul elevului, sistematică
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări fişe de lucru, culegeri, (probe orale,
naturale repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii numărătoare poziţională, probe practice,
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ axa numerelor, figurine, fişe de lucru,
Despre viaţa diferenţe de termeni egali magneţi, riglete, atlas, teme pentru
- prezentarea unor fotografii/desene ale unor plante/animale ilustraţii, planşe, globul acasă),
plantelor şi a din mediile de viaţă explorate pământesc, hartă, cuburi, portofoliul,
animalelor - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, diverse materiale proiectul
animalelor, plantelor necesare experimentelor
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi Resurse procedurale:
animalelor cu anumite caracteristici ale mediului în care observarea dirijată,
trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la mediu conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
,
.,

Ed.
fizică

DP RUTINE ŞI SARCINI Am timp şi de joacă!Alternanța efort/relaxare (timp de lucru/ timp a. materiale: : caiet, fişe de
DE LUCRU liber lucru, rechizite
b. procedurale: :
3.1 analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic conversaţia euristică,
- investigarea programelor zilnice ale membrilor familiei exerciţiul, muncă
independentă,
problematizarea,
simularea, joc de rol, joc
didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală,
Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
a specifice - detalieri- -
instrumente-
V Activitati integrate
I CLR 2. Intonarea - jocuri de rol Resurse observarea
N propozițiilor - recitarea unor poezii pe teme familiare materiale: sistematică
E 3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli manual, (probe orale,
R  Formularea de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, Caiet de lucru probe
I răspunsurilor ascultarea, păstrarea ideii) (Editura practice, fişe
la întrebări - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal Intuitext) de lucru,
 Scrierea corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii teme pentru
funcțională. atenţiei interlocutorului (contact vizual, expresie Resurse acasă),
Felicitarea facială, claritate în exprimare, ton) procedurale: portofoliul,
 Cuvinte cu - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de observarea proiectul
înțeles a-şi susţine afirmaţiile dirijată,
asemănător - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu conversaţia, probă de
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de explicaţia, evaluare
Text suport: punctuaţie învăţarea prin orală/scrisă
Colindătorii - confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii descoperire,
(fragment), de (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor jocul didactică,
George corespunzătoare folosind diverse instrumente munca
Coșbuc (stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.) independentă
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări
pe teme familiar/care prezintă interes Forme de
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde organizare a
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa colectivului:
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu ajutorul activitatea
simbolurilor, păreri şi impresii despre anumite frontală,
evenimente, dar şi informaţii pe o temă aleasă de activitate ,
ei (proiecte) activitate
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată individuală
Colinde, colinde
https://www.youtube.com/watch?v=stoE292HDRg
MEM Înmulţirea - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor Resurse materiale: Observarea
numerelor probleme practice manual, caietul sistematică
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări elevului, fişe de (probe orale,
naturale repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii lucru, culegeri, probe practice,
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ numărătoare fişe de lucru,
Despre viaţa diferenţe de termeni egali poziţională, axa teme pentru
plantelor şi a - prezentarea unor fotografii/desene ale unor numerelor, figurine, acasă),
plante/animale din mediile de viaţă explorate magneţi, riglete, portofoliul,
animalelor - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, atlas, ilustraţii, proiectul
animalelor, plantelor planşe, globul
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi pământesc, hartă,
animalelor cu anumite caracteristici ale mediului în care cuburi, diverse
trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la mediu materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
MM audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a înălţimii Resurse ● observare
Elemente de sunetelor muzicale; asocierea acestora cu mişcări materiale: sistematică
1.1.; limbaj muzical sugestive ale braţelor manualul ● evaluare
1.2.; Melodia ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi tipărit/digital, orală
1.4.; Sunete diferite (exemplu - cântecul Coroana de Gr. caietul, surse ● temă de
Teodosiu) audio lucru în clasă
2.2.; înalte/joase ● crearea unei atmosfere propice însuşirii ● inter-
3.4. Mersul cântecului, prin prezentarea unor materiale Resurse evaluare
melodiei muzicale sau ilustrative potrivite procedurale: ●auto-
Legătura ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri Metode: evaluare
mici – colectiv conversaţia,
dintre text şi
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru explicaţia,
melodie
crearea unei idei muzicale proprii; exerciţiul, munca
(strofa şi ● redarea înălțimii sunetelor cu ajutorul scăriței independentă,
refrenul) muzicale jocul
Genuri ● încălzirea vocii prin vocalize didactic
muzicale: Organizare:
folclorul activitate frontală,
copiilor; colinde individuală
9. Sunete
înalte. Sunete
joase
manual pag. 26-
27

AVAP Omul de Realizarea unui colaj cu un om Elemente de Coli de bloc Observarea


zăpadă de zăpadă, folosind ruperea liberă, lipirea, limbaj plastic: de desen, reacţiilor
decuparea după contur (pag. 34 și 35 din linia, punctul, creioane copiilor pe
1.2; manual). forme regulate colorate, parcursul
Amprentare – Oameni de zăpadă cerate, activităţilor
1.3; Tehnici de radieră,
lucru: linie acuarele,
2.2; Omul de zăpadă-cantec modulată, guașe sau
https://www.youtube.com/watch?v=35hAjisjbO8 repetiție, tempera,
2.3; stilizare, hârtie Analiza
pensulație, colorată, produselor
2.5; îndoire, colaj pensulă, obținute,
burete, după criterii
2.6 Produse ale foarfece, date la
activității: desen lipici, începutul
liber, compoziții, materiale activităților
obiecte reciclabile –
decorative tuburi de
hârtie Completarea
igienică, ziare fișei de
etc. evaluare, de
la pag. 40,
din manual,
în Jurnalul
de învățare

Saptamana : 14. 12.- 18. 12. 2020

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
L Activitati integrate
U CLR 3.Recapitulare - formularea de răspunsuri la întrebări Resurse materiale: observarea
N 3.1 – referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu manual, sistematică
I La colindat cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Caiet de lucru (probe orale,
Cu ce scop?” etc.) ((Editura Intuitext) probe
- relatarea, în succesiune logică, a practice, fişe
întâmplărilor din textul audiat Resurse de lucru,
3.2 - precizarea evenimentelor din textul audiat, procedurale: teme pentru
folosind expresiile: la început, mai întâi, observarea acasă),
prima dată, apoi, după aceea, până la urmă dirijată,conversaţia, portofoliul,
etc. explicaţia, învăţarea proiectul
MM
- dezvoltarea sau simplificarea unei prin descoperire,
propoziţii prin adăugarea/eliminarea unor jocul didactică, probă de
cuvinte munca independentă evaluare
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, orală/scrisă
„ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate Forme de organizare
fi?”, „ Obiecte mari, obiecte mici”, a colectivului:
„Propoziţia crescătoare” etc. activitatea frontală,
- vizionarea unor scurte secvenţe din activitate
emisiuni sau a unor filme româneşti/ dublate individuală
în limba română pentru copii şi discutarea lor
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii
(Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor
corespunzătoare folosind diverse instrumente
(stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.)
CLR 3.Recapitulare - formularea de răspunsuri la întrebări Resurse materiale: observarea
1.2 – referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu manual, sistematică
La colindat cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Caiet de lucru (probe orale,
Cu ce scop?” etc.) (Editura Intuitext) probe
- relatarea, în succesiune logică, a practice, fişe
2.3 întâmplărilor din textul audiat Resurse de lucru,
- precizarea evenimentelor din textul audiat, procedurale: teme pentru
folosind expresiile: la început, mai întâi, observarea acasă),
AVAP prima dată, apoi, după aceea, până la urmă dirijată,conversaţia, portofoliul,
etc. explicaţia, învăţarea proiectul
- dezvoltarea sau simplificarea unei prin descoperire,
propoziţii prin adăugarea/eliminarea unor jocul didactică, probă de
cuvinte munca independentă evaluare
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, orală/scrisă
„ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate Forme de organizare
fi?”, „ Obiecte mari, obiecte mici”, a colectivului:
„Propoziţia crescătoare” etc. activitatea frontală,
- vizionarea unor scurte secvenţe din activitate
emisiuni sau a unor filme româneşti/ dublate individuală
în limba română pentru copii şi discutarea lor
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii
(Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor
corespunzătoare folosind diverse instrumente
(stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.)
MEM Înmulţirea - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea Resurse materiale: Observarea
numerelor unor probleme practice manual, caietul elevului, sistematică
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin fişe de lucru, culegeri, (probe orale,
naturale adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii numărătoare poziţională, probe practice,
3.1 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei axa numerelor, figurine, fişe de lucru,
3.2 Despre viaţa sume/ diferenţe de termeni egali magneţi, riglete, atlas, teme pentru
4.2 plantelor şi a - prezentarea unor fotografii/desene ale unor ilustraţii, planşe, globul acasă),
5.2 plante/animale din mediile de viaţă explorate pământesc, hartă, portofoliul,
animalelor - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea cuburi, diverse materiale proiectul
oamenilor, animalelor, plantelor necesare experimentelor
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi Resurse procedurale:
animalelor cu anumite caracteristici ale mediului în observarea dirijată,
care trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
mediu
descoperire,
AVAP demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
AVAP Obiceiuri de Realizarea de podoabe pentru bradul de Elemente de Coli de bloc Observarea
iarnă Crăciun, din materiale reciclabile (pag. 37 și limbaj plastic: linia, de desen, reacţiilor
1.2; 38 din manual punctul, forme creioane copiilor pe
Discuții despre obiceiurile legate de regulate colorate, parcursul
1.3; sărbătorile de iarnă, din diferite zone ale țării cerate, activităţilor
(pag. 39 din manual). Tehnici de lucru: radieră,
2.2; linie modulată, acuarele,
repetiție, stilizare, guașe sau
2.3; pensulație, îndoire, tempera,
colaj hârtie Analiza
2.5; colorată, produselor
Produse ale pensulă, obținute,
2.6 activității: desen burete, după criterii
liber, compoziții, foarfece, date la
CLR obiecte decorative lipici, începutul
materiale activitățilo
reciclabile –
tuburi de
hârtie Completarea
igienică, ziare fișei de
etc. evaluare, de
la pag. 40,
din manual,
în Jurnalul
de învățare

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
A MEM Înmulţirea - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor Resurse materiale: Observarea
când unul probleme practice manual, caietul elevului, sistematică
R - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări fişe de lucru, culegeri, (probe orale,
T dintre factori repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii; numărătoare poziţională, probe practice,
3.1 este 2 - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, axa numerelor, figurine, fişe de lucru,
I
3.2 asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei magneţi, riglete, atlas, teme pentru
4.2 Despre viaţa - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, ilustraţii, planşe, globul acasă),
5.2 animalelor, plantelor pământesc, hartă, cuburi, portofoliul,
oamenilor - realizarea unui album cu fotografii personale şi ale diverse materiale proiectul
membrilor familiei, grupate pe mai multe criterii (vârstă - necesare experimentelor
până la 1 an, până la 5 ani, până în clasa a II-a, la liceu, în Resurse procedurale:
observarea dirijată,
prezent; gen; grade de rudenie – bunici, fraţi şi părinţi,
conversaţia, explicaţia,
mătuşi, unchi şi verişori ) pentru a evidenţia asemănările învăţarea prin
dintre aceştia descoperire,
AVAP demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
Religie
CLR 3.Recapitulare - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare Resurse materiale: observarea
1.3 – la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, manual, sistematică
La colindat Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Caiet de lucru (probe orale,
4.1
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor (Editura Art probe
din textul audiat Educațional practice, fişe
- precizarea evenimentelor din textul audiat, de lucru, teme
folosind expresiile: la început, mai întâi, prima Resurse pentru acasă),
dată, apoi, după aceea, până la urmă etc. procedurale: portofoliul,
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii observarea proiectul
prin adăugarea/eliminarea unor cuvinte dirijată,conversaţia,
4.2
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, explicaţia, învăţarea probă de
„ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, prin descoperire, evaluare
„ Obiecte mari, obiecte mici”, jocul didactică, orală/scrisă
„Propoziţia crescătoare” etc. munca independentă
4.3 - vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni sau
a unor filme româneşti/ dublate în limba română Forme de organizare
semnele de punctuaţie a colectivului:
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un activitatea frontală,
scurt text pe teme cunoscute activitate
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii individuală
(Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor
corespunzătoare folosind diverse instrumente (stilou,
creioane cerate, carioca, marker etc.)
Ed.
fizică

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
I CLR 3.Recapitulare - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare Resurse materiale: observarea
E 3.1 – la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, manual, sistematică
R La colindat Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Caiet de lucru (probe orale,
C - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor (Editura Intuitex)t probe
2.1
U din textul audiat practice, fişe
R - precizarea evenimentelor din textul audiat, Resurse de lucru, teme
I 2.3 folosind expresiile: la început, mai întâi, prima procedurale: pentru acasă),
dată, apoi, după aceea, până la urmă etc. observarea portofoliul,
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii dirijată,conversaţia, proiectul
prin adăugarea/eliminarea unor cuvinte explicaţia, învăţarea
2.4
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, prin descoperire, probă de
„ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, jocul didactică, evaluare
„ Obiecte mari, obiecte mici”, munca independentă orală/scrisă
„Propoziţia crescătoare” etc.
- vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni Forme de organizare
sau a unor filme româneşti/ dublate în limba a colectivului:
română pentru copii şi discutarea lor activitatea frontală,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu activitate
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de individuală
punctuaţie
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii
(Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor
corespunzătoare folosind diverse instrumente (stilou,
creioane cerate, carioca, marker etc.)
Englez
ă

MEM Înmulţirea - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor Resurse materiale: Observarea
1.6 când unul probleme practice manual, caietul elevului, sistematică
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări fişe de lucru, culegeri, (probe orale,
3.1 dintre factori repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii; numărătoare poziţională, probe practice,
4.1 este 2 - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii axa numerelor, figurine, fişe de lucru,
(comutativitate, asociativitate, element neutru), fără magneţi, riglete, atlas, teme pentru
Despre viaţa precizarea terminologiei ilustraţii, planşe, globul acasă),
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, pământesc, hartă, cuburi, portofoliul,
oamenilor animalelor, plantelor diverse materiale proiectul
- realizarea unui album cu fotografii personale şi ale necesare experimentelor
membrilor familiei, grupate pe mai multe criterii (vârstă - Resurse procedurale:
până la 1 an, până la 5 ani, până în clasa a II-a, la liceu, în observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
prezent; gen; grade de rudenie – bunici, fraţi şi părinţi,
învăţarea prin
mătuşi, unchi şi verişori ) pentru a evidenţia asemănările descoperire,
dintre aceştia demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
MM Elemente de ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse materiale: ● observare
limbaj muzical înălţimii sunetelor; asocierea acestora cu mişcări manualul sistematică
1.1.; Melodia sugestive ale braţelor tipărit/digital, ● evaluare
1.2.; Sunete ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi caietul, surse audio orală
1.4.; diferite (exemplu - cântecul Coroana de Gr. ● temă de
înalte/joase
2.2.; 3.4. Teodosiu) Resurse procedurale: lucru în clasă
Mersul
● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, Metode: conversaţia, ● inter-
melodiei
AVAP prin prezentarea unor materiale muzicale sau explicaţia, evaluare
Legătura ilustrative potrivite exerciţiul, munca ●auto-
dintre text şi ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri independentă, jocul evaluare
melodie (strofa mici – colectiv didactic
şi refrenul) ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării Organizare:
Genuri muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să activitate frontală,
muzicale: marcheze fie ritmul, fie timpii egali individuală şi pe grupe
folclorul ● selectarea şi organizarea unor sunete pentru
copiilor; colinde crearea unei idei muzicale proprii;
10. Mersul ● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
melodiei aprecierea lor
manual pag. 28- ● interpretarea diferitelor melodii redate după
29 metoda Breazul-Saxu sau prin scărița muzicală
● interpretarea unor cântece după auz

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
J Activitati integrate
CLR 3.Recapitulare - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare Resurse materiale: observarea
O AVAP – la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, manual, sistematică
I 4.2 La colindat Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Caiet de lucru (probe orale,
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor (Editura Intuitext) probe
din textul audiat Resurse practice, fişe
- precizarea evenimentelor din textul audiat, procedurale: de lucru, teme
folosind expresiile: la început, mai întâi, prima observarea pentru acasă),
dată, apoi, după aceea, până la urmă etc. dirijată,conversaţia, portofoliul,
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii explicaţia, învăţarea proiectul
4.3 prin adăugarea/eliminarea unor cuvinte prin descoperire,
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, jocul didactică, probă de
„ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, munca independentă evaluare
„ Obiecte mari, obiecte mici”, orală/scrisă
„Propoziţia crescătoare” etc. Forme de organizare
- vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni sau a colectivului:
a unor filme româneşti/ dublate în limba română activitatea frontală,
pentru copii şi discutarea lor activitate
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu individuală
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii
(Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor
corespunzătoare folosind diverse instrumente (stilou,
creioane cerate, carioca, marker etc.)
MEM Înmulţirea - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor Resurse materiale: Observarea
când unul probleme practice manual, caietul elevului, sistematică
- efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări fişe de lucru, culegeri, (probe orale,
1.5 dintre factori repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii; numărătoare poziţională, probe practice,
1.6 este 2 - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, axa numerelor, figurine, fişe de lucru,
asociativitate, element neutru), fără precizarea terminologiei magneţi, riglete, atlas, teme pentru
Despre viaţa - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, ilustraţii, planşe, globul acasă),
animalelor, plantelor pământesc, hartă, cuburi, portofoliul,
oamenilor - realizarea unui album cu fotografii personale şi ale diverse materiale proiectul
membrilor familiei, grupate pe mai multe criterii (vârstă - necesare experimentelor
CLR Resurse procedurale:
până la 1 an, până la 5 ani, până în clasa a II-a, la liceu, în
observarea dirijată,
prezent; gen; grade de rudenie – bunici, fraţi şi părinţi,
conversaţia, explicaţia,
mătuşi, unchi şi verişori ) pentru a evidenţia asemănările învăţarea prin
dintre aceştia descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
V Activitati integrate
I
N
MEM Înmulţirea - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, Resurse materiale: Observarea
E
1.5 când unul utilizând semnele <, >, = manual, caietul sistematică
R - aflarea unei sume de termeni egali prin elevului, fişe de lucru, (probe orale,
1.6 dintre factori rezolvarea unor probleme practice culegeri, numărătoare probe practice,
I
este 3 - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin poziţională, axa fişe de lucru,
adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale numerelor, figurine, teme pentru
Nevoile înmulţirii magneţi, riglete, atlas, acasă),
vieţuitoarelor - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei ilustraţii, planşe, portofoliul,
sume/ diferenţe de termeni egali globul pământesc, proiectul
pentru a - compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu hartă, cuburi, diverse
supravieţui operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite materiale necesare
CLR - crearea unor probleme după imagini / desene / experimentelor
scheme / exerciţii / formule Resurse procedurale:
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea observarea dirijată,
oamenilor, animalelor, plantelor conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală,
individuală
Elemente ● audiţia – joc Resurse materiale: ● observare
de limbaj pentru manualul tipărit/digital, sistematică
muzical diferenţierea caietul, surse audio ● evaluare orală
Melodia intuitivă a ● temă de lucru în
înălţimii Resurse procedurale: clasă
Sunete
sunetelor; Metode: conversaţia, explicaţia, ● inter-evaluare
înalte/joas
asocierea exerciţiul, munca independentă, jocul ●auto-evaluare
e acestora cu didactic
Mersul mişcări Organizare:
melodiei sugestive ale activitate frontală, individuală
Legătura braţelor
dintre text ● mişcarea
şi melodie braţelor sus-jos
(strofa şi la sunetele de
refrenul) înălţimi diferite
Genuri (exemplu -
muzicale: cântecul
folclorul Coroana de Gr.
copiilor; Teodosiu)
colinde ● crearea unei
10. Mersul atmosfere
propice însuşirii
melodiei
cântecului, prin
manual pag.
prezentarea
28-29
unor materiale
muzicale sau
ilustrative
potrivite
● însuşirea
cântecelor pe
traseul: colectiv
– grupuri mici –
colectiv
● acompanierea
cântecelor cu
orchestra de
jucării muzicale
sau cu percuţie
corporală
diversă, care să
marcheze fie
ritmul, fie timpii
egali
● selectarea şi
organizarea
unor sunete
pentru crearea
unei idei
muzicale
proprii;
● discuţii despre
propriile creaţii,
analiza şi
aprecierea lor
● interpretarea
diferitelor
melodii redate
după metoda
Breazul-Saxu
sau prin scărița
muzicală

interpretarea
unor cântece
după auz
AVAP Obiceiuri de Realizarea de podoabe pentru bradul de Elemente de Coli de bloc Observarea
iarnă Crăciun, din materiale reciclabile (pag. 37 limbaj plastic: de desen, reacţiilor
și 38 din manual linia, punctul, creioane copiilor pe
1.2; Discuții despre obiceiurile legate de forme regulate colorate, parcursul
sărbătorile de iarnă, din diferite zone ale cerate, activităţilor
1.3; țării (pag. 39 din manual). Tehnici de lucru: radieră,
linie modulată, acuarele,
2.2; repetiție, stilizare, guașe sau
pensulație, tempera,
2.3; îndoire, colaj hârtie Analiza
colorată, produselor
2.5; Produse ale pensulă, obținute,
activității: desen burete, după criterii
2.6 liber, compoziții, foarfece, date la
obiecte decorative lipici, începutul
materiale activităților
CLR
reciclabile –
tuburi de
hârtie
igienică, ziare
etc.
Completarea
fișei de
evaluare, de
la pag. 40,
din manual,
în Jurnalul
de învățare
Saptamana: 21. 12 – 22 .12. 2020

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
L Activitati integrate
U CLR 5.Activităţi de - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe Resurse materiale: observarea
N 3.1 recuperare- sau sufixe (fără terminologie) manual, sistematică
I ameliorare şi - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” Caiet de lucru
dezvoltare - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii (Editura Intuitext)
prin adăugarea/eliminarea unor cuvinte
Plugușorul - jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte Resurse
3.2 dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, „ Obiecte procedurale:
mari, obiecte mici”, observarea
„Propoziţia crescătoare” etc. dirijată,conversaţia,
MEM - alcătuirea unor propoziţii prin care se explicaţia, jocul
MM
formulează o solicitare, o întrebare, o mulţumire, didactic, exerciţiul
o rugăminte, un îndemn, un salut etc.
- jocuri de rol Forme de organizare
- reformularea unor propoziţii prin schimbarea a colectivului:
intonaţiei sau a accentului, în funcţie de scopul activitatea frontală,
comunicării activitate
- recitarea unor poezii pe teme familiare individuală
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de comportament
etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
scurte ( citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui
fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul
audiat
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text

CLR 5.Activităţi de - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe Resurse materiale: observarea
recuperare- sau sufixe (fără terminologie) manual, sistematică
1.3 ameliorare şi - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” Caiet de lucru
2.1 dezvoltare - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii (Editura Intuitext)
2.3 prin adăugarea/eliminarea unor cuvinte
3.1 Plugușorul - jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte Resurse
3.2 dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, „ Obiecte procedurale:
4.2 mari, obiecte mici”, observarea
MM
„Propoziţia crescătoare” etc. dirijată,conversaţia,
- alcătuirea unor propoziţii prin care se explicaţia, jocul
formulează o solicitare, o întrebare, o mulţumire, didactic, exerciţiul
o rugăminte, un îndemn, un salut etc.
- jocuri de rol Forme de organizare
- reformularea unor propoziţii prin schimbarea a colectivului:
intonaţiei sau a accentului, în funcţie de scopul activitatea frontală,
comunicării activitate
- recitarea unor poezii pe teme familiare individuală
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de comportament
etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
scurte ( citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui
fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul
audiat
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text

MEM Înmulţirea - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând Resurse materiale: Observarea
1.5 când unul semnele <, >, = manual, caietul elevului, sistematică
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor fişe de lucru, culegeri, (probe orale,
1.6 dintre factori probleme practice numărătoare poziţională, probe practice,
5.2 este 3 - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări axa numerelor, figurine, fişe de lucru,
repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii magneţi, riglete, atlas, teme pentru
Nevoile - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ ilustraţii, planşe, globul acasă),
vieţuitoarelor diferenţe de termeni egali pământesc, hartă, cuburi, portofoliul,
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu operaţii de diverse materiale proiectul
pentru a acelaşi ordin sau de ordine diferite necesare experimentelor
supravieţui - crearea unor probleme după imagini / desene / scheme / Resurse procedurale:
exerciţii / formule observarea dirijată,
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, conversaţia, explicaţia,
animalelor, plantelor învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
AVAP Obiceiuri de Realizarea de podoabe pentru bradul de Crăciun, Elemente de limbaj Coli de bloc
iarnă din materiale reciclabile (pag. 37 și 38 din manual plastic: linia, de desen,
1.2; Discuții despre obiceiurile legate de sărbătorile punctul, forme creioane
de iarnă, din diferite zone ale țării (pag. 39 din regulate colorate,
1.3; manual). cerate,
Tehnici de lucru: radieră,
2.2; linie modulată, acuarele,
repetiție, stilizare, guașe sau
2.3; pensulație, îndoire, tempera,
colaj hârtie
2.5; colorată,
Produse ale pensulă,
activității: desen burete,
2.6 liber, compoziții, foarfece,
obiecte decorative lipici,
materiale
reciclabile –
CLR tuburi de
hârtie
igienică, ziare
etc.

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
A MEM Înmulţirea - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând Resurse materiale: Observarea
1.5 când unul semnele <, >, = manual, caietul elevului, sistematică
R - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor fişe de lucru, culegeri, (probe orale,
T 1.6 dintre factori probleme practice numărătoare poziţională, probe practice,
este 3 - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin adunări axa numerelor, figurine, fişe de lucru,
I
5.2 repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii magneţi, riglete, atlas, teme pentru
Nevoile - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ ilustraţii, planşe, globul acasă),
vieţuitoarelor diferenţe de termeni egali pământesc, hartă, portofoliul,
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu operaţii cuburi, diverse materiale proiectul
pentru a de acelaşi ordin sau de ordine diferite necesare experimentelor
supravieţui - crearea unor probleme după imagini / desene / scheme / Resurse procedurale:
exerciţii / formule observarea dirijată,
CLR - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, conversaţia, explicaţia,
animalelor, plantelor învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
Religie
CLR 5.Activităţi de - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe Resurse materiale: observarea
recuperare- sau sufixe (fără terminologie) manual, sistematică
1.3 ameliorare şi - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” Caiet de lucru
2.1 dezvoltare - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii (Editura Intuitext)
2.3 prin adăugarea/eliminarea unor cuvinte
3.1 Plugușorul - jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, Resurse
3.2 „ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, procedurale:
4.2 „ Obiecte mari, obiecte mici”, observarea
MM
„Propoziţia crescătoare” etc. dirijată,conversaţia,
- alcătuirea unor propoziţii prin care se explicaţia, jocul
formulează o solicitare, o întrebare, o didactic, exerciţiul
mulţumire, o rugăminte, un îndemn, un salut
etc. Forme de organizare
- jocuri de rol a colectivului:
- reformularea unor propoziţii prin schimbarea activitatea frontală,
intonaţiei sau a accentului, în funcţie de scopul activitate
comunicării individuală
- recitarea unor poezii pe teme familiare
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de comportament
etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
scurte ( citire cu voce tare/în şoaptă/în gând;
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui
fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text

ED.fizică

VACANTA DE IARNA :23. 12. 2020- 11.01. 2021

Unitatea de invatare: Farmecul iernii


Numar de ore alocat: 18 ore
Saptamana :11.01 – 15. 01. 2020

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
L Activitati integrate
U CLR 1.Povestirea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale Resurse materiale: observarea
N 3.1 orală a unui la întrebări legate de tema şi mesajul textului manual, sistematică
I text audiat Caiet de lucru (probe orale,
- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a (Editura Intuitext) probe
1.2  Povestirea unui fragment audiat practice, fişe
unor - povestirea unor evenimente semnificative Resurse de lucru,
întâmplări din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/a procedurale: teme pentru
MM observate clasei, cu folosirea verbelor la timpurile observarea acasă),
 Reguli ale potrivite dirijată,conversaţia, portofoliul,
MEM - formularea unor mesaje în care să-şi exprime explicaţia, învăţarea proiectul
discursului
oral intenţia de a primi informaţii/lămuriri în prin descoperire,
 Pronunția legătură cu un aspect/o problemă din spaţiul jocul didactică, probă de
clară și familiar munca evaluare
corectă - citirea în forme variate a enunţurilor şi independentă orală/scrisă
 Virgula textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în
gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Forme de
Text suport: - citirea selectivă în funcţie de anumite repere organizare a
Iarna,după (alineatul, linia de dialog) sau respectând un colectivului:
Mihail detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi activitatea frontală,
Sadoveanu citeşte”) activitate
- adaptarea stilului de a citi în funcţie de individuală
scopul urmărit (de căutare a unui cuvânt, a
unei idei)
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text citit
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- realizarea portretelor anotimpurilor în
cuvinte, formă şi culoare
Ninge iar ca in povesti
https://www.youtube.com/watch?v=6XHZF0-
a5BE
CLR 1.Povestirea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale Resurse materiale: observarea
orală a unui la întrebări legate de tema şi mesajul textului manual, sistematică
2.3 text audiat Caiet de lucru (probe orale,
- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a (Editura Intuitext) probe
3.4  Povestirea unui fragment audiat practice, fişe
unor - povestirea unor evenimente semnificative Resurse de lucru,
întâmplări din viaţa proprie sau din activitatea şcolară/a procedurale: teme pentru
observate clasei, cu folosirea verbelor la timpurile observarea acasă),
 Reguli ale potrivite dirijată,conversaţia, portofoliul,
discursului - formularea unor mesaje în care să-şi exprime explicaţia, învăţarea proiectul
4.2
oral intenţia de a primi informaţii/lămuriri în prin descoperire,
MM
 Pronunția legătură cu un aspect/o problemă din spaţiul jocul didactică, probă de
clară și familiar munca evaluare
corectă - citirea în forme variate a enunţurilor şi independentă orală/scrisă
 Virgula textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în
gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Forme de
Text suport: - citirea selectivă în funcţie de anumite repere organizare a
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un colectivului:
Iarna,după detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi activitatea frontală,
Mihail citeşte”) activitate
Sadoveanu - adaptarea stilului de a citi în funcţie de individuală
scopul urmărit (de căutare a unui cuvânt, a
unei idei)
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text citit
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- realizarea portretelor anotimpurilor în
cuvinte, formă şi culoare

Ninge iar ca in povesti


https://www.youtube.com/watch?v=6XHZF0-
a5BE
MEM Înmulţirea - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea Resurse materiale: Observarea
1.5 când unul unor probleme practice manual, caietul sistematică
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ elevului, fişe de lucru, (probe orale,
1.6 dintre factori diferenţe de termeni egali culegeri, numărătoare probe practice,
5.2 este 4 - crearea unor probleme după imagini / desene / scheme poziţională, axa fişe de lucru,
/ exerciţii / formule numerelor, figurine, teme pentru
Balta, mediu - inventarea unor reguli de operare şi aplicarea lor în magneţi, riglete, atlas, acasă),
natural de jocuri ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, pământesc, hartă, proiectul
viaţă animalelor, plantelor cuburi, diverse
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi materiale necesare
animalelor cu anumite caracteristici ale mediului în care experimentelor
trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la mediu Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
AVAP Piatră Elemente de Coli de bloc Observarea
2.1; Observarea pietrelor din natură (pag. 42 din limbaj plastic: de desen, reacţiilor
manual). Identificarea obiectelor care pot fi forma și volumul creioane copiilor pe
2.3; realizate din pietre. colorate, parcursul
Exerciții-joc prin care se decorează pietrele Tehnici de lucru: cerate, activităţilor
2.4; cu simboluri repetiție, stilizare, radieră, propuse
pensulație, tăiere, acuarele,
2.5; îndoire etc. guașe sau Analiza
tempera, produselor
MM Produse ale hârtie obținute,
activității: desen colorată, după criterii
liber, compoziții, pensulă, date la
burete, începutul
diferite obiecte
foarfece, activităților
decorative sau utile lipici,
în anumite ocazii materiale Completarea
etc. reciclabile – fișei de
cutii de evaluare, de
carton, sticle
la pag. 47,
de plastic etc.
din manual,
în Jurnalul
de învățare

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
A MEM Înmulţirea - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor Resurse materiale: Observarea
1.5 când unul probleme practice manual, caietul elevului, sistematică
R 1.6 dintre factori - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ fişe de lucru, culegeri, (probe orale,
este 4 diferenţe de termeni egali numărătoare poziţională, probe practice,
T - crearea unor probleme după imagini / desene / scheme / axa numerelor, figurine, fişe de lucru,
I exerciţii / formule magneţi, riglete, atlas, teme pentru
Balta, mediu - inventarea unor reguli de operare şi aplicarea lor în jocuri ilustraţii, planşe, globul acasă),
natural de - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, pământesc, hartă, cuburi, portofoliul,
viaţă animalelor, plantelor diverse materiale proiectul
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi necesare experimentelor
animalelor cu anumite caracteristici ale mediului în care Resurse procedurale:
trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la mediu observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală

Religie
CLR 1.Povestirea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: observarea
2.1 orală a unui întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat manual, sistematică
text - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui Caiet de lucru (probe orale,
fragment audiat (Editura Intuitext) probe
 Povestirea - povestirea unor evenimente semnificative din practice, fişe
unor viaţa proprie sau din activitatea şcolară/a clasei, Resurse de lucru, teme
4.1 întâmplări cu folosirea verbelor la timpurile potrivite procedurale: pentru acasă),
observate - formularea unor mesaje în care să-şi exprime observarea portofoliul,
 Reguli ale intenţia de a primi informaţii/lămuriri în legătură dirijată,conversaţia, proiectul
discursului cu un aspect/o problemă din spaţiul familiar explicaţia, învăţarea
4.2
oral - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor prin descoperire, probă de
MM
 Pronunția scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire jocul didactică, evaluare
clară și în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) munca independentă orală/scrisă
corectă - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
 Virgula (alineatul, linia de dialog) sau respectând un Forme de organizare
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) a colectivului:
Text suport: - adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul activitatea frontală,
Iarna,după urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei) activitate
Mihail - formularea unor răspunsuri la întrebări, în individuală
Sadoveanu legătură cu un scurt text citit
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte,
formă şi culoare
Fulgisori pe obrajori
https://www.youtube.com/watch?v=LguKsA9Xh7k
Ed.
fizică

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
I CLR 1.Povestirea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: observarea
E 3.1 orală a unui întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat manual, sistematică
R text - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui Caiet de (probe orale,
1.2
C fragment audiat lucru((Editura probe
 Povestirea - povestirea unor evenimente semnificative din Intuitext) practice, fişe
U unor viaţa proprie sau din activitatea şcolară/a clasei, Resurse de lucru, teme
R întâmplări cu folosirea verbelor la timpurile potrivite procedurale: pentru acasă),
I observate - formularea unor mesaje în care să-şi exprime observarea portofoliul,
 Reguli ale intenţia de a primi informaţii/lămuriri în legătură dirijată,conversaţia, proiectul
discursului cu un aspect/o problemă din spaţiul familiar explicaţia, învăţarea
1.3 oral - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor prin descoperire, probă de
 Pronunția scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire jocul didactică, evaluare
clară și în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) munca independentă orală/scrisă
corectă - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.4 (alineatul, linia de dialog) sau respectând un Forme de organizare
 Virgula
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) a colectivului:
3.1 Text suport: - adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul activitatea frontală,
AVAP Iarna,după urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei) activitate
Mihail - formularea unor răspunsuri la întrebări, în individuală
Sadoveanu legătură cu un scurt text citit
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte,
formă şi culoare

Fulgisori pe obrajori
https://www.youtube.com/watch?v=LguKsA9Xh7k
Englez
a
MEM Înmulţirea - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor Resurse materiale: Observarea
1.5 când unul probleme practice manual, caietul elevului, sistematică
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ fişe de lucru, culegeri, (probe orale,
1.6 dintre factori diferenţe de termeni egali numărătoare poziţională, probe practice,
5.2 este 4 - crearea unor probleme după imagini / desene / scheme / axa numerelor, figurine, fişe de lucru,
exerciţii / formule magneţi, riglete, atlas, teme pentru
Balta, mediu - inventarea unor reguli de operare şi aplicarea lor în jocuri ilustraţii, planşe, globul acasă),
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, pământesc, hartă, cuburi, portofoliul,
natural de animalelor, plantelor diverse materiale proiectul
viaţă - asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi necesare experimentelor
animalelor cu anumite caracteristici ale mediului în care Resurse procedurale:
trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la mediu observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală
individuală
MM Elemente de ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi Resurse materiale: ● observare
limbaj muzical diferite (exemplu - cântecul Coroana de Gr. Teodosiu) manualul sistematică
1.1.; Melodia ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, tipărit/digital, ● evaluare
1.2.; Sunete prin prezentarea unor materiale muzicale sau caietul, surse audio orală
1.4.; ilustrative potrivite ● temă de
înalte/joase
● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri Resurse procedurale: lucru în clasă
2.2.; Mersul
mici – colectiv Metode: conversaţia, ● inter-
3.4. melodiei ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării explicaţia, evaluare
Legătura muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să exerciţiul, munca ●auto-
dintre text şi marcheze fie ritmul, fie timpii egali independentă, jocul evaluare
melodie (strofa ● acompanierea melodiilor populare audiate didactic
şi refrenul) ● selectarea şi organizarea unor sunete pentru Organizare:
Genuri crearea unei idei muzicale proprii; activitate frontală,
muzicale: ● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea individuală şi pe
folclorul lor grupe
copiilor; colinde ● audiţia – joc pentru sesizarea legăturii dintre
11. Legătura melodie – text – mișcări
dintre text și ● sesizarea legăturii dintre text și melodie, a repetării
melodie (strofa liniei melodice la strofe/refren
și refrenul)
manual pag. 30-
31

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
J Activitati integrate
O CLR 1.Povestirea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: observarea
I orală a unui întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat manual, sistematică
1.3 text - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui Caiet de lucru (probe orale,
2.1
fragment audiat (Editura Intuitext) probe
 Povestirea - povestirea unor evenimente semnificative din practice, fişe
3.2 unor viaţa proprie sau din activitatea şcolară/a clasei, Resurse de lucru, teme
întâmplări cu folosirea verbelor la timpurile potrivite procedurale: pentru acasă),
observate - formularea unor mesaje în care să-şi exprime observarea portofoliul,
4.2  Reguli ale intenţia de a primi informaţii/lămuriri în legătură dirijată,conversaţia, proiectul
discursului cu un aspect/o problemă din spaţiul familiar explicaţia, învăţarea
oral - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor prin descoperire, probă de
 Pronunția scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire jocul didactică, evaluare
clară și în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) munca independentă orală/scrisă
corectă - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
 Virgula (alineatul, linia de dialog) sau respectând un Forme de organizare
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) a colectivului:
Text suport: - adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul activitatea frontală,
Iarna,după urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei) activitate
Mihail - formularea unor răspunsuri la întrebări, în individuală
Sadoveanu legătură cu un scurt text citit
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte,
formă şi culoare
Eu si-un fulgusor
https://www.youtube.com/watch?v=E4RN5MV2NIw
MEM Înmulţirea - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor Resurse materiale: Observarea
1.5 când unul probleme practice manual, caietul elevului, sistematică
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ fişe de lucru, culegeri, (probe orale,
1.6 dintre factori diferenţe de termeni egali numărătoare poziţională, probe practice,
este 5 - crearea unor probleme după imagini / desene / scheme / axa numerelor, figurine, fişe de lucru,
exerciţii / formule magneţi, riglete, atlas, teme pentru
Acvariul, - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o ilustraţii, planşe, globul acasă),
tematică dată /de la numere date /de la verbe / expresii care pământesc, hartă, cuburi, portofoliul,
mediu sugerează operaţii diverse materiale proiectul
artificial de - explicarea rolului aerului/oxigenului pentru supravieţuirea necesare experimentelor
viaţă speciei umane, a plantelor şi animalelor Resurse procedurale:
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, observarea dirijată,
animalelor, plantelor conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală, ,
individuală
,
Ed. .,
fizică
DP COMUNICARE Te privesc, te înţeleg! Elemente de ascultare activă – contactul a. materiale: caiet, fişe
2.2 ŞCOLARĂ vizual de lucru, rechizite
EFICIENTĂ - utilizarea în comunicarea cu ceilalţi (familie, colegi, prieteni, b. procedurale:
AVAP cadre didactice) a unor modalităţi simple de ascultare activă: conversaţia euristică,
contact vizual, postură adecvată, intonaţie etc. exerciţiul, muncă
- observarea, în jocuri de rol create de colegi, a elementelor independentă,
specifice ascultării active problematizarea,
simularea, joc de rol, joc
didactic
c. forme de organizare
a colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
grup/ pe perechi

Ziu Competent Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a e specifice - detalieri- -
instrumente
-
V Activitati integrate
I CLR 1.Povestirea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: observarea
N 1.3 orală a unui întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat manual, sistematică
E text - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui Caiet de lucru (probe orale,
R fragment audiat (Editura Intuitext) probe
I  Povestirea - povestirea unor evenimente semnificative din practice, fişe
unor viaţa proprie sau din activitatea şcolară/a clasei, Resurse de lucru,
întâmplări cu folosirea verbelor la timpurile potrivite procedurale: teme pentru
2.1 observate - formularea unor mesaje în care să-şi exprime observarea acasă),
 Reguli ale intenţia de a primi informaţii/lămuriri în legătură dirijată,conversaţia portofoliul,
discursuluicu un aspect/o problemă din spaţiul familiar , explicaţia, proiectul
oral - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor învăţarea prin
 Pronunția scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; descoperire, jocul probă de
clară și citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) didactică, munca evaluare
2.3 corectă - citirea selectivă în funcţie de anumite repere independentă orală/scrisă
 Virgula (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) Forme de
3.1
Text suport: - adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul organizare a
Iarna,după urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei) colectivului:
Mihail - formularea unor răspunsuri la întrebări, în activitatea frontală,
Sadoveanu legătură cu un scurt text citit , activitate
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea individuală
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
3.2 semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte,
formă şi culoare
4.2 Eu si-un fulgusor
https://www.youtube.com/watch?v=E4RN5MV2NIw
MEM Înmulţirea - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor Resurse materiale: Observarea
1.5 când unul probleme practice manual, caietul sistematică
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ elevului, fişe de lucru, (probe orale,
1.6 dintre diferenţe de termeni egali culegeri, numărătoare probe practice,
factori este - crearea unor probleme după imagini / desene / scheme / poziţională, axa fişe de lucru,
AVAP 5 exerciţii / formule numerelor, figurine, teme pentru
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o magneţi, riglete, atlas, acasă),
Acvariul, tematică dată /de la numere date /de la verbe / expresii ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
care sugerează operaţii pământesc, hartă, proiectul
mediu - explicarea rolului aerului/oxigenului pentru cuburi, diverse
artificial de supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi animalelor materiale necesare
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, experimentelor
viaţă animalelor, plantelor Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
echipă, în perechi,
individuală
MM Elemente de ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi Resurse materiale: ● observare
limbaj diferite (exemplu - cântecul Coroana de Gr. manualul sistematică
1.1.; muzical Teodosiu) tipărit/digital, ● evaluare
1.2.; Melodia ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, caietul, surse audio orală
1.4.; Sunete prin prezentarea unor materiale muzicale sau ● temă de
2.2.; înalte/joase ilustrative potrivite Resurse lucru în clasă
Mersul ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri procedurale: ● inter-
3.4.
melodiei mici – colectiv Metode: conversaţia, evaluare
AVAP Legătura ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării explicaţia, ●auto-
dintre text şi muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să exerciţiul, munca evaluare
melodie marcheze fie ritmul, fie timpii egali independentă, jocul
(strofa şi ● acompanierea melodiilor populare audiate didactic
refrenul) ● selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea Organizare:
Genuri unei idei muzicale proprii; activitate frontală,
muzicale: ● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi individuală
folclorul aprecierea lor
copiilor; ● audiţia – joc pentru sesizarea legăturii dintre
colinde melodie – text – mișcări
11. Legătura ● sesizarea legăturii dintre text și melodie, a repetării
dintre text și liniei melodice la strofe/refren
melodie
(strofa și
refrenul)
manual pag.
30-31

AVAP Piatră Elemente de Coli de bloc Observarea


Observarea pietrelor din natură (pag. 42 din limbaj plastic: de desen, reacţiilor
2.1; manual). Identificarea obiectelor care pot fi forma și volumul creioane copiilor pe
realizate din pietre. colorate, parcursul
2.3; Exerciții-joc prin care se decorează pietrele cu Tehnici de lucru: cerate, activităţilor
simboluri (pag. 39 din caietul elevului). repetiție, stilizare, radieră, propuse
2.4; pensulație, tăiere, acuarele,
îndoire etc. guașe sau Analiza
2.5; tempera, produselor
Produse ale hârtie obținute,
MM activității: desen colorată, după criterii
liber, compoziții, pensulă, date la
burete, începutul
diferite obiecte
foarfece, activităților
decorative sau lipici,
utile în anumite materiale
ocazii etc. reciclabile –
cutii de Completarea
carton, sticle fișei de
de plastic evaluare, de
etc. la pag. 47,
din manual,
în Jurnalul
de învățare

Saptamana: 18. 01 – 22 .01. 2020


Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
a specifice - detalieri- -
instrumente-
L Activitati integrate
U CLR 1.Povestirea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale Resurse materiale: observarea
N 3.1 orală a unui la întrebări legate de tema şi mesajul textului manual, sistematică
I text audiat Caiet de lucru (probe orale,
- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui (Editura Intuitext) probe
 Povestirea fragment audiat practice, fişe
unor - povestirea unor evenimente semnificative din de lucru,
3.2 întâmplări viaţa proprie sau din activitatea şcolară/a Resurse teme pentru
observate clasei, cu folosirea verbelor la timpurile procedurale: acasă),
 Reguli ale potrivite observarea portofoliul,
MEM - formularea unor mesaje în care să-şi exprime dirijată,conversaţia proiectul
discursului
MM
oral intenţia de a primi informaţii/lămuriri în , explicaţia,
 Pronunția legătură cu un aspect/o problemă din spaţiul învăţarea prin probă de
clară și familiar descoperire, jocul evaluare
corectă - citirea în forme variate a enunţurilor şi didactică, munca orală/scrisă
 Virgula textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în independentă
gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
Text suport: - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Forme de
Iarna,după (alineatul, linia de dialog) sau respectând un organizare a
Mihail detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi colectivului:
Sadoveanu citeşte”) activitatea frontală,
- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul ,activitate
urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei) individuală
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text citit
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea
corectă a semnelor de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- realizarea portretelor anotimpurilor în
cuvinte, formă şi culoare
Iarna e ca noi
https://www.youtube.com/watch?v=btQYAUPYrY4
CLR 2.Textul - formularea unor mesaje în care să-şi exprime Resurse materiale: observarea
1.1 nonliterar intenţia de a primi informaţii/lămuriri în manual, sistematică
legătură cu un aspect/o problemă din spaţiul Caiet de lucru (probe orale,
2.2
 Descrierea familiar (Editura Intuitext) probe
unui - identificarea unor obiecte/fiinţe prin practice, fişe
fenomen descoperirea caracteristicilor acestora pe baza Resurse de lucru,
2.3  Cuvântul. unor întrebări şi răspunsuri, în cadrul unor procedurale: teme pentru
Silaba jocuri de grup observarea acasă),
 Scrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi dirijată,conversaţia portofoliul,
MM textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în , proiectul
corectă a
cuvintelor gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) explicaţia,
sa/s-a - citirea selectivă în funcţie de anumite repere învăţarea prin probă de
 Scrierea (alineatul, linia de dialog) sau respectând un descoperire, jocul evaluare
imaginativ detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi didactică, munca orală/scrisă
ă după o citeşte”) independentă
ilustrație - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri)
pe teme din sfera de interes a copiilor, cu Forme de
Text suport: ajutorul unei ilustraț organizare a
Fiecare fulg Iarna e ca noi colectivului:
https://www.youtube.com/watch?v=btQYAUPYrY4 activitatea frontală,
de nea e unic,
după Justin activitate
Pollard individuală
MEM Înmulţirea - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea unor Resurse materiale: Observarea
1.5 când unul probleme practice manual, caietul sistematică
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei sume/ elevului, fişe de lucru, (probe orale,
1.6 dintre factori diferenţe de termeni egali culegeri, numărătoare probe practice,
5.2 este 5 - crearea unor probleme după imagini / desene / poziţională, axa fişe de lucru,
scheme / exerciţii / formule numerelor, figurine, teme pentru
Acvariul, - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o magneţi, riglete, atlas, acasă),
tematică dată /de la numere date /de la verbe / expresii ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
mediu care sugerează operaţii pământesc, hartă, proiectul
artificial de - explicarea rolului aerului/oxigenului pentru cuburi, diverse
viaţă supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi animalelor materiale necesare
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, experimentelor
animalelor, plantelor Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală,
individuală
AVAP Lemn Observarea unor fotografii și identificarea de Elemente de Coli de bloc Observarea
obiecte utile care sunt făcute din lemn (pag. 43 limbaj plastic: de desen, reacţiilor
2.1; din manual). forma și volumul creioane copiilor pe
Transformarea unei crengi uscate într-un colorate, parcursul
2.3; obiect de decor (pag. 43 din manual). Tehnici de lucru: cerate, activităţilor
Trunchiuri de copac din Pădurea fermecată – repetiție, stilizare, radieră, propuse
2.4; linii, puncte și culori (pag. 36 și 37 din caietul pensulație, tăiere, acuarele,
elevului). îndoire etc. guașe sau Analiza
2.5; Cutia ECO - (pag. 38 din caietul elevului). tempera, produselor
Refolosirea unei cutii de carton (pag. 40 din Produse ale hârtie obținute,
caietul elevului). activității: desen colorată, după criterii
liber, compoziții, pensulă, date la
burete, începutul
CLR diferite obiecte
foarfece, activităților
decorative sau
utile în anumite lipici,
ocazii etc. materiale Completarea
reciclabile – fișei de
cutii de evaluare, de
carton, sticle
la pag. 47,
de plastic
etc. din manual,
în Jurnalul
de învățare

Ziu Competente Continuturi Activitati de Resurse Evaluare Obs


a specifice - detalieri- invatare - .
instrumente
-
M Activitati integrate
A MEM  Recapitulare: – recunoaşterea în  Resurse Evaluarea
desene/imagini/ materiale: după
R – Pădurea machete/filme rezolvarea
T 1.6 manualul sarcinilor de
– Lacul, balta, iazul documentare/a unor
3.1 tipărit/digital, învățare:
I – Adunarea repetată de termeni egali medii de viață:
4.1 pădurea, balta, lacul, imagini, jetoane  Metoda
– Operația de înmulțire semaforului
iazul (3.1); cu animale, film
– formulare de documentar, (vezi descrierea
răspunsuri la întrebări caietul elevului metodei)
referitoare la nevoile Resurse
animalelor: (Ce? De procedurale:
ce? Ce s-ar întâmpla conversaţia,
dacă…?) (4.2); problematizarea
– prezentarea , Gândiți, lucrați
colecțiilor de imagini
din diferite medii de în perechi,
viață: balta, iazul, comunicați,
lacul -piesă de problematizarea
portofoliu (3.1);
AVAP , exerciţiul
– efectuarea de
înmulţiri în concentrul
0-100, prin adunare
repetată (1.5);
– rezolvarea unor
probleme pe tema
mediilor de viață
(1.6);
– rezolvarea unor
situaţii problematice
reale prin utilizarea
operaţiei de înmulţire
în concentrul 0-100 și
a proprietăților
înmulțirii (5.2).

Religie
2.Textul - formularea unor mesaje în care să-şi exprime Resurse materiale: observarea
nonliterar intenţia de a primi informaţii/lămuriri în legătură manual, sistematică
cu un aspect/o problemă din spaţiul familiar Caiet de lucru (probe orale,
 Descrierea - identificarea unor obiecte/fiinţe prin descoperirea (Editura Intuitext) probe practice,
unui caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări şi fişe de lucru,
fenomen răspunsuri, în cadrul unor jocuri de grup Resurse teme pentru
 Cuvântul. - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor procedurale: acasă),
Silaba scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire observarea portofoliul,
 Scrierea în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) dirijată,conversaţia proiectul
corectă a - citirea selectivă în funcţie de anumite repere ,
cuvintelor (alineatul, linia de dialog) sau respectând un explicaţia, probă de
sa/s-a detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) învăţarea prin evaluare
 Scrierea - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe descoperire, jocul orală/scrisă
imaginativ teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unei didactică, munca
ă după o ilustrații independentă
ilustrație
Valsul fulgilor de nea Forme de
https://www.youtube.com/watch?
Text suport: organizare a
v=1GrdrmlyAi0
Fiecare fulg colectivului:
de nea e unic, activitatea
după Justin frontală,
Pollard , activitate
individuală
Ed. fizică

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
I CLR 2.Textul - formularea unor mesaje în care să-şi exprime Resurse materiale: observarea
E 3.1 nonliterar intenţia de a primi informaţii/lămuriri în legătură manual, sistematică
R cu un aspect/o problemă din spaţiul familiar Caiet de lucru (probe orale,
C  Descrierea - identificarea unor obiecte/fiinţe prin (Editura Intuitext) probe
U unui descoperirea caracteristicilor acestora pe baza practice, fişe
R fenomen unor întrebări şi răspunsuri, în cadrul unor jocuri Resurse de lucru, teme
I  Cuvântul. de grup procedurale: pentru acasă),
Silaba - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor observarea portofoliul,
3.2  Scrierea scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire dirijată,conversaţia, proiectul
MM în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) explicaţia, învăţarea
corectă a
cuvintelor - citirea selectivă în funcţie de anumite repere prin descoperire, probă de
MEM sa/s-a (alineatul, linia de dialog) sau respectând un jocul didactică, evaluare
 Scrierea detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) munca independentă orală/scrisă
imaginativă - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe
după o teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul Forme de organizare
ilustrație unei ilustrații a colectivului:
activitatea frontală,
Text suport: Valsul fulgilor de neai activitate
https://www.youtube.com/watch?v=1GrdrmlyAi0
Fiecare fulg individuală
de nea e unic,
după Justin
Pollard

MEM  Recapitulare: – recunoaşterea în desene/imagini/ machete/filme  Resurse materiale: Evaluarea după


documentare/a unor medii de viață: pădurea, balta, lacul, rezolvarea
– Pădurea iazul (3.1); manualul tipărit/digital, sarcinilor de
1.6 imagini, jetoane cu învățare:
– Lacul, balta, – formulare de răspunsuri la întrebări referitoare la nevoile
3.1 animalelor: (Ce? De ce? Ce s-ar întâmpla dacă…?) (4.2); animale, film  Metoda
4.1 iazul
– prezentarea colecțiilor de imagini din diferite medii de documentar, caietul semaforului
– Adunarea (vezi descrierea
viață: balta, iazul, lacul -piesă de portofoliu (3.1); elevului
repetată de – efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin adunare Resurse procedurale: metodei)
termeni egali repetată (1.5); conversaţia,
– Operația de – rezolvarea unor probleme pe tema problematizarea,
înmulțire mediilor de viață (1.6);
– rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea Gândiți, lucrați în
operaţiei de înmulţire în concentrul 0-100 și a proprietăților perechi, comunicați,
înmulțirii (5.2). problematizarea,
exerciţiul

AVAP
MM Elemente de Resurse materiale: ● observare
audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a înălţimii manualul sistematică
limbaj muzical sunetelor; asocierea acestora cu mişcări sugestive ale tipărit/digital, ● evaluare
1.1.; Melodia braţelor caietul, surse audio orală
1.2.; Sunete ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi ● temă de
1.4.; înalte/joase diferite (exemplu - cântecul Coroana de Gr. Teodosiu) Resurse procedurale: lucru în clasă
2.2.; ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, Metode: conversaţia, ● inter-
Mersul
3.4. prin prezentarea unor materiale muzicale sau explicaţia, evaluare
melodiei
ilustrative potrivite exerciţiul, munca ●auto-
Legătura dintre ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri independentă, jocul evaluare
AVAP text şi melodie mici – colectiv didactic
(strofa şi ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării Organizare:
refrenul) muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să activitate frontală,
Genuri marcheze fie ritmul, fie timpii egali individuală
muzicale: ● acompanierea melodiilor populare audiate
folclorul ● selectarea şi organizarea unor sunete pentru
copiilor; colinde crearea unei idei muzicale proprii;
12. Genuri ● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea
muzicale lor
A. Folclorul ● enumerarea unor numărători/cântece din folclorul
copiilor copiilor cunoscute
B. Colinde ● interpretarea unor colinde cunoscute
manual pag. 32-
36

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
J Activitati integrate
O CLR 2.Textul - formularea unor mesaje în care să-şi exprime Resurse materiale: observarea
I 1.1 nonliterar intenţia de a primi informaţii/lămuriri în legătură manual, sistematică
cu un aspect/o problemă din spaţiul familiar Caiet de lucru (probe orale,
 Descrierea - identificarea unor obiecte/fiinţe prin (Editura Intuitext) probe
2.2
unui descoperirea caracteristicilor acestora pe baza practice, fişe
fenomen unor întrebări şi răspunsuri, în cadrul unor jocuri Resurse de lucru, teme
 Cuvântul. de grup procedurale: pentru acasă),
Silaba - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor observarea portofoliul,
2.3
 Scrierea scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire dirijată,conversaţia, proiectul
corectă a în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) explicaţia, învăţarea
cuvintelor - citirea selectivă în funcţie de anumite repere prin descoperire, probă de
sa/s-a (alineatul, linia de dialog) sau respectând un jocul didactică, evaluare
 Scrierea detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) munca independentă orală/scrisă
MM imaginativă - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe
după o teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul Forme de organizare
ilustrație unei ilustrații a colectivului:
activitatea frontală,
Text suport: activitate
Fulgii de nea individuală
Fiecare fulg
https://www.youtube.com/watch?v=1q3yjpcFGJQ
de nea e unic,
după Justin
Pollard
MEM  Recapitulare: – recunoaşterea în desene/imagini/ machete/filme  Resurse materiale: Evaluarea după
documentare/a unor medii de viață: pădurea, balta, lacul, rezolvarea
– Pădurea iazul (3.1); manualul tipărit/digital, sarcinilor de
– Lacul, balta, – formulare de răspunsuri la întrebări referitoare la nevoile imagini, jetoane cu învățare:
1.6 animalelor: (Ce? De ce? Ce s-ar întâmpla dacă…?) (4.2); animale, film  Metoda
3.1 iazul
– prezentarea colecțiilor de imagini din diferite medii de documentar, caietul semaforului
– Adunarea (vezi descrierea
viață: balta, iazul, lacul -piesă de portofoliu (3.1); elevului
repetată de – efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin adunare Resurse procedurale: metodei)
termeni egali repetată (1.5); conversaţia,
– Operația de – rezolvarea unor probleme pe tema
CLR problematizarea,
înmulțire mediilor de viață (1.6);
– rezolvarea unor situaţii problematice reale prin utilizarea Gândiți, lucrați în
operaţiei de înmulţire în concentrul 0-100 și a proprietăților perechi, comunicați,
înmulțirii (5.2). problematizarea,
exerciţiul
DP COMUNICARE Mesajul corpului-Elemente de ascultare activă – postura a. materiale: caiet, fişe de
ŞCOLARĂ - vizionarea unor secvenţe de film pentru lucru, rechizite
2.2 EFICIENTĂ identificarea expresiilor corporale, faciale, verbale simple, care b. procedurale:
indică ascultarea activă conversaţia euristică,
CLR - utilizarea în comunicarea cu ceilalţi (familie, exerciţiul, muncă
colegi, prieteni, cadre didactice) a unor modalităţi simple de independentă,
ascultare activă: contact vizual, postură adecvată, intonaţie etc. problematizarea,
simularea, joc de rol, joc
didactic
c. forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală.
Ed.
fizică

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
V Activitati integrate
I CLR 2.Textul - formularea unor mesaje în care să-şi exprime Resurse materiale: observarea
N 4.2 nonliterar intenţia de a primi informaţii/lămuriri în manual, sistematică
E legătură cu un aspect/o problemă din spaţiul Caiet de lucru (probe orale,
R  Descrierea familiar (Editura Intuitext) probe
I 4.3 unui - identificarea unor obiecte/fiinţe prin practice, fişe
fenomen descoperirea caracteristicilor acestora pe baza Resurse de lucru,
AVAP  Cuvântul. unor întrebări şi răspunsuri, în cadrul unor procedurale: teme pentru
Silaba jocuri de grup observarea acasă),
 Scrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi dirijată,conversaţia, portofoliul,
corectă a textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în explicaţia, proiectul
cuvintelor gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) învăţarea prin
MM
sa/s-a - citirea selectivă în funcţie de anumite repere descoperire, jocul probă de
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un didactică, munca evaluare
 Scrierea detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi independentă orală/scrisă
imaginativă citeşte”)
după o - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) Forme de
ilustrație pe teme din sfera de interes a copiilor, cu organizare a
ajutorul unei ilustrații colectivului:
Text suport: activitatea frontală,
Fiecare fulg activitate
de nea e unic, individuală
Fulgii de nea
după Justin
https://www.youtube.com/watch?v=1q3yjpcFGJQ
Pollard
MEM  Evaluare  Resurse materiale:  Proba
scrisă
– Proprietățile Itemii probei de evaluare vizează: fișa de evaluare pentru Grila de
3.2 – Asocierea animalelor cu mediul lor de viață (3.1); fiecare elev
înmulțirii evaluare – Ce
4.1 – Identificarea adaptărilor la mediul în care trăiesc  Resurse
– Înmulțirea pot să fac?
5.1 animalele (4.2); procedurale:
numerelor – Efectuarea de înmulțiri prin adunare de termeni egali conversaţia, explicaţia
naturale 0-100 (1.5);
– Delta Dunării – Rezolvarea de probleme cu una sau două operații (5.2)
– Marea
Neagră
CLR
MM Elemente de Resurse materiale: ● observare
limbaj audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a manualul sistematică
1.1.; muzical înălţimii sunetelor; asocierea acestora cu mişcări tipărit/digital, ● evaluare
1.2.; Melodia sugestive ale braţelor caietul, surse audio orală
● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi ● temă de
1.4.; Sunete
diferite (exemplu - cântecul Coroana de Gr. Resurse lucru în clasă
2.2.; înalte/joase Teodosiu) procedurale: ● inter-
3.4. Mersul ● crearea unei atmosfere propice însuşirii Metode: evaluare
melodiei cântecului, prin prezentarea unor materiale conversaţia, ●auto-
Legătura muzicale sau ilustrative potrivite explicaţia, evaluare
dintre text şi ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – exerciţiul, munca
melodie grupuri mici – colectiv independentă, jocul
(strofa şi ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării didactic
refrenul) muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să Organizare:
Genuri marcheze fie ritmul, fie timpii egali activitate frontală,
muzicale: ● acompanierea melodiilor populare audiate individuală
folclorul ● selectarea şi organizarea unor sunete pentru
copiilor; colinde crearea unei idei muzicale proprii;
12. Genuri ● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
muzicale aprecierea lor
A. Folclorul ● enumerarea unor numărători/cântece din
folclorul copiilor cunoscute
copiilor
● interpretarea unor colinde cunoscute
B. Colinde
manual pag. 32-
36

AVAP Plastic Variante de refolosire a sticlelor de plastic - Elemente de Coli de bloc Observarea
Flori pentru decor (pag. 44 din manual). limbaj plastic: de desen, reacţiilor
2.1; forma și volumul creioane copiilor pe
colorate, parcursul
2.3; Tehnici de lucru: cerate, activităţilor
repetiție, stilizare, radieră, propuse
2.4; pensulație, tăiere, acuarele,
îndoire etc. guașe sau Analiza
2.5; tempera, produselor
Produse ale hârtie obținute,
activității: desen colorată, după criterii
liber, compoziții, pensulă, date la
CLR
burete, începutul
diferite obiecte
foarfece, activităților
decorative sau utile lipici,
în anumite ocazii materiale
etc. reciclabile –
cutii de Completarea
carton, sticle fișei de
de plastic evaluare, de
etc.
la pag. 47,
din manual,
în Jurnalul
de învățare

Evaluare semestriala Saptamana :26.01- 30.01. 2020

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
L Activitati integrate
U CLR 2.Textul - formularea unor mesaje în care să-şi exprime Resurse materiale: observarea
N 1.3 nonliterar intenţia de a primi informaţii/lămuriri în manual, sistematică
I legătură cu un aspect/o problemă din spaţiul Caiet de lucru (probe orale,
 Descrierea familiar (Editura Intuitext) probe
4.1
unui - identificarea unor obiecte/fiinţe prin practice, fişe
fenomen descoperirea caracteristicilor acestora pe baza Resurse de lucru,
4.2  Cuvântul. unor întrebări şi răspunsuri, în cadrul unor procedurale: teme pentru
Silaba jocuri de grup observarea acasă),
 Scrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi dirijată,conversaţia, portofoliul,
corectă a textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în explicaţia, proiectul
cuvintelor gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) învăţarea prin
sa/s-a - citirea selectivă în funcţie de anumite repere descoperire, jocul probă de
 Scrierea (alineatul, linia de dialog) sau respectând un didactică, munca evaluare
imaginativă detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi independentă orală/scrisă
după o citeşte”)
ilustrație - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) Forme de
pe teme din sfera de interes a copiilor, cu organizare a
Text suport: ajutorul unei ilustrații colectivului:
Fiecare fulg Fulgii de nea activitatea frontală,
de nea e unic, https://www.youtube.com/watch?v=1q3yjpcFGJQ activitate
după Justin individuală
Pollard
CLR 2.Textul - formularea unor mesaje în care să-şi exprime Resurse materiale: observarea
3.1 nonliterar intenţia de a primi informaţii/lămuriri în manual, sistematică
legătură cu un aspect/o problemă din spaţiul Caiet de lucru (probe orale,
 Descrierea familiar (Editura Intuitext) probe
unui - identificarea unor obiecte/fiinţe prin practice, fişe
1.3 fenomen descoperirea caracteristicilor acestora pe baza Resurse de lucru,
 Cuvântul. unor întrebări şi răspunsuri, în cadrul unor procedurale: teme pentru
Silaba jocuri de grup observarea acasă),
 Scrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi dirijată,conversaţia, portofoliul,
corectă a textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în explicaţia, proiectul
cuvintelor gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) învăţarea prin
sa/s-a - citirea selectivă în funcţie de anumite repere descoperire, jocul probă de
 Scrierea (alineatul, linia de dialog) sau respectând un didactică, munca evaluare
imaginativă detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi independentă orală/scrisă
4.1 după o citeşte”)
ilustrație - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) Forme de
pe teme din sfera de interes a copiilor, cu organizare a
Text suport: ajutorul unei ilustrații colectivului:
4.2 Fiecare fulg activitatea frontală,
de nea e unic, , activitate
după Justin individuală
Pollard
MEM Recapitular  Numerele naturale 0 - 100:  Resurse .
materiale:
e recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre şi litere fișe de ameliorare, fișe
1.6 semestrială  Compararea numerelor naturale 0- 100 de dezvoltare
3.1  Resurse
5.2  Ordonarea numerelor naturale 0 -100
procedurale:
 Organizarea și reprezentarea datelor
conversația, explicația
Sunetul. Intensitatea sunetului
AVAP Plastic Variante de refolosire a sticlelor de plastic - Elemente de Coli de bloc Observarea
Flori pentru decor (pag. 44 din manual). limbaj plastic: de desen, reacţiilor
2.1; forma și volumul creioane copiilor pe
colorate, parcursul
2.3; Tehnici de lucru: cerate, activităţilor
repetiție, stilizare, radieră, propuse
2.4; pensulație, tăiere, acuarele,
îndoire etc. guașe sau Analiza
2.5; tempera, produselor
Produse ale hârtie obținute,
activității: desen colorată, după criterii
liber, compoziții, pensulă, date la
burete, începutul
diferite obiecte
foarfece, activităților
decorative sau utile lipici,
în anumite ocazii materiale
etc. reciclabile –
cutii de Completarea
carton, sticle fișei de
de plastic evaluare, de
etc. la pag. 47,
din manual,
în Jurnalul
de învățare

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
A MEM Recapitulare -Formarea, citirea și scrierea nr. naturale 0 -1000  Resurse materiale:
– Compararea nr. naturale 0 - 1000 fișe de ameliorare, fișe
R semestrială – Ordonarea numerelor naturale 0 - 1000 de dezvoltare
T – Pământul: alcătuire, forme de relief  Resurse procedurale:
I conversația, explicația
Religie

CLR 3.Recapitulare - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Resurse materiale: observarea
3.1 – Crăiasa - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe manual, sistematică
Zăpezii sau sufixe (fără terminologie) Caiet de lucru (probe orale,
- despărţirea cuvintelor în silabe (Editura Intuitext) probe
- schimbarea sensului unui cuvânt prin practice, fişe
3.2 schimbarea unei silabe/unui sunet Resurse de lucru, teme
- identificarea unor cuvinte date după criterii procedurale: pentru acasă),
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet observarea portofoliul,
final etc. dirijată,conversaţia, proiectul
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii explicaţia, învăţarea
prin adăugarea/eliminarea unor cuvinte prin descoperire, probă de
1.1 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu jocul didactică, evaluare
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de munca independentă orală/scrisă
punctuaţie
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un Forme de organizare
2.1 scurt text pe teme cunoscute a colectivului:
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text activitatea frontală,
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe activitate
teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unei individuală
imagini
Ed.fizică

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
M Activitati integrate
I CLR 3.Recapitulare - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Resurse materiale: observarea
E 1.2 – Crăiasa - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe manual, sistematică
R Zăpezii sau sufixe (fără terminologie) Caiet de lucru (probe orale,
C - despărţirea cuvintelor în silabe (Editura Intuitext) probe
U - schimbarea sensului unui cuvânt prin practice, fişe
R 1.4 schimbarea unei silabe/unui sunet Resurse de lucru, teme
I - identificarea unor cuvinte date după criterii procedurale: pentru acasă),
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final observarea portofoliul,
2.2 etc. dirijată,conversaţia, proiectul
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii explicaţia, învăţarea
2.3
prin adăugarea/eliminarea unor cuvinte prin descoperire, probă de
2.4 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu jocul didactică, evaluare
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de munca independentă orală/scrisă
punctuaţie
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un Forme de organizare
scurt text pe teme cunoscute a colectivului:
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text activitatea frontală,
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme activitate
din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unei imagini individuală

Englez
ă
MEM Recapitulare  Resurse materiale:
– Nevoile plantelor fișe de ameliorare, fișe
semestrială
– Înmulțirea plantelor de dezvoltare
– Adunarea și scăderea numerelor naturale 0-1000, cu și  Resurse procedurale:
fără trecere peste ordin conversația, explicația
Înmulțirea animalelor
– Nevoile animalelor
– Aflarea termenului necunoscut
– Probleme de adunare și scădere cu numere de la 0 la 1000
MM Cântarea vocala Repetarea cantecelor invatate Conversatia,exercitiul Proba practica
în grup Cântarea -Receptarea unor sunete emise de surse diferite, cu durate, Activitate frontala, pe Autoevaluarea
vocala individual intensitati,înălţime si viteza de succesiune contrastante grupe
1.1.;
-Receptarea sunetelor emise de anumite instrumente Tobite, maracasuri,
1.2.; Pozitia Emisia
muzicale şi identificarea direcţiei de propagare a sunetului
natural Tonul jucarii –sunatoare,
1.4.; - Recunoaştera sunetelor emise de jucăriile musicale in
Semnalul de corelarea lor auditivă cu anumite calităţi ale sunetelor
umerase metalice,
2.2.; început Dictia muzicale linguri de lemn
3.4. Sincronizarea - Receptarea cântecelor cu ambitus cuprins între c
Batai din palme, -Cântarea în colectiv ,în grupuri mici şi individual ,asociind
cu degetul în dirijatul intuitive
-Cântarea în colectiv ,asociind acompaniamentul sugerat
banca, cu palmele
de ritm şi măsură
pe genunchi - Reprezentarea unor calitaţi ale sunetelor prin semen
Jucarii muzicale convenţionale
din materiale si -Manifestarea adecvată pe muzică ,sugerată de anumite
obiecte elemente de limbaj muzical -Confecţionarea de jucării
refolosibile muzicale din material naturale
Acompaniament -Crearea unor linii melodic simple şi a unor combinaţii
de jucarii ritmice associate cu mişcări adecvate
muzicale realizat
de copii (trianglu,
maracas, clopotel,
tamburina)
Sunete din mediul
înconjurator
Sunete muzicale
vocale

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
J Activitati integrate
O CLR 4.Evaluare - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: probă de
I sumativă - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, evaluare
1.3 prezentate într-un text audiat Caiet de lucru orală/scrisă
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date (Editura Intuitext)
- identificarea unor cuvinte date după criterii
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet Resurse
final etc. procedurale:
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text conversaţia,
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe explicaţia, munca
teme familiar/care prezintă interes independentă

Forme de organizare
a colectivului:
activitate
4.1
individuală

4.2
MEM Recapitulare Fise de lucru, culegeri
– Proprietățile înmulțirii
semestrială
– Înmulțirea numerelor naturale 0-100
– Delta Dunării
– Marea Neagră
,
.,
Ed.fizic
ă

DP RECAPITULARE Iată ce am învăţat! a. materiale: caiet, fişe de


lucru, rechizite
1.1 - jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin folosirea b. procedurale:
2.2 diferitelor forme de comunicare conversaţia euristică,
2.3 - realizarea unor desene cu persoanele care ascultă activ/nu exerciţiul, muncă
3.1 ascultă activ independentă,
- fişe de lucru cu situaţii de comunicare/ascultare activă din viaţa problematizarea,
cotidiană (acasă, pe stradă, în parc, la şcoală, la magazin, la film simularea, joc de rol, joc
etc.) didactic
- elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă despre c. forme de organizare a
prietenie colectivului: activitate
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, universul extins al frontală, activitate
copilului (prietenii fraţilor/ surorilor) individuală (probă orală și
- crearea unor mesaje de mulţumire adresate
colegilor/prietenilor scrisă
- analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic
- investigarea programelor zilnice ale membrilor familiei

Ziu Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


a specifice - detalieri- -
instrumente-
V Activitati integrate
I CLR 5.Activităţi de - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Resurse materiale: observarea
N 1.2 recuperare- - formarea unor cuvinte prin derivare cu manual, sistematică
E ameliorare şi prefixe sau sufixe (fără terminologie) Caiet de lucru
1.3
R dezvoltare - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” (Editura Art
I - despărţirea cuvintelor în silabe Educațional)
- schimbarea sensului unui cuvânt prin
4.2 schimbarea unei silabe/unui sunet Resurse
- identificarea unor cuvinte date după criterii procedurale:
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet observarea
final etc. dirijată,conversaţia,
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din explicaţia, jocul
propoziţii de 4-6 cuvinte didactic, exerciţiul
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă Forme de organizare
în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă a colectivului:
etc.) activitatea frontală,
- citirea selectivă în funcţie de anumite activitate
repere (alineatul, linia de dialog) sau individuală
respectând un detaliu/o idee din text (joc:
„Găseşte şi citeşte”)
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze
dintr-un scurt text pe teme cunoscute
- realizarea unor lucrări de tip proiect, cu
sprijin din partea cadrului didactic
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe
teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul
unor imagini sau întrebări
MEM Test sumativ Fisa de lucru
MM Test sumativ -Interpretarea unui cantec specific obiceiurilor de Conversatia,exercitiul Proba practica
iarna Activitate frontala Autoevaluarea
AVAP Evaluare Elemente de limbaj Coli de bloc Observarea
plastic: forma și de desen, reacţiilor
2.1; Recapitularea cunoștințelor dobândite de-a volumul creioane copiilor pe
lungul semestrului I (pag. 46 din manual). colorate, parcursul
2.3; Tehnici de lucru: cerate, activităţilor
repetiție, stilizare, radieră, propuse
2.4; pensulație, tăiere, acuarele,
îndoire etc. guașe sau Analiza
2.5; tempera, produselor
Produse ale hârtie obținute,
MM activității: desen colorată, după criterii
liber, compoziții, pensulă, date la
burete, începutul
diferite obiecte
foarfece, activităților
decorative sau utile lipici,
în anumite ocazii materiale
etc. reciclabile –
cutii de Completarea
carton, sticle fișei de
de plastic etc. evaluare, de
la pag. 47,
din manual,
în Jurnalul
de învățare