Sunteți pe pagina 1din 4

SCOALA GIMNAZIALA ,,ADA UMBRA”

Nr. /

GRAFICUL / TEMATICA
SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ÎN ANUL SCOLAR 2020-2021

Nr UNITATEA DE CONTINUT RESURSE TERMEN RESPONSABIL

crt

 Aprobarea constituirii claselor, repartizarea Planul de scolarizare Director


dirigintilor/învătătorilor 2019-2020
 Numirea responsabililor comisiilor metodice Resurse umane Director
1. (continuitate/competentă)
 Aprobarea transferurilor elevilor de la o scoală la alta,
respectiv dintr-o clasă în alta ROFUIP / RI / cereri Director
 Validarea raportului general privind analiza activitătii in anul transfer
scolar 2019-2020 Legea nr..1/2011 – Legea Septembrie Director
 Aprobarea planului managerial pentru anul 2020-2021 Educatiei Nationale 2020
ROFUIP Director
 Aprobarea Regulamentul Intern /Coordonator CEAC

IANCA, Jud.OLT, Str.INTRAREA IENCII,


Tel/Fax: 0249 537 076;
e-mail: scoalaianca@gmail.com
SCOALA GIMNAZIALA ,,ADA UMBRA”

Director

 Aprobarea planului de dezvoltare a scolii Proiectul de dezvoltare


institutională
 Propunerea unitătilor de continut pentru planul managerial al Planul managerial 2020- Oct.
Consiliului de administratie si stabilirea tematicii pentru 2021 Director
2020
Consiliile Profesorale pentru anul scolar 2020– 2021
 Avizarea proiectului planului de scolarizare pentru anul Legislatia în vigoare
2. Director/ C. pt
scolar 2021 – 2022 Metodologia de aprobare a
cifrei de scolarizare curriculum
/ Prevederi ISJ

 Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor Raport CEAC / Rapoarte


3. sintetice sefi CM Nov. Director

2020

4. Decembrie
 Avizarea proiectului de buget anual si înaintarea spre Legea Bugetului 2020 Director/CP
aprobare Consiliului Local Criterii individuale
scrise/propuneri director Director/
Administrator
financiar
Director

IANCA, Jud.OLT, Str.INTRAREA IENCII,


Tel/Fax: 0249 537 076;
e-mail: scoalaianca@gmail.com
SCOALA GIMNAZIALA ,,ADA UMBRA”
5.  Situatia inventarului scolii / Raportul comisiei de casare Norme financiar-contabile Ianuarie Administrator
 Aprobarea repartitiei bugetului anual financiar
2021

 Aprobarea transferurilor elevilor de la o scoală la alta, ROFUIP Februarie Director


respectiv dintr-o clasă în alta pentru semestrul II Raport privind starea si Presedinte de
 Validarea Raportului privind starea si calitatea educatiei – calitatea educatiei – 2021 sedinta C.A.
semestrul I Semestrul I
6. PDI
 Aprobarea planului managerial pe semestrul II
 Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul scolar 2019- Metodologia miscării Director
2020 personalului didactic din
 Avizarea vacantării posturilor didactice învătământul
preuniversitar Director / secretar

Processe-verbale de la Martie Comisia pentru


sedintele cu parintii si curriculum
7. Aprobarea disciplinelor optionale pentru anul scolar 2020-2021 tabelele cu optiunile 2021

8.  Raport privind evaluarea corecta, partială si finală a activitătii Fisa postului Mai Director
fiecărui compartiment de munca si a fiecărui angajat al scolii
 Avizarea programului de încheire festivă a anului scolar 2021 Presedinte de
2020-2021 sedinta C.A.

Responsabili CM

9.  Stabilirea măsurilor administrativ - gospodăresti pentru Program activităti Iunie Director


IANCA, Jud.OLT, Str.INTRAREA IENCII,
Tel/Fax: 0249 537 076;
e-mail: scoalaianca@gmail.com
SCOALA GIMNAZIALA ,,ADA UMBRA”
vacanta de vara administrativ 2020 Presedinte de
 Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru vacanta de Planul managerial sedinta C.A.
vara

Aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de

Director,

Prof. Parvuletu Alina

IANCA, Jud.OLT, Str.INTRAREA IENCII,


Tel/Fax: 0249 537 076;
e-mail: scoalaianca@gmail.com

S-ar putea să vă placă și