Sunteți pe pagina 1din 1

STILURILE

FUNCȚIONALE ALE LIMBII

I. Stilul beletristic (înglobează texte literare aparținând celor trei genuri)


- functie poetică (expresivă, sugestivă) – subliniază însușirile expresive ale limbii;
- se adresează, in primul rand, imaginației;
- preferă înțelesurile secundare, îndeseobi figurate
- varietatea lexicală, prin nuanțare sinonimică si prin inovarea combinarii de sensuri si de cuvinte
- reactivarea vocabularului pasiv al limbii (arhaisme, regionalisme, cuvinte invechite)
- bogatia sinonimică
- cultivă polisemia;
- limbaj conotativ, având ca scop crearea imaginii artistice;
- caracter individual (originalitate); naturalețe;
- unicitate si inovare a expresiei;
- își propune atragerea lectorului în spatiul comunicării (sugestivitatea și verosimilul)

II. Stilul tehnico-științific (texte nonliterare)

- functie cognitivă (de cunoaștere) ce asigură transmiterea de informații științifice, tehnice si utilitare,
pe baza unor raționamente logice, deductive, argumentate;
- se adreseaza rațiunii;
- evită sensurile figurate, apreciate drept o sursă de ambiguitate;
- proprietatea termenilor;
- exactitatea informațiilor;
- precizia formulărilor;
- obiectivitatea formulărilor
- prezența neologismelor;
- concentrare maximă a vocabularului.

III. Stilul juridic-administrativ se caracterizează prin:

- apare în texte de legi (articole, alineate), în acte și documente oficiale;


- functia conativă si referențială, de strictă informare;
- precizia limbajului;
- utilizarea unor sintagme fixe de adresare și de formulare a continuturilor - sabloane (clișee);
- stereotipii de limbaj;
- stil impersonal;
- exprimare clară, precisă, dar rigidă și neatractivă;
- tipuri de acte specifice: cerere, proces-verbal, decizie, caracterizare, adeverinta, adreasa, paragraf,
certificate, ordonanta de urgenta, mandat , litigiu, etc.
- concizie;
- articole, alineate

IV Stilul publicistic:

- în presă
- combină caracteristici ale tuturor stilurilor;
- se adresează cititorilor cu un nivel mediu de studii, cunoaștere.