Sunteți pe pagina 1din 1

Meșterul Manole

(balada populară)
Secvența I
- Domnitorul Negru-Vodă caută un zid părăsit împreună cu Meșterul Manole și cei 9 zidari;
- Alegerea ruinei are o semnificație aparte în credința populară;
- Timpul este mitic, legendar; un timp al credințelor populare;
- Nu construcția în sine este importantă, ci ideea de continuitate, durabilitate în ruina (zidul părăsit) ce
servește ca temelie;
- Versul „Stă inima-i rece!” definește condiția meșterului Manole: lipsit de sensibilitate, superior.
Secvența II
- Zidurile se surpă în mod repetat;
- Manole este singurul care se frământă și caută o soluție salvatoare;
- Soluția îi apare în vis: sacrificarea primei soții care vine cu mâncare;
- Semnificația zilei de joi: zi fără spor, zi nenorocită; pentru Manole se va dovedi o zi de cumpănă;
- Manole este un bun meșteșugar, dar nu înțelege și nu prețuiește viața (Stă inima-mi rece);
- Meșterii depun un jurământ: prima soție care va veni va fi sacrificată.