Sunteți pe pagina 1din 1

Funcțiile dialogului/comunicării orale:

1. Informativă: emițătorul și receptorul află informații despre timp, spațiu, personaje, politică, literatură etc
2. Referențială: ne indică situația de comunicare (reală);
3. Emotivă: se transmit in mod direct emoții, stări, sentimente etc
4. Conativă: convingere/persuasiune
5. Fatică: legătura dintre emițător și receptor (mesaj, explicații, propoziții etc)
6. POETICĂ: limbaj artistic (comparație, epitet, inversiune, metaforă, simbol etc)

Formule de : - inițiere („Salut!”, „Bună ziua!” etc)


- menținere ( „Desigur că...”, „Am înțeles...”, „Consider că...” etc)
- încheiere („La revedere!”, „O zi bună!”, „Ne mai vedem!”, „La bună vedere!” etc)

Temă: Selectați două texte dialogate (manual, internet, povestire, roman, schița „Repausul dominical” etc) și
menționați ce funcții regăsiți în acele texte.
Observație: Nu e obligatoriu ca un text să îndeplinească toate funcțiile!