Sunteți pe pagina 1din 4

Proiectare Asistata de Calculator

Lucrarea de Laborator nr.6

Student : Flisc Adrian-Alexandru


Grupa : 1731 A
Lucrarea nr.6
Simularea PSpice A/D
Verificarea funcţională a unui proiect, constă în simularea funcţionării
schemei proiectate.

Bibliotecile de modele
Modelele definesc comportamentul electric al unei componente. Pe o pagină
cu schemă, această corespondenţă este definită de o proprietate a componentei
şi anume: Implementation.
Bibliotecile de modele sunt fişiere text care conţin una sau mai multe
definiţii de model.
Configurarea bibliotecilor de modele
Bibliotecile trebuie configurate pentru ca PSpice A/D să ştie unde să caute
definiţiile modelelor:
-Trebuie precizată calea către bibliotecile de modele;
-Fiecare bibliotecă trebuie să aibă un nume ;
-Fiecărei biblioteci este necesar să i se asigneze un domeniu (de
disponibilitate) local sau global.
Modelarea logică
Bibliotecile standard conţin o mare varietate de componente digitale produse
într-o gamă variată de tehnologii.
Aceste componente sunt descrise din punct de vedere electric cu ajutorul unui
model, în forma unei definiţii de subcircuit, păstrată în biblioteca de modele.
Numele de subcircuit corespunzător este definită în valoarea atributului MODEL
a componentei.
Comportamentul functional
Modelul de comportament funcţional()al unei componente digitale este
descris prin intermediul uneia sau mai multor primitive logice
interconectate
Modelul de temporizarecare specifică întârzierile de propagare şi restricţiile de
timp (de exemplu –timp de setare, timp de menţinere).
Modelul de I/O care specifică informaţia tipică pentru caracteristicile de
intrare/ieşire ale componentei.

Modelul de temporizare

Tipurile de parametri:
-Întârzieri de propagare (Propagation delays -TP)
-Timpi de setare (Setup times -TSU);
-Timpi de menţinere (Hold times -TH);
-Durata impulsului (Pulse widths -TW);
-Timpi de comutare (Switching times -TSW)

Modelul de Intrare/Ieşire
Modelele de I/O sunt comune unei întregi familii logice. De exemplu, în
bibliotecile de modele pentru familia 74LS, există patru modele de I/O şi
anume: IO_LS, pentru intrări sau ieşiri standard; IO_LS_OC, pentru intrări
standard şi ieşiri cu colector în gol (open-collector), IO_LS_ST, pentru intrări
trigger Schmitt şi ieşiri standard şi IO_LS_OC_ST, pentru intrări trigger
Schmitt şi ieşiri cu colector în gol.
Editorul de modele (Model Editor)
Editorul de modele poate fi folosit pentru a determina parametrii model
pentru dispozitive standard de diferite tipuri şi pentru crearea unor modele
subcuircuit pentru dispozitive mai complexe
In fereastra Edit Model View, spaţiulde lucru al editorului este împărţit în :
-lista de modele (Models List),
-fereastră Model Text –unde este afişat conţinutul fişierelor model.
-Pentru componentele analogice există o fereastră în plus care conţine
parametri de simulare (Simulation Parameters).
Parametrii de timp