Sunteți pe pagina 1din 27

30.07.2020 01.

Curs de Omiletica

Căutare 

 0 evaluări · 36 vizualizări · 51 pagini


Descărcați Acum
TITLURI CONEXE
 Căutați document 
01.Curs de Omiletica
Încărcat de ioan18 în Dec 12, 2018

Omiletica Descriere completă

Titluri
 conexe
  Salvare 0% 0% Inserare Partajare Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea paro
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf

Imprimare

Descărcați Acum  Căutați document 


Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
 
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune

SEMINARUL BIBLIC FRANKF


Acest document este...
“…împlineşte-ţi bine slujba.” 2 Tim. 4:5
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 1/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Căutare 

Descărcați Acum
CURS DE OMILETI  Căutați document 

Titluri conexe


Profesor  PETRICĂ VRĂBIORU 

Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune

CUPRINS

Acest document este...
 Util  Nu este util

Noțiuni introductive
https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 2/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica
Noțiuni introductive 
I.  Predicatorul (mesagerul)
Căutare 

1.  Caracterul predicatorului


2.  Chemarea predicatorului
Descărcați Acum  Căutați document
3.  Consacrarea predicatorului

II.  Predica (alcătuirea mesajului) 


4.  Definiția, importanța și obiectivele predicii 
Titluri conexe 5.  Pregătirea pentru predică 


6.  Textul biblic
7.  Subiectul
8.  Titlul predicii
9.  Introducerea
10. Propoziția de tranziție  
11. Diviziunile predicii
12. Discuția predicii
Slujba Sf Cum sunt datori 13. Încheierea
Misiunea predicii
parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune
14. Planul de predică 
15. Clasificarea predicilor
16. Predica expozitivă 
17. Predica textuală 
18. Predica topică 
19. Predicile ocazionale

III.  Predicarea (expunerea mesajului)


20. Expunerea predicii
21. Stilul predicatorului
22. Expunerea verbală 
23. Limbajul non-verbal
24. Piedici în calea comunicării 
25. Sfaturi finale

 

Acest document este...
 

 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 3/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 


NOŢIUNI  INTRODUCTIVE
1.  Ce este omiletica?
Titluri conexe Omiletica este o disciplină a teologiei practice care studiază: 


  metodologia alcătuirii şi expunerii unei predici 

   principiile dezvoltării personalităţii şi abilităţii necesare predicatorului


Câteva definiții ale omileticii: 


  Omiletica este ştiinţa propovăduirii Cuvântului. (V. Talpoş) 

  Omiletica este ştiinţa care tratează natura, clasificarea, analiza, constru


 
compoziţia unei predici. (A. Popovici)
  Omiletica este ştiinţa pregătirii şi predării unui discurs bazat pe Scriptură

Slujba Sf  Broadus)
Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la…   Omiletica
crestinii
 a se… este acea disciplinăApostol…
azi.pdf a teologiei practice, care se ocupă cu teolog
Autoimune
teoria predicii, cu scopul de a constata şi descrie în mod sistematic şi met o
ce condiţii se poate înţelege şi cum poate fi făcută înţeleasă pentru com
 solia Sfintelor Scripturi.
  Omiletica este disciplina teologică  (practică), în care se expun sis

 principiile, metodele şi procedeele alcătuirii şi rostirii predicilor. (C.V. Ros

Cuvântul omiletică - provine din:


  verbul grec. „omilein” = „a sta de vorbă”, „a comunica prin...” 
  subst. grec. „omilia” = „conversaţie”, „comunicare”  (termen consacrat
„predică” începând cu Origen, 185-254)

În original, NT foloseşte termenul „omilein” de 3 ori: 


  Lc. 24.14: „vorbeau unul cu altul despre” 
  Fapte 20.11: „vorbind cu ei mult” 
  Fapte 24.26: „vorbea cu el” 

Cursul de faţă cuprinde 3 mari diviziuni:


I.  Predicatorul (mesagerul)
II.  Pr edica (alcătuirea mesajului) 
III.   Predicarea (expunerea mesajului)

2.  Este necesară studierea omileticii?  


 Prima opinie: NU, pentru că:  
  „vechii noştri predicatori n-au studiat niciodată
 Acest document
omiletica, este...
dar au fost îmbră
 putere de sus în predicare” 
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 4/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica
 
Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


   „ pregătirea umană şi inspiraţia divină sunt doi factori care se excl
   „pregătirea predicii îl transformă pe predicator într-un robot   inse

Aceastăascultătorilor”
opinie conţine  o doză de adevăr, dar nu poate sta în picioare, în
Slujba Sf Cum sunt concepție
o falsă datori Misiunea
despre parohiei Acatistul
omiletică.   Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune

 A doua opinie: DA, pentru că: 


  omiletica este, în acelaşi timp:

-  un dar: chemarea şi împuternicirea pentru predică le dă Du


-  o știinţă: omiletica oferă predicatorului cunoştinţele neces
calităţii predicării 
-  o artă: eficacitatea aplicării cunoştinţelor omiletice depind
  cerinţele ascultătorilor au crescut, ei nu mai sunt mulţumiţi

generală a unui text, sau cu nişte îndemnuri împrăştiate 


   Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile

 plugarul îşi face partea lui şi Dumnezeu îşi face partea Lui, pent
recoltă. Cele două părţi nu se exclud, ci se completează. Tot a
trebuie să-şi facă partea lui, iar Dumnezeu este Cel care dă inspi
în mesaj.
  Deşi există riscul ca unii să se bazeze doar pe ceea ce au pr

oarecum insensibili, predicatorul responsabil va şti întotdeauna


 suflet este ineficientă, prin urmare sufletul lui trebuie încălz
flacăra dragostei Lui Dumnezeu.
  Omiletica ajută la atingerea într -un mod mai eficient şi mai rap

 predicii.

„Dacă predica este cea mai importantă dintre toate serviciile, omilet

cea mai importantă ramură a teolog iei practice, iar un studiu
Acest document inteligent
este...
cel mai important dintre toate aspectele lucrării practice” (L. Brastow). 
Util 
Nu este util 

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 5/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

3.  Ce elemente concură la reușita unei predici?  Căutare
1)  elementul raţional  –  munca predicatorului pentru a-și clarifica m
necunoscuţi, detalii istorice, geografice, obiceiuri, măsuri, greut
a-l structura omiletic (schița predicii) 
Descărcați Acum  Căutați document 
2)  elelementul inspirativ - lumina Duhului dată minții  predica
înțelege corect textele studiate în vederea predicării 

3)  elementul profetic  –   cuvânt de la Duhul Sfânt dat predicat


 predicării  (acel cuvânt este o profeţie, deşi predica, în ansam
Titluri conexe acelaşi lucru cu profeţia) . Acest element nu apare în orice pre


dorit.


 
Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune

I.  PREDICATORUL

CAPITOLUL 1: CARACTERUL PREDICATORU


I. Imagini biblice ale predicatorului
1) Imaginea slujitorului (1Cor 4:1a)

u`phre,thj –  sclav car e vâslea în catul de jos al coră biei.


Muncă istovitoare în slujba lui Dumnezeu 
  Smerenia sclavului
 Acest document este...
  Ascultarea sclavului
  Util  Nu este util
  Sârguinţa sclavului 

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 6/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

2) Imaginea administratorului (1 Cor. 4:1b)


Căutare 
Tainele –  adevăruri mântuitoare altădată ascunse, dar acum descoperit
  Dumnezeu ne-a încredinţa Scripturile, pentru ca noi să le desluşim

Descărcați Acum  Căutați document 
  Predicatorii sunt, în esenţă, învăţători (1Tim 3:2). 

3) Imaginea părintelui  (1 Cor. 4:14-17)

Conducerea oamenilor către Hristos dintr -o iubire profundă. 


Titluri conexe


Sclavul însărcinat cu educaţia copilului îşi făcea slujba pentru o plată, nic
iubire pentru copil. Părintele se distinge prin: 
  Afecţiune părintească faţă de credincioşi  (1Tes. 2:11, 12)

  Este model pentru copiii spirituali (1 Cor.4:16).4) Imaginea ambasadorului (2Cor 5:20)
Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se…  
a. Îndatoriri azi.pdf Apostol… Autoimune
Rostirea mesajului din partea Stăpânului
Stabilirea de relaţii 
  În antichitate, regii mai mici îi flatau pe cei mari, trimiţând ambas

lui Dumnezeu, El este cel care ne trimite pe noi ca ambasadori (2

b. Prerogative 
  Autoritate

  Cinste - Cinstea lui Pavel ca ambasador era suferinţa (Ef 6:20).Acest document este...
5) Imaginea pescarului (Mat 4:19)
 Util  Nu este util
a. Îndatoriri : să atragă oameni către Împărăţia lui Dumnezeu. 
https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 7/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

b. Prerogative 
  Garanţia succesului 

Căutare 
  Porunca Mântuitorului este ca ei să arunce mrejile. El este cel car

acestea să se umple (Lc 5:1-7).


Descărcați Acum  Căutați document 
6) Imaginea soldatului (2Tim 2:1-4)

   Disciplina spirituală 
   Sacrificiul pentru Evanghelie
Titluri conexe    Asumarea unor riscuri de Citiți
naturăofizică
previzualizare
pentru Evanghelie
Eva nghelie


Încărcați documente pentru a descărca.
7) Imaginea cultivatorului (1 Cor. 3:6 –  9)
 9)
Încărcați pentru a descărca
  Sădirea Cuvântului 


  Lucrarea în echipă 

SAU
  Dependența de Dumnezeu 

Slujba Sf   datori
Cum sunt
 Așteptarea recoltei
Misiunea   Deveniți
parohiei membru
Acatistul Scribd
Sfântului pentruBoli
Informații a citi și an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf descărca documente
Apostol… complete.
Autoimune

Concluzii : Începeți perioada GRATUITĂ de probă de 14


zile
  Predicatorul trebuie să depună eforturi
 susţinute pentru lucrarea S
  Predicatorul are datoria de a-i învăţa pe alţii tainele lui Dumnezeu

  Predicatorul trebuie să-i aducă pe oameni la o întâlnire personală


  Predicatorul trebuie să se disciplineze şi să plătească preţul lucrăr


II. Aptitudini spirituale


Din punct de vedere spiritual, predicatorul trebuie:
  să fie născut din nou 
  să fie un om plin de Duhul Sfânt
  să iubească sufletele oamenilor
  să fie un om al rugăciunii 
  să fie un bun cunoscător al Bibliei
  să posede însuşiri morale ireproşabile: integritate, puritate morală
  să fie apt pentru lucrare (sub aspect spiritual, fizic, intelectual etc.

 

Acest document este...
 Util  Nu este util
 

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 8/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Căutare 

III. Aptitudini intelectuale


Descărcați Acum  Căutați document 
  să dobândească o cultură generală cât mai bogată 
  să aibă o bună memorie 
  să-și dezvolte o imaginație pozitivă 
  să-și dezvolte un spirit de observație adecvat
Titluri conexe


IV. Pericole pentru caracter
   mândria - alergarea după popularitate 
- respingerea sfaturilor 
- sensibilitate prea
prea mare la critici
- tratarea altora cu superioritate
superioritate
Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea -parohiei
slujireaAcatistul
într-unSfântului
spirit competitiv
Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune

   iubirea de bani şi a altor valori pământeşti  Ps. 119: 36 (Ex. D


Citiți o previzualizare
   independenţa (nu lucrează în echipă, nu are colaboratori) 
Încărcați documente pentru a descărca.
   nerespectarea promisiunilor
Încărcați pentru a descărca
   o vorbire uşuratică în afara slujirii (glume deplasate, minciun
SAU
  
un comportamentDeveniți
uşuratimembru
c în raport cupentru
Scribd f eminină
eminină
parteaa citi și  
   invidia şi discreditarea
discreditarea altordocumente
descărca slujitori (Ex. Diotref) 
complete.
Începeți perioada GRATUITĂ de probă de 14
zile
CAPITOLUL 2: CHEMAREA PREDICATORULU
1. Distingerea chemării 
Dumnezeu cheamă pe predicator în mod personal, specific şi suficient de


   îndemnul pusdedeDuhul
versete date DuhulînSfânt în citirii
timpul lui (foc lăuntric
inimadevoţionale –  Ier.
 Ier.(Osea
a Bibliei 20.9
   sfatul unor credincioşi spirituali (Gal. 2.2) 
   Acest document
intervenţii speciale ale Duhului (Fapte 13.2) etc.  este...
    Util
înţelegerea chemării vine de regulă în urma  Nucăutări
unei este util personale
Lui Dumnezeu printr-o părtăşie sinceră şi constantă cu El. 
https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 9/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 


 

Titluri conexe


2. Confirmarea chemării  

Chemarea predicatorului trebuie să fie recunoscută şi de alţii, pe baza


b aza câtorva dove
Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
  ungerea de sus (înzestrare specială) 
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune

  zelul sfânt manifestat în lucrare

  roadele evidente

3. Responsabilitatea chemării   2 Cor. 2:14 - 17 

Mesajul transmis trebuie să fie: 


  cu inimă curată (motivaţie bună) 1 Tes. 2:3 –  6, Filip. 1:15

  din partea Lui Dumnezeu  (nu poveşti, apocrife, părer i personale, f


etc.)

   înaintea Lui Dumnezeu (conştientizarea prezenţei divine) 


Citiți o previzualizare
   în Hristos (mesaj cristocentric)
Încărcați documente pentru a descărca.

Încărcați pentru a descărca


CAPITOLUL 3 : CONSACRAREA PREDICATORULUI
SAU obiective:
 Pregătirea predicatorului presupune atingerea a două

a.   p
 preo
reoccup
upa
ar ea pent
ntrr u fo
formaDeveniți
rmarea membru Scribd
Acest
rea şi menţinerea pentru a citi
document  sașile 
este...
 sale
personalităţii 
descărca
  studierea Bibliei (zilnic, sistematic, documente
într-un complete.
spirit adecvat

 Util rugăciune,
 Nu-este util post) 
  acumularea de cunoştinte din perioada
Începeți diverse GRATUITĂ
domenii (teologie,
de probă de misionarism,
14
 biografii celebre etc) zile
https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 10/27
30.07.2020
g ) 01.Curs de Omiletica
  culegerea de informaţii zilnice privind evenimentele majore ale vieţii etc. 
Căutare 
b.   preocuparea pentru întocmirea şi expunerea predicii  
  studierea unor cursuri de omiletică, în particular sau în cadrul unui seminar
   pregătirea minuțioasă a fiecărei predici în parte 
Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


 

Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune

Citiți o previzualizare 

Deblocați accesul complet (paginile


9-18) prin încărcarea documentelor
sau cu o perioadă gratuită de probă
de 14 zile
Continuați gratuit


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 11/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 12/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 13/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 14/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune

Citiți o previzualizare 

Deblocați accesul complet (paginile


22-41) prin încărcarea documentelor
sau cu o perioadă gratuită de probă
de 14 zile
Continuați gratuit


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 15/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 16/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 17/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 18/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune

Citiți o previzualizare 

Deblocați accesul complet (paginile


45-46) prin încărcarea documentelor
sau cu o perioadă gratuită de probă
de 14 zile
Continuați gratuit


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 19/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 20/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 21/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


Slujba Sf Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli an_2_Sociolo
Gheorghe de la… crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 22/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 23/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 24/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 


Acest document este...
Răsplătiți-vă curiozitatea  Util  Nu este util
Tot ce doriți să citiți.
https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 25/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.


Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 


Citiți gratuit pentru 14 zile

Fără obligații. Anulați oricând.

Partajați acest document


    

Mai multe de la ioan18

Slujba Sf Gheorghe Cum sunt datori Misiunea parohiei Acatistul Sfântului Informații Boli
de la Cernica.docx crestinii a se… azi.pdf Apostol… Autoimune
ti t A d id
ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE
ioan18 ioan18 ioan18 ioan18 ioan18

DESPRE ASISTENȚĂ

Despre Scribd Ajutor / Întrebări frecvente

Presă Accesibilitate

Blogul nostru Ajutor achiziționare

Alăturați-vă echipei noastre! AdChoices

Contactați-ne Editori

Invitați prieteni

Cadouri Acest document este...
Scribd pentru Companii  Util  Nu este util
JURIDIC
https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 26/27
30.07.2020 01.Curs de Omiletica

Termeni    
Confidențialitate Căutare 
Drepturi de autor

Descărcați Acum
Drepturi de autor © 2020 Scribd Inc. . Răsfoiți cărți . Director site  Căutați
. Limba document
site-ului: român 


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/document/395538801/01-Curs-de-Omiletica 27/27

S-ar putea să vă placă și