Sunteți pe pagina 1din 24

30.07.

2020 Comunicarea in Predica

Căutare 

Titluri conexe
· · 35 pagini


 0 evaluări 108 vizualizări TITLURI CONEXE
Descărcați Acum  Căutați document 
Comunicarea in Predica
Încărcat de Bratu Lucian în May 25, 2016
 
Comunicarea in predica- Pr. Vasile
Cretu Descriere completă
curs sem I NT Studiul Noului Curs NT Anul I Metodica Predarii Cultura Pajistilor Sunatoarea
 Testament
 2007-8 Sem I curs sem I NT Sebu Studiul
Religiei SiNoului
a Plantelor…Curs NT Anul I
 
Testament 2007-8 Sem I
Salvare 0% 0% Inserare Partajare


Imprimare

Descărcați Acum  Căutați document 


 

COMUNICAREA ÎN PREDICĂ

PRELIMINARII

Liant primordial al societăţii omeneşti, comu


reprezinte astăzi emblema prin excelenţă a lumii în care tră
mass-media la politicile sociale,   de la viaţa de familie la vi
activitatea didactică la amvonul bisericii, cuvântul “comuni
des întrebuinţat şi se constituie într -un domeniu foarte a
neînchipuit relaţiile interumane fără acest concept.  

În zilele noastre, în tr-oAcest document
singură este... avem
săptămână,
contacte personale cu necunoscuţi,  Utilvecini, pritenei,
 Nu este util memb

colegi de muncă, decât aveau strămoşii noştri din Evul Med


l i i
https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 1/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica

lor vieţi. 
“De mici copii, adulţii neCăutare -au învăţat să citim, 
adunări şi scăderi. Deoarece ei ne corectau atunci când g
Titluri conexe
stăpânim bine aceste deprinderi. Alta este situaţia în cazul dep


Descărcați Acum
Am fost învăţaţi cum să înşirăm aceste  Căutați document
cuvinte în propoziţii, 
nu ne-a învăţat cum să comunicăm eficient cu ceilalţi” 1)
greşeli, nu ni s -a arătat cum să le îndreptăm, nici măcar nu 
ni
corectăm unele lucruri în această privinţă. Drept urmare, mul
am cunoscut nu ne-au atătat sentimente prieteneşti pe care ar
curs sem I NT Studiul Noului Curs NT Anul I Metodica Predarii
aibă faţă de noi,
Testament
ba, dimpotrivă,
2007-8 Sem I
au căutatCultura
Religiei Sebu
Pajistilor
compania
Si a Plantelor…
Sunatoarea
altora.  
“Potrivit cercetărilor în domeniul comunicării
majoritatea oamenilor continuă să facă, de -a lungul vieţii lo
simple pe care le făceau şi când erau copii” 2). Foarte puţin
măsură să realizăm asemenea contacte cu ceilalţi, încât
simple cunoştinţe în prietenii sau   să punem căldură şi sufle
durată. 

Ce vor adulţii
Chicago, Asociaţia să studieze?
Americană a EducaţieiPentru a răspund
Adulţilor şi Şco
efectuat un sondaj pe o perioadă de doi ani 3). Sondajul
interesul fundamental al adulţilor este dirijat către sănătate. A
1
 A
se vedea pr. Vasile Creţu, "Comunicarea în predică", în Ortodoxia , nr. 3-4/2004,
1)
 Allan PEASE & Alan GARNER, Talk language  –   How to Use Conversation for P
Shuster Ltd., London, 1989; în limba română,  Limbajul vorbirii.  Arta convers
Ed. “Polimark”, ediţia a II-a, Bucureşti, 1997, p. 7 
2) Ibidem, p.8
3) Dale CARNEGIE ,  How to win friends and influence people ; în limba română, S

 faceţi prieteni şi să deveniţi influent , trad. Luiza GERVESCU, Ed. “Curtea Veche”,

  1


Acest document este...
 Util  Nu este util
 pe locul al doilea în topul intereselor se află o capacitate spo
ceilalţi. Nu vor să devină oratori, nici să asculte discurs
https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 2/24
30.07.2020 ţ Comunicarea in Predica

 psihologie; vor sugestii simple, care pot fi aplicate imediat în


sociale şi acasă. Aceşti oameni văzuseră Căutare 
că cele mai import
obţinute de cei ce posedau, alături de cunoştinţe bogate, şi
Titluri conexe


convingător, de a -i
Descărcați Acum convinge pe ceilalţi sădocument
 Căutați gândească la fel  oaca
atât pe ei cât şi ideile lor. Au descoperit că, dacă vor să fie
 putere de convingere, “ personalitatea şi capacitatea
importante decât cunoaşterea conjugării verbelor în latină 
 piele de la Harvard ” 4).
Există multe ocazii în viaţă de a vorbi în public.
curs sem I NT Studiul Noului Curs NT Anul I Metodica Predarii Cultura Pajistilor Sunatoarea
amical
Testament
pe care- l rosteşti,
2007-8 Sem I ridicând
Religiei Sebupaharul şi urând fericire
Si a Plantelor… tin
la marile cuvântări polemice şi incitatoare din sălile de curs
universităţilor. “Indiferent dacă iei cuvântul în faţa unui grup
sau a unor auditoriu numeros, problema este aceeaşi: trebuie
avânt şi să reuşeşti” 5). Vorbirea în public provoacă ma
adevărată spaimă şi ea nu se poate remedia decât prin studiu
îndelungate. 
Ştiinţa de a te exprima în public nu este un dar mir
Aceasta se învaţă, se pune la punct, de îmbogăţeşte, se cizelea
fără încetare. Vorbirea este specifică omului, de la cel mai
mai desăvârşit savant. Ceea ce -i deosebeşte este capacitatea
limbaj, de a fi clar, precis, convingător şi emoţionant; acest li
cuvânt. 
Pornind de la adevărul fundamental că toate s -au
(Ioan I, 2), iar prin Întruparea Lui, Dumnezeu Însuşi S -a co
ca  pe toate să le înalţe la Sine, prin cuvântul rostit în predică
o idee, ci se comunică un mesaj divin, o “putere”, un “har”
Cuvântului şi harul înnoitor al lui Duhului. “Deşi Dumneze
exprimarea pr in cuvinte, Întruparea Cuvântului confirmă c
comunicare între Dumnezeu şi oameni şi între un om şi alt
însuşi folosindu -se de cuvânt pentru a -şi face cunoscută învă
ucenici ca prin cuvinte să se   adreseze lui Dumnzeu  –   Tată
mai mult de El.
Cuvantul este calea prin care vine harul şi adevă 
 prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul au venit
Acest document prin Iisus
este...
este revelator în acest sens. Princuvânt
Util se împărtăşeşte
Nu este util har
4)
https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 3/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica
4)
 Ibidem, p.5
5)
 Nathalie PACOUT,  Parler en public, Marabout, Alleur (Belgique), 1988, în limb
Căutare
 public, trad. Mihai GHIVIRIGĂ, Ed. “Globus”, Bucureşti, 1998, p.10   
6)
 Preot Ilie I. IVAN, Cuvântul în slujirea mântuirii  (teză de doctorat), B.F.T., Bucure
Titluri conexe


Descărcați Acum
 
 Căutați document
2


 

curs sem I NT Studiul Noului Curs NT Anul I Metodica Predarii Cultura Pajistilor Sunatoarea
Testament 2007-8 Sem I Religiei Sebu Si a Plantelor…

naşte în sufletul omului credinţa, iar credinţa este acea tărie


sesizăm prezenţa lui Dumnezeu în zidirile Sale. Dacă prin cu
aşadar harul divin, iar harul naşte în sufletul omului credinţ
lui Dumnezeu sau predica are o însemnătate capitală în viaţa
Pentru mulţi dintre slujitorii altarelor, mai ales cân
misiunii lor, predica este o piatră de încercare, depăşită m
multe ori, dar nu fără dificultate….. Mulţi au simţit povara d
ciuda cunoştinţelor teologice acumulate pe parcursul anilor d
 precis, coerent şi clar atunci când vorbeşti despre o temă, a te
 psihologic, a găsi limbajul adecvat pentru a rămâne tot timpu
celor care te ascultă, nu e foarte uşor. Foarte mulţi îşi doresc
la inimile credicioşilor; într -un cuvânt să comunice  eficie
unde a pornit ideea acestui studiu.

I. PREZENTAREA PREDICII

1. PERSONALITATEA PREDICATORULUI

a) Noţiunea de personalitate

Reluând cuvintele Sfântului Ioan Gură
Acest document de Aur,
este... c
 predica nu după cuvintele rostiteciUtildupă faima predicatorulu
 Nu este util
cele ce urmează câteva elemente care vizează personalita
predice Toate tratatele de omiletică reclamă obigativitatea4/24u
https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica
30.07.2020 Comunicarea in Predica
 predice. Toate tratatele de omiletică reclamă obigativitatea u
non pentru cel care-şi asumă înalta Căutare responsabilitate  a
demnitatea actului omiletic presupune, implicit, dem
Titluri conexe săvârşitorului acestui act.  


Descărcați Acum Încercarea de definire apersonalitătţii,
Căutați document 
în genera
 predicatorului creştin, în special, se loveşte de relativi
incapacitatea lor de a surprinde în profunzime trăsăturile p
umane 83) . Dicţionarele se rezumă la enunţuri lapidare 84) , ia
în general definiţiile din dicţionare, oferă în completare m
curs sem I NT descriptiv
Studiul Noului al celor treiI categorii
Curs NT Anul de calităţi:
Metodica Predarii intelectuale,
Cultura Pajistilor mor
Sunatoarea
Testament 2007-8 Sem I Religiei Sebu Si a Plantelor…

82)  Sf.
Ioan Gură de Aur,  Despre preoţie, trad. pr. D. FECIORU, Bucureşti, 1987
 predicator se fac în cartea a IV-a, p.113-120
83)
  Pr. Vasile GORDON,  Pareneza în slujirea pastoral-misionară a Bisericii   (t
Bucureşti, BFT, 1998, p.175 
84) DEX-ul, spre exemplu, propune următoarele definiţii: “PERSONALITATE: 1. Cee

şi o distinge ca individualitate; ansamblu de trăsături morale sau intelectuale prin


Persoană care are însuşiri deosebite într -un anumit domeniu de activitate...”,  Dict. ci

  3

analiză a componentelor personalităţii. Astfel, părintele N


 propovăduitorului
 propovăduitor ului îi sunt necesare
necesare următoarele
următoarele calităţi:
calităţi:  
1  intelectuale: cultură generală solidă, dublată
teologică; inteligenţă vie; imaginaţie creatoare;
fidelă;  
fidelă;
2  morale: credinţă puternică; viaţă în sfinţenie; iubire
3   fizice: un trup sănătos, fără defecte izbitoare;  v
sonoră;
son oră; faţa prietenoasă,Acest
atrăgătoa
atrăgătoare;
re; ţinută
document este... vestime
85)
de excentrisme .  Util  Nu este util
Parcurgând definiţii şi descrieri, îţi dai seama că
https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 5/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica

 personalităţii sunt mai presus de acestea. Pentru o apropier


miezul lucrurilor, trebuie văzută Căutare
mai întâi diferenţa

 personalitat e.
e. În timp ce primul atribut îl au toţi oamenii,
Titluri conexe doar cei cu anumite însuşiri native cultivate cu dăruire şi per


Descărcați Acum  Căutați document 
mare dreptate în această ace astă privinţă, când afirmă: “Poeta n
Personalitatea, spre deosebire de insul obişnuit, înseamnă
Citiți o previzualizare
întruneşte la modul superlativ însuşirile superioare care îl di
de individul biologic purÎncărcați  plu87). pentru a descărca.
simdocumente
şi sim plu 

Putere autenticăÎncărcați
de convingere au numai acei p
pentru a descărca
curs sem I NT recunoscuţi
Studiul Noului deCursascultători
NT Anul I ca slujitori
Metodica Predarii distinşi, cu personalita
Cultura Pajistilor Sunatoarea
Testament 2007-8 Sem I Religiei Sebu Si a Plantelor…
Cristescu afirmă categoric în acestSAU sens: “Aceasta este es
 predicatorul s ă-şi toarne toată personalitatea lui în ceea c
Deveniți membru Scribd pentru a citi și
trebuie să american
Profesorul iasă din Willliam
trup descărca
şi să
Evansse spune
răspândească
documente complete. în suflet
că “personalitatea
Începeți perioada GRATUITĂ de probă de 14
 predicii” 89) . zile

Însuşirile specifice personalităţ


b) Însuş personalităţii
ii predicatorului
În conturarea personalităţii oratorice, Sfinţii Părin
au fost receptivi şi la sugestiile unor oratori păgâni re
recomandări le -au armonizat
le-
multe din părerile cu doctrina
lor. Bunăoară, şi morala
Cicero creştină.
face chiar portrŞ
“Oratorul demn de acest frumos nume este acela care poa
 bună cunoaştere a subiectului, cu ordine metodică în idei, c
ajutat de o bună memorie şi cu demnitate în acţiune... Un

85)
 vezi Pr. Prof. Nicolae PETRESCU,
PET RESCU, Omiletica. Manual pentru Seminariile Teologi Teologi
86)
 Dicţionar de proverbe şi
 Dicţionar şi cugetări latine , Ed Albatros, Bucureşti 1976, p.165 
p.165  
87)
 pr. prof. dr. Sebastian CHILEA, Personalitatea preotului ca păstor sufletesc
sufletesc , MO
88) pr. Grigorie CRISTESCU, Pasiunea şi emoţia în predică, MO 4-6/1954, p.137
89) William EVANS,  Former Teacher at Moody institute, How to prepare sermons

Vasile GORDON , op. cit , p.175

  4


Acest document este...
 
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 6/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica

Căutare 

Titluri conexe  pretindem ascuţime


ascuţimeaa de minte a logicianului, cugetarea f


 poetului, memoria
Descărcați Acum memoria jurist-
jurist-consultului,
consultului, vocea
 Căutați tragedianului
document şi, a
actor celebru... 90)  ”. Cu excepţia ultimelor două recoman
vremea de atunci, celelalte însuşiri sunt necesare şi astăzi.  
Dacă pentru Cicero şi alţi oratori păgăni fi
fundamental
fundamen tal al inspiraţiei,
inspiraţiei, pentru predicatorul
predicatorul creştin sursa
curs sem I NT Scriptură,
Studiul Noului cercetată
Curs NT AnulşiI explicată în sânul
Metodica Predarii Tradiţiei,
Cultura Pajistilor în duhul
Sunatoarea
aceea,
Testament considerăm căI una din
2007-8 Sem Religieinotele
Sebu esenţiale ale personalită
Si a Plantelor…

creştin, din punct de vedere intelectual, este cunoaşterea


Scrierilor Sfinţilor Părinţi. Se ştie că faima Sfântului Ioan
tocmai în cunoaşterea amănunţită a Sfintei Scripturi şi utili
dexteritate în predici. El însuşi atrage atenţia că “necunoaşt
este pricina tuturor relelor” 91).
Cunoaşterea Scripturii, a scrierilor sfinte şi a te
exclude, însă, cultura laică, o altă notă importantă a persona
 bogată îi oferă preotului mai multe puncte de contact cu v
omul cult îl vom apropia, dacă noio previzualizare
Citiți înşine suntem înarmaţi cu
creştin 93) . Cele mai dese aprecieri poziti
 pătrunsă de spiritul creştin
Încărcați documente pentru a descărca.
mai ales la oraşe, se raportează la cultură. Se spune adesea:
admirabil, un preot cult”. Iată cum posesia unei culturi bogate
Încărcați pentru a descărca
sistematice şi selective poate deveni un atu important al pr
 De asemenea e necesar
n ecesar ca el să fie SAU
convins că o  credinţă sa
impune, ci se propune, se expune cu calm şi răbdare. A
 plastic, a se povăţui deDeveniți
călduramembru Scribd pentru a citi și
inimii sale, a evita frazel
descărca documente complete.
 seacă şi formalismul sunt tot atâtea trepte spre succes .
Începeți perioada GRATUITĂ de probă de 14
Dintre însuşirile morale  care aduc lumină pers
zile
discernământul,
discernăm ântul, sfinţenia
sfinţenia vieţii, smerenia
smerenia,, discreţia şi bunu
atât de legate între ele încât nu poţi vorbi de una fără să a
Sfinţenia vieţii presupune presupune   compatibilitate între cuvânt
 personală. “Viaţa ta să să--ţi fie oratoria ta!”, exclamă Feri
Grigorie cel Mare spune în acest sens: “Fiecare preottrebu
mult prin viaţa sa curată, decât săAcest aratedocument este... drumu
prin   cuvinte
urmeze. Căci cocoşul luat de Domnul  Util ca simbol al util
 Nu este unui bun
când vrea să cânte îşi scutură aripile şi bătându -se pe sine,
A tl ă t
https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica it t ăd it ii ă7/24
fi
30.07.2020 Comunicarea in Predica

Acest lucru vrea să arate necesitatea ca propovăduitorii să fi


Căutare 
90)
91) De
  De oratore, VIII, în vol. Opere alese, trad. G. GUTU, vol. II, Univers, Bucureşti, 1
Titluri conexe  Omiletica IX la Coloseni , PG L XII, 361; apud pr. Vasile GORDON, op.cit , p.177


92)
 Arhim. Iuliu SCRIBAN, Chemarea preotului , Bucuresti 1921, p.66
Descărcați Acum
93)  Căutați document
  G.G. ANTONESCU,  Pedagogia generală, Bucureşti 1944, p.546. El afirmă la

 puternică pe care preoţii protestanţi şi catolici o au asupra lumii culte din Apus se d
tocmai acelei pătrunderi filosofice a religiei creştine” 
creştine”  
94) De
  De doctrina christiana, PL XXXIV, 4,61; apud pr. Vasile Gordon, op.cit , p.178

  5
curs sem I NT Studiul Noului Curs NT Anul I Metodica Predarii Cultura Pajistilor Sunatoarea
Testament 2007-8 Sem I Religiei Sebu Si a Plantelor…

a face binele. Să nu-nu -i trezească pe alţii prin predică,


dormitează.... Să se lovească pe ei înşişi cu aripile gândurilor
un aspru examen de conştiinţă, moleşeala
moleşeala cea dăunătoare şi z
răsuna cuvintele lor de dojană, faptele vieţii lor să fie mărtur
vor să spună cu gura.” 95).
Discernământul, pentru predicator, înseamnă orien
de locul şi timpul liturgic în care -şi va rosti cuvântarea. În
hotărî genul, tema, conţinutul, durata şi nivelul predicii. A
desigur, nu numai de inteligenţa slujitorului, ci mai ales de si
numim bunul simţ   care îl ajută pe predicator în manife m anife
esenţiale pentru reuşita predicii: respect faţă de cuvânt ş
 pregătirea conştiincioas
conştiincioasăă a cuvântării, abordarea unei temat
Bunul simţ îţi spune când trebuie să vorbeşti şi când trebuie
trebuie să te opreşti. El îţi indică măsura. Unde lipseşte bu
nesimţirea, unul din păcatele care fac rostirea omiletică
vecină cu infatuarea şi suficienţa, îi determină pe ascultători
chiar dacă cel care vorbeşte spune
Citiți lucruri interesante. Câ
o previzualizare

 bunului simţ, credincioşii îl ascultă
Încărcați Acest document
cupentru
documente maximă
maxim ă este...
receptivitate
a descărca.
ales cu iubire. Căci slujitorul de bun simţ este iubit, pentru că
cuviinţă ce-  Util  Nu este util
ce -l caracterizează, dovedeşte iubire faţă de ascultăto
Încărcați pentru a descărca
97)
Pentru Nicki
https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica
Stanton caracteristicile
caracteristi cile de ba
8/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica
Pentru Nicki Stanton   , caracteristi
caracteristicilecile de ba
vorbitorului sunt: claritatea   (o gândire SAU clară implică şi o
Căutare 
acurateţea  (trebuie să te asiguri că expresiile şi
Deveniți membru Scribd pentru a citi și
cuvintele
Titluri conexe
exprimă exact ceea ce doreşti să documente
descărca spui), empatia
complete. ( a încerca


cealaltă persoană: a fiÎncepeți
Descărcați Acum înţelegător,
perioada
răbdător,
GRATUITĂ
prietenos) 
de probă de 14
Căutați document şi  s
zile
natural, a evita rigiditatea
o ţinută adecvată sa uputere
şi îngrijită, stângăcia).
de muncă Dintre însuşirile
şi creaţie, fiz
o voc
În concluzie, predicatorul creştin nu poate vorbi  cu
 bună cunoaştere despre Dumnezeu fără a fi locuit de El, des
curs sem I NT
 practica,
Studiul Noului
despre om fără a Metodica
Curs NT Anul I
-l iubiPredarii
ca pe Cultura
sine Pajistilor
însuşi. Adevărat
Sunatoarea
acela
Testamentcare creşte şi Ise înnoieşte
2007-8 Sem Religiei Sebucu fiecare ascultător pe ca
Si a Plantelor…

mântuire şi îl îndreaptă cu privirea spre Hristos, Supremul


nostru desăvărşit. 
desăvărşit.  

VERBALĂ CU ASCULTĂ
2. COMUNICAREA VERBALĂ ASCULTĂTORII

95)
  Cartea regulei pastorale, IV, 40, trad. în rom. de pr. prof. dr. Al. MOISIU, E
 p.207-208
96)  vezi pr. Vasile GORDON,  Despre bunul simţ în predică, sau respectul fa

Ortodoxiei”, 15 nov. 1993, p.3 


p.3  
97)  Nicki STANTON , Comunicarea…, p.10 
p.10 

  6

Citiți o previzualizare 

Deblocați accesul complet (paginile


7-16) prin încărcarea documentelor
sau cu o perioadă gratuită de probă
de 14 zile
Continuați gratuit


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 9/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica

Căutare 

Titluri conexe


Descărcați Acum  Căutați document 

curs sem I NT Studiul Noului Curs NT Anul I Metodica Predarii Cultura Pajistilor Sunatoarea
Testament 2007-8 Sem I Religiei Sebu Si a Plantelor…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 10/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica

Căutare 

Titluri conexe


Descărcați Acum  Căutați document 

curs sem I NT Studiul Noului Curs NT Anul I Metodica Predarii Cultura Pajistilor Sunatoarea
Testament 2007-8 Sem I Religiei Sebu Si a Plantelor…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 11/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica

Căutare 

Titluri conexe


Descărcați Acum  Căutați document 

curs sem I NT Studiul Noului Curs NT Anul I Metodica Predarii Cultura Pajistilor Sunatoarea
Testament 2007-8 Sem I Religiei Sebu Si a Plantelor…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 12/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica

Căutare 

Titluri conexe


Descărcați Acum  Căutați document 

curs sem I NT Studiul Noului Curs NT Anul I Metodica Predarii Cultura Pajistilor Sunatoarea
Testament 2007-8 Sem I Religiei Sebu Si a Plantelor…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 13/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica

Citiți o previzualizare  Căutare 

Titluri conexe Deblocați accesul complet (paginile


20-22) prin încărcarea documentelor
Descărcați Acum  Căutați document 
sau cu o perioadă gratuită de probă
de 14 zile
Continuați gratuit 

curs sem I NT Studiul Noului Curs NT Anul I Metodica Predarii Cultura Pajistilor Sunatoarea
Testament 2007-8 Sem I Religiei Sebu Si a Plantelor…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 14/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica

Căutare 

Titluri conexe


Descărcați Acum  Căutați document 

curs sem I NT Studiul Noului Curs NT Anul I Metodica Predarii Cultura Pajistilor Sunatoarea
Testament 2007-8 Sem I Religiei Sebu Si a Plantelor…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 15/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica

Căutare 

Titluri conexe


Descărcați Acum  Căutați document 

curs sem I NT Studiul Noului Curs NT Anul I Metodica Predarii Cultura Pajistilor Sunatoarea
Testament 2007-8 Sem I Religiei Sebu Si a Plantelor…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 16/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica

Căutare 

Titluri conexe


Descărcați Acum  Căutați document 

curs sem I NT Studiul Noului Curs NT Anul I Metodica Predarii Cultura Pajistilor Sunatoarea
Testament 2007-8 Sem I Religiei Sebu Si a Plantelor…


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 17/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica

Căutare 

Titluri conexe


Descărcați Acum  Căutați document 

curs sem I NT Studiul Noului Curs NT Anul I Metodica Predarii Cultura Pajistilor Sunatoarea
Testament 2007-8 Sem I Religiei Sebu Si a Plantelor…

Citiți o previzualizare 

Deblocați accesul complet (paginile


26-32) prin încărcarea documentelor
sau cu o perioadă gratuită de probă
de 14 zile
Continuați gratuit


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 18/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 19/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 20/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 21/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Răsplătiți-vă curiozitatea
Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.

Citiți gratuit pentru 14 zile

Fără obligații. Anulați oricând.


Acest document este...
Partajați acest document  Util  Nu este util
    
https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 22/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica

Documente similare cu Comunicarea in Predica


Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

curs sem I NT Studiul Noului Curs NT Anul I Metodica Predarii


Testament 2007-8 Sem I Religiei Sebu

ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE


Gabrielmm alin-teologie Steven Geo… Ancuța Ursu

Mai multe de la Bratu Lucian

Cultura Pajistilor Si Sunatoarea Ameliorare referat FITOTEHNIE polieleu-gc3a7pla-


a Plantelor Furajere rc3b3ul-…
b bil l i 3 7 2
ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE
Bratu Lucian Bratu Lucian Bratu Lucian Bratu Lucian Bratu Lucian

DESPRE ASISTENȚĂ

Despre Scribd Ajutor / Întrebări frecvente

Presă Accesibilitate

Blogul nostru Ajutor achiziționare

Alăturați-vă echipei noastre! AdChoices

Contactați-ne Editori

Invitați prieteni

Cadouri

Scribd pentru Companii
Acest document este...
JURIDIC
   Util  Nu este util
Termeni

https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 23/24
30.07.2020 Comunicarea in Predica
Confidențialitate

Drepturi de autor Căutare 

Drepturi de autor © 2020 Scribd Inc. . Răsfoiți cărți . Director site . Limba site-ului: român

Descărcați Acum  Căutați document 


Acest document este...
 Util  Nu este util

https://ro.scribd.com/doc/313769568/Comunicarea-in-Predica 24/24

S-ar putea să vă placă și