Sunteți pe pagina 1din 22

30.07.

2020 Omiletica (Vasile Trisca)

Căutare 

 100% (1) · 90 vizualizări · 33 pagini


Descărcați Acum
TITLURI CONEXE
 Căutați document 
Omiletica (Vasile Trisca)
Încărcat de sad1410 în Dec 22, 2013

omiletica Descriere completă
curs de conexe
Titluri


    
Salvare 100% 0% Inserare Partajare STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în
INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică
 
Imprimare

STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta- Articol Giroc


Descărcați Acum
INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2  Căutați document
marturisirii-… 
crăciun 2019

Curs de Omiletică - Predicarea Eficientă

CAPITOLUL 1 OMILETICA………………………………
  1.1 ME!A"UL #COMU$ICA%EA CUV&$TU
1.. P%E'ICA%EA EVA$()ELIEI …………
  1..1. I$!U+I%ILE P%E'ICATO%ULUI………
  1... P%E'ICATO%UL +I ILIEA ……………
  1../. C)EMA%EA 0$ !LU"…………………
CAPITOLUL  AILIT2ILE P%E'ICATO%ULUI………
  .1. CA%ACTE%I!TICI ALE PE%!O$ALIT
  .. MECA$I!MELE COMU$IC%II…………
  ./. !U%!ELE 'E I$5O%MA%E +I 5O%MA%
  .*. A!CULTA%EA……………………………
CAPITOLUL / PLA$UL P%E'ICII………………………
/.1. I$VE$2IA…………………………………
/.. !C)I2A%EA ………...………………………
/./. !TILUL………………………………………
/.*. MEMO%A%EA………………………………
/.,. E6PU$E%EA P%E'ICII……………………
https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 1/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)

/.,.1. CUP%I$!UL P%E'ICII……………………


/.,.. CO$CLU8IA P%E'ICII……………………
Căutare 
/.,./. I$T%O'UCE%EA P%E'ICII………………
/.. CLA!I5ICA%EA P%'ICILO%……………
Descărcați Acum /..1. P%E'ICA E6PO8I2IO$AL………………
 Căutați document 
/... P%E'ICA TE6TUAL……………………
/../. P%E'ICA TEMATIC……………………
CAPITOLUL * I$TE%P%ETA%EA ILIEI………………
Titluri conexe *.1. $ATU%A !C%IPTU%II……………………


*.. E6E(E8A……………………………………
*./. )E%ME$EUTICA…………………………
CO$CLU8II …………………………………………………………

STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta- Articol Giroc


INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019

Curs de Omiletică - Predicarea Eficientă

CAPITOLUL 1 -- OMILETICA
A. Omiletica  #este ştiin9a :r;:;<ăduirii Cu<=ntului lui 'umne>eu :e
Cu<=ntul @;milie se f;l;seşte ?nde;seBi :entru a desemna ; cu
!c;:ul disci:linei este de a reali>a un studiu te;retic si :ractic
Omiletica este im:;rtantă t;cmai :rin fa:tul că ;feră reuli :e
lucrare de :e :ăm=nt.
Omiletica aDută :e :redicat;r 
https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 2/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)
Omiletica aDută :e :redicat;r 
-să de<ină ;rd;nat in idei
-cu succes inCăutare :reătire 
-clar in eF:unere
-cald in :re>entare
Descărcați Acum
-<ariat in ce :ri<eşte f;rmele 
 Căutați document

  -:r;as:ăt şi ine:ui>aBil
  ….. )rănind s:iritual :e cei ce
Titluri conexe
B. Mandatul  #
mărea9a ;:eră de :r;:;<ăduirea cu<=ntului este1de1,;#1 im:;rtan9ă
H Tim. *ş


m=ntuire a ;amenil;r.G Marcu
C. Definiţia  # ;miletica este ştiin9a te;l;iei care se ;cu:ă de
-ME!A"UL
-ME!A(E%UL 
-T%A$!MITE%EA mesaDului lui 'umne>eu ?n <e
  -m=ntuiri :rin credin9a i
STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice -trăirii <ie9ii creştine
impotanta- Articol Giroc
INDUCTIV Hermeneutica…   Homiletică 2 -edificări Bisericii
marturisirii-… lui2019
crăciun )r
   1.1. MESAJUL – COMUNICAREA sfin9ire s:re sla<a lui '
CU!N"ULUI
- I;an 1 1-*H (ene>a 1H Matei * *.
a. HH5;r9a fi>ică nu ?nseamnă nimic ?n c
Cu<=ntuluiJJ
-Matei 1 /3 #Cu<=ntul ridicat sau c;B;r=t ;m;ară sau
eliBerea>ă
-Cu<=ntul se distriBuie fără să se ?m:artă c;munic=nd n
c;municatH ci mai de raBă te um:li de el. 0n măsura in care acesta s
aceiaşi măsură se redesc;:eră şi :entru tine.
. OBiecti<ele c;municări mesaDului -să fim rece:ta9i Gasculta9i
  -să fim ?n9eleşi
-să fim acce:ta9i
  -să :r;<;căm ; reac9ie G; scKim
  c;m:;rtament sau atitudine
C. 0nsuşiri :siKiceH in <ederea c;municări mesaDului 
  -HH<ia9a din BelşuJJ Gsănătate

Curs de Omiletică Predicarea Eficientă


https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 3/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)
Curs de Omiletică - Predicarea Eficientă

 
Căutare
-entu>iasmul 
  - ;riinalitatea
  -intelien9aGfacultatea de a ?n9el
Descărcați Acum
   Căutați document
esen9ialulH 
de a re>;l<a :r;B
  -ca:acitatea de a f;l;si cun;ştin
  - sim9ul realului
;Bser<a9ia
Titluri conexe


  - ustul :entru frum;s
  - eF:erien9a de <ia9a.
D. Pr;cesul c;municări mesaDului 
   A B 

+IERDERI
STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta- Articol Giroc
INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019
"RANSMISIA
MESA#ERUL I$TE$2IA !ELEC2IA
  emi %t&'ul
+IERDERI

  R)S+UNSUL DIREC" GP%I$ ACELEA+I MI"LOACE

  INDIREC" GP%I$ AC2IU$I I$T%EP%I$!E

1. C;municarea ideală Gfără rest - :entru maşinii H t;t ce se e


G:ractic im:;siBil ?nsă asta nu ?nseamnă că treBuie să ?nreistrăm nu
  EFem:lu  HH5rate  <;rBeşti de ; Dumătate de ;ră H s:
s:ui ce<aJJ
. Efectele c;municării mesaDului 
  -m;dificarea c;m:;rtamentului
  -men9inerea in func9ie
  -influen9a asu:ra interesel;r 
  -inten9ia de a influen9a calitati< nu d;ar ca
/. %etr;ac9iune
-a c;munica un mesaD nu ?nseamnă un sim:lu transfer de inf;
de mesaDe care este ; interac9iune.
-interac9iuneN ac9iune care se manifestă :rin  influen9areH c;n
reci:r;că.
 $u se :;ate reali>a c;municarea mesaDului fără reac9ie de
se reali>ea>ă ?n <ederea unui răs:uns 'acă nu se reali>ea>ă %!
https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 4/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)
se reali>ea>ă ?n <ederea unui răs:uns. 'acă nu se reali>ea>ă %!
indirect c;municarea mesaDului nu ?şi ăseşte r;stul. G1 C;rinteni
Căutare  1*

Descărcați Acum  Căutați


/ document 

Titluri conexe
 


Curs de Omiletică - Predicarea Eficientă

STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta-


INDUCTIV
1.,. +REDICAREA
Hermeneutica…
EAN#-ELIEI
Homiletică 2
LUI ISUS -RIS"OSArticol
marturisirii-…
Giroc
crăciun 2019

A. DEINI/II
- Predicarea este :r;clamarea mesaDului lui 'umne>eu :rin
unui ;m ales de 'umne>euH :entru a satisface ne<;ile umanită9ii.
  - Punctul central al :lanului lui 'umne>euH este de c;munic
şi <;in9ei sale H ;menirii.
Prin9ul :redicat;ril;r
:redicat;ril;r H I!U! a <enit…….:redic=nd
<enit…….:redic=nd.... Marcu 1*.
  -Cel mai carac
caracterist
teristic
ic m;d de c;mun
c;municare
icare a ;mulu
;muluii cu '
P%I$ OM
'umne>eu ?nsuşi sa făcut ;m :rin ?ntru:area ';mnului Isus :entru
;amenil;r :e ?n9elesul l;r.
Predica este un mesaD ;ral :e ?n9elesul :uBlicului 
- des:re ade<ărul reliiei cu:rins ?n iBlie.
  - cu inten9ia de a fi urmatH ?mBră9işatCitiți o previzualizare
.
B. SURSA Încărcați documente pentru a descărca.

a>a te;l;ică :entru :redicare este iBliaH ?n9eleasă şi f;l;sită şi


ins:ira9ia 'uKului !f=nt.
  Ca:acitatea de a :redica # U$ 'A% 'U)OV$ICE!C
Încărcați pentru a descărca
  - O A%T
- O +TII$2
SAU
EFem:lu !tudentul şi ;miletica :redica cu ade<ărat.
A:;st;lul Pa<el - 5.A:.13. 0$Deveniți
ATE$A # ser<ea
membru Scribdfil;>;fia
pentru a citi și
  - 1C;r.1-, 0$descărca
CO%IT- :rin 'uKul
documente !f=nt
complete.
C. +REDICAREA ?n cadrul Începeți ser<iciului di<in.
perioada GRATUITĂ de probă de 14
zile
1. SCO+U
SCO+UL
L unui ser<iciu di<in ?l c;nstitue acea lucrare s:e
https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 5/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)
  1. SCO+U
SCO+UL L unui ser<iciu di<in ?l c;nstitue acea lucrare s:e
'umne>eu d;reşte să ; facă ?n fiecare ascultăt;r .Predicare nu este sc;:ul s
ser<iciului Căutare 
Este d;ar - un mi0l&c :entru a atine sc;:ul ser<iciului. GEFem:lu  su:ără
  - & cale de reali>are a sc;:ului.
Descărcați Acum ,. LUCRAREA  lui 'umne>eu in <ederea ;amenil;r 
 Căutați document 
   A!T8I

  -să
săm=ntuiască
<indece
Titluri conexe
   să um:le cu 'uKul !f=nt


   să m=n=ie
*

STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta- Articol Giroc


INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019

Curs de Omiletică - Predicarea Eficientă

   să mustre
   să eliBere>eH etc.
 Pr
Pred
edic
icaa treB
treBui
uiee să st stim
imul
ule>
e>ee cr
cred
edin
in9a
9a.. Am
Am<;<;nu
null es
este
te
 :redicat;rul ?ncredin9ea>ă lucrarea ?n m=inile lui 'umne>eu şi 0i :ermite să
numai 'umne>eu :;ate să facă.
 $umai 'umne>eu este ?n stare să facă ce<a ce c;ntea>ă cu a
a<em Bucuria de a sluDi ca un HH canalJJ al Karului di<in.
2. A+L+LIC
ICA A/I/IA
A
- este cea ce ascultăt;rul treBuie să facă :entru ca sc;:
reali>e>e ?n <ia9a sa.
T;cmai de aceea :redica treBuie să fie CLA%H t;9i cea ce ; aud şi ?
Gceea ce 'umne>eu d;reşte să facă.
  RE/INE  0n :redicare se urmăreşte 
1. !COP
!COPUL UL - ceea ce 'umne
'umne>eu
>eu d;reş
d;reşte
te să facă
. APLICA%EA - ceea ce ascultăt;rul treBuie să facă
  3. +REDICA NU ES"E4
  - ; discu9ie Gfil;>;fică des:re ade<ărul di<in
- amintiri din c;:ilărieH :;<eşti
- un discurs ;menesc ce se ?ncKeie atunci c=nd ultimul cu<
Citiți o previzualizare
1 , 1 5NSU6IRILE $calit%ţile( +REDICA"ORULUI
https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 6/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)
1.,.1. 5NSU6IRILE $calit%ţile( +REDICA"ORULUI
Încărcați documente pentru a descărca.
- Predicile nu :;t fi se:arate de :ers;ana care le :redică.
Căutare 
 Ele sunt c;ndi9i;nate de ceea ce e elH ceea ce face elH ceea ce simte şi =ndeşt
- %ela9ia cu 'umne>eu este Încărcați
<itală.pentru a descărca
- CaracterulH intelien9a talentul c;mBinate ?ntr-; :reătire a
Descărcați Acum esen9iale. SAU
Căutați document 
Deveniți membru Scribd pentru a citi și
  1 "IMO"EI PREDICATORULUI 
A . SPIRITUALITATEA 24117 descărca documente complete.
Începeți perioada
Este dată de rela9ia cu 'umne>eu GRATUITĂ
şi im:licit cu de probă de 14
;ameni
Titluri conexe


I. "R)IREA 5N DU-UL S!N" zile – E5E!E$I ,17
88 născut din n;u din 'uKul !f=nt #GI;an /1-1/-din '
  -GMatei 1*1*-HH ;rBi că
Cea mai tristă imaine de :e :ăm=nt este să <e>i un :redicat;r m;rt 
:
 :ăcăt;şi m;r9iH Cu<=ntul
Cu<=ntul cel <iu al fiului lui
lui 'umne>eu
II. LIBER"A"E DU-ONICEA
DU-ONICEASC) SC)  G C;r. /13
STUDIU-BIBLIC-
   Curs de
a EliBerare deIntroducere
:;ftele întru:eşti4-Doctrine Biblice impotanta-
G(al.,1-14 Articol Giroc
INDUCTIV - :ăcate
Hermeneutica… seFuale
Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019
- :ă
:ăca
cate
te s:
s:ir
irit
itua
uale
le G1 I;
I;an
an ,
,11
- :ă
:ăca
cate
te s;c
s;cia
iale
le G(a
G(al.
l. ,
,-
-1
1
 B EliBerat de lealismul relii;s
relii;s G(al. ,1-1,

https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 7/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta- Articol Giroc


INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019

https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 8/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)

Citiți o previzualizare  Căutare 


Deblocați accesul complet (paginile
7-14) prin încărcarea documentelor
Descărcați Acum  Căutați document 
sau cu o perioadă gratuită de probă
de 14 zile
Continuați gratuit
Titluri conexe


STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta- Articol Giroc


INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019

https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 9/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta- Articol Giroc


INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019

https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 10/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta- Articol Giroc


INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019

https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 11/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta- Articol Giroc


INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019

https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 12/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)

Citiți o previzualizare 
Căutare 
Deblocați accesul complet (paginile
18-27) prin încărcarea documentelor
sau cu o perioadă gratuită de probă
Descărcați Acum  Căutați document 
de 14 zile
Continuați gratuit

Titluri conexe


STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta- Articol Giroc


INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019

https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 13/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta- Articol Giroc


INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019

https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 14/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta- Articol Giroc


INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019

https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 15/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta- Articol Giroc


INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019

https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 16/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta- Articol Giroc


INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019

https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 17/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta- Articol Giroc


INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019

https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 18/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta- Articol Giroc


INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019

https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 19/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta- Articol Giroc


INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019

Răsplătiți-vă curiozitatea
Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.

Citiți gratuit pentru 14 zile

Fără obligații. Anulați oricând.

https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 20/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)

Partajați acest document


Căutare 
    

Descărcațisimilare
Documente Acum cu Omiletica (Vasile Trisca)  Căutați document 

Titluri conexe


STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice 2 
INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică
Bibli O t i
ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE
STUDIU-BIBLIC-
Burcan Adr… Curs deMihai Si Fel… Introducere în
joyser28 4-Doctrine andrian_ro
Biblice impotanta- Articol Giroc
INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019

Mai multe de la sad1410

impotanta- Articol Giroc TIMOTEI Etica slujirii- Cum îl recunoști pe


marturisirii-… crăciun 2019 Sd material curs Dr.… Hristos
t l St f S
ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE
sad1410 sad1410 sad1410 sad1410 sad1410

DESPRE ASISTENȚĂ

Despre Scribd Ajutor / Întrebări frecvente

Presă Accesibilitate

Blogul nostru Ajutor achiziționare

Alăturați-vă echipei noastre! AdChoices

Contactați-ne Editori

Invitați prieteni

Cadouri

https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 21/22
30.07.2020 Omiletica (Vasile Trisca)

Scribd pentru Companii

JURIDIC
   
Căutare 
Termeni

Confidențialitate
Descărcați Acum
Drepturi de autor
 Căutați document 

Drepturi de autor © 2020 Scribd Inc. . Răsfoiți cărți . Director site . Limba site-ului: român

Titluri conexe


STUDIU-BIBLIC- Curs de Introducere în 4-Doctrine Biblice impotanta- Articol Giroc


INDUCTIV Hermeneutica… Homiletică 2 marturisirii-… crăciun 2019

https://ro.scribd.com/doc/193139124/Omiletica-Vasile-Trisca 22/22

S-ar putea să vă placă și