Sunteți pe pagina 1din 9

30.07.2020 Principii hermeneutice de studiu al Scripturii.

pdf

Căutare 

 0 evaluări · 6 vizualizări · 10 pagini


Descărcați Acum
TITLURI CONEXE
 Căutați document 
Principii hermeneutice de
studiu al Scripturii.pdf

Încărcat de Vasile Munteanu în May 08, 2016

Descriere completă
(Alexandros Mantuireainlume Intre Rocks i
     Kalomiros)… Iubirea Far as
Salvare 0% 0% Inserare Partajare


Imprimare

Titluri conexe Acum


Descărcați  Căutați document 


 


Principii generale de interpretare
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

(Alexandros Mantuireainlume Intre Rocks i Internetul.Tineriiin Img ereziileapusu


Kalomiros)…   Principii hermeneutice de studiu al Scrip
Iubirea Far as F…

Contextele în care s-a născut şi în care operează Scriptur


înţelegem Biblia)

CONTEXTUL LITERAR - Dumnezeu a vorbit  ca să se fac


CONTEXTUL ISTORIC – Dumnezeu a vorbit  în timp şi sp
CONTEXTUL TEOLOGIC – Dumnezeu  a vorbit şi nu se co
CONTEXTUL ACTUAL – Dumnezeu  a vorbit şi rămânne v

Etapele studierii textului biblic:


Exegeza este  faza în care noi cercetăm textul Scripturii p
https://ro.scribd.com/doc/311885771/Principii-hermeneutice-de-studiu-al-Scripturii-pdf 1/9
30.07.2020 Principii hermeneutice de studiu al Scripturii.pdf

a însemnat el pentru ei, atunci şi acolo. Exegeza se face analizâ


Căutare
 în lumina contextului istoric şi armonizând 
concluziile cu contextu
Actualizarea este faza în care ne lăsăm noi înşine cerce
Scripturii pentru a înţelege ce înseamnă
Descărcați Acum  Căutați textul
documentpentru noi,
ac
contextul actual în care trăim, indiferent care ar fi el, şi pent
trebuie aplicat adevărul din text în acest context.
 
1A. Pregătirea cărţii:  - citirea cărţii de câteva ori pentru a
conţinutul cărţii

1B. Cu autorul prin carte  - structura cărţii: cum a fost sc


 
- scopul  cărţii: de ce a fost scri
  - mesajul  cărţii: ce vrea să spu
Titluri conexe


2B. Cu cartea prin literatură - ce formă literară a folosit a

  -care sunt elementele specificGenurile literare: (Gordon D. Fee & Douglas Stuart, Biblia ca liter

(Alexandros Mantuireainlume Intre Rocks i Internetul.Tineriiin Img ereziileapusu


Kalomiros)… Iubirea Far as F…
 

www.cartiaz.ro –
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

 A. Naraţ
Naraţiunile
iunile:: Sunt povestiri şi sunt redactate pe tre
superior –
cel al planului universal al lui Dumnezeu înfăptuit în creaţia Sa;
se învârte în jurul lui Israel; 3) nivelul inferior – naraţiunile individu
https://ro.scribd.com/doc/311885771/Principii-hermeneutice-de-studiu-al-Scripturii-pdf 2/9
30.07.2020 Principii hermeneutice de studiu al Scripturii.pdf

Naraţiunil
Nara ţiunilee au fost concepute din jocul armonios
armonios a trei eleme
Căutare 
 personaje, acţiune şi context . Armonia jocului derivă din stricta
celor trei elemente. Pe de o parte, personajele produc acţiunea
Descărcați Acum
 însă acţiunea revelează personajele.Iar personajele cât
atâtdocument
Căutați şi a
context, într-un cadru care, la rândul lui, le influenţează şi le revel
Principii specifice de interpretare:
  În general, o naraţiune vetero-testamental
mod direct o Citiți
doctrină.
o previzualizare
 O naraţiune vetero-testamentală ilustrează
Încărcați documente pentru a descărca.
mai multe doctrine formulate propoziţional în altă
SAU
 Naraţiunile consemnează ceea ce s-a întâm
Deveniți membru Scribd pentru acces
ceea ce ar fi trebuit să se întâmple sau ce ar tre
complet. Primele dumneavoastră 14 zile sunt
Titluri conexe
de fiecare dată. De aceea, nu fiecare naraţi
gratuite.


individuală identificabilă.
Continuați gratuit
 Ceea ce fac oamenii în naraţiuni nu cons

exemplu bun pentru noi. Adesea, este tocmai 


co
 Majoritatea personajelor din naraţiunile VT s

perfecte, iar acţiunile lor, aşijderea.


(Alexandros Mantuireainlume Intre Rocks i Internetul.Tineriiin Img ereziileapusu
Kalomiros)… FarNu
Iubirea ni se spune întotdeauna la sfârşitul unei n
as F…

ce s-a întâmplat a fost bun sau rău. Se presup

staree să ap
star aprrec
ecie
iem
m si
sing
ngur
urii ce
cele
le re
rela
lata
tate
te pe
Dumnezeu ne-a învăţat deja în mod direct şi cat
 Toate naraţiunile sunt selective şi incomplete

toate detaliile relevante. Dar ce apare însă în


ceea ce autorul a inspirat a considerat că îi impo

https://ro.scribd.com/doc/311885771/Principii-hermeneutice-de-studiu-al-Scripturii-pdf 3/9
30.07.2020 Principii hermeneutice de studiu al Scripturii.pdf

Căutare 

www.cartiaz.ro –
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z
Descărcați Acum  Căutați document 
 Naraţiunile nu sunt scrise pentru a răspunde tuturor î
noastre teologice. Ele au un scop anume şi se ocupă d
subiecte, lăsând ca altele să fie discutate în altă parte, în
 Naraţiunile ne pot învăţa fie explicit (afirmând în mod

fie implicit (implicând în mod clar ceva, fără să afirme


lucrul respectiv).
  În ultimă instanţă, Dumnezeu este eroul tuturor n

biblice.
 SCHEMA POYTHRES
POYTHRESSS – Dr. Vern Poythres
Poyt hres
(Ben iam in Fărăg ău,
ău, Ex
 Ex od )
Titluri conexe


“The Semantic Structure of Written Communicati
 

Citiți o previzualizare
Intensitatea
maximă a 
conflictului
Încărcați documente pentru a descărca.
  escaladarea conflictul sc
(Alexandros Mantuireainlume
 înc ep ere a
Intre Rocks i SAU Img
Internetul.Tineriiin
  conflictului în intensi
ereziileapusu
Kalomiros)… ţiuniii Iubirea Far as F…
ac ţiuni
sfârşitul
ac ţiuni
ţiuniii
Deveniți membru Scribd pentru acces
complet. Primele dumneavoastră 14 zile sunt
gratuite.
incidente ce rezultatul
incidente declanşează rezolvării co
cadrul
naraţiunii reliminarii conflictul Continuați gratuit conflictului na
rezultatul
declanşarea rezolvării
conflictului conflictului

 P ărţile d e text cu
  maă în
  scop

Delimitarea unei naraţiuni se va face prin identificarea cadrului na


 începutului şi sfârşitului acţiunii, a incidentelor preliminarii şi a celor care
care o
şi declanşează conflictul. De obicei conflictul se intensifică atingând un pu

după care scade şi se rezolvă. Rezolvarea conflictului este marcată de u


https://ro.scribd.com/doc/311885771/Principii-hermeneutice-de-studiu-al-Scripturii-pdf 4/9
30.07.2020
p şPrincipii hermeneutice de studiu al Scripturii.pdf

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

www.cartiaz.ro –
www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

După terminarea acţiunii, naratorul biblic include de obicei o concluzie, pr


Titluri conexe oferă perspectiva sa asupra celor narate. Prin această concluzie el urmăre


confrunte cu filozofia lui de viaţă, iar pentru că naraţiunea biblică este in
Dumnezeu, sistemul nostru de valori este de fapt confruntat cu sistemul d
lui Dumnezeu.

B. Ep
Epis
isto
tole
lele
le
(Alexandros Mantuireainlume Intre Rocks i Internetul.Tineriiin Img ereziileapusu
Kalomiros)…   Iubirea Far as F…
Destinatar – Ocazie

Citiți o previzualizare
Încărcați documente pentru a descărca.
  Autor - Scop Carte – Mesaj 
SAU

  Problema Deveniți
îl face pe autor să-şi membru
fixeze Scribdşipentru
un scop acces o epistolă.
să trimită
complet. Primele dumneavoastră 14 zile sunt
 înţelege scopul autorului este necesar să identificăm problemele des
gratuite.
Epistola lucrează cu idei.
  Tipuri: - curative - în comunitate există o problemă
Continuați gratuit de aceea autoru
să o îndepărteze; el face curăţenie
https://ro.scribd.com/doc/311885771/Principii-hermeneutice-de-studiu-al-Scripturii-pdf 5/9
30.07.2020 Principii hermeneutice de studiu al Scripturii.pdf
să o îndepărteze; el face curăţenie.
- preventive - autorul încearcă să prevină vreo problemă ce
Căutare 
apărea; el sesizează semnele problemei.
- mixte - curative şi preventive
p reventive
Descărcați Acum  Căutați document 
  Forma epistolei: - Introducere - autorul
  - destinatarul
  - salutul

Titluri conexe


Citiți o previzualizare  

Deblocați accesul complet (paginile


(Alexandros 5-9) prin
Mantuireainlume încărcarea
Intre Rocks i documentelor
Internetul.Tineriiin Img ereziileapusu
Kalomiros)… sau cu oIubirea
perioadă gratuită de probă
Far as F…

de 14 zile
Continuați gratuit

https://ro.scribd.com/doc/311885771/Principii-hermeneutice-de-studiu-al-Scripturii-pdf 6/9
30.07.2020 Principii hermeneutice de studiu al Scripturii.pdf

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Titluri conexe


(Alexandros Mantuireainlume Intre Rocks i Internetul.Tineriiin Img ereziileapusu


Kalomiros)… Iubirea Far as F…

Răsplătiți-vă curiozitatea
https://ro.scribd.com/doc/311885771/Principii-hermeneutice-de-studiu-al-Scripturii-pdf 7/9
30.07.2020 Principii hermeneutice de studiu al Scripturii.pdf

Tot ce doriți să citiți.


Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv. Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 


Citiți gratuit pentru 14 zile

Fără obligații. Anulați oricând.

Partajați acest document


    

Mai multe de la Romila Dan


Titluri conexe(Alexandros
(Alexandros Mantuireainlume
MantuireainlumeIntre Rocks i
Intre Rocks i Internetul.Tineriiin Img
Internetul.Tineriiinfa Img ereziileapusu
Kalomiros)…
Kalomiros)… Iubirea Far asFar
Iubirea F…as Far…
I ti F l i Sit
ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE
Romila Dan Romila Dan Romila Dan Romila Dan Romila Dan

DESPRE ASISTENȚĂ

Despre Scribd Ajutor / Întrebări frecvente

Presă Accesibilitate

Blogul nostru Ajutor achiziționare

Alăturați-vă echipei noastre! AdChoices

Contactați-ne Editori

Invitați prieteni

Cadouri

Scribd pentru Companii

JURIDIC
https://ro.scribd.com/doc/311885771/Principii-hermeneutice-de-studiu-al-Scripturii-pdf 8/9
30.07.2020 Principii hermeneutice de studiu al Scripturii.pdf

Termeni    
Confidențialitate Căutare 
Drepturi de autor

Descărcați Acum
Drepturi de autor © 2020 Scribd Inc. . Răsfoiți cărți . Director site  Căutați
. Limba document
site-ului: român 

Titluri conexe


(Alexandros Mantuireainlume Intre Rocks i Internetul.Tineriiin Img ereziileapusu


Kalomiros)… Iubirea Far as F…

https://ro.scribd.com/doc/311885771/Principii-hermeneutice-de-studiu-al-Scripturii-pdf 9/9

S-ar putea să vă placă și