Sunteți pe pagina 1din 1

Poporul român s-a născut creştin, deoarece lumina Evangheliei adusă în Dobrogea de Sfântul Apostol

Andrei s-a răspândit pe teritoriul țării noastre în primele veacuri din primul mileniu creştin, suprapunându-se
cu procesul de formare a neamului nostru din simbioza elementelor latine cu cele geto-dace.

Creştinismul s-a răspândit după Cincizecime prin propovăduirea Sfintei Evanghelii de către Sfinţii Apostoli. Ei au
împlinit cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt
în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28, 19-20).