Sunteți pe pagina 1din 1

Unul dintre cei mai reputaţi istorici care s-a ocupat de autenticitatea propovăduirii creştinismului de către Sfântul

Apostol Andrei la noi este regretatul academician Emilian Popescu, care aduce ca argument şi texte occidentale:
„Trei martirologii occidentale vorbesc de propovăduirea Sfântului Apostol Andrei în Scythia: (1) cel al lui Florus din
Lyon, compus între anii 830-852, dar inspirat din lucrări mai vechi cu un secol, cum este aceea a lui Beda
Venerabilul, de la începutul veacului al VIII-lea. La ziua de 30 noiembrie citim: «Pomenirea Sfântului Apostol Andrei.
În cetatea Patras din provincia Achaia se sărbătoreşte trecerea la cele veşnice a Sfântului Apostol Andrei, care a
predicat şi în Scythia. Sfintele sale moaşte au fost mutate la Constantinopol în al douăzecilea an de domnie al
împăratului Constantius [=357]»... Un alt martirologiu este cel alcătuit de Rabanus Maurus în perioada anilor 840-
854, iar la aceeaşi zi (30 noiembrie) este semnalată propovăduirea Sfântului Andrei în Scythia: «Trecerea la cele
veşnice a Sfântului Apostol Andrei, care se tâlcuieşte bărbatul sau frumosul, fratele lui Petru. Acesta a propovăduit în
Scythia şi Achaia, iar acolo în cetatea Patras a murit răstignit pe cruce». În sfârşit, Martirologiul lui Usuard, compus la
mijlocul secolului al IX-lea (între 845-850, terminat la 865), în afară de menţionarea Scythiei, ca arie de misiune a
Sfântului Andrei, dă amănunte despre pătimirea sa, indicându-se numele proconsulului Egeas, care l-a arestat,
chinuit şi răstignit...