Sunteți pe pagina 1din 2

Delimitări conceptuale: individ, individualitate, persoană,

personalitate, personaj
1.Conceptul de individ

Individul se defineşte ca fiind totalitatea însuşirilor biologice (înnăscute sau dobândite)


care asigură adaptarea la mediului natural. El desemnează entitatea vie care nu poate fi
dezmembrată fără a-şi pierde identitatea. Altfel spus, individual desemnează caracterul
indivizibil al organismului.

-Caracteristicile individului

– Individul este un produs în întregime determinat biologic.


– El este un reprezentant al speciei în general, indiferent dacă aceasta este vegetală,
animală sau umană.
– Este o noţiune aplicabilă tuturor organismelor, fără conotaţii descriptive sau evaluative.

2.Conceptul de individualitate

În decursul existenţei individului, are loc un proces de diferenţiere şi diversificare a


organizării lui structural-funcţionale. Însuşirile biologice se specializează, se ierarhizează,
se integrează căpătând unele note distinctive, originale. Individualitatea este deci individul
cu organizarea lui specifică, diferenţiată, irepetibilă şi ireductibilă. Noţiunea se foloseşte
pentru a desemna organizările complexe.

3.Conceptul de persoană

Prin conceptul de persoană desemnăm ansamblul însuşirilor psihice care asigură


adaptarea la mediul social-istoric. Persoana este individul luat în accepţiune lui
psihologică, deci cu viaţa sa psihică constituită, superioară, conştientă.

Caracteristicile persoanei

– Persoana este un produs determinat socio-istoric, desemnând omul în contextul relaţiilor


sociale sau ca membru al societăţii.
– Noţiunea de persoană este aplicabilă doar omului, dar nu în general, ci doar celui normal
dezvoltat din punct de vedere psihic (copiilor la naştere şi bolnavilor psihici nu li se poate
acorda atributul de persoană).

4.Conceptul de personalitate
Aşa cum organizarea structural-funcţională a individului se diferenţiază şi se specializează
în timp, tot aşa şi organizarea psihică a persoanei suportă de-a lungul timpului un proces
de diferenţiere şi specializare, valorizându-se şi devenind unică. Am putea spune că
personalitatea este persoana plus o notă de valoare, ea este organizarea superioară a
persoanei.

5.Conceptul de personaj

Prin conceptul de personaj desemnăm manifestările personalităţii în afară, în


comportament. Personajul este „persoana în rol„, altfel spus omul interpretat ca rol
social şi cum fiecare poate juca mai multe roluri, înseamnă că el se manifestă prin mai
multe personaje, îşi relevă faţă de alţii diverse „faţete” ale personalităţii sale.