Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

Şcoala Gimnazială Bughea de Jos

Data : 17.03.2015

Clasa : a III- a

Invatatoare: Smarandoiu Ana Maria

Obiectul : Matematică

Unitatea de învățare : Înmulţirea şi împărţirea numerelor natural de la 0 la


1000

Subiectul lecției : Impărțire unei sume sau a unei diferențe la un număr


de o cifră

Tipul lecției : predare-invatare

Obiectiv fundamental : deprinderea celor doua moduri de a împărţi o sumă


sau o diferență la un număr de o cifra

Obiectivele operationale:

a)cognitive:

Oc1: să opereze corect cu termeni matematici ca: deîmpărţit, împărţitor,

cât, de atâtea ori mai puţin;


Oc2: să aplice corect algoritmul de împărţire a unei sume sau a unei

diferente la un numar de o cifra

Oc3: să aplice tabla înmulţirii şi a împărţirii la rezolvarea exerciţiilor;


b)psihomotorii;

Op1: sa-si coordoneze miscarile in timpul lectiei ;

Op2: să efectueze corect sarcinile de lucru în conformitate cu cerinţele


formulate.

c)afective:

Oa1: - să colaboreze cu colegii pentru sporirea performanţei în îndeplinirea


sarcinii în pereche sau de grup;

Oa2:; să participe activ la lecţie, răspunzând tuturor solicitărilor ;

STRATEGIA DIDACTICA:

1.Resurse procedurale:

Metode şi procedee: jocul didactic, explicaţia, expunerea,exerciţiul,


convorbirea, problematizarea, demonstraţia,algoritmizarea,
conversaţia, chestionarea
a. Forme de organizare: individual, pe
grupe, frontal
2.Resurse materiale: manual, fişe de lucru,jetoane
3.Resurse umane : 13 elevi
4.Resurse de timp : 45 de minute
5.Forme si strategii de evaluare:observaţia sistematică ,proba scrisă
,evaluare de către colegi , aprecieri verbale, acordare de
animatii,calificative.
BIBLIOGRAFIE:

Viorica Paraiala,Dumitru Paraiala,Cristian George Praiala “Matematică –


Manual pentru clasa a III-a”, Editura Euristica, Iasi, 2005

Angelica Calugarita, “Matematica. Exerciţii şi probleme pentru clasele I-IV”,


Editura Universal Pan,Bucuresti
Mariana Mogos - Matematica-competente si performante – clasa a III-a”,
Editura Paralela 45-mate 2000, Piteşti,
Momentele Ob Metode, Modalitati
lectiei procedee, de
op Activitatea invatatorului Activitatea elevului forme de evaluare
. organizare

1.Moment Asigurarea conditiilor psihologice Se pregatesc pentru conversatia aprecieri


organizatoric si organizatorice necesare bunei inceperea orei de generale
desfasurari a lectiei; matematica.
frontal

2.Verificarea Verific tema din punct de vedere aprecieri


temei si a cantitativ . verbale
cunostintelor
Cum se numeşte primul termen
-Deîmpărțit
al împărţirii?
-Împărțitor
-Dar al doilea?
-Cât conversatia
-Cum se numeşte rezultatul
Oc împărţirii?
1
-Cum se numesc numerele -Factori
care se înmulţesc?
exercitiul
-Dar rezultatul înmulţirii?
-Produs
Op Exerciţii de calcul mintal: Observa-tia
Elevii rezolva exercitiile frontal
1 sistema-tica
1. 20 : 2 = 81 : 9 = de calcul mintal.
15 : 3 = 0:4=

45 : 9 = 7:1=

2. Aflaţi numărul:
a)de 3 ori mai mic decât 27;
Oa -elevii efectueaza
2 b)cu 3 mai mic decât 27; calculele mintal si dau
calcul evaluare
raspunsurile.
c)cu 3 mai mare decât 27. mintal orala
3.Mă gândesc la un număr îl
înmulţesc cu 8 şi obţin 40. La ce
număr m-am gândit?
4.Cate picioare au 6 iepuri?Dar 6
gaini?Cate roti au 8 carute?Dar
8 biciclete?
3.Captarea Joc,, Numerele isi cauta locul,,
atentiei
Oa Pe tabla sunt scrise cateva
2 operatii de impartire din care
Explicatia
lipseste fie deimpartitul,fie
impartitorul,fie catul. Recepteaza mesajul si
merg pe rand la tabla
25:5= X 72:9=X Conversa- Evaluare
pentru a aseza
tia orala
36:X=9 42:X=7 cartonasul la locul potrivit

X:7=4 X:9=7

Elevii vor primi cate un cartonas


cu numere care reprezinta frontal
solutiile exercitiilor scrise pe
tabla si vor trebui sa puna
cartonasele la locul potrivit

Comunică titlul lecţiei şi Elevii sunt atenţi.


obiectivele operaţionale propuse
4.Anuntarea
într-o formulare accesibilă
temei si a
Oa elevilor .
obiectivelor
1
explicatia
2’ Scriu data şi titlul pe tablă: Elevii scriu data şi titlul Observatia
lecţiei pe caiete. sistematica
17.03.2015 frontal

Impartirea unei sume sau a unei


diferente la un numar de o cifra

5. Dirijarea Solicit elevii sa verbalizeze Raspund in doua


invatarii modalitatile de inmultire a unei moduri:
explicatia
sume sau a unei diferente cu un
-efectuam suma sau
numar de o cifra.
diferenta,apoi inmultim
Op rezultatul obtinut cu Aprecieri
1 numarul dat; verbale
conversatia
-Immultim fiecare termen
frontal
cu numarul dat,apoi
adunam sau scadem
produsele obtinute

Le spun si le exemplific elevilor


ca la fel ca si la Elevii asculta ,urmaresc
modurile de efectuare a explicatia
inmultire,impartirea unei sume
sau a unei diferente se exercitiilor si noteaza in
Observarea
efectueaza in doua moduri caiete. conversatia sistematica
-efectuam suma sau
diferenta,apoi impartim rezultatul
obtinut la numarul dat;
Noteaza in caiete
-Impartim fiecare termen cu
modurile de impartire a
numarul dat,apoi adunam sau frontal
unei sume sau a unei
scadem caturile obtinute
diferente la un numar dat

Oc
2 Impart colectivul clasei in 3
6.Consolidarea Fiecare echipa primeste
echipe cu cate 4 membri fiecare
cunostintelor Oc echipa : Echipa Ben 10, Echipa cate o fisa care cuprinde
exercitiul Aprecieri
1 exercitii de impartire a
Violetta, Echipa Spiderman.
unei sume si a unei verbale.
Fiecare echipa va primi cate o diferente la un numar de
Oc fisa cu execitii, pentru fiecare o cifra. Elevii rezolva in
3 exercitiu efectuat corect va primi echipa fiecare exercitiu . pe grupe
cate o animatie cu grupa din
Echipele sunt
care face parte. Va castiga
recompensate cu cate o
grupa care va strange cele mai Recom-
animatie pentru fiecare
multe animatii, iar fiecare pense…
rezolvare corecta.
membru al echipei va primi cate
un Fb. Elevii receptioneaza puncte
mesajele.
7.Obtinerea Elevii fiind impartiti in aceleasi 3
performantei grupe a cate 4 elevi vor avea de
Rezolva problema 2 de exercitiul Aprecieri
rezolvat problema 2 de pe fisa
pe fisa de lucru in doua verbale.
de lucru in doua moduri. pe grupe
moduri
Oc
3 Recom-
Verific corectitudinea rezolvarii
Echipele sunt pense,ani-
exercitiilor.
recompensate cu cate un matii
punct pentru fiecare
rezolvare corecta

8.Incheierea Fac aprecieri generale asupra Fac aprecieri asupra


activitatii desfăşurării lecţiei, ajungând la lectiei.
concluzia că elevii au lucrat
foarte bine.
Oa
1 Totalizez punctele acumulate de Echipa castigatoare va fi
Conversa- Aprecierea
fiecare echipa pe parcursul recompensata cu
tia verbal
activitatii si desemnez echipa calificativul Fb pe fise si
castigatoare. in caietul de notare Calificative
continua.
Tema ex.3,4,5 pag 93 din Noteaza tema pentru
manualul de matematica. acasa.
NUMELE ……… DATA………………….

FISA DE LUCRU

IMPARTIREA UNEI SUME SAU DIFERENTE LA UN NUMAR DE O CIFRA

1.a)Calculeaza,efectuand mai intai operatiile din paranteze:

(9-3):2= (65-40):5=
(14+6):2= (40+9):7=
(48-24):8= (36+24):6=
(20-16):2= (70+11):9=

b)Efectueaza impartind fiecare termen al adunarii sau scaderii la impartitorul dat:


Model: (18+9):3=18:3 + 9:3=6+3=9

(15+25):5=
(18+54):9=
(40-5):5=
(36-24):6=

2.Pentru a participa la un concurs sportiv,cei 30 de baieti si 10 fete au fost impartiti


in mod egal in 5 grupe.
Cati copii sunt intr-o grupa?
Rezolva problema in doua moduri.
NUMELE…… DATA………………

FISA DE LUCRU

IMPARTIREA UNEI SUME SAU DIFERENTE LA UN NUMAR DE O CIFRA

1.a)Calculeaza,efectuand mai intai operatiile din paranteze:

(9-3):2= (65-40):5=
(14+6):2= (40+9):7=
(48-24):8= (36+24):6=
(20-16):2= (70+11):9=

b)Efectueaza impartind fiecare termen al adunarii sau scaderii la impartitorul dat:


Model: (18+9):3=18:3 + 9:3=6+3=9

(15+25):5=
(18+54):9=
(40-5):5=
(36-24):6=

2.Pentru a participa la un concurs sportiv,cei 30 de baieti si 10 fete au fost impartiti


in mod egal in 5 grupe.
Cati copii sunt intr-o grupa?
Rezolva problema in doua moduri.
NUMELE….. DATA………………

FISA DE LUCRU

IMPARTIREA UNEI SUME SAU DIFERENTE LA UN NUMAR DE O CIFRA

1.a)Calculeaza,efectuand mai intai operatiile din paranteze:

(9-3):2= (65-40):5=
(14+6):2= (40+9):7=
(48-24):8= (36+24):6=
(20-16):2= (70+11):9=

b)Efectueaza impartind fiecare termen al adunarii sau scaderii la impartitorul dat:


Model: (18+9):3=18:3 + 9:3=6+3=9

(15+25):5=
(18+54):9=
(40-5):5=
(36-24):6=

2.Pentru a participa la un concurs sportiv,cei 30 de baieti si 10 fete au fost impartiti


in mod egal in 5 grupe.
Cati copii sunt intr-o grupa?
Rezolva problema in doua moduri.

S-ar putea să vă placă și