Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte propuse pentru examenul de corigență

Anul școlar 2016/2017


Clasa a IX - a

Subiectul I 4,50 puncte


1
1) a) Pentru numărul 6 =0,a1a2a3… calculați a1 + a2 + a3.
1 1
b) Determinați opusul numărului - .
√ 8− 1 √ 8+1
c)Arătați că [√ 50] + {√ 2 }+ [√ 2] + √ 16 =10.
2) Rezolvați ecuațiile a) |3 x − 1| = 5, x∈R;
b) x2 - 7x +15 = 3, x∈R;
c)1 + 4 + 7 + … + x = 145, x∈N.
Subiectul II 4,50 puncte
1) Fie funcția f : R → R, f(x) = x2 - mx + 3.
a) Să se determine m știind că x1∙ x2 + x1 + x2 =5;
b) Determinați x∈ R știind că punctul A (2,3) este situat pe graficul
funcției f;
c) Pentru m = 2 arătați că f(x) ≥ 2, ( ∀ ) x∈R.
2) Se dau punctele A(2,3) și B(2, -3).
a) Calculați lungimea segmentului AB;
b) Determinați coordonatele mijlocului segmentului AB;
c) Determinați aria ∆ AOB ,O originea reperului cartezian.
Notă:
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă un punct din oficiu.
 Timp de lucru 90 minute.

S-ar putea să vă placă și