Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Disciplina: Biologie
Clasa: a VIA
Subiectul: Organisme carnivore și erbivore
Tipul lecției: Mixtă
Data: 25.11.2020
Profesor: Zama Linda

Competențe specifice:
 Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice,
procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea organismelor.
 Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la
organisme, procese şi fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.

Unități de competențe:
 Definirea termenilor: organism monocelular și pluricelular; organism diurn și nocturn; organism ierbivor, carnivor, omnivor.
 Recunoașterea organismelor: monocelulare și pluricelulare; diurne și nocturne, ierbivore, carnivore, omnivore.

Obiective operaționale: la finele lecției elevii vor fi capabili să:


O1. Să explice noțiunea de comportament alimentar
O2. Să descrie, pe baza informației din text, comportamentul alimentar al animalelor erbivore
O3. Să descrie, pe baza informației din text, comportamentul alimentar al animalelor carnivore

Tehnologie didactică:
 Resurse materiale: lucru cu manualul, lucru la tablă, lucru individual
 Resurse procedurale: explicația, conversația, analiza, păianjenul nestructurat, R.A.I
Scenariul demersului didactic

Etapele O Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode


lecției
Evocare Bună ziua! Luați loc Elevii se salută și își pregătesc lucrurile Conversația
Ocupaţi-vă locurile în cea mai mare linişte! necesare pentru lecție.
Care este tema care ați avut de pregătit pentru acasă? „Organismele diurne și nocturne”.

1.Ce sunt bioritmurile? 1. Bioritmurile - sunt schimbările cu


caracter periodic ce au loc în viaţa
organismelor.
2.Câte tipuri de organisme deosebim după activitatea manifestată? 2. După activitatea manifestată în
decursul a 24 de ore deosebim:
organisme diurne și organisme Metoda R.A.I
nocturne.
3.Care sunt adaptările bufniței 3. ochi mari, ageri, vede în întuneric,
forma ochiului pătrată, câmp visual
larg.
-auz fin.
-forma capului cu pene fine, ce adună
unde sonore.
-picioare de tip apucător, cu gheare.
-gât mobil, rotesc capul la 320˚
-penajul înfoiat oferă zbor liniștit.
-puf ca sistem de aerisire.
-coada puternică cu funcția de cârmă.
Tema a fost însușită bine de elevii clasei a VI-aA

Elevii își notează tema nouă în caiete


Tema noastră de astăzi este: “Organismele carnivore și erbivore”
Realizarea Orice animal se hrăneşte în mediul în care trăieşte – râu, pădure, Conversația
sensului luncă, munte etc. Hrana animalelor, foarte diversă, constă din plante
(căprioara), animale (râsul) sau din plante şi animale (mistreţul).

O1 Acţiunile întreprinse de animale pentru dobândirea hranei sunt Elevii își notează definiția în caiete
numite comportamente alimentare.
Erbivorele sunt animale ce se hrănesc cu iarbă, plante, frunze
Ca exemplu avem: Cerbul-lopătar ce face parte din animalele
erbivore.
O2 Stomacul cerbului este alcătuit din patru camere:
Elevii îndeplinesc schema în caiete Păianjen
nestructurat
Ierbar Ciur Foios Cheag

Procesul de mărunţire a ierbii se numeşte rumegare, iar animalele


care se hrănesc în felul acesta sunt numite rumegătoare.

O3 Având ierbar, rumegătoarele nu sunt nevoite să pască


încontinuu şi, implicit, să stea ore întregi în văzul prădătorilor.
Umplându-şi rapid ierbarul, ele se retrag în locuri ferite pentru a
rumega în siguranţă vegetaţia păscută.
Animalele carnivore
Pe lângă erbivore, există o categorie de animale ce se hrănesc
cu carnea altor animale.

Animalele care vânează alte animale şi se hrănesc cu carnea lor Lucrul cu


sunt numite prădătoare, iar animalele vânate de ele – prăzi.
Majoritatea prădătorilor îşi vânează prada de unii singuri (râsul, manualul
tigrul, ghepardul, pisica, păianjenul). De aceea ei nu-şi împart hrana
cu alţi semeni.
Prădătorii care se hrănesc cu carne se numesc carnivori. Leul,
de exemplu, pentru a se întreţine, are nevoie zilnic de 12–15 kg de Libelula este un prădător iscusit de
carne proaspătă. insecte. Corpul uşor, zborul iute şi
Ca exemplu mai avem: Călugărița, păianjenul, bufnița. manevrabil, vederea ageră şi aparatul
bucal de tip rozător ce sfâşie rapid hrana
îi asigură succesul vânatului.
1.Ce reprezintă comportamentul alimentar? 1. Acţiunile întreprinse de animale
pentru dobândirea hranei sunt numite
Reflecția comportamente alimentare.
2.Din câte camere este alcătuit stomacul cerbului? 2.Stomacul cerbului este alcătuit din 4
camere: ierbar, ciur, foios, cheag.
3. Cum este comportamentul prădătorilor în timpul vânării? 3. Comportamentul prădătorilor în
timpul vânării este foarte divers.
Călugăriţa - este un prădător de
insecte polenizatoare – fluturi, albine, Metoda R.A.I
muşte. Ea stă la pândă pe florile pe care
se aşază insectele pentru a culege
nectarul.
Păianjenul îşi omoară prada (insectele)
nimerită în plasă, injectându-i venin în
corp.

Extensia Cei mai activi elevi sunt notați.


Tema pentru acasă: Tema: “Organisme carnivore și erbivore”
Elevii își notează tema pentru acasă
 Aflându-te în natură, extrage cu atenţie din plasa
păianjenului (fără a o distruge) insectele deja consumate.
• De ce acestea îşi păstrează forma chiar şi după pieire?
• Ce s-ar întâmpla dacă veninul ar descompune şi
membrana externă a insectei?