Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Disciplina: Biologie
Clasa: a VIA
Subiectul: Organisme omnivore
Tipul lecției: Mixtă
Data: 02.12.2020
Profesor: Zama Linda

Competențe specifice:
 Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice,
procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea organismelor.
 Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la
organisme, procese şi fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.

Unități de competențe:
 Definirea termenilor: organism monocelular și pluricelular; organism diurn și nocturn; organism ierbivor, carnivor, omnivor.
 Recunoașterea organismelor: monocelulare și pluricelulare; diurne și nocturne, ierbivore, carnivore, omnivore.

Obiective operaționale: la finele lecției elevii vor fi capabili să:


O1. Să explice noțiunea de animal omnivor
O2. Să enumere comportamentele alimentare ale animalelor omnivore
O3. Să realizeze comparații între comportamentele alimentare ale animalelor omnivore în diverse medii de viață.

Tehnologie didactică:
 Resurse materiale: lucru cu manualul, lucru la tablă, lucru individual
 Resurse procedurale: explicația, conversația, analiza, algoritmizarea, metoda R.A.I
Scenariul demersului didactic

Etapele O Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode


lecției
Evocare Bună ziua! Luați loc Elevii se salută și își pregătesc lucrurile Conversația
Ocupaţi-vă locurile în cea mai mare linişte! necesare pentru lecție.
Care este tema care ați avut de pregătit pentru acasă? „Organismele carnivore și erbivore”.
Amintește-ți?
1. Acţiunile întreprinse de animale
1. Ce reprezintă comportamentul alimentar? pentru dobândirea hranei sunt numite
comportamente alimentare.
2.Stomacul cerbului este alcătuit din 4
2.Din câte camere este alcătuit stomacul cerbului? camere: ierbar, ciur, foios, cheag.
Metoda R.A.I
3. Cum este comportamentul prădătorilor în timpul vânării? 3. Comportamentul prădătorilor în
timpul vânării este foarte divers.
Călugăriţa - este un prădător de
insecte polenizatoare – fluturi, albine,
muşte. Ea stă la pândă pe florile pe care
se aşază insectele pentru a culege
nectarul.
Păianjenul îşi omoară prada (insectele)
nimerită în plasă, injectându-i venin în
corp.
Realizez frontal captarea atenției prin intermediul următoarei
poezii:

Lupul din tufiș privește


Veverița alune sparge
Iar mistrețul hoinărește Lupul – prădător
Știi ce caută sub fag? Veverița – erbivor
Fii atent și urmărește Mistreț - omnivor
Fiecare cu ce se hrănește?
-Determinația ce comportament alimentar au animalele din poezie?
Propun elevilor să noteze tema: “Organismele omnivore”
Anunț obiectivele. Elevii își notează tema nouă în caiete
Realizarea Pe lângă animalele erbivore şi cele prădătoare specializate în Conversația
sensului folosirea unui singur tip de hrană (vegetală sau animală), există şi
animale care au nutriţie mixtă.
Elevii își notează definiția în caiete
Animalele care consumă atât hrană vegetală, cât şi hrană
O1 animală se numesc omnivore.

Numiți unele animale care se hrănesc cu carne și plante? Veverița, carasul, ariciul, bursucul

Elevii se numără de la 1 la 4 care vor caracteriza comportamentul


alimentar a patru animale omnivore. Descrierea se face după tabelul
de la pagina 41 și informația de rigoare din textul manualului și
conform următorului algoritm: Algoritmizarea

1.Denumirea animalului
2.Locul de trai
3.Descrierea succintă a aspectului animalului
4.Ce hrană vegetală consumă?
5.Ce hrană animală consumă?
Numărul 1. Crapul Fiecare număr relatează rezultatele Lucrul cu
Numărul 2. Broasca - țestoasă – de – baltă obținute, argumentând specificul manualul
Numărul 3.Cioara grivă comportamentului alimentar al speciei
O2 Numărul 4.Ursul brun descrise.

Toamna, unele omnivore consumă ghinde, alune, nuci, care conţin


O3 multe substanţe nutritive (ciorile, mistreţii, urşii). Surplusul de
energie se depune sub formă de grăsimi, care sunt utilizate apoi în
condiţii nefavorabile iarna sau în perioada hrănirii puilor (ursul).

Substanțele de rezervă ce sunt acumulate în organism de cu toamnă


sunt folosite pentru menținerea principalelor funcții vitale în timpul
hibernării: a respirației, ritmului cardiac, temperaturii corpului
Sfaturi practice
Cum poţi ajuta păsările în timpul iernii?

 Alege un loc ferit şi comod pentru observaţii în apropierea


Elevii ascultă cu atenție sfaturile Conversația
casei.
practice
Reflecția  Pe un arbore, la înălţimea de 2–3 m, improvizează o farfurie
de lemn.
 Presoară pe ea seminţe (mălai, grâu, floarea-soarelui, orz
etc.), bucățele de fructe (mere, măceş), porumbrele pregătite
de cu vară.
 Peste 1-2 zile adaugă altă hrană.
 Observă ce păsări vizitează farfuria şi care este hrana lor
preferată.
 Alcătuieşte un calendar al regimului lor zilnic de nutriţie.

De ce unele omnivore cad în hibernare?


Pentru a evita supraconsumul de
energie, unele omnivore (urşii, aricii, Lucru cu
bursucii) cad iarna în hibernare. manualul

Extensia Cei mai activi elevi sunt notați.


Tema pentru acasă: Tema: “Organisme omnivore”
De realizat exercițiul 2 și 3 de la pagina 42 Elevii își notează tema pentru acasă