Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Disciplina: Geografie
Clasa: a VIA
Subiectul: Râurile și lacurile Africii
Tipul lecției: Mixtă
Data: 10.11.2020
Profesor: Zama Linda

Competențe specifice:
 Raportarea realității geografice la suporturi statistice, grafice și cartografice, dovedind spirit analitic și practic
 Valorificarea patrimoniului natural și cultural sub aspect social, intercultural, antreprenorial, demonstrând spirit civic.

Unități de competențe:
 3.1. Perceperea situațiilor – problemă ale mediului la nivel local
 5.1.Identificarea diversității naturale și culturale a realității geografice
 5.2.Enumerarea unor acțiuni de protecție a patrimoniului natural și cultural.

Obiective operaționale: la finele lecției elevii vor fi capabili să:


O1. Să identificaţi pe hartă poziţia râurilor şi lacurilor Africii;
O2. Să explicaţi în ce măsură depind apele de relief şi climă;
O3. Să descrieţi râurile Africii după algoritm;
O4. Să estimaţi rolul apelor pentru natură şi om.
Tehnologie didactică:
 Resurse materiale: lucru cu manualul, lucru la tablă, harta fizică a Africii, atlasul școlar.
 Resurse procedurale: explicația, conversația, ciorchinele nestructurat, Prezentare PowerPoint, metoda R.A.I, Metoda „Mozaicul”
Scenariul demersului didactic
Etapele O Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode
lecției
Evocare Bună ziua! Luați loc Elevii se salută și își pregătesc
Organizarea clasei materialele necesare pentru lecție:
manualul de Geografie, caietul, atlas, Conversația
Se anunță Buletinul meteo: harta de contur.
Astăzi vom avea parte de un soare generos, care vă va împărți raze de
bunătate, atenție, prietenie și colaborare. Nu va lipsi din agendă nici
vântul care prinde azi curaj și va sufla cu multe informații utile. Codul
roșu va fi valabil doar pentru răspunsuri corecte și complete. Sunt
posibile ninsori cu depuneri însemnate pe hartă. Temperatura aerului va
fi cu valori pozitive și emoții de neuitat.

Pentru acasă ați avut de pregătit tema: “Zonele climatice ale


Africii”.
Elevii își notează tema nouă în caiete
1.Caracterizarea zonelor climatice după un anumit algoritm .

Tema noastră de astăzi este: „Râurile și lacurile Africii”


Elevii explică în câteva propoziții
esența proverbului.
La început vă rog să-mi spune-ți cum înțelegeți proverbul ”Apa este
sursa vieții pe pământ”

Realizarea O1 Definirea noțiunilor:


sensului Bazin endoreic - regiune în care apele nu au legătură cu Oceanul
Planetar. Elevii își notează noțiunile în caiete
Bazin fluvial – teritoriu de pe care râul și afluenţii săi își colectează
apele.

Profesorul pregăteşte o fişă cu patru sarcini:

Clasa se împarte în grupe a câte 4 elevi, fiecare elev din grup primeşte
un număr de la 1 la 4, conform numărului primit va rezolva sarcina
corespunzătoare.

Elevii formează grupe de experţi, care includ elevii cu acelaşi număr Metoda
din fiecare grup. „Mozaicul”
Elevii discută între ei completând tabelele sau schemele.
Prezentarea comunicării întregii clase.

I. Identificaţi bazinele de scurgere, completaţi tabelul cu


Elevii îndeplinesc exercițiile propuse
râurile care aparţin diferitor bazine de scurgere. Anexa 1
de profesor
II. Completaţi schema: „Dependenţa râurilor de relief şi
O2
climă” Anexa 2
III. Indicaţi tipurile de lacuri după origine în baza unui fragment
de text, cu exemple, Anexa 3
O4 IV. Estimaţi rolul apelor pentru natură şi om. Anexa 4.

Reflecție O3 Acum după ce am descoperit râurile şi lacurile Africii pentru a afla mai
multe lucruri interesante vă propun să efectuăm o călătorie imaginară Elevii caracterizează râurile după
pe cele mai mari fluvii ale Africii completând algoritmul: algoritmul dat:

Grupa I - Nil -Denumirea Algoritmizarea


-Izvorul
Grupa II - Congo -Gura de vărsare
-Caracterul cursului
Grupa III - Niger -Praguri, cascade
-Regimul
Grupa IV - Zambezi -Debitul mediu al râului

Extindere Tema: „ Râurile și lacurile Africii ” Elevii își notează tema pentru acasă
Completarea hărţii de contur, cunoaşterea râurilor la hartă