Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

I. Date generale
DATA:
OBIECTUL: Limba şi literatura română
ŞCOALA:
PROFESOR :
CLASA : a V-a B
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Descrierea literar[
SUBIECTUL LECŢIEI: ,,În pădurea Petrişorului” de Mihail Sadoveanu
TIPUL LECŢIEI: dobândirea de noi cunoştinţe;
SCOPUL LECŢIEI: cultivarea receptivităţii literar-artistice a elevilor

COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE:


1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
1.2 - identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi de descriere dintr-un mesaj oral, în
scopul înţelegerii modului de structurare a acestora
1.3- sesizarea unităţilor lexicale necunoscute în fluxul vorbirii, în scopul clarificării acestora
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
3.3 - identificarea expresiilor şi a cuvintelor noi într-un text literar sau nonliterar
3.5 - Folosirea unor tehnici/ strategii de lucru cu textul/ cartea

Obiective operaţională:
 citirea cursivă şi expresivă a textului;
 înţelegerea sensului unor cuvinte în context;
 identificarea unor cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii şi al păsărilor;
 exprimarea opiniei despre sentimentele celui care descrie;
 indicarea modului de expunere predominant;

II. Strategia didactică

RESURSE: capacităţi normale de învăţare a elevilor;


cunoştinţele lor anterioare;
timpul de învăţare: 50 minute.
METODE ŞI PROCEDEE:conversaţia euristică, observaţia, problematizarea, învăţarea prin
descoperire, explicaţia, exerciţiul, lucrul cu textul;

MIJLOACE DIDACTICE:
 Limba română, manual pentru cls a V-a, Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina
Sâmihăian, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003
 Dicţionar de sinonime, Luiza Seche, Mircea Seche, Irina Preda,
Editura Enciclopedică, Bucurreşti, 1993
 Fişe biografice
 Fişe pentru activitatea independentă
 Portofoliul elevilor

FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII : activitate frontală, activitate individuală şi


activitate pe grupe;
MODALITĂŢI DE EVALUARE:
 Evaluare frontală
 Evaluare prin calificative

BIBLIOGRAFIE:

 Limba română, manual pentru cls a V-a, Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina
Sâmihăian, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003
 Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală, Ed. Polirom, Iaşi,
2001
 Vistian Goia, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura
Dacia Educaţional, Cluj-Napoca, 2002
Scenariu didactic

MOMENT ORGANIZATORIC: salutul, notarea absenţilor, verificarea existenţei temelor


pentru acasă;

I. ACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR ÎNSUŞITE ANTERIOR


Profesorul va verifica tema pentru acasă atât calitativ, cât şi cantitativ. Clasa a fost
împărţită în patru grupe, fiecare echipă având de realizat un desen şi o descriere de 6-10
rânduri cu tema-pădurea, în care să folosească substantive şi adjective. Pe o planşă
reprezentantul fiecărei grupe expune desenul şi apoi citeşte descrierea despre pădure.
Profesorul laudă efortul tuturor echipelor.

II. CAPTAREA ATENŢIEI:


Profesorul apreciază compunerile şi desenele care au reușit să pună în evidenţă pădurea.
Ce elemente se regăsesc în toate descrierile citite? De exemplu: copaci, frunze, animale, etc
Pădurea este prezentă nu doar în pictură, ci și în literatură.
Ce aţi folosit în desene pentru a surprinde pădurea? Răspuns: culori
Dacă în desen se folosesc culori, în literatură scriitorul ce folosește? Răspuns: cuvinte.

III. ANUNŢAREA TITLULUI LECŢIEI ŞI A OBIECTIVELOR:


- Astăzi vom trece la studierea fragmentului ,,În pădurea Petrişorului” de M. Sadoveanu.
- La sfârşitul orei va trebui să…( se anunţă obiectivele operaţionale ).

IV. DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII:


a) Profesorul scrie pe tablă titlul lecţiei: ,,În pădurea Petrişorului” de M. Sadoveanu.
Pentru început întreabă elevii dacă au mai citit alte opere literare scrise de acelaşi autor,
apoi profesorul împarte fişa de autor pe care, după ce va fi citită, elevii o pun în portofoliu.
- Dintre numeroasele opere scrise de Sadoveanu, în această oră şi în orele care urmează ne vom
opri atenţia asupra fragmentului extras din povestirea ,,În pădurea Petrişorului”.

b) Se trece la lectura model a textului şi se antrenează elevii într-o lectură folosind în


acest scop manualul, respectiv, explicaţiile din subsolul paginii. Elevii notează în caiete doar
cuvintele necunoscute care nu sunt trecute în manual.

c) În continuare se rezolvă câteva exerciţii de la Vocabular (exerciţiile 6, 7 și 8 de la


pagina 194).

d) Se urmăreşte apoi înţelegerea textului, profesorul adresând câteva întrebări elevilor:


P: De ce autorul a dat acest titlu povestirii?
E: Deoarece în text este descrisă o pădure.
P: Ce mod de expunere predomină în text?
E. În text predomină descrierea.
P: Ce sentimente ale celui care face descrierea se desprind din acest text?
E: ...de linişte sufletească, admiraţie faţă de natură, de uimire, etc.
e) Pentru a observa aspectele descrise profesorul împarte fișele de lucru şi cere elevilor
rezolvarea exerciţiului 1. Se explică prima sarcină, apoi sunt verificate răspunsurile.
Sunt reactualizate noţiunile despre tipurile de imagini artistice, întâlnite în operele
literare. Ca în orice descriere, sunt prezente şi aici astfel de imagini. Se solicită elevilor
rezolvarea exerciţiului 2 de pe fişa de lucru.

V. ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI:
Se fac observaţii asupra modului cum s-a lucrat. Elevii vor fi informaţi continuu despre felul
cum îşi îndeplinesc sarcinile de învăţare.
Feedback-ul a avut loc permanent pe parcursul conversaţiei şi se concretizează prin
aprecieri verbale.

VII.ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI A TRANSFERULUI


Elevii vor avea de rezovat pentru ora viitoare, ca activitate independentă, exerciţiile
1şi 2 de la pagina 194.
Fişă biografică
MIHAIL SADOVEANU
(1880-1961)

        S-a născut la 5 noiembrie 1880 la Paşcani, ca fiu al


avocatului Alexandru Sadoveanu şi al Profirei Ursachi.
Urmează cursurile şcolii primare în oraşul natal,
gimnaziul la Fălticeni, iar liceul la laşi. Se căsătoreşte cu
Ecaterina Bâlu (1901), cu care are 11 copii, iar în 1904 se
mută la Bucureşti, unde desfăşoară o bogată activitate
literară.
Moare la 19 octombrie 1961, fiind înmormântat la
Bucureşti (cimitirul Bellu, lângă Mihai Eminescu).

Opera lui Mihail Sadoveanu cuprinde:

Romanele istorice:
Şoimii, Neamul Şoimăreştilor, Zodia cancerului sau vremea Ducăi Vodă,
Creanga de aur, Fraţii Jderi, Nicoară Potcoavă, etc.

Romane sociale:
Baltagul, Însemnările lui Neculai Manea, etc.

Opere închinate naturii:


Împărăţia apelor, Valea Frumoasei, În pădurea Petrişorului, Ţara de
dincolo de negură, Poveştile de la Bradu Strâmb,etc.
Povestiri:
- inspirate din universul copilăriei: Dumbrava minunată, Un om necăjit, Ursul,
etc.
Fişă de lucru

În pădurea Petrişorului de M. Sadoveanu

1. Identifică elementele naturii şi vieţuitoarele pădurii descrise în fragmentul din


manual şi apoi completează tabelul următor:

Elementele naturii Vieţuitoarele pădurii


Pădurea musculiţe

2. Completează coloanele următoare cu imaginile artistice corespunzătoare:

Imagini vizuale Imagini auditive Imagini dinamice

.................................................. .................................................. ..................................................

................................................. ................................................. ..................................................

................................................ .................................................. ..................................................

................................................. .................................................. ..................................................

............................................. .................................................. ...................................................