Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 21.10.2020 DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Istorie

PROPUNĂTOR: Munteanu Maria-Mădălina UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: “Trecutul și prezentul din jurul nostru”

PROFESOR METODIST: Hrușcovschi Elena TEMA LECȚIEI: „Popoare de ieri și de azi (Dacii și romanii)”

PROFESOR COORDONATOR: Micu Florin TIPUL LECȚIEI: comunicare- însușire de noi cunoștințe

PROF.ÎNV.PRIMAR: Trifan Viorel

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:Colegiul Național Pedagogic” Spiru Haret”, Focșani

CLASA: a IV- a
COMPETENȚE SPECIFICE:

1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice;

1.3. Recunoașterea preocupării oamenilor pentru raportarea la timp și spațiu;

3.1. Recunoașterea unor termeni istorici în cadrul unor surse accesibile;

4.1. Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent;

4.2. Recunoașterea asemănărilor și deosebirilor dintre sine și celălalt, dintre persoane și grupuri.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1- Să precizeze cine au fost dacii și romanii, pe baza studierii mărturiilor istorice din manual;
O2- Să compare modul de viață al dacilor și al romanilor, utilizând informațiile date;
O3- Să descrie dacii și romanii, conform cunoștințelor dobândite;
O4- Să completeze ciorchinele cu informațiile pe care le-au reținut.

METODE , PROCEDEE ȘI TEHNICI DIDACTICE: conversația, explicația, observația, exercițiul, ciorchinele

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: manualul de istorie, caietele elevilor, tabla, imagini, portrete ale lui Decebal și Traian, fișe de lucru

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.

BIBLIOGRAFIE:

Programa școlară pentru disciplina „Istorie”, clasa a IV-a, București, 2014

Manualul de istorie, clasa a IV-a

DURATA: 40 de minute
Nr . Etapele lecției Ob. Eșalonarea conținutului Strategia didactică
crt. op. Evalua-
re
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode, procedee Mijloace Forme de
și tehnici didactice de organizare
învățământ
1. Obs.
Momentul Voi pregăti materialele necesare pentru Sist.
organizatoric desfășurarea lecției.
1 minute
2. Ev. orală
Reactualizarea Îi voi întreba pe elevi despre ce au învățat Elevii vor spune ce au Conversația Frontal
cunoștințelor ora trecută la dezvoltare personală. învățat ora trecută.
2 minute
Voi capta atenția elevilor cu ajutorul unui Imagini cu
3. Captarea puzzle. Elevii ascultă cu interes și Conversația portretele Frontal
atenției Elevii au de rezolvat un puzzle: portretele lui rezolvă puzzle-ul. Explicația lui Decebal Individual
4 minute Decebal și a lui Traian vor fi descoperite de Exercițiul și Traian.
către elevi.
Le voi spune copiilor că împăratul Traian
conducea imperiul Roman pe vremea când
Decebal era rege în Dacia.
4. Anunțarea Voi anunța subiectul lecției: Elevii ascultă cu atenție
temei și a -Astăzi la ora de istorie vom învăța despre ceea ce le spun. Conversația Frontal
obiectivelor “Popoarele de ieri și de azi”, despre daci și
2 minute romani.

5. Dirijarea Voi nota pe tablă titlul lecției, iar elevii își Elevii ascultă cu interes și Conversația
învățării O1 vor nota în caiete. notează în caiete ceea ce le Explicația Tablă Frontal Verbală
25 de minute spun. Observația Caiete Individual
Lecția va fi împărțită în patru în fragmente, Manual
pentru a putea fi înțeleasă mai ușor.
I. Așezare dacilor/romanilor
O2 II. Ocupații dacilor/romanilor

III. Locuințele dacilor/romanilor


IV. Popoarele de ieri și de azi

DACII Elevii sunt atenți.


Așezare: Frontal Verbală
-Geto-dacii făceau parte din familia tracilor Conversația Caiete
-Locuiau pe teritoriul dintre Carpați, Marea Explicația Manual Individ
Neagră și Dunăre.
-Țara geto-dacilor se numea Dacia.
-Capitala Daciei era Sarmizegetusa.

Ocupațiile:
-agricultura;
-creșterea animalelor;
-păstori;
-apicultura; Elevii notează ideile
-vânătoarea și pescuitul; principale în caiete.
-mineritul;
-metalurgia;
-meșteșugul;
-schimbul de mărfuri.

Locuințele:
-din lemn
-din piatră
-nuiele și lut
Cei mai importanți conducători au fost
Burebista și Decebal.

ROMANII
Conversația Caiete Individual Verbală
Așezare: Elevii notează în caiete. Explicația Tabla Frontal
-în partea de Sud-Est a Europei; Observația
-Roma este astăzi capitala Italiei;
-Țara românilor era Roma;
-Capitala imperiului roman se numea Roma

Ocupațiile:
-construcția podurilor, tărâmurilor și
sistemelor de aducere a apei (apeducte);
-agricultura;
-meșteșugul;
-comerțul;

Locuințele:
-cei mai săraci locuiau în colibe din lut și
lemn, cu acoperiș din stuf;
-cei din clasă inferioară și mijlocie locuiau în
locuințe urbane, blocuri de apartamente
(construite din lemn, cărămizi din lut și
ciment)
-ce e din clasă superioară locuiau în case
construite din lemn, și mint și cărămizi, iar
acoperișuri era din țigle.

Voi nota pe tablă ideile principale referitoare


la daci și romani, elevii vor nota în caiete.
Le voi spune elevilor următoarele informații:
1. Popoarele de ieri sunt:
-grecii, care locuiau în Grecia.
-romanii (despre care le-am vorbit)
-geto-dacii (despre care le am vorbit)
-galii, care se situau pe locul Franței
de azi, locuiau în Galia.
2. Popoarele de azi sunt:
-germanii
-slavii:
-ungurii
-turcii

Elevii vor analiza imaginile din manual Elevii analizează imaginile


(hărțile cu popoarele de ieri și de azi; imagini din manual și vizualizează Manual Individual Verbală
ce au legătură cu dacii și romanii care se prezentările video. Conversația Video Frontal
regăsesc în manual la video proiector) apoi Observația proiector
vom viziona prezentările video din manul cu Explicația
date referitoare la daci și romani.

Câțiva elevii vor citi pe rând câte un Aceștia citesc textele din
fragment cu informații referitoare la daci și carte, apoi formulează oral
O3 romani din manual, apoi vom extrage oral ideile principale care s-au
informațiile principale din textele citite. desprins din text.
7. Asigurarea O4 Voi împărți fișe elevilor cu un ciorchine, o Elevii completează fișele, Conversația Manual Frontal
retenției și O3 fișă va fi pentru daci și una pentru romani. aceștia scrie în fișă Caiete Individual
transferului Elevii vor scrie pe acele fișe ideile pe care le informațiile pe care le au Fișe de
5 minute au reținut din această lecție, completând aflat despre daci și romani. lucru
ciorchinele.

Dacă fișele nu vor fi terminate în limita


timpului, acestea vor rămâne ca temă pentru
ora viitoare.
8. Aprecieri si Voi face aprecieri verbale asupra modului în Elevii ascultă aprecierile. Conversația Frontal
recomandări care s-a desfășurat lecția .
2 minute