Sunteți pe pagina 1din 7

RAPORT PRIVIND DATORIA PUBLICĂ

Octombrie 2010

A. Datoria Publică*

Compozitia Datoriei Publice (milioane lei)


31 decembrie 2009** 31 Octombrie 2010***
Total Datorie Publică 147,329.1 182,405.2
Total Datorie Publica % PIB 29.99% 35.66%
din care:
92.65% 93.83%
A. Datorie publică guvernamentală
Datorie publica locală 7.35% 6.17%

Datoria publica directa 92.76% 91.93%


B.
Datoria publica garantata 7.24% 8.07%

Negociabilă 40.50% 41.00%


C.
Ne-Negociabilă 59.50% 59.00%

D. RON 47.50% 43.73%


EURO 41.11% 44.58%
Alte valute 11.39% 11.69%

Produsul Intern Brut: pentru 2009 491.273,7 mil lei; iar pentru anul 2010 511.582 mil lei
* include datoria garantată de stat şi de autorităţile administraţiei publice locale conform OUG 64/2007
** date actualizate conform Contului general al datoriei publice.
*** date operative

Structura datoriei publice guvernamentale pe tipuri de Structura datoriei publice guvernamentale pe


instrumente la data de 31 octombrie 2010 tipuri de valute la data de 31 octombrie 2010

JPY altele
leasing certificate de
USD 1.44% 6.16% RON
alte surse*) financiar trezorerie
0.04% 4.85% 42.68%
17.11% 18.93%

obligaţiuni de
stat
15.89%
împrumuturi
de stat EURO
eurobonduri
41.93% 44.87%
6.11%
RON EURO USD
certificate de trezorerie obligaţiuni de stat eurobonduri JPY altele
împrumuturi de stat alte surse*) leasing financiar

*) reprezintă împrumuturi din disponibilităţile Contului Curent General al Trezoreriei


Statului, utilizate pentru finantarea deficitului bugetului de stat

Structura datoriei publice guvernamentale pe tipuri de deţinători la


data de 31 octombrie 2010 (mil. Lei)

119,320.8
Oct-10 277.3
51,556.0

102,691.8
2009 288.9
34,628.6

79,842.7
2008 364.3
20,704.5

multilaterali bilaterali bănci private şi alţii

1
B. Împrumuturi guvernamentale noi în perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2010

mil.lei
Structura împrumuturilor contractate în perioada 1 ianuarie 2010 - 31 octombrie 2010
emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă 35,580.1
instrumente de cash management *) 4,205.0
împrumuturi de stat, din care: 10,467.3
- contractate direct 5,953.3
- garantate de stat 4,513.9
TOTAL 50,252.4
*) instrumente de cash management contractate pe termen foarte scurt, 31 octombrie 2010

Structura titlurilor de stat emise in perioada 1 Ianuarie -31 Octombrie


2010 pe tipuri de scadente

obligaţiuni de stat 5 ani obligaţiuni de stat 10 ani


7.47% 4.79%
certificate de trezorerie 6 luni
34.99%
obligaţiuni de stat 3 ani
5.62%

certificate de trezorerie 1 an
45.02% certificate de trezorerie 9 luni
2.12%

Activitatea de emisiune pe piaţa primară în anul 2010 (mil lei) Certificate de trezorerie
Obligaţiuni de stat la 3 ani
7
3.
70

7,000.0
6.

Obligaţiuni de stat la 5 ani


6,

43
6,

6,000.0 Obligaţiuni de stat la 10 ani


8
3.
70

5,000.0
4,

4,000.0
5

1.
2.

01
23

3
3,
9

6.
1.
3,

89

3,000.0
47

2,
0.
2,

9
.07 83

1.
96
9 008. 1,

2,000.0
1,
.9 0
9 ,00 0
04 0.
1 50..0

4
0.
3.
5560

67

1,000.0 .9 20
.2
8. 9 409

0
0

0
70 700
3 6 500.

0 4

03
0.0 0.
0. 28

0.0 20
0
0.
0
0 .0

1
0

0.
0.
0.
0. 0

0.0 0 0
0

ir e rie rtie ilie ai nie lie ust rie rie


0.

a a a r m iu u
i ug b b
nu ru m ap a tem tom
ia feb p oc
se

Lichiditatea pe piaţa primară a titlurilor de stat, volumul lunar al emisiunilor noi

6,000 Volum anunţat (prospect emisiune)


Volum adjudecat

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
11 mil. lei

18 r-10

1- 10

-M 0

-M 0
17 -10
20 -10

27 -10

8- 10

-F 0
24 -10

8- 10

15 -10

26 -10

22 10

28 10

9- 10

16 -10

6- 10

16 -10

27 -10

11 -10

21 -10

0
-1

20 y-1
1

-1

-1

l-1

-1
-
-

b-

-
ay
ar

ay

ct

ct
r

pr

pr
an

an

an

eb

eb

un

ug

ep

ep
ul

ul

ul
Ju
a

Ap

a
Fe

Au

Se

-O

-O
-J

-J

-J
M

-M

-A

-A

M
-F
-J

-J

-J

-J

-A

-S

-S
5-

15
3-
17

10

data licitatiei titlurilor de stat

2
Curba de randament2 a titlurilor de stat in lei

(%)
Evoluţia randamentelor1 anualizate ale titlurilor de stat
active în lei, perioada octombrie 2009- octombrie 2010 active

(%)
la 31 octombrie 2010
12.00
10.00
9.00
10.00
8.00
8.00 7.00
6.00
6.00 5.00
4.00
4.00 3.00
2.00
2.00 1.00
0.00
0.00

ni

ni

ni

i
i

i
an

an

an

an

an

an
lu

lu

lu
3- -10

-M 0
26 r-10

14 -10
9- -09

-F 0

21 r-10

-A 0

-S 0
27 -10
-N 9

11 -09

10

12

15
6

12
23 b-1

18 l-1
24 b-1

29 g-1
-0

-1
an

un

ep
ov

ec
ct

ct
u
a

p
e
Fe

u
-J
-O

-O
maturitatea titlurilor de stat
-A
D

-J

-J
12

11

1. randamentul (rata nominala a dobanzii) este anualizat în funcţie de scadenţa cu care 2.curba de randament a fost calculată pe baza randamentelor
sunt emise titlurile de stat.Astfel daca titlurile de stat au fost emise pe 3 luni, se medii calculate pentru maturitaţile titlurilor de stat
foloseste formula:Y=[(1+y/400)^4-1]*100, unde y este randamentul

Inflaţia şi randamentul certificatelor de trezorerie cu scadenţa la 12 luni


octombrie 2009 - octombrie 2010
(%) (%)
12 6.00
10 5.00
8 4.00
6 3.00
4 2.00
2 1.00
0 0.00
9 9 9 10 10 0 0 0 10 0 10 10 0
-0 -0 -0 n- b- -1 r-1 -1 n- l -1 g- p- -1
ct ov ec ar ay Ju ct
O N D Ja Fe M Ap M Ju Au Se O

randamentul certificatelor de trezorerie cu scadenţa la 12 luni


inflaţia
rata reala a randamentului

Nota : Rata reala lunara a randamentului este calculata ca diferenţa între randamentul certificatelor de trezorerie la 12 luni si rata inflaţiei.
Scadenţa ramasă a titlurilor de stat *
31-Dec-09 % în total 31-Oct-10 % în total
Suma totală 46,134.0 100.00% 59,191 100.00%
din care:
pe termen scurt (<1an) 25,350.0 54.95% 35,153 59.39%
pe termen mediu (1-5 ani) 19,489.0 42.24% 21,312 36.01%
pe termen lung (>5ani) 1,295.0 2.81% 2,727 4.61%
* nu include eurobondurile şi certificatele de depozit adresate populaţiei si include emisiunile de titluri de stat denominate in Eur (in echiv. Ron)
Valoarea medie rămasă a titlurilor de stat active la 31 octombrie este de: 1,5 ani

Graficul de rambursare a titlurilor de stat active la data de 31 octombrie 2010

7,000 certificate de trezorerie


obligaţiuni de stat
2
0.
08

obligaţiuni indexate
6,

6,000
0
2.
18
5,

5,000
4.
47

3
4,

2.
99
3,
0

4,000
1.
5

39
2.

3,
15
3,

4
2.
8
3

3,000
54
4.
0.

34
36

2,
5
5

2,
2,

9.

1
3.

3.
90
11
.1

75
1,
.2

2,000
92

2,
1

.0

1,
7.

35
72

5 ,4
29

90 0.0

,3.0
9. 1

7
.0 ,2

515
1,

8.
90 . 0
910.0
0
.7
1

,81
2 ,0

99
2
.3

5
.6

91.
9. 1
06
10 495

1,000
0

11 4.7
46

5
0.8

37 8.7

.7 0.0
07

392.0

3
0.
88 8
00 6

333.6
3

1.
36.

0.
50

47
55 .

46
3
6.

5.

78
247.3

0. 0

46.4 5
34

0
7.
29

53.
27

28

1000.
26

15.9

.0
1 .1
.8
mil.lei

50
40

37
32
18 .0
.3

0
50
10

22 -11

-S 1

-A 3
0

11

20 11

12 -11

11 -13

15

18 -15

18 -17

0
1

26 -11

2
-1

-1

-1

-1

-1

-1

r-1

-1

-1

-1

-2
-1

-1

-1
-

n-

b-

g-

n-
ay
b

ar

ar

ar
ov

ov

ec

ec

un

ep

ug

ug
pr

pr

pr

pr

pr
ul

ct

ct

ct
Ap
Fe

Au

Ju
a

-J

-O

-O

-O
M

M
-M

-A

-A

-A

-A

-A
M
D
-N

-N

-D

-F

-A
-J

-J
6-

6-
9-

9-

5-
8-

3-
4-
18

11

25
19

23

23
10

24

22

14

19

17

Nota: Nu include euro obligatiunile.

3
II. Piaţa secundară a titlurilor de stat

Evoluţia randamentelor curente ale titlurilor de stat in lei, tranzacţionate în luna octombrie 2010,
dupa maturitatea initiala
7.10 7.05
7.00

randamentul mediu al
6.85

titlurilor de stat (%)


6.90
6.96
6.80 6.91
6.70 6.56
6.60 6.55
6.50
6.40
6.30
6.20
<1an 3ani 5ani 7ani 10ani 12ani
maturitatea titlurilor de stat

curba de randament a titlurilor de stat a fost construita pe baza randamentelor medii calculate pentru maturitaţile titlurilor de stat

Evoluţia randamentelor titlurilor de stat tranzacţionate în luna octombrie 2010, după maturitatea
ramasă

9.00
7.50
randament

6.00
4.50
3.00
1.50
0.00
ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0 a .1 4 a .2 3 a .2 7 a .3 7 a .4 3 a .4 6 a .5 4 a .6 9 a .9 0 a .9 8 a .3 4 a .9 8 a .7 3 a .4 4 a .6 a .7 9 a .6 1 a
0 .1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 4 6
maturitatea rămăsă titlurilor de stat

Evoluţia gradului de lichiditate3 a titlurilor de stat in lei, active în perioada


400.00% octombrie 2009 - octombrie 2010

350.00%

300.00%

250.00%

200.00%

150.00%

100.00%

50.00%

0.00%
9 09 09 10 10 0 0 0 10 0 10 10 0
-0 v- c- n- b- -1 r-1 -1 n- l- 1 g- p- -1
ct ar ay Ju ct
O No De Ja Fe M Ap M Ju Au Se O

3. gradul de lichiditate al titlurilor de stat active este exprimat ca raport între


valoarea totala a tranzacţiilor lunare şi valoarea totala a titlurilor de stat

Deţinerile de titluri de stat pe piaţa internă

120.00%

100.00%
24.82% 29.25%
80.00%

60.00%

40.00% 75.18% 70.75%


20.00%

0.00%
2009 Oct-10

în nume propriu în sistem bancar în numele clienţilor

4
Detinerile de titluri de stat denominate in lei, la 31 octombrie 2010

Categorie Disponibil (mil Ron)


1. Sistem bancar 30,644.54
Depozitarul central 448.84
2. Detineri clienti: 12,854.12
persoane fizice non-rezidente 1.80
persoane fizice rezidente 972.79
persoane juridice rezidente 8,875.96
persoane juridice non-rezidente 3,003.57
Total 43,947.50

Cele mai tranzacţionate titluri de stat in lei Certificate de


trezorerie
luna octombrie 2010
Obligaţiuni de stat
mil lei 6
5. 8.
1
22 08
2,500.0 2, 2,
2,000.0
1,500.0 7
7 3.
2 9.
9 0. 81 93
1,000.0 8. 71 .6
54 30 .7 3.
3
9.
6
68 29
500.0 3 2 20
0.0
6

1
8

1
07

01

02
1A

0Y
0C

1C
01

01

02
BN

BN

BN
TE

TE

TN
TN

TN
TN

TN
C

C
D

D
C

C
C

C
11

10

11
12

11

12
10

11
10

10
10

09

10
09

08

07
09

10
10

09
O

O
O

O
O

O
O

O
R

R
R

R
R

R
R

D.1 Serviciul datoriei publice guvernamentale

D.1.a Serviciul datoriei publice guvernamentale contractata la 31 octombrie 2010.

60.0 5.8 60.0 5.8


50.0 50.0
6.8 6.7 8.6 6.5
40.0 40.0
mld.lei
mld.lei

30.0 51.1
30.0 51.1 36.7 37.1
20.0
20.0 38.5 36.8
10.0
10.0 0.0
2009 2010 2011
0.0
2009 2010 2011
serviciul datoriei guvernamentale externe
rate de capital dobânzi şi comisioane serviciul datoriei guvernamentale interne

60.0 1.6
50.0 2.6 2.9
40.0
mld.lei

30.0 55.3
42.7 40.7
20.0
10.0
0.0
2009 2010 2011

serviciul datoriei guvernamentale garantate


serviciul datoriei guvernamentale directe

D.1.b Serviciul datoriei publice guvernamentale *)

70.0 70.0
60.0 9.0 6.9
5.8 60.0
5.8
50.0 50.0
7.0 8.9
40.0
mld.lei

40.0
mld.lei

30.0 53.5 30.0 51.1 55.6


51.1
39.0 20.0 37.1
20.0
10.0
10.0
0.0
0.0 2009 2010 2011
2009 2010 2011
serviciul datoriei guvernamentale externe
rate de capital dobânzi şi comisioane
serviciul datoriei guvernamentale interne

5
g

* ) Prognoza include şi serviciul aferent datoriei ce urmează a fi contractată pentru finanţarea deficitului din perioada următoare şi refinanţarea datorie
publice.

D.2 Grafic de rambursare al tragerilor din pachetul financiar FMI / CE / BM *

*) Scadentele sunt aferente transelor angajate de MFP pana la 31 octombrie 2010.

Perioada FMI CE BM
rambursarii (mil DST) (mil Eur) (mil Eur) (mil Eur)
2012 107.38 122.41 - -
2013 837.31 954.53 - -
2014 865.87 987.09 - -
2015 135.93 154.96 1,500.00 -
2016 - - - -
2017 - - 1,150.00 -
2018 - - - -
2019 - - 1,000.00 -
2020 - - - -
2021 - - - -
2022 - - - 300.00
TOTAL 1,946.49 2,218.99 3,650.00 300.00

E. Finanţarea deficitului bugetar

120.0%
1.2% venituri din privatizare şi
100.0% 1.5% 1.1%
recuperări AVAS
9.3%
80.0% 34.1% 43.4%
60.0%
finanţarea deficitului din surse
40.0% 89.2%
externe
64.8% 55.4%
20.0%

0.0%
finanţarea deficitului din surse
2008 2009 2010 interne

F. Datoria guvernamentală conform metodologiei Uniunii Europene ESA 95 % în PIB

100%
90%
80%
13.4% 23.9% 26.0% 27.9%
70%
60%
50%
40% 11.7%
7.9% 13.9% 14.9%
30%
20%
5.4% 12.2% 12.2% 13.0%
10%
0%
31-Dec-08 31-Dec-09 Trim I 2010 Trim II 2010

datoria guvernamentală externă


datoria guvernamentală internă

G. Evoluţia datoriei guvernamentale conform metodologiei ESA 95

2008 2009 Trim I 2010 Trim II 2010


mil lei.
Datoria administraţiei publice* 68,731.7 117,202.9 133,070.4 142,595.9

Datoria administraţiei publice centrale 69,855.4 114,416.3 132,456.3 141,124.0

Datoria administraţiei publice locale 9,529.9 11,665.1 11,295.7 11,804.8

Datoria administratia sistemelor de


2,273.5 2,714.3 6,146.5 5,648.0
asigurari sociale.

6
*) datoria administraţiei publice este consolidată între sub-sectoare iar datoria pe sub-sectoare este consolidată intra-sectorial dar nu între
sectoare.

G. Comparaţii internaţionale*

*)conform metodologiei Uniunii Europene (ESA 95)

Datoria guvernamentală (% PIB) la sfârşitul anului 2009


80.00% 78.4%
70.00% 60.00%
60.00% 50.9%
50.00% 35.3% 35.4%
40.00% 23.9%
30.00% 14.7%
20.00%
10.00%
0.00%
Valoare de România Bulgaria Republica Ungaria Polonia Slovacia
referinta Ceha
conform
Maastricht