Sunteți pe pagina 1din 4

Călător prin Europa

Adunarea și scăderea numerelor naturale până la 10000


Unități de măsură pentru lungime
Elemente de geometrie

clasamea.eu

Documentul a fost creat și aparține în exclusivitate site-ului clasamea.eu. Poate fi utilizat în scop didactic, la școală
sau acasă. Poate fi redistribuit numai cu atribuire (menționarea sursei - link spre clasamea.eu).

Nu poate fi folosit în scopuri comerciale, nu poate fi publicat în nume propriu, nu poate fi inclus în publicații tipărite,
electronice sau on-line fără permisiunea noastră. Îl oferim cu licență Creative Commons 4.0.
Călător prin Europa
Țări și capitale europene
Privește harta și completează tabelul:

Țara Capitala
Româniâ
Pâris
Spâniâ Rusia

Româ Regatul
Unit
Moscova
Londra
Rusiâ Paris

Vienâ Franța
Viena
Austria
România
București

Londrâ Italia

Roma
Greciâ Madrid
Spania Grecia
Atena

Știați că .....
 Bucurestiul â fost primul orâs din lume
iluminât cu petrol lâmpânt?
 Ceâ mâi populâtâ câpitâlâ din Europâ este Moscovâ ?
 Mâdridul este singurâ câpitâlâ europeânâ câre nu este situâtâ geogrâfic pe cursul unui râu?
 Fluviul Dunâreâ strâbâte pâtru câpitâle: Vienâ, Brâtislâvâ, Budâpestâ si Belgrâd?
 Româ este considerâtâ orâsul cu cele mâi multe monumente din lume?
 În Pâris se âflâ unâ dintre cele mâi renumite universitâti din lume (Sorbonâ) si unul dintre cele mâi bogâte si vizitâte muzee
(Luvru)?
Călător prin Europa 1. Unește punctele din dreptul capitalelor după cum indică traseul dat.

2. Citește distanțele dintre capitalele Europei, apoi scrie numerele cu


Traseul 1
litere.
București - Paris 2314 km 3. Colorează cu roșu numerele pare și cu albastru pe cele impare.

4. Alege cel mai mic, respectiv cel mai mare număr din tabelele
Paris - Madrid 1276 km distanțelor dintre capitale și completează:

Număr Predecesor Succesor Răsturnat


Madrid - București 3213 km

Traseul 2
București - Londra 2557 km 5. Ordonează crescător numerele cuprinse între 1000 și 2000.
_________________________________________________________________________________
Londra - Moscova 2923 km 6. Ordonează descrescător numerele cuprinse între 2000 și 3300.
_________________________________________________________________________________
Moscova - Atena 2903 km 7. Rotunjește numerele date la zeci, la sute, la mii:

2314
Traseul 3 1276
Atena - Madrid 1803 km 3213

2557
Madrid - Roma 1954 km
2923
Roma - Viena 1124 km 2903

1803
Viena - București 1072 km
1954
Calculăm! 13. Înlocuiește numerele cu litere pentru a descoperi numele unor țări
europene.
8. Calculează pentru a afla lungimea totală a fiecărui traseu dat:

Traseul 1 _____________________________________________________________

Traseul 2 _____________________________________________________________

Traseul 3 _____________________________________________________________

9. Care traseu este cel mai lung? Dar cel mai scurt?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

10. Cu cât este mai mare distanța Madrid-București față de distanța


Madrid-Roma?

_______________________________________________________________________________

11. Calculează și fă proba prin operația inversă:

2534 + 5678 = 9000 - 6734 =


__________________________ __________________________

12. Calculează, respectând ordinea efectării operațiilor:


3500 - 1234 + 5439 - 2675 - 374 =
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
BRAVO!
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________