Sunteți pe pagina 1din 4

EVALUARE SUMATIVĂ LA ISTORIE

SCRISĂ ÎN CLASA A IV-a , Semestrul I _______________________

Capitolul I. Introducere în studiul istoriei

Subcompetențe:
1. Însuşirea şi recunoaşterea termenilor istorici de bază din istoria românilor.

Obiective operaționale:
O 1 - sa completeze spatiile lacunare cu noţiunile istorice corespunzătoare;
O 2 -să definească noţiunea de izvor istoric şi să le numească;
O 3 - sa stabilească valoarea de adevăr a unor propoziţii cu conţinut istoric;
O 4 - să opereze cu date istorice ordonându-le cronologic;
O 5 - sa clasifice izvoarele istorice date pe categorii;
O 6 - sa aleagă varinata de raspuns corespunzătoare dintr-un item cu alegere multiplă;
O 7 -să alcătuiască enunturi pe marginea unor cuvinte date cu semnificaţie istorică.
Barem de corectare

Itemu Scor Răspuns corect Observaţii


l maxim
I 6 trecutul, arheologie, - câte 1 punct pentru fiecare cuvânt descoperit şi
puncte izvoare, scris corect.
cronologie, secol.
II 4 puncte Se acceptă orice definiţie - câte 2 puncte pentru fiecare răspuns formulat
formulată şi scrisă corect corect.
III 4 puncte F; A; F; A. - câte 1 punct pentru fiecare afirmaţie scrisă
corect.

IV 8 17. 10. 2019; ______2005 - câte 1 punct pentru fiecare dată descoperită
puncte corect.
01. 09. 2019; ______. - câte 1 punct pentru fiecare eveniment plasat
corect pe linia timpului.
V 8 Scrise: inscripţii pe vase , - câte 1 punct pentru fiecare cuvânt descoperit şi
puncte monede , legende, acte. scris corect.
Nescrise: ruine , arme ,
clădiri, podoabe .

VI - câte 1 punct pentru fiecare răspuns descoperit


3 puncte corect.
VII Se acceptă orice propoziţie - câte 1 punct pentru fiecare propoziţie alcătuită
alcătuită corect cu cuvintele şi scrisă corect.
6 puncte propuse .
- 2 puncte pentru scriere corectă ortografic şi
caligrafic.

Total 39

Convertirea punctelor în note :

Nota FB B S
Punctaj

39 puncte 34-39 22 -33 10-21

Rezultatele clasa a IV-a

Pe Au Pe :F B B S Media % %
listă scris calităţi însuşitei
i

AU COMIS GREŞELI:

Itemul Itemul 2 Itemul 3 Itemul 4 Itemul 5 Itemul 6 Itemul 7


1

Învăţător: ____________________________
EVALUARE SUMATIVĂ LA ISTORIE

SCRISĂ ÎN CLASA a IV-a ,Semestrul I __________________

Numele, prenumele elevului___________________________________________________________

1 . Completaţi spaţiile libere,folosind termenii de mai jos :

a) Istoria este ştiinţa care studiază ____________________ unui popor. L023


b) __________________________ se ocupă cu descoperirea şi studierea izvoarelor istorice .
c) Cele mai preţioase _____________________ istorice se păstrează în muzee şi arhive.
d) Oamenii care studiază şi scriu istoria se numesc ______________________________ . L023
e) Ştiinţa care studiază ordinea, succesiunea în timp a evenimentelor istorice se numeşte
__________________________ .
f) O sută de ani formează un ____________________.
( secol, izvoare, cronologie, arheologie, trecutul, )

2 . Ce sunt izvoarele istorice ? De cate feluri sunt acestea ?


______________________________________________________________________________ L012
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ L012
______________________________________________________________________________

3 . Scrie A în dreptul enunţului adevărat şi F în dreptul celui fals :


a) Ruinele sunt izvoare scrise . L01
b) Arheologii folosesc ca metodă de lucru săpăturile arheologice . L01
c) O mie de ani înseamnă un secol . L01
d) Pentru fiecare persoană, localitatea natală are o semnificaţie deosebită. L01

4 . Scrie ziua , luna şi anul ce corespund următoarelor evenimente :

a) rezolvi acest test la istorie ____________________________ L01


b) te-ai născut _______________________________________ L01
c) ai început clasa a IV –a ______________________________ L01
d) vei împlini 18 ani ___________________________________ L01

Aşează aceste date în ordine cronologică .


L0234

5 . Completează tabelul cu următoarele cuvinte ce desemnează izvoare istorice :


ruine , inscripţii pe vase , monede , legende , arme , clădiri , acte , podoabe .

Izvoare scrise L0234


Izvoare nescrise
L0234

6 . Subliniaţi varianta corectă :


 Ocupaţiile oamenilor sunt în strânsă legătură cu : L01
o a) formele de relief b) resursele locului c) tradiţia
 Legătura dintre ţara noastră şi Orient este înlesnită de : L01
o a) Munţii Carpaţi b) Marea Neagră c) Dunăre
 Ocupaţiile de bază ale românilor erau : L01
a) cultivarea pământului b) creşterea animalelor c) comerţul

7 . Alcătuiţi propoziţii în care să folosiţi termenii : inscripţii , arheolog , legendă , ruine .


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ L01
___________________________________________________________________
L01
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ L01
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ L01
___________________________________________________________________
L02

Punctaj
/