Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE SUMATIVĂ LA MATEMATICĂ

SCRISĂ ÎN CLASA A IV-a ,,___”, Semestrul I _________________


Varianta I
Numele, prenumele elevului_________________________

Itemi Punctaj
1. Încercuiește litera corespunzătoare numărului care se citește cincizeci
de mii cincizeci:

A 50 005; B 55 505; L01

C 500 550; D 50 050

2. Completează tabela :
L012
Predecesorul 300 999
Numărul 10 999 L012
Succesorul 909 909
L012
3. Scrie patru numere consecutive pornind de la numărul 21 899:
L01234
______________ , _____________, _____________, ____________.

4. Ordonează crescător numerele:


9 304, 4 720, 28 500, 15 502, 101 020, 110 020 L0123
L0123
___________________________________________________________

5. Descoperă regula și continuă șirul: L0123

2 463, 2 563, 2 663, __________, _____________.

6. Efectuează transformările: L012

156 cm = ____ m = _____cm L012


7486 kg = ____ t_____ kg
7. Calculează: L0123456
7 060 X 10 = 9 804 X 100 =
63 560 : 10 = 629 000 : 1000=
80 000 +7 700 = 44 988 –2 200=
8. Află numărul necunoscut.

142 625 + a = 578 070 c – 78 425 = 103 685

L012

L012
9. Scrie cu cifre arabe şi cu cifre romane.
L012
36 = ; 24 = ; XVIII = ; XXIII = L012
10. Rezolvă problema cu plan.

Un număr este 8 000, al doilea este de 10 ori mai mic decît primul, iar al treilea este de 100
de ori mai mare decît suma primelor două. Care sunt ultimele două numere?

Schema:
L02

L01
L012

L01
L012

L01
L012

L01
Răspuns:________________________________________________________
_______________________________________________________ . Punctaj/
Nota