Sunteți pe pagina 1din 12

EVALUARE

DE
RISC SSM

EV 02

LOC DE MUNCA
„ FRIZER ”

SC ADONIS STYLE SRL


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE
PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ „ FRIZER “ DIN
CADRUL
S.C. ADONIS STYLE S.R.L.
Evaluarea rircurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale este realizata de ing.
CRISTESCU ION, folosind metoda elaborata de I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI (metoda Pece)

1. PROCESUL DE MUNCĂ

Personalul salonului ADONIS STYLE(activitati frizerie barbati) asigură relatia cu clientii


,furnizorii si autoritatile,în conformitate cu atribuţiile din contractul individual de muncă si fisa
postului în vederea respectării în totalitate a prevederilor legale şi realizării obiectivelor societăţii.
Activitatea de bază a personalului salonului ADONIS STYLE(activitati frizerie barbati)din
cadrul societăţii se realizează preponderent prin utilizarea echipamentelor electrice,ustensilelor
manuale si a produselor chimice in vederea realizarii sarcinilor de munca privind frizerie si
cosmetica umana.
Această activitate se desfăşoară cu respectarea prevederilor regulamentului de ordine
interioară şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea accidentelor şi
îmbolnăvirilor profesionale.
Personalul salonului ADONIS STYLE(activitati frizerie barbati)utilizează tehnica de lucru
existentă, amplasată în spaţii amenajate care asigură confort şi libertate de mişcare, diminuând
riscurile de îmbolnăvire profesională.
Echipamentele de munca sunt astfel amplasate încât realizarea sarcinii de muncă
permite o poziţie de lucru confortabilă şi accesul uşor la postul de lucru.

2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT


a. MIJLOACE DE MUNCA:
- casa de marcat fiscala;
- aparat climazarne;
- uscatoare de par,masini de tuns electrice,ustensile tuns;
- mobilierul din incinta salonului de infrumusetare: 3 mese lucru ,3 scaune unit,dulapuri
pentru arhivare documente,documente;
- substante chimice ,vopsele par,tuburi tip spray,materii prime,etc;.
b. SARCINA DE MUNCĂ:
- răspunde la solicitările organizaţiei pentru realizarea obiectivelor deprestare servicii.
- desfăşurarea activităţii de frizerie sau coemetica;
- relatii cu tertii in interesul organizatiei;
- utilizează echipamentul tehnic în condiţii ergonomice;
- asigură starea de funcţionare în condiţii optime a acestuia;
- asigură supravegherea permanentă a echipamentelor electrice în funcţiune;
- respectă prevederile pe linie PSI: anunţă orice situaţie care ar putea provoca incendii, nu
utilizează surse de foc, inclusiv fumatul în locuri interzice, nu utilizează prize, ştechere,
cabluri defecte,nu blochează căile de acces.
c. MEDIUL DE MUNCĂ:
Sarcinile de munca se realizeaza intr-o intr-un spatiu de aproximativ 65 m² amenajat in 4
incinte, pentru activitati de frizerie si masaj,unde avem:
- ventilatie naturala;
- curenti de aer pe traseul de lucru(prin deschiderea simultana de usi si geamuri);
- iluminatul este mixt (natural completat de cel artificial);
- pardoseala este din gresie.

3. FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI


3.1. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE MUNCA
FACTORI DE RISC MECANIC:
 Contact direct cu suprafete periculoase-contact direct al epidermei cu suprafeţe
tăietoare,înţepătoare ale echipamentelor tehnice de lucru,obiectelor de mobilier.
 Explozii datorate acumularilor de gaze la centrala termica.
 Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale echipamentelor
tehnice din dotare.
 Alunecari datorate starii pardoselii .
FACTORI DE RISC ELECTRIC:
 Electrocutarea prin atingerea directa (deteriorari de izolatii ale conductorilor electrici de
alimentare ale echipamentelor tehnice electrice,prize defecte).
FACTORI DE RISC CHIMIC :
 Intoxicare cu CO/fum,datorata scurtcircuitelor la instalatia si echipamentele electrice.
 Intoxicare cu CO/CH4 datorata defectiunilor la centrala termica.
 Contact sau manipulare substanţe chimice din produsele de tratare a părului care produc
alergii.
FACTORI DE RISC BIOLOGIC:
 Contaminare cu bacterii,ciuperci (la manipulare acte ,documente tipizate).

3.2. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ


FACTORI DE RISC FIZIC:
 Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi geamurilor sau de instalatiile de
climatizare
 Calamitati naturale-seisme,alunecari de teren.
 Accidentele de traseu pe timpul deplasarilor la/de la domiciliu sau in interes de serviciu
datorate altor cauze neimputabile lucratorului.
FACTORI DE RISC BIOLOGIC:
 Contaminare cu virusuri,bacterii sau diverse boli de la clienti.

3.3. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ


SARCINA SUB/SUPRADIMENSIONATA IN RAPORT CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI.
Suprasolicitare fizica:
 Pozitii incomode sau ortostatice indelungate .
 Dificultatea efectuării miscarilor şi riscul contactelor periculoase legate de spaţiul de munca

3.4. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


ACŢIUNI GREŞITE
Executarea defectuoasa de operatii
 Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare pe suprafete
alunecoase(pardoseala uda,polei pe timp de iarna),impiedicare de obiecte sau cabluri pe
caile de circulatie.
 Deplasari cu pericol de cadere de la inaltime prin pasire in gol,alunecare,dezechilibrare.
 Pierderea controlul ( total sau parţial) asupra maşinii, mijloacelor de transport sau
echipamentelor de lucru, instrumentelor acţionate manual, obiectelor - nespecificate
 Prezenta la lucru în condiţii psihofiziologice necorespunzătoare(sub influenta alcoolului,
medicamentatiei care influenteaza capacitatile de efort fizic si mental sau in stare de
oboseala).
 Curăţarea echipamentelor de lucru cu substanţe inflamabile.
 Accidentele de traseu pe timpul deplasarilor la/de la domiciliu sau in interes de serviciu din
culpa lucratorului
Nesincronizari de operatii
 Intervenţii necorespunzătoare în caz de început de incendiu.
Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca
 Intervenţii la echipamente tehnice,în funcţiune.
 Intervenţii la echipamentele electrice fără deconectarea de la reţeaua electrică şi fără
asigurarea măsurilor care să prevină punerea accidentală sub tensiune.
 Efectuarea de intervenţii periculoase din proprie iniţiativă,fără înştiinţarea şi participarea
personalului autorizat(reparatii echipament,cabluri electrice de legatura).
 Utilizarea surselor de foc,inclusiv fumatul în spatiul de lucru.

OMISIUNI:
 Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă(nerespectarea instructiunilor
de lucru si instructiunilor proprii de sanatate si securitate in munca).
UNITATEA: 4.FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
SC ADONIS STYLE SRL
LOCUL DE MUNCA: FRIZER DURATA EXPUNERII: 8 h/zi
FRIZER
POSTUL: FRIZER ECHIPA DE EVALUARE:
ing. CRISTESCU COSTICA - SEPP
STANESCU ANCA – ADM.
CONSE-
CLASA CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA
DE DE NIVEL
SISTEMULUI RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ
GRAVI- PROBA- DE RISC
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI-
TATE BILITATE
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
FACTORI DE 1.Contact direct cu suprafete periculoase-contact direct ITM 3-45 2 4 2
RISC MECANIC al
epidermei cu suprafeţe tăietoare,înţepătoare ale
echipamentelor tehnice de lucru,obiectelor de mobilier.
2.Explozii datorate acumularilor de gaze la centarala DECES 7 1 3
termica
3.Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale ITM 3-45 2 4 2
mişcărilor funcţionale ale echipamentelor tehnice din
MIJLOACE dotare.
DE MUNCA 4. Alunecari datorate starii pardoselii DECES 7 1 4
FACTORI DE 5.Electrocutarea prin atingerea directa(deteriorari de DECES 7 1 3
RISC ELECTRIC izolatii
ale conductorilor electrici dealimentare ale
echipamentelor
tehnice de calcul,prize defecte).
FACTORI DE 6.Intoxicare cu CO/fum,datorata scurtcircuitelor la DECES 7 1 3
RISC CHIMIC instalatia si echipamentele electrice.
FACTORI DE 7.Intoxicare cu CO/CH4 datorata defectiunilor la DECES 7 1 3
RISC CHIMIC centrala termica
MIJLOACE 8. Contact sau manipulare substanţe chimice din ITM 3-45 2 6 4
DE MUNCA produsele de tratare a părului care produc alergii
FACTORI DE 9.Contaminare cu bacterii,ciuperci. ITM 3-45 2 4 2
RISC BIOLOGIC (la manipulare acte ,documente tipizate)
MEDIUL FACTORI DE 10.Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi ITM 3-45 2 4 2
RISC FIZIC geamurilor sau de instalatiile de climatizare.
DE MUNCĂ
11.Calamitati naturale-seisme,alunecari de teren DECES 7 1 3
12.Accidentele de traseu pe timpul deplasarilor la/de la DECES 7 1 3
domiciliu sau in interes de serviciu datorate altor cauze
neimputabile lucratorului
FACTORI DE 13.Contaminare cu virusuri,bacterii sau diverse boli de DECES 7 1 3
RISC BIOLOGIC la clienti.
SARCINA 14.Pozitii incomode sau ortostatice indelungate. INV.gr.III 4 2 3
SUPRASOLICITAR
DE MUNCĂ E FIZICA
15.Dificultatea efectuării miscarilor şi riscul contactelor ITM 3-45 2 4 2
periculoase legate de spaţiul de munca
EXECUTANT ACTIUNI 16. Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel DECES 7 1 3
GRESITE prin dezechilibrare, alunecare pe suprafete
alunecoase(pardoseala uda,polei pe timp de
iarna),impiedicare de obiecte sau cabluri pe caile de
circulatie.
17.Deplasari cu pericol de cadere de la inaltime prin DECES 7 1 3
pasire in gol,alunecare,dezechilibrare.
18.Pierderea controlul ( total sau parţial) asupra DECES 7 1 3
echipamentelor de lucru, instrumentelor acţionate
manual, obiectelor - nespecificate
19.Prezenta la lucru în condiţii psihofiziologice DECES 7 1 3
necorespunzătoare(subinfluenta
alcoolului,medicamentatieicare influenteaza capacitatile
de efort fizic si mental sau instare de oboseala).
EXECUTANT 20.Curăţarea echipamentelor de lucru cu substanţe ITM 3-45 2 4 2
inflamabile.
ACTIUNI 21.Accidentele de traseu pe timpul deplasarilor la/de la DECES 7 1 3
GRESITE domiciliu sau in interes de serviciu din culpa
lucratorului
22.Intervenţii necorespunzătoare în caz de început de INV.gr.III 4 2 3
incendiu.
23.Intervenţii la echipamente tehnice,în funcţiune DECES 7 1 3
24.Intervenţii la echipamentele electrice fără DECES 7 1 3
deconectarea de la reţeaua electrică şi fără asigurarea
măsurilor care să
prevină punerea accidentală sub tensiune.
25.Efectuarea de intervenţii periculoase din proprie DECES 7 1 3
iniţiativă, fără înştiinţarea şi participarea personalului
autorizat(reparatii echipament,cabluri electrice de
legatura).
26.Utilizarea surselor de foc,inclusiv fumatul în spatiul DECES 7 1 3
de
lucru
OMISIUNI 27.Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la DECES 7 1 3
locul de
muncă(nerespectarea instructiunilor de lucru si
instructiunilor proprii de sanatate si securitate in
munca).

Nivelul de risc global al locului de muncă este:


27

r R
i 1
i i
0  (5  5)  2  (4  4)  19  (3  3)  6  (2  2)  0  (11) 277
N rg     2,95
27
0  5  2  4  19  3  6  2  0 1 77
r i 1
i

NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC


Locul de muncă: FRIZER
Nivel global de risc:2,95

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

FACTORI DE RISC
LEGENDǍ

F1.Contact direct cu suprafete periculoase-contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare,înţepătoare ale


echipamentelor tehnice de lucru,obiectelor de mobilier.
F.Explozii datorate acumularilor de gaze la centarala termica
F3.Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale echipamentelor tehnice din
dotare.
F4. Alunecari datorate starii pardoselii
F5.Electrocutarea prin atingerea directa(deteriorari de izolatiiale conductorilor electrici de alimentare ale
echipamentelor
tehnice electrice,prize defecte).
F6.Intoxicare cu CO/fum,datorata scurtcircuitelor la instalatia si echipamentele electrice.
F7.Intoxicare cu CO/CH4 datorata defectiunilor la centrala termica
F8. Contact sau manipulare substanţe chimice din produsele de tratare a părului care produc alergii
F9.Contaminare cu bacterii,ciuperci. (la manipulare acte ,documente tipizate)
F10.Curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şigeamurilor sau de instalatiile de climatizare.
F11.Calamitati naturale-seisme,alunecari de teren
F12.Accidentele de traseu pe timpul deplasarilor la/de la domiciliu sau in interes de serviciu datorate altor
cauze neimputabile lucratorului
F13.Contaminare cu virusuri,bacterii sau diverse boli de la clienti.
F14.Pozitii incomode sau ortostatice indelungate.
F15.Dificultatea efectuării miscarilor şi riscul contactelor periculoase legate de spaţiul de munca
F16. Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare pe suprafete
alunecoase(pardoseala uda,polei pe timp de iarna),impiedicare de obiecte sau cabluri pe caile de circulatie.
F17.Deplasari cu pericol de cadere de la inaltime prin pasire in gol,alunecare,dezechilibrare.
F18.Pierderea controlul ( total sau parţial) asupra echipamentelor de lucru, instrumentelor acţionate manual,
obiectelor - nespecificate
F19.Prezenta la lucru în condiţii psihofiziologice necorespunzătoare(sub influenta alcoolului,medicamentatiei
care influenteaza capacitatile de efort fizic si mental sau instare de oboseala).
F20.Curăţarea echipamentelor de lucru cu substanţe inflamabile.
F21.Accidentele de traseu pe timpul deplasarilor la/de la domiciliu sau in interes de serviciu din culpa
lucratorului
F22.Intervenţii necorespunzătoare în caz de început de incendiu.
F23.Intervenţii la echipamente tehnice,în funcţiune
F24.Intervenţii la echipamentele electrice fără deconectarea de la reţeaua electrică şi fără asigurarea
măsurilor care să
prevină punerea accidentală sub tensiune.
F25.Efectuarea de intervenţii periculoase din proprie iniţiativă, fără înştiinţarea şi participarea personalului
autorizat(reparatii echipament,cabluri electrice de legatura).
F26.Utilizarea surselor de foc,inclusiv fumatul în spatiul de lucru
F27.Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă(nerespectarea instructiunilor de lucru si
instructiunilor proprii de sanatate si securitate in munca).

- Factor de risc ce se inscrie in domeniul acceptabil.

- Factor de risc ce se inscrie in domeniul innacceptabil.


5. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE
Locul de muncă: FRIZER

Nr. LOC DE MUNCǍ/ NIVEL DE MĂSURI PROPUSE


crt FACTOR DE RISC RISC (Nominalizarea măsurii)

0 1 2 3
1. F4. Alunecari datorate starii pardoselii 4 Măsuri organizatorice:
-constientizari permanente ale lucratorilor cu privire la folosirea incaltamintei
cu talpa de cauciuc sau alte materiale cu proprietati antiderapante.
-mentinerea permanenta a suprafetelor pardoselilor in stare de curatenie si
decizie a admin istartorului de numire responsabil .
2. F8. Contact sau manipulare substanţe chimice din 4 Masuri tehnice:
produsele de tratare a părului care produc alergii -achizitionare de manusi de cauciuc (chirurgicale) .
Măsuri organizatorice:
-constientizari permanente ale lucratorilor cu privire la utilizarea manusilor
de protectie din dotare.
-control operational al administratorului cu privire la utilizarea manusilor de
protectie la manipulari de substante chimice.

Pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii,pentru limitarea nivelurilor partiale de risc la valorile de 3 si 2, din „Fişa de evaluare” ,se recomanda si urmatoarele
masuri:
Masuri tehnice:
- stabilirea si amenajarea unui loc special pentru fumat.
Măsuri organizatorice:
- realizarea de instructiuni proprii cu prvire interzicerea inceperii programului de lucru in conditii de oboseala sau in conditii de sanatate deficitara si a introducerii de
substante inflamabile in incinta biroului;
- stabilirea de actiuni in caz de inceput de incendiu;
- mentinerea permanenta a suprafetelor pardoselilor in stare de curatenie ;
- se interzice intervenţia la instalaţiile electrice,sau la cablurile de alimentare ale echipamentelor electrice,a personalului neautorizat ;
- asigurarea la valori optime a parametrilor fizici ai ambianţei termice: menţinerea temperaturii în zona de confort (21-23 ºC), umiditate relativă între 40-65% şi viteza
curenţilor de aer sub 0,2 m/s,prin asigurarea cu echipament/e corespunzator.
4.6. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „FRIZER” este egal cu 2,95, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de
muncă cu nivel de risc mic , el nedepǎşind limita maximǎ acceptabilǎ (3,5).

Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 27 factori de risc identificaţi numai doi depăşesc, ca nivel
parţial de risc, valoarea 3, încadrându-se în categoria factorilor de risc mare.

Acesti factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:


F4. Alunecari datorate starii pardoselii – nivel de risc parţial 4;
F8. Contact sau manipulare substanţe chimice din produsele de tratare a părului care produc alergii – nivel de risc parţial 4

Pentru diminuarea sau eliminarea acestui factor de risc (care se situează în domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în
„Fişa de măsuri propuse”.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum urmează:
 33,33 %, factori proprii mijloacelor demunca;
 14,81 %, factori proprii mediului de muncă;
 7,42 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 44,44 %, factori proprii executantului.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 77,78% dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces
sau invaliditate).
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
Locul de muncă:FRIZER
NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,95

factori proprii mijloacelor


de munca: 33,33%
factori proprii excutantului:
44,44%

factori proprii mediului de


factori proprii sarcinii de
munca: 14,81%
munca: 7,42% factori proprii mijloacelor de productie
factori proprii mediului de munca
factori proprii sarcinii de munca
factori proprii excutantului