Sunteți pe pagina 1din 1

TEST - VERBUL

1. Indicaţi modul şi timpul (unde este cazul) verbelor: 2,4p (0,3*8)


 învăţasem
 ai văzut-
 pierdut-
 a vrea-
 va desena -
 veniră -
 recomandau-
 scriu -
2. Scrie în dreptul afirmaţiilor de mai jos litera A dacă le consideri adevărate sau litera F
dacă le consideri false: 2p(0,4*5)
 Verbele sunt predicative când pot forma singure predicatul.
 Forma verbală spuse este la mai mult ca perfect.
 Verbul a nimeri are forme identice de singular la perfect simplu pentru persoana I şi
pentru persoana a III-a.
 Cuvântul se apare la toate verbele la perfect simplu.
 Uneori, timpul prezent este folosit cu sens de viitor sau trecut.

3. Analizează următoarele verbe,completând tabelul conform modelului dat:2,7p (0,3*9)


Verbul Mod Timp Persoană Număr Formă
dorea
am ajuns
râzi
pierduse
scoase
vom aduna
daţi
lipseau
nu sosi
4. Alcătuiţi enunţuri în care verbele de mai jos să fie, pe rând, verb predicativ şi verb
auxiliar: 1p(0,25*4)
A avea
Vb. predicativ:
Vb. auxiliar :

A vrea
Vb. predicativ:
Vb. auxiliar:
Se acordă 2 puncte din oficiu!