Sunteți pe pagina 1din 2

Test predictiv (varianta)

Clasa a V-a

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 78 de puncte. Pentru
redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte (respectarea normelor de ortografie și punctuație, de
exprimare, vocabular adecvat, respectarea limitelor de spațiu indicate). Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)


Citește cu atenție textul următor:
”Cică era odată într-un sat un om grozav de leneș; de leneș ce era, nici îmbucătura din gură nu și-o
mesteca. Și satul , văzând că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului, hotărî să-l spânzure, pentru
a nu mai da pildă de lenevie și altora. Și așa, se aleg vreo doi oameni din sat și se duc la casa leneșului, îl
umflă pe sus, îl pun într-un car cu boi, ca pe un butuc nesimțitor, și hai cu dânsul la spânzurătoare!
Așa era pe vremea aceea.
Pe drum se întâlnesc ei cu o trăsură în care era o cucoană. Cucoana, văzând în carul cel cu boi un
om ce semăna a fi bolnav, întrebă cu milă pe cei doi țărani, zicând:
- Oameni buni! Se vede că omul cel din car e bolnav, sărmanul, și-l duceți la vreo doftoroaie
undeva, să se caute.
- Ba nu, cucoană, răspunse unul dintre țărani; să ierte cinstită fața dumneavoastră, dar aista-i un
leneș care nu credem să mai fi având pereche în lume și-l ducem la spânzurătoare, ca să curățim satul de-
un trândav.”
(Ion Creangă- ”Povestea unui om leneș”)
*doftoroaie (s.f.)= femeie bătrână care lecuiește, doctoriță; trândav, trândavă (adj.și s.)=care se mișcă greu,
leneș.

A.
1) Precizează felul sunetelor care alcătuiesc cuvântul cinstită (vocale, consoane). (6p)
2) Precizează semnificația structurilor: a avea pereche, în ruptul capului, a da pildă. (6p)
3) Motivează scrierea cu linie de dialog în structura: ”- Oameni buni!” (6p)
4) Selectează din textul suport un substantiv, un adjectiv și un verb. (6p)
5) Transcrie un enunț care conține o singură propoziție. (6p)
B.
1) Precizează motivul pentru care săteanul este dus la spânzurătoare. (6p)
2) Explică semnificația propoziției: ” Așa era pe vremea aceea”. (6p)
3) Precizează o caracteristică a personajului feminin, așa cum reiese din textul suport. (6p)

PARTEA A II-A (30 de puncte)


Redactează o compunere de 8-10 rânduri, în care să precizezi cum este tratat leneșul în textul citit
anterior și modul în care crezi că ar trebui tratați de societate leneșii din ziua de azi. Dă un titlu interesant
compunerii tale.

BIBLIOGRAFIE: Hoagea Cristian, ”Limba și literatura română- auxiliar didactic


pentru gimnaziu: teste inițiale, teste finale, aplicații pentru ora de lectură, aplicații pentru
momentul ortografic”, ed. Trend, Pitești, 2012, pag. 11-12.
Varianta 2
Cerinţe
1) Precizează timpul verbelor: era, se duc, răspunse, să curăţim.
2) Indică sinonime (cuvinte cu sens asemănător) pentru cuvintele: un sat, leneş, îmbucătură.
3) Precizează forma literară (corectă) a cuvintelor: doftoroaie, aista, să curăţim.
4) Indică numărul de litere şi numărul de silabe din cuvintele: cucoană, dumneavoastră, aista.
5) Numeşte valoarea morfologică a cuvintelor: ţăran, trândav, doi, având.
6) Explică semnificaţia utilizării semnului exclamării în structura: hai cu dânsul la spânzurătoare!
7) Găseşte în text o propoziţie dezvoltată pe care să o transformi într-o propoziţie simplă.
8) Care sunt personajele ce apar în text?
9) Formulează o idee principală pentru primul paragraf din textul dat.
10) Povesteşte într-o compunere de 10-15 rânduri un exemplu de lenevie.

Varianta 3
Cerinţe

1) Explică motivul pentru care leneşul prezentat în text nu mai are pereche în lume.
2) Transcrie din text două structuri care îl descriu pe leneş.
3) Formulează două idei secundare corespunzătoare primului paragraf al textului dat.
4) Motivează scrierea cu punct a enunţului Așa era pe vremea aceea.
5) Numeşte valoarea morfologică a cuvintelor: se întâlnesc, o trăsură, (oameni) buni, lenevie,
nesimţitor, drum, să se caute.
6) Alcătuieşte o propoziţie simplă în care cuvântul „leneş” să aibă funcţia sintactică de subiect.
Transformă propozia obţinută într-o propoziţie dezvoltată care să fie formată din minimum 5 cuvinte.
7) Precizează numărul de litere din cuvintele: car, oameni, răspunse, zicând, bolnav.
8) Realizează o compunere de minimum o pagină în care să-ţi argumentezi părerea privitoare la
afirmaţia „Lenea este o boală”. Vei da un titlu compunerii tale.