Sunteți pe pagina 1din 2

1) Componentele ce definesc un produs în optica marketingului, pot fi grupate în:

a) componente corporale;
b) imaginea produsului;
c) componente acorporale;
d) comunicațiile privitoare la produs;
e) toate componentele indicate.

2) Identificați faza ciclului de viață al produsului în care cheltuielile promoționale înregistrează cel mai
ridicat nivel:

a) creșterea;
b) lansarea;
c) maturitatea;
d) declinul.

3) În faza de maturitate, tendințele cererii produsului se prezintă precum urmează:

a) creșterea lentă;
b) creșterea accelerată;
c) cererea crește în ritmul economiei;
d) descreșterea sau creșterea într-un ritm inferior celui al economiei.

4) În faza de declin, caracteristicile consumatorilor se prezintă precum urmează:

a) număr în creștere al clienților și venituri ridicate și medii, cumpărători precoce;


b) foarte segmentați, preocupare față de înlocuitorii produsului, piață de masă;
c) inovatori și receptivi, venituri ridicate;
d) segmente specializate, clientelă tradițională.

5) În ceea ce privește politica diversificării gamei de produse prin exemplul considerat: o fabrică ce
produce vestimentație pentru femei va decide și fabricarea vestimentației pentru bărbați, presupune o
modalitate de diversificare:

a) verticală;
b) orizontală;
c) laterală.

6) Lărgimea gamei de produs este reprezentată de:

a) numărul de linii de produse ce o compun;


b) numărul de produse distincte pe care le conține o linie de produse;
c) numărul produselor tuturor liniilor.
7) Politica diversificării gamei de producție poate fi efectuată:

a) pe verticală, orizontală și lateral;


b) pe orizontală, diagonală și lateral;
c) în lățime, lungime și adâncime.

8) S.A. „Viorica-Cosmetic” se axează pe producerea a 20 de tipuri de parfumuri. Această varietate


sortimentală a gamei de parfumuri este caracterizată de:

a) lărgimea gamei;
b) profunzimea gamei;
c) lungimea gamei.

9) Numărul produselor tuturor liniilor reprezintă:

a) lărgimea gamei;
b) lungimea gamei;
c) profunzimea gamei;
d) lățimea gamei.

10) Identificați componentele acorporale ale produselor:

a) prețul;
b) greutatea;
c) termenul de garanție;
d) instrucțiunile de utilizare.

11) Vânzarea unui produs cu succes pe piață, potrivit metodei Boston Consulting Group, reflectă
următoarea succesiune:

a) pietre de moară, dileme, vaci de muls, vedete;


b) dileme, vedete, vaci de muls, pietre de moară;
c) vedete, vaci de muls, dileme, pietre de moară;
d) vaci de muls, vedete, pietre de moară, dileme.
12) O întreprindere de panificație oferă o gamă de produse alcătuită din trei linii: pâine (5 sortimente),
produse de patiserie (7 sortimente) și biscuiți (3 sortimente). Care este profunzimea gamei de produse
a acestei întreprinderi?

a) 3;
b) 5, 7, 3;
c) 7;
d) 5.
0.75 p X 12 = 9 puncte + 1 punct oficiu = 10