Sunteți pe pagina 1din 9
: TEDEUM LA SARBATOAREA NATIONALA A ROMANIEI (1 DECEMBRIE) SAU LA ALTE SARBATORI COMEMORATIVE tii Liturghii, pregatita fiind 0 masa, dupa Gata dupa otpust, sfinfititslujitor ies din altar, Je asazi dupa randuiala pe Dupa sivarsirea Dumne cuviint’, in mijlocul ise sducand Sfanta Evanghelie si Sfanta cructs pe care masa dinainte pregatita. zice: Binecuvinteaza, parinte. Preotul, tamaind masa in crucis, Diaconul incepe: Slava Sfintei sinedespartitei Treimi, to vecii vecilor. viata facatoarei gi pururea sin si Celei de 0 fiinta si de tdeauna, acum Strana: Amin. $i se cant imp’ Dumneveule..., Preasfanta Treim?- ori), Venifi si ne inchinam... APF psalmul 9 seuteasch ¢ Dumnezeului tui col sfint, si 4 Sion sprijineased-te Je tot a et pine-plicuta si fie. Dea plineascl. Bucura-ne-vom de tru ne vor mari. Plineasc te numel Auzi-te Domnul in 7 lacob. Trimité fie ajutor di pe tine. Pomeneascd toath jertia (1 arderen de Fee rer ga inima ta, $100 SN ti st Je Dum Mu ™“ _——— Scanned with CamScanner 204 CARTE DE TEDEUM Domnul toate cererile tale. A cunoscut ci a mantuit Domnul pe Unsul a pe dansul din cerul cel sfint al Lui, Acestia in cdrute gi iar noi in numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom miri, Acestia s-au impiedicat si au cizut, iar noi ne-am sculat sine-am indreptat, Doamne, mantuieste pe imparatul si ne auzi pe noi, in orice zi Te vom chema, Slava... $i acum..., Aliluia (de trei ori). :, Dumnezeule... Dupi aceea, diaconul zice ectenia mare, pani la: Pentru cei ce calatorese pe uscat, pe ape si prin vazduh... si indati adaugi aceste cereri ale Tedeumului: Pentru ca sa primeasca, cu milostivire, in sfantul cel mai presus de ceruri si duhoynicescul Sau Jertfelnic, aceasta multumire gi rugaciune a noastra a nevredni- cilor robilor Sai, si sa ne miluiasca. Pentru ca sa nu se intoarca de la multumirea noastra, a nevrednicilor robilor Sai, pe care o aducem cu inima smerita, pentru binefacerile primite de la Dansul; ci s-I fie bine-primita, ca tamaia cea bine mirositoare, Domnului sa ne rugam. Pentru ca si acum sa auda glasul rugaciunii nevred- nicilor robilor Sai, si buna dorin{a a credinciosilor Sai totdeauna sa o implineasca si si-i indrepteze spre bine, si ca un milostiv pururea s& ne faci bine noua si Sfintei Sale Biserici, si tuturor credinciosilor Sai sA le diruiasca cererile cele spre mAntuire, Domnului sA ne rugam. Pentru ca sa izbaveascé Sfanta Sa Bisericd, fara aceasta si pe noi tofi, de tot necazul, mania, nevoia si primejdia, si de tofi vrajmasii vazuti si nevizuti; si pe binecredinciosii crestini totdeauna sa-i intareasci cu sAnatate intru lumgime de zile, in pace si cu ocrotirea ingerilor Sai totdeauna sa ne ingradeasca pe noi, cre- dinciosii Sai robi, Domnului s4 ne rugam. Scanned with CamScanner EDEUM LA SARBATORI COMEMORATIVE OO Oo Apird, méntuieste, miluieste... gi celelalte. Ecfonisul: Ca Tie se cuvine toata slava... Strana: Amin. Apoi se cinti: Dumnezeu este Domnul... si tro- parele acestea: Glasul 1: Mantuieste, Doamne, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, biruin¢a binecredinciosilor crestini asu- pra celui potrivnic daruieste si cu Crucea Ta pazeste pe poporul Tau. Slava..., glasul al 4-lea: Cel ce Te-ai inaltat pe Cruce de bunavoie, poporului Tau celui nou, numit cu numele Tau, indurarile Tale daruieste-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleste cu puterea Ta pe binecredinciosii crestini, daruindu-le lor biruinta asupra potrivnicilor, avand ajutorul Tau arma de pace, nebiruita biruin{a. Si acum... Nascitoare de Dumnezeu, ajutatoarea crestinilor, noi, robii tai, agonisind mijlocirea ta, cu multumire strigam tie: Bucura-te, Preacurata Nascatoare de Dum- nezeu Fecioara; si totdeauna sa ne izbavesti de toate nevoile, cu rugaciunile tale, singura grabnic folositoare. Diaconul: Sa ludm aminte. Preotul: Pace tuturor. Cititorul: $i duhului tau, Prochimen, glasul al 4-lea: CAnta-voi Domnului, binefacdtorului meu, gi voi cAnta numele Domnului, celui Preainalt. Stih. Bucura-se-va inima mea de mantuirea Ta. Diaconul: infelepciune. Scanned with CamScanner CARTE DE TEDEUM APOSTOLUL: ; Din Epistola catre Romani a Sfantului Apostol Pavel, citire: (13, 1-7) ratilor, tot sufletul sa se supuna jnaltelor stapa- F niri, caci nu este stapanire decat de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt randuite. Pentru aceea, cel ce se impotriveste stapAnirii, se impotriveste randuielii lui Dumnezeu; iar cei ce se impotrivesc vor lua osanda asupra lor. Dregatorii nu sunt spaima pen- tru fapta buna, ci pentru cea rea. Voiesti, deci, s4 nu-ti fie frica de stapanire? Fa bine si vei avea lauda de la ea. Caci dregitorul este sluga lui Dumnezeu spre binele tau. Iar dac& faci rau, teme-te; ca nu in zadar poarta sabia, pentru ca este slujitorul lui Dumnezeu si raz- bunatorul maniei Lui asupra celui ce savarseste raul. De aceea este nevoie sa va supuneti, nu numai de frica pedepsei, dar si pentru cugetul vostru. Ca pentru aceas- ta platifi si dajdii; caci dregatorii sunt slujitorii lui Dumnezeu, staruind in slujba lor neincetat Dati deci tuturor cele ce suntefi datori: celui cu dajdia, dajdie; celui cu vama, vama; celui cu teama, teama; celui cu cinstea, cinste. Preotul: Pace fie. Cititorul: Aliluia, Diaconul: Infelepeiune, drepti... EVANGHELIA: Din Sfanta Evanghelie de la Matei, citire: ~ (22, 15-22) r vremea aceea, pe lisus in cuvant, impreuna cu irodianii, au facut sfat fariseii, ca si prinda Si au trimis la El pe ucenicii lor, zicand: invafatorule, stim ca esti Scanned with CamScanner TEDEUM LA SARBATORI COMEMORATIVE 207 omul adevarului si invefi pe oameni calea lui Dumnezeu dupa adevar si nu-Ti pasa de nimeni, pentru cd nu Te uifi la fafa oamenilor. Deci spune noua: Ce Ti se pare Tie? Trebuie si dim dajdie Cezarului, sau nu? Dar lisus, cunoscAnd viclesugul lor, le-a raspuns: Ce Ma ispititi fatarnicilor? Aratati-Mi banul dajdiei. Lar ei i-au adus un dinar. E] i-a intrebat: Al cui este chipul acesta si inscriptia de pe el? Ale Cezarului, au raspuns ei. Atunci a zis catre ei: Dati deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului, si lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Si, auzind ei acestea, s-au mirat si lasan- du-L, s-au dus. indata dupa Evanghelie, diaconul zice ectenia aceasta: Sa zicem toti din tot cugetul si din tot sufletul nostru, sa zicem. Strana: Doamne miluieste. Doamne, Atottiitorule, Dumnezeul parintilor nostri, rugamu-ne Tie, auzi-ne si ne miluieste. Miluieste-ne pe noi, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, rugdmu-ne Tie, auzi-ne si ne miluieste. Strana: Doamne miluieste (de trei ori) dupa fiecare ectenie. inca ne rugim pentru Prea Fericitul Parintele nostru (N) Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane [pentru (inalt) Prea Sfintitul (Arhi-) Episcopul (si Mitropolitul) nostru (N)] si pentru tofi frafii nostri cei intru Hristos. inca ne rugam pentru binecredinciosul popor roman de pretutindeni, pentru cArmuitorii {arii noastre, pen- Scanned with CamScanner ‘ARTE DE :DEUM, 208 5 pentru jubitoarea de i ii j satelor si tru mai mari oraselor $i S 5 u ; Hristos oaste, pentru sandtatea $I mAntuirea lor. Ca niste robi nevrednici, cv frica si cu ee upanul I ind milostivirii Tale, Mantuitorule $i apa ren, Doamne, pentru pinefacerile Tale, pe care cu imbelsugare le-ai varsat asupra robilor Tai, cao jnaintea Ta, si ca unui Dumnezeu Iti aducem doxo! logie si cu umilinta strigam: Izbaveste din toate nevoile pe robii Tai, si ca un milostiv totdeauna implineste si indrepteaza spre bine dorintele noastre ale tuturor. Cu staruinta ne rugim Tie, auzi-ne si ne miluieste. Bine-primita sa fie, intru-tot-bunule Stapane, aceasta multumire a noastra, inaintea slavei Tale, ca o taméaie bine mirositoare si ca o jertfa fara de sAnge, si ca un jndurat trimite totdeauna robilor Tai milele Tale cele bogate, rugamu-ne Tie, Doamne, auzi-ne pe noi, si ne miluieste. Izbaveste Biserica Ta cea sfanta si tara aceasta de toata rautatea vrajmasilor celor vazuti si nevazuti, si la tot poporul Tau daruieste lungime de zile, fara de pacat, at Sra een faa virtutile crestinesti, miluieste. pirate, auzi-ne si ne Jar preotul zice ecfonisul: Auzi-ne pe noi, tru... (veri pag, 181). Strana: Amin, Dumnezeule, Mantuitorul nos- Diaconul: Domnului si ne rugam. Strana: Apoi preotul citeste aceasta Rugaciune pamne, lisuse Hristoase ui > Cina Peta indurarilor si a mila este nemasurata si iub Dumnezeul nostru, toata milostivirea, a ire de oameni adanc Scanned with CamScanner TEDEUM LA SARBATORI COMEMORATIVE 209 neajunsa, la a Ta slava cazand, cu fricd si cu cutremur, ca niste robi nevrednici, cu umilinjé aducem acum mulfumire bunatatii Tale, pentru binefacerile ce au fost asupra poporului romdn prin marea lui unire intr-o sin- gura fara romaneasca gi crestina; si ca pe Domnul, Stipanul si Binefacatorul, Te slivim, ffi cAntam si Te liudam. Si iardsi cizind inaintea Ta, mulfumim, ru- gand cu umilinfa nemasurata si nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugaciunile robilor Tai si cu milostivire i-ai invrednicit a li se implini cererile, asa si de acum inainte jnvredniceste-i a spori intru dreapta credinta, in dragostea cea catre Tine si cea catre aproapele gi intru toate faptele cele bune, si a dobandi ale Tale binefaceri, impreuna cu toti credin- ciosii Tai. MAntuieste-i de toata reaua intémplare, daruindu-le pace si liniste. Da, Doamne, dregatorilor nostri, duhul infelepciunii si ai iubirii de oameni, care intareste popoarele si le jnalta. innoieste in inimile judecatorilor duhul cel drept, care lumineaza si invata tot adevarul. Revarsa in pastorii sufletesti ai poporului Tau duhul lepadarii de sine, pe care I-ai dat Sfintilor Tai Ucenici si Apostoli cand i-ai trimis in Jume la propovaduire. Insufla osta- silor nostri barbatia gi vitejia cea sfanta a dragostei catre Dumnezeu, catre aproapele si catre tara. Si pe noi, pe toti, invredniceste-ne s4 sporim in faptele cele bune, care fac pe oameni dup4 chipul si asemanarea Ta. Doamne, pe tofi eroii, ostasii si lup- te timpurile si din toate locurile, jn lagare si-n inchisori Pomeneste-i, titorii romani, din toa’ p cizuti pe campurile de lupta, Scanned with CamScanner CARTE DE TEDEUM i si a credintei stramosesti, pen- pararea patriei $14 r , pentru libertatea si demnitatea 210 pentru a tru intregirea neamului, noastra. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu mila gi rugaciu- nile parintilor nostri, end chemau ei ajutorul si indu- rarile Tale asupra lor si asupra farii acesteia in care se preamareste numele Tau. Si ne invredniceste pe toti ca {ntotdeauna mulfumire si-Ti aducem, cele preabune sa graim si sa-Ti cAantam Tie, Celui fara de inceput al Tau Parinte si Preasfantului si bunului si de viata facatoru- lui Tau Duh, Dumnezeului celui slavit intru 0 fiinta (si 3 cu glas mai inalt): Slava Tie, Dumnezeului nostru, in vecii vecilor! min, Apoi se cdnti Doxologia mare: Slava intru cei de sus lui Dumnezeu... sau in locul ei, Imnul Sfantului Nichita, episcopul Remesianel: Pe Tine, Dumnezeule, Te Huda... (vezi pag. 182). Diaconul: infelepciune. Preotul: Preasfanta Naseatoare de Dumnezeu... Strana: Ceea ce esti mai cin- siti... Preotul: Slava Tie, Hristoase, Dumnezeule, nadejdea noastra, slava Tie. Strana: S $i acum... Doamne miluieste (de trei ori). Binecuvinteaza. Preotul zice otpustul zilei. ii stind in mijlocul bisericii, cu fafa spre altar, rostesc indati Datatorului nostru de bine, Strana: Dupa otpust, diaconi Polihroniul urmator: Prea Fericitului Parintelui nostru (N) Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane [(Ginalt) Prea Sfintitului (Arhi-) Episcopul (si Mitropolitul) nostru (N)], da-i Doamne, zile indelungate si buna sporire in dreapta propovaduire a cuvantului adevarului Tau si in car- muirea turmei celei cuvantatoare pe calea mAntuirii, si-I pazeste intru mulfi ani. Strana cfntd: Mulfi ani traiasca (de trei ori). Scanned with CamScanner TEDEUM LA SARBATORI COMEMORATIVE 211 Binecredinciosului popor roman de pretutindeni. cArmuitorilor {4rii noastre, mai marilor oraselor si sa- telor si iubitoarei de Hristos oaste, di-le, Doamne, zile bune gi indelungate, cu viata pasnica, sanatate, man- tuire si intru toate buna sporire, iar asupra vraj- masilor biruinta, si ii pazeste pe dansii intru mulfi ani. Strana canta: Mulfi ani traiasca (de trei ori). Binecredinciosilor crestini care sunt de fafa la aceasta sfanta slujba, da-le, Doamne, zile indelungate, cu pace si sanatate si intru toate buna sporire, si fi pazeste intru multi ani. Strana cAnta: Mulfi ani traiased (de trei ori). Mai departe se va urma dupa tipicul Polihroniului de la Tedeumul Ia Anul Nou (vezi pag. 184). Scanned with CamScanner

S-ar putea să vă placă și