Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AL REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ

A PERSONALULUI MEDICAL ŞI FARMACEUTIC CU STUDII MEDII

APROB

Director adjunct

_____________ Lila Moscaliuc

______ ________________ 2020

TEST

DE EVALUARE SUMATIVĂ
LA CURSUL DE SPECIALIZARE
MEDICINA DE FAMILIE

EXAMINAT

La Şedinţa catedrei Nr. 1

din ______ __________ 2020

Proces verbal Nr______

Şef catedră________ E.Neamțu

CHIŞINĂU, 2020
Medicina de familie specializare

I.Enunţ: Citiți afirmaţia de mai jos şi completați spațiile libere cu


răspunsul corect.

1. Enumeraţi complicaţiile ulcerului gastro – duodenal:


______________________________________________________________________
2. Indicaţi 4 semne clinice utilizate la aprecierea deshidratării în diaree,conform OMS:
______________________________________________________________________

3. Enumerați semnele de pericol la un sugar mic de la 1 săptămînă la 2 luni :


a.______________ b.___________ c. ____________ d.___________ e. ___________

4. Enumeraţi 4 semne de pericol pentru viaţă la copilul de la 2 luni la 5 ani:


______________________________________________________________________

5. Scrieți formele atipice ale infarctului miocardic acut:


______________________________________________________________________

6. Enumeraţi complicațiile hipertensiunii arteriale:


_____________________________________________________________________

II. Enunţ: Selectați din afirmațiile de mai jos varianta cu un răspuns


corect.
7. Asistenţa medicală de urgenţă în caz de pneumotorace deschis constă în:
a. drenaj pleural
b. acoperirea plăgii cu pansament ermetic aseptic fixat pe 3 laturi
c. tripla manevră Safar
d. administrarea dopaminei
8.Care din următoarele semne clinice denotă prezența corpului străin în căile respiratorii
superioare la copil?
a. edem al feței și regiunii cervicale
b. emfizem subcutanat al regiunii cervicale
c. stridor
d. retracția regiunii epigastrice
9. Care sunt semnele de certitudine ale fracturii?
a. edem și prurit în locul fracturii,frison
b. crepitaţii osoase, mobilitate anormală în focar și netransmiterea mișcărilor distal de
locul fracturii
c. hiperemie, hipertermie, durere și lezarea funcției în locul fracturii
d. hipertermie și supurație în locul fracturii
10. Care medicament anticonvulsiv este preferabil în cuparea crizei convulsive la nou-
născut?
a. fenobarbital
b. diazepam
c. midazolam
d. lorazepam
11. Care din următoarele măsuri se referă la realizarea Suportului Vital Bazal?
a. administrarea adrenalinei la fiecare 3 – 5 minute
b. defibrilarea
c. compresiuni toracice şi insuflaţii
d. administrarea amiodaronei
12. La examenul citologic se colectează material din:
a. canalul cervical
b. partea vaginală a colului uterin
c. partea afectată (focar)
d. canalul cervical şi partea afectată (focar)
13. Semnul precoce al patologiei colului uterin este:
a. dureri în regiunea inferioară a abdomenului
b. sângerări de contact
c. eliminări vaginale cu miros fetid
d. metroragie
14. Metodele de depistare precoce a cancerului de sîn sunt:
a. autoexaminarea glandei mamare
b. examinarea clinică a glandei mamare
c. mamografia
d. toate
15.Avantajul prezervativului faţă de celelalte metode de contracepţie este:
a. lipsa complicaţiilor
b. reversibilitate imediată
c. preţ redus
d. protejarea de o boală sexual transmisibilă, inclusiv HIV
16. În programul de screning cervical sunt incluse femei cu vîrsta cuprinsă:
a. de la 25 ani pînă la 61ani
b. de la 24 ani pînă ce femeia este sexual activă
c. nu contează vîrsta dacă femeia este sexual activă
17.Migrena se manifestă prin:
a. cefalee permanentă cu caracter de tensiune
b. accese periodice de cefalee intense cu caracter pulsativ
c. cefalee permanentă cu caracter migrător
18. Numiţi cauza principală a ictusului ischemic:
a. ateroscleroză cerebrală
b. anevrismul vaselor cerebrale
c. hipertenzia arterială
19. Ce halucinaţii predomină în halucinoza alcoolică?
a. vizuale
b. auditive
c. olfactive
20. Care ictus se începe cu simptome prevestitoare?
a. ischemic
b. hemoragic
c. hemoragie subarahinoidiană
21. Cefaleea în cadrul migrenei e localizată mai frecvent:
a. bilateral în regiunea orbito – frontală
b. unilateral în regiunea orbito – frontal
c. în regiunea occipitală
d. în regiunea parietală
22. Care sunt măsurile de protecţie în profilaxia infecţiei?
a. spălatul pe mîini şi folosirea mănuşilor
b. decontaminarea, spălarea, sterilizarea
c. folosirea soluţiilor antiseptice pentru badijonarea pielii înainte de injecţii
d. toate
23. Identificați semnele clinice inițiale caracteristice rujeolei:
a. numai cu semne catarle
b. semne catarale și schimbări din partea mucoaselor cavității bucale
c. numai cu schimbări din partea mucoaselor cavității bucale
d. cu apariția erupțiilor
24.Enumeraţi factorii de risc ai macroorganismului în evoluţia trenantă a
pneumoniei comunitare:
a. Vîrsta peste 55 ani;
b. Etilismul cronic;
c. Tabacismul;
d. Comorbidităţile (BPCO, ICC, IRC, afecțiuni oncologice, DZ);
e. Evoluţia severă a bolii;
f. Infiltraţia pneumonică întinsă;
g. Bacteriemia secundară;
h. Inoportunitatea şi/sau ineficacitatea ABT;
i. Toate;
25. La persoanele cu astm bronșic, care folosesc abuziv «spray-ul de criză» pot
apărea efecte adverse :
a.Palpitaţii
b.Dureri de cap
c. Agitaţie
d. Tremor
e. Toate
26. Indicaţi termenul de administrare a hranei complementare pentru copilul
alimentat natural:
a. vîrsta copilului de 5 luni
b. vîrsta copilului de 8 luni
c. vîrsta copilului de 6 luni
27. Care este durata normală a timpului de reumplere capilară la copil?
a. Pînă la 2 sec.
b. pînă la 3 sec.
c. pînă la 4 sec.
d. pînă la 5 sec.
28. Indicaţi semnul clinic utilizat în clasificarea anemiei, conform OMS:
a. paloarea mucoasei cavității bucale
b. paloarea palmelor
c. dureri în abdomen
29. Care este cea mai frecventă cauză a stopului cardio-respirator la copii?
a. insuficienţa respiratorie
b. insuficienţa cardiacă
c. diabetul zaharat
30. Valoarea normală a frecvenței respirației la nou-născut este:
a. 40 – 60 resp/min
b. 20 – 30 resp/min
c. 60 – 80 resp/min
d. 16 – 18 resp/min
31. Raportul compresiuni toracice/ventilaţie la reanimarea sugarului este:
a. 15 : 1
b. 15 : 2
c. 5 : 1
d. 3 : 1
32. Care este manevra de dezobstrucție a căilor respiratorii la nou-născut și la sugar?
a. manevra Heimlich
b. manevra Sellik
c. repetarea secvenței din cîte 5 lovituri interscapulare la rînd
d. repetarea secvenței: 5 lovituri interscapulare + 5 compresiuni sternale puternice,bruște
33. Care este doza adrenalinei administrată intramuscular la etapa prespitalicească
copilului în vîrstă de 7 ani în caz de șoc anafilactic?
a. 500 micrograme
b. 300 micrograme
c. 200 micrograme
d. 150 micrograme
34.Numiţi cele mai carateristice semne ale meningitei meningococice:
a. febră 39 – 400;
b. semne meningiene;
c. erupţii hemoragice;
d. toate;
35.Selectaţi perioada de incubaţie în dezinterie:
a. 10 zile pînă la 1 lună
b. 1 lună – 30 lun
c. 10 zile – 20 zile
d. 1 oră – 6 ore
e. 1 zi – 7 zile
36. Indicaţi cea mai sigură metodă de menţinere a căilor respiratorii permeabile:
a.extensia capului
b.tripla manevră Safar
c.intubaţia endotraheală
d.pipa orofaringiană
37. Care este raportul compresiuni sternale/insuflații la reanimarea nou-născutului?
a .3:1
b. 10:2
c. 15:2
d. 30:2
38. Hemostaza provizorie se realizează prin:
a. pansament compresiv,garou
b. ligatura vaselor, pansament simplu
c. compresiune digitală,pansament compresiv, garou
d. nici o variantă de mai sus

39. Care din metodele de dezobstrucţie a căilor respiratorii nu se aplică la sugar?


a. lovituri interscapulare
b. compresiuni sternale
c. compresiuni abdominale.
40. În care din următoarele situații este obligatoriu de suspectat la victimă fractură
cervicală?
a. pacient cu hipotermie
b. pacient cu arsuri
c. pacient din accident rutier
d. pacient cu accident vascular cerebral
III. Enunţ: Selectați din afirmația de mai jos varianta cu două
răspunsuri corecte.
41. Factorii ce induc dezvoltarea iatrogeniei medicamentoase sunt:
a. Dezvoltarea industriei farmaceutice, numeroasele reclame și publicitate
b. Toleranța individual diferită
c. Erorile calitative și cantitative de comunicare

IV. Enunţ: Selectați din afirmațiile de mai jos varianta cu trei răspunsuri
corecte.
42. Identificați maladiile cu dureri acute chirurgicale:
a. apendicită acută
b. ulcer gastro-duodenal
c. colecistită acută
d. hernie strangulată
e. ocluzie intestinală
43. Selectați factorii de risc influențabili prezenți în afecțiunile cardiovasculare:
a. fumatul
b. vărsta
c. hipercolesterolemia
d. ereditatea
e. hipodinamia
44. Selectați manifestările clinice clasice în diabetul zaharat:
a. poliurie
b. polidipsie
c. dureri lombare
d. polifagie
45. În coma hipoglicemică se întîlnesc următoarele semne clinice:
a. anorexie
b. senzație de foame
c. transpirații
d. tegumente uscate
e. agitație psiho-emoțională și motorize
46. Educația pacientului cu pielonefrită cronică constă în informarea pacientului despre:
a. factorii de ris și metodele de evitare
b. anularea factorilor care duc la cronicizare și provoacă recidive
c. necesitatea tratamentului adecvat în formele acute și tratamentului antirecidivant
planificat
47. Alegeţi varianta corectă a frecvenţei respiraţiei conform vărstei unind cu linii
literele corespunzătoare din coloana A şi B:
I. a. 1 săptăm.– 2 luni II. a. 30 – 39 inspiraţii/ minut
b. 2 luni – 12 luni b. 40 – 49 inspiraţii/ minut
c. 12 luni – 5 ani c. 50 – 59 inspiraţii/ minut
d. 60 – 69 inspiraţii/ minut
48. Indicaţi locul unde se realizează tratamentul în diferite tipuri de diaree,
conform OMS:
a. Diaree, deshidratare severă__________ a. Domiciliu
b. Diaree, deshidratare moderată _______ b. Staţionar
c. Diaree, deshidratare negativ ________ c. Ambulator
V. Enunţ: Selectați din afirmațiile de mai jos varianta cu patru
răspunsuri corecte.

49. Măsuri în reducerea riscului de transmitere a infecţiei cu virusul hepatic B sunt:


a. nu donaţi sânge, organe, ţesuturi, lichid seminal
b. nu folosiţi periuţe de dinţi, lame de bărbierit sau alte articole personale, care ar
putea avea sânge pe ele
c. bandajaţi leziunile de pe piele
d. discutaţi cu partenerii sexuali despre riscul de transmitere a infecţiei VHB prin
contact sexual,folosiţi condoamele.

50. Care simptome sunt caracteristice la prezenţa unui corp străin în laringe?
a. disfonie;
b. dispnee de diverse grade
c. odinofagie
d. stare de spasm al glotei
e. hemoragii.
51. Indicați necesarul pentru oprirea hemoragiilor nazale:
a. mese sterile de 0,5 cm
b. specul nazal
c. specul auricular
d. hemostatice
e. seringi jetabile
52. Care sunt semnele clinice cînd gravida trebuie să se adreseze de urgență după
ajutor medical?
a. eliminări sangvinolente din vagin
b. edeme care progresează rapid
c. dereglări ale vederii
d. eliminări abundente nesangvinolente din vagin
e. dureri abdominale
53.Selectați semnele subiective ale atacului acut de glaucom:
a. durere oculară accentuată cu hemicranie
b. scăderea important a vederii
c. diplopie
d. greață
e. dureri epigastrice.

VI. Enunţ: Selectați din afirmațiile de mai jos varianta cu cinci și mai
multe răspunsuri corecte.

54. Selectaţi cauzele de bază în dezvoltarea complicațiilor post-BCG:


a. inocularea unei doze de vaccin mult mai mari, decît este recomandat;
b. injectarea vaccinului într-un loc de inoculare nepermis;
c. pentru dizolvarea vaccinului au fost folosiţi alţi dizolvanţi, decît cei permişi;
d. vaccinul a fost dizolvat cu o cantitate incorectă de soluţie;
e. păstrarea incorectă a vaccinului;
55. Rearanjați în ordine corectă măsurile Suportului Vital Bazal la copil:
a. compresiuni sternale și insuflații în raport 15:2
b. asigurarea securității salvatorului și victimei
c. 5 insuflații de control și salvatoare
d. evaluarea prezenței respirației
e. evaluarea prezenței conștienței
f. asigurarea libertății și permeabilității căilor respiratorii

56. Identificaţi afirmațiile corecte pentru bronhopneumopatia cronică obstructivă.


a. BPCO nu este o boală contagioasă (nu se transmite de la o persoană la altă
persoană)
b. Adulţii suferă de BPCO, copiii niciodată
c. Cei mai mulţi pacienţi cu BPCO sunt sau au fost fumători.
d. Unii pacienţi cu BPCO au locuit în apartamente fiind expuşi fumului produs de
aragaz sau de sobe folosite la încălzirea locuinţei.
e. Unii pacienţi cu BPCO au lucrat mulţi ani în condiţii nocive (fum sau praf).
57. Selectați simptomele caracteristice holerei :
a. greață
b. vomă
c. scaun diareic
d. crampe musculare
e. uscăciune în gură
58. Pentru a diminua riscul infarctului miocardic acut care măsuri sunt indicate?
a. Excluderea fumatului
b.Reducerea valorilor colesterolului seric
c. Diminuarea valorilor tensiunii arteriale
d. Tratarea diabetului
e. Menţinerea unei greutăţi optime
f. Activitatea fizică regulată
59. Care sunt situaţiile care ar trebui să vă alarmeze în insuficiența cardiacă cronică?
a. Durerea toracică
b. Accentuarea marcantă a oboselii, scăderea capacităţii de efort, agravarea dispneei

c. Pierderea temporară a stării de conştienţă (sincopă)


d. Apariţia de palpitaţii
e. Creşterea edemelor
f. Adaosul ponderal (atunci cînd depăşeşte mai mult de 2,5 – 3 kg într-o săptămînă)
60. Cauzele pancreatitei cronice sunt:
a. Consumul de alcool
b. Consumul de nicotină
c. Factorii de nutriţie
d. Factorii ereditari
e. Factorii ductului pancreatic efferent
f. Factori imunologici
g. Alţi factori rar întîlniţi şi metabolici, inclusiv toxine
GRILĂ pentru evaluare finală
Numele, prenumele__________________________________________________________
Cursul Medicina de familie Data _______

3 a.

b.

c.

d. e.

4 1.

2.

3.

4.

5 a. c.

b. d. e.

6 a.

b. d.

c. e.

7 35

8 36

9 37

10 38

11 39

12 40

13 41

14 42

15 43

16 44

17 45

18 46

19 47
20 48

21

22 49

23 50

24 51

25 52

26 53

27 54

28 55

29 56

30 57

31 58

32 59

33 60

34

B A R E M
58 – 60 NOTA – 10
52 – 56 NOTA – 9
47 – 51 NOTA – 8
42 – 46 NOTA – 7
36 – 41 NOTA – 6
31 – 35 NOTA – 5