Sunteți pe pagina 1din 4

Profesor – Visanescu Diana 

Scoala Gimnaziala Nr.1 Gaiseni, com. Gaiseni, jud. Giurgiu

Programa şcolară este parte a Curriculumului naţional. Termenul de curriculum derivă din
limba latină unde, printre altele, înseamnă ,,drum către”.
Programa școlară de Geografie este documentul care reglementează activitatea profesorilor,
în vederea realizării planificărilor calendaristice, proiectării unităților de învățare și a proiectării
activității didactice la clasă. Aceasta programa pentru gimnaziu redă, într-o structură şi formă
nouă, principalele elemente normative referitoare la predarea geografiei în clasele V – VIII.
Programa şcolară de Geografie reprezintă, alături de programele altor discipline, o
componentă esențială a Curriculumului național pentru clasele a V-a – a VIII-a din învăţământul
gimnazial, având un buget de timp de 1 oră/săptămână (clasele a V-a – a VII-a) şi de 2
ore/săptămână (clasa a VIII-a). Disciplina este prevăzută în planul-cadru de învăţământ în aria
curriculară Om şi societate.
Programa şcolară descrie oferta educaţională a unei anumite discipline pentru un parcurs
şcolar determinat. Noile programe şcolare cuprind:

 notă de prezentare;

 competente generale;

 competente specifice;

 exemple de activităţi de învăţare;

 conţinuturi ale învăţării;

 sugestii metodologice.

Nota de prezentare se refera la timpul alocat fiecarui nivel de studiu, rolul programei  în
finalitățile învățământului, legătura dintre competențele generale și cele specifice si la
dimensiunile disciplinei.
Competentele generale sunt derivate din profilul absolventului și corelate cu competențele-
cheie, au un grad mare de complexitate și generalitate și se formează pe parcursul celor patru ani
de studiu.
Competentele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar, sunt derivate din competenţele
generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora.
Exemplele de activitati de invatare constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice în
scopul realizării competenţelor.
Continuturile învăţării sunt organizate pe domenii, prin intermediul lor urmărindu-se realizarea
competenţelor.
Sugetiile metodologice marcheaza rolul programei în formarea competențelor, valorilor și
atitudinilor,precum și importanța realizării unor tipuri de activități de învățare care sa conducă la
dezvoltarea competențelor.
In sensul competenţelor specifice, acestea se formează pe parcursul unui an şcolar, sunt
derivate din competenţele generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora. Competenţele
specifice sunt însoţite de exemple de activităţi de învăţare, care constituie modalităţi de
organizare a activităţii didactice în scopul realizării competenţelor.
Pentru a aplica ceea ce am invatat la curs, voi descrie/exemplifica o competena
generala prin abordarea competențelor specifice, de-a lungul celor 4 ani din învățământul
gimnazial, relevând importanța competențelor specifice ca rezultat al învățării, de vizat și de
evaluat prin sarcini semnificative, adecvate elevilor.
Competența generală 2 Raportarea realitatii geografice spatiale si temporare la
reprezentarile cartografice

Clasa a V-a
2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren
- identificarea pe suporturi cartografice a unor puncte/trasee definite de coordonate geografice
date (exercitii pt determinarea pozitiei geografice din punct de vedere latitudinal si longitudinal)
- reprezentarea pe schiţe de hartă a unor puncte/trasee definite de coordonate geografice date

Clasa a VI-a
2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de suporturile cartografice, grafice şi alte materiale
vizuale în contexte/situaţii diferite
- construirea unui text utilizând informaţii obţinute din diverse suporturi cartografice ( de
exemplu de pe harta vegetatiei Europei sa construiasaca un text cu tipurile de vegetatie din
spatiul european)
- realizarea unui rezumat pe baza unui material audio-video

Clasa a VII-a
2.3. Corelarea elementelor şi fenomenelor geografice date prin raportare la suporturi
grafice şi cartografice
- asocierea semnelor convenţionale cu caracteristicile reale ale elementelor şi fenomenelor
geografice pe care le reprezintă ( de exemplu sa identifice semnul conventional al vulcanilor pe
harta si sa coreleze cu numele acestora)
- compararea elementelor şi fenomenelor geografice din realitate prin raportare la suporturi
grafice şi cartografice
Clasa a VIII-a
2.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor geografice utilizând reprezentări grafice şi
cartografice
- interpretarea unor diagrame de distribuţie cantitativă ( de exemplu sa interpreteze piramida
varstelor in functie de populatia feminina si masculina de pe teritoriul Romaniei)