Sunteți pe pagina 1din 2

Profesor: Visanescu Diana

Unitatea de invatamant: Scoala Gimnaziala Nr.1 Gaiseni

   Conform curriculumului naţional competenţa școlară este definită ca „un

ansamblu/sistem integrat de cunoștinţe, capacităţi, deprinderi și atitudini dobîndite de elevi

prin învăţare și mobilizate în contexte specifice de realizare, adaptate vîrstei elevului și

nivelului cognitiv al acestuia, în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se poate

confrunta în viaţa reală.”

Astfel, competentele specifice constituie un element de baza urmarit in proiectarea

didactica, corelat cu strategiile utilizate de profesor,  cu modurile de abordare a lectiei, 

suporturile didactice si formele de organizare a activitatii. Eficientizarea invatarii depinde in

mare parte de aplicarea corecta a competentelor specifice in cadrul lectiei.

Abordarea majoră a referinţelor actuale în demersul educativ al geografiei trebuie sa aiba

in vedere mutarea accentului de la predarea de informaţii la formarea unor competenţe de

aplicare a cunoştinţelor dobândite în vederea dezvoltării creativităţii elevilor.

Astfel, este necesar ca în procesul didactic să se aibă în vedere:

 construirea contextelor problematice, în măsură să genereze deschideri către diferite

domenii ale geografiei;

 folosirea unor strategii diferite în rezolvarea aceleiaşi probleme, atunci când este cazul;

 organizarea unor activităţi variate de învăţare pentru elevi, în echipă şi/ sau individual, în

funcţie de nivelul şi de ritmul propriu de dezvoltare al fiecăruia;


 construirea acelor secvenţe de învăţare care să permită activităţi de explorare/investigare

la nivelul noţiunilor de bază studiate. Criteriul de asigurare a calităţii actului de predare-

învăţare-evaluare este reprezentat de formarea competenţelor specifice la sfârşitul

fiecărui an de studiu, precum şi de formarea competenţelor generale la sfârşitul

învăţământului obligatoriu.

Acest proces de formare a unor competente creează oportunităţi pentru ca elevii să fie

conduşi spre conexiuni între diferite teme, între abstract şi practic, iar mijloacele TIC

reprezintă un avantaj important în explorarea de concepte şi relaţii geografice.