Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE RELAŢI INTERNAŢIONALE ŞI ADMINISTRAŢIE


PRO G RAM D E ST U DI I: Ad m in i st ra ţ ie p ub l ic ă

CENTRALIZATORUL ACTIVITĂŢILOR STUDENŢILOR DE LA I.D.


AN UNIVERSITAR 2020-2021
ANUL DE STUDII: II Semestrul: I

Tutorial 1 Tutorial 2 Tutorial 3


Nr. crt.

Disciplinele Vineri Sâmbătă Duminică Vineri Sâmbătă Duminică Vineri Sâmbătă Duminică
23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020 20.11.2020 21.11.2020 22.11.2020 11.12.2020 12.12.2020 13.12.2020

Drept administrativ. Actul şi


1 răspunderea administrativă 8-12 14-18
Elemente de drept civil
2 16-18 16-18
Drept european
3 8-10 18-20
Introducere în politici publice
4 10-14 8-12
Economia sectorului public 14-16
5 12-14
Răspunderea penală a
6 funcţionarului public 14-18 10-14
Educaţie fizică III
7 16-18 14-16

8 Limba engleză III 12-14 14-16

Director ID, Secretar ID,


Conf. univ. dr. Mihaela Sudacevschi Ancuţa Pichineru
UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE RELAŢI INTERNAŢIONALE ŞI ADMINISTRAŢIE
PRO G RAM D E ST U DI I: Ad m in i st ra ţ ie p ub l ic ă

Activitățile tutoriale se vor desfășura online prin aplicațiile Zoom sau Google Meet.
Prin intermediul aplicației Google Classroom veți afla datele necesare conectării în Zoom sau Google Meet, puteți comunica cu tutorii și aveți acces la
manualele ID și alte materiale.
Codurile Classroom aferente fiecărei discipline se găsesc în tabelul de mai jos.
ATENTIE! Trebuie să fiți conectat la adresa de e-mail cu terminația univnt.ro pentru a avea acces la Classroom și Zoom/Google Meet.

ANUL 2 ID
Disciplina Cadru didactic COD Classroom
Drept administrativ. Actul şi
E. Ştefan ztudk6o
răspunderea administrativă
Elemente de drept civil A. Gheorghe htlqndg
Drept european D Velicu qutv27g
Introducere în politici publice D. Neaga ph4fbef
Economia sectorului public L. Radu zenhit2
Educaţia fizică III Maria Lulescu jidjfmm
Răspunderea penală a
M. Hotca xw7ycp2
funcţionarului public
Limba engleză III C. Neagu keapjop

S-ar putea să vă placă și