Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI

S T R U C T U R A AC T I V I T Ă Ţ I L O R
pentru anul universitar 2018 – 2019
Aprobată în şedinţa Senatului universitar conform Hotărârii nr. 25/18.09.2018

FACULTATEA DE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ADMINISTRAȚIE

SEMESTRUL ANUL DE STUDII PERIOADA ACTIVITATEA

01.10.2018 – 23.12.2018
Activitate didactică
LICENȚĂ ANUL I, II, III 07.01.2019 – 20.01.2019
24.12.2018 – 06.01.2019 Vacanţa de iarnă
MASTER ANUL I, II 21.01.2019 – 10.02.2019 Sesiune de examene
11.02.2019 – 17.02.2019 Vacanţa după semestrul I
I
Promoţii anterioare 04.02.2019 – 28.02.2019 Sesiune de licenţă / disertaţie

18.02.2019 – 26.05.2019 Activitate didactică


27.05.2019 – 16.06.2019 Sesiune de examene
LICENȚĂ ANUL I, II * 17.06.2019 – 30.09.2019 Vacanţa de vară
ŞI 02.09.2019 – 15.09.2019 Sesiune de restanţe
Sesiune de reexaminări /
MASTER ANUL I 16.09.2019 – 22.09.2019
măriri de note
Sesiune de reexaminări
23.09.2019 – 29.09.2019

18.02.2019 – 26.05.2019 Activitate didactică


27.05.2019 – 16.06.2019 Sesiune de examene
II 17.06.2019 – 23.06.2019 Sesiune de restanţe
LICENȚĂ ANUL III** Sesiune de reexaminări /
24.06.2019 – 29.06.2019 măriri de note
ȘI
Pregătirea examenului de finalizare a
24.06.2019 – 30.06.2019
MASTER ANUL II*** studiilor
Susţinerea examenului de licenţă /
01.07.2019 – 14.07.2019
disertaţie
Sesiune de reexaminări /
16.09.2019 – 22.09.2019
măriri de note
23.09.2019 – 29.09.2019 Sesiune de reexaminări

*Practică de specialitate 3 săptămâni, anul II – studii de licenţă (06.05.2019 – 26.05.2019)


** Practică pentru examenul de licenţă 2 săptămâni, anul III – studii de licenţă (13.05.2019 – 26.05.2019)
*** Practică pentru elaborarea lucrării de disertație 2 săptămâni, anul II – studii de master (13.05.2019 –
26.05.2019)