Sunteți pe pagina 1din 3

1. Explicați noțiunea de undă.

Ce reprezintă unda sonoră


Undă – fenomenul de propagare a unei oscilații într-un mediu material sau spațiu și care este
însoțit de transportul de energie.
Unde sonore – unde mecanice longitudinale, ce se propagă în medii solide și gazoase. În mediile
solide, undele sonnore pot fi atât longitudinale cât și transversale. O serie de compresii și extensii
alternative ale aerului.
2. Care unde se numesc longitudinale, dar transversale?
După modul de oscilație a particulelor mediului față de direcția de propagare:
Unde transversale - acele unde pentru care elongația este o mărime vectorială care oscilează într-
un plan normal pe direcția de propagare.
Exemple de unde transversale :
- oscilația unei corzi elastice ;
- vibrația unei bare care a fost lovită lateral;
- vibrația membranei unei tobe.
Unde longitudinale – unde în care deplasarea mediului este în aceeași direcție, sau în direcție
opusă direcției de propagare a undelor.?
Exempel de unde longitudinale:
- undele sonore care se propagă în aer (sub forma unor variații continui ale presiunii aerului).
Undă – fenomen fizic care se propagă și se reproduce singur „un pic” mai târziu, și „un pic” mai
departe într-un mediu sau în spațiu.
3. Definiți noțiunile de front de undă și de suprafață de undă
Front de undă – locul geometric al punctelor la care ajunge oscilația la un moment dat. Acea
suprafață care separă partea din spațiu intrată în oscilație de partea din spațiu care urmează să
intre în oscilație.
Suprafața de undă – locul geometric al punctelor care oscilează în aceeași fază. Suprafața de
undă poate fi dusă prin orice punct din spațiu care oscilează și este fixă. Numărul suprafețelor de
undă este foarte mare, teoretic infinit.

4. Ce se numește viteza de fază. Ce reprezintă lungimea de undă.


Lungimea de undă – mărimea fizică ce caracterizează perioada spațială a undei, adică distanța
dintre două puncte din spațiul între care defazajul relativ al oscilațiilor este de 2π radiani.
Lungimea de undă este legată de viteza de propagare a undei respective și de frecvența ei prin
relația
Viteza de fază – viteza de deplasare a undei pe direcția normalei sale.

5. Scrieți relația dintre viteza undei, frecvența și lungimea de undă


Lungimea de undă este legată de viteza de propagare a undei respective și de frecvența ei prin
relația

λ = lungimea de undă,
v = viteza de propagare a undei în mediul respectiv,
f = frecvența undei, inversa perioadei temporale,
T = perioada undei.

6. În ce constă principiul superpoziției undelor și care este limita lui de aplicare?


Undele acționează independent una de alta, înseamnă că elongația unei particule la un moment
dat este pur și simplu rezultanta elongațiilor la care le-ar produce fiecare undă individuală. Acest
proces de compunere vectorială a elongațiilor unei particule se cheamă suprapunere
(superpozitie).
Exemple :
- undele radio de diferite frecvențe trec prin antena de radio :
- curenții electrici produși în antenă,prin acțiunea suprapusă a tuturor acestor unde sunt
foarte complecși.

Principiul superpoziției exprimă faptul că, pentru orice sistem liniar răspunsul generat la un
moment dat și la o anumită poziție de către mai mulți stimuli este egal cu suma răspunsurilor
generate de fiecare stimul în parte.
Domeniu de aplicare :
- Studiul radiațiilor electromagnetice ;
- Optica ;
- Mecanica cuantică.

Mecanica clasică

Mecanica cuantică
În spatiu se pot propaga concomitent oscilatii de la diferite surse. Undele de intesnsități mici se
propagă în mediu independent unele de altele și în punctul de

7. Explicați procesul compunerii oscilațiilor reciproc perpendicular. Scrieți ecuația


traiectoriei oscilației rezultante.

8. Ce mărimi fizice determină forma și dimensiunile traiectoriei rezultante (elipsei) ?


În ce condiții elipsa degenerează în cerc, în dreaptă ?

π
9. Prin ce se deosebesc traiectoriile corespunzatoare diferențelor de faza 0 si π,
2

∆ⴗ = 0 - Dreaptă

π
Cerc -
2
0 și π - Degenerarea elipsei într-un segment de dreaptă.

S-ar putea să vă placă și