Sunteți pe pagina 1din 2

POLITICI SOCIALE

ÎNTREBARII
1. Ce este politica socială şi care sunt funcţiile ei?
2. Care sunt cele patru argumente majore în favoarea unei politici sociale comune a
Uniunii Europene ?
3. Ce este si care sunt elementele esenţiale ale modelului social european?
4. Prezentaţi un scurt istoric al politicilor sociale in UE!
5. Conform clasificarii lui Gosta Esping-Andersen, se pot distinge trei mari tipuri de
regimuri politice ale bunăstării (Welfare State Regimes): regimul liberal (american),
regimul conservator (german) şi regimul social-democrat (scandinav). Prezentati unul
la alegere!
6. Analizaţi, la alegere, un agent al politicilor sociale!

REZOLVARE
1. Politica socială ca disciplină academică, politica socială este o arie multidisciplinară, ce
folosește concepte și metode din economie, știința politică, sociologie, asistență socială,
psihologie, management, filozofie și drept.
Politica socială studiază fenomene ce transcend acțiunile și politicile guvernamentale:
dincolo de serviciile sociale politica socială studiază o gamă largă de fenomene sociale și
economice legate de bunăstarea la nivel individual, familial sau la nivelul colectivității.
Funcţiile politici sociale:

 de administrare;
 de integrare (integrarea intereselor publice);
 de motivare;
 de mobilizare;
 de supraveghere (aplicarea legii);
 culturale.
3. Modelul Social European este o denumire generică utilizată pentru a descrie
experienţa europeană diversă cu privire la promovarea simultană a creşterii economice
sustenabile şi a coeziunii sociale. Modelul Social European este în acelaşi timp un concept
normativ difuz, cu abordări diferite. O definire europeană a sa este strâns legată de clarificarea
modelului european de societate, pe măsura validării opţiunilor constituţionale şi promovării
schimbărilor anticipate.
Elementele esenţiale ale modelului social european:
 un nivel ridicat al protecţiei sociale cu servicii de interes general ;
 existenţa dialogului social, care presupune coordonarea politicilor cu acordurile
colective, negociate de partenerii sociali;
 o atenţie deosebită acordată coeziunii sociale;
 un set de valori esenţiale comune, ca de pildă: pluralismul politic, politica
nediscriminatorie, toleranţa, solidaritatea şi egalitatea între femei şi bărbaţi, un nivel
cât mai ridicat al ocupării, creşterea durabilă şi neinflaţionistă, competitivitatea
economică, calitatea vieţii şi a mediului înconjurător.

4. UE a încercat de mult timp să atenueze efectele piețelor libere prin protejarea drepturilor
lucrătorilor și prevenirea dumpingului social și ecologic. În acest scop, a adoptat legi care
stabilesc standarde minime de ocupare a forței de muncă și de mediu. Acestea includ
Directiva privind timpul de lucru și Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului.
De asemenea, UE a căutat să coordoneze sistemele de securitate socială și de sănătate ale
statelor membre pentru a facilita exercitarea drepturilor de liberă circulație a persoanelor și
pentru a se asigura că își mențin capacitatea de a accesa serviciile de securitate socială și de
sănătate din alte state membre.

S-ar putea să vă placă și