Sunteți pe pagina 1din 1

9/24/2018 REGULAMENT (A) 21-11-1997__________________CTCE Piatra Neamt - Intralegis

Intralegis 6.2 - CTCE Piatra Neamț, 2018


www.ctce.ro

REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 (*actualizat*)


privind certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții

EMITENT: GUVERNUL

Data intrării în vigoare: 10 Decembrie 1997

Forma consolidată valabilă la data de 24 Septembrie 2018

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 10 Octombrie 2008 până la 24 Septembrie 2018
--------------- *) Textul inițial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10
decembrie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul
Electronic" S.A. Piatra-Neamț valabilă la data de 24 Septembrie 2018, cu modificările și
completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002 ; HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie
2003 ***) abrogată de HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 aprilie 2004 ; HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 1
octombrie 2008 .
**) Conform art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 501 din 11 iulie 2002, în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea
unor regulamente privind calitatea în construcții, precum și în cuprinsul anexelor la aceasta
denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului" se înlocuiește cu
"Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței", denumirea "Inspecția de stat în
construcții" se înlocuiește cu "Inspectoratul de Stat în Construcții" și denumirea "Comisia de
Agrement Tehnic în Construcții" se înlocuiește cu "Comisia Națională de Agrement Tehnic în
Construcții".
***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
Conform art. 50, alin. (1) din HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003 , publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 27 februarie 2003, prezenta hotărâre intră în vigoare la 2 ani de
la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv în data de 27
februarie 2005. Între timp, a apărut HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 aprilie 2004 , publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 11 mai 2004 care a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 ,
menținând în schimb abrogarea Regulamentul privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de
analize și încercări în construcții, prevăzut în anexa nr. 6, și Regulamentul privind
certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții, prevăzut în anexa
nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10
decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare.
****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.231 din 1 octombrie 2008 , publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 691 din 10 octombrie 2008, în tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 766/1997
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și
completările ulterioare, denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului"
se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor".

---------------
Regulamentul privind certificarea de conformitate a calității produselor folosite în
construcții, prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 a fost abrogat
inițial, începând cu data de 27 februarie 2005, de alin. (2) al art. 50 din HOTĂRÂREA nr. 102
din 30 ianuarie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 27 februarie 2003. Prin
HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 aprilie 2004 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 11 mai 2004
a fost abrogată HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003 , și a fost menținută abrogarea acestui
regulament conținut de anexa 7.
---------------

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=98685&frame=2&link=&datavig=2018-09-24&screen=0&frmPrint=1 1/1

S-ar putea să vă placă și