Sunteți pe pagina 1din 5

Pozitiile relative a doua drepte in

spatiu; relatia de paralelism in spatiu


Două drepte în spațiu pot
fi COPLANARE (sunt situate în același plan)
și NECOPLANARE (nu sunt situate în același
plan- nu au niciun punct comun și nu sunt
paralele). Cele COPLANARE pot
fi CONCURENTE (au un singur punct
comun) și PARALELE (nu au niciun punct
comun).
DEFINIȚII
Def 1– Două drepte situate în același plan se
numesc DREPTE COPLANARE. ;
Def 2– Două drepte care au un singur punct
comun se numesc DREPTE CONCURENTE. ;
Def 3– Două drepte din același plan care nu
au niciun punct comun se numesc DREPTE
PARALELE. ;
Def 4– Două drepte care nu au niciun punct
comun și nu sunt paralele se numesc
Problema 1) În cubul ABCDA’B’C’D’ ,
stabiliți poziția relativă a dreptelor:
a) AC și A’C’ ; b) AD și B’C’; c) AC și DD’;
d)AB și C’D’; e) AB și BB’; f) AB’ și CD’

Descompunere in factori folosind formule de calcul prescurtat

Descompunere folosind gruparea termenilor