Sunteți pe pagina 1din 17

Colegiul Pedagogic ,,Vasile Lupu”, Iaşi

Proiect de activitate didactică


PROFESOR COORDONATOR: Ichim Elena

PROFESOR METODIST: Toderică Popa Luminița

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: Macovei Casiana

ELEV PROPUNĂTOR: Moraru Michelle Ioana

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 20, Iași

Scenariul activității didactice- consolidare


DATA: 11.11.2020
GRUPA: Mare Ștrumfii
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Științe
CATEGORIA DE ACTIVITATE : Cunoașterea mediului
TEMA ANUALĂ: Cum, când și de ce se întâmplă?
TEMA SĂPTĂMÂNII: Sănătoși și voioși
TITLUL ACTIVITĂŢII: „Ce este și la ce folosește?”;
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic despre igiena preșcolarului
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL (SCOP): Consolidarea deprinderii de a identifica obiecte de igienă personală și rolul acestora în viața
cotidiană.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Pe parcursul și la sfârșitul activității, preșcolarii vor fi capabili:
O1: să denumească obiectele de igienă personală din trusa prezentată;
O2: să menționeze rolul a cel puțin trei obiecte de igienă personală din cele propuse;
O3: să precizeze modul de utilizare a obiectelor prezentate simulând gesturi specifice;
O4: să identifice intrusul ce nu poate fi luat in excursie din trusa cu obiecte de igienă personală.

SARCINĂ DIDACTICĂ: Identificarea obiectelor de igienă personală; precizarea rolului acestora și simularea modului de
utilizare
REGULILE JOCULUI:
1. Preșcolarii vor fi așezați în semicerc.
2. Copilul numit va extrage un obiect din trusă, spune titlul jocului și denumește obiectul după care va preciza rolul
acestuia. Dacă răspunsul copilului este corect, acesta va fi aplaudat.
3. Jocul se termină atunci când au fost identificate și prezentate toate obiectele de igienă personală.
ELEMENTELE DE JOC: întrecerea, aplauzele, surpriza, legarea la ochi
STRATEGIA DIDACTICĂ:
1) Metode şi procedee didactice: instructajul, observația, conversația catehetică, explicația, demonstrația, exercițiul, joc didactic.
2) Mijloace didactice: ghicitori, valiza cu obiecte de igienă personală (săpun, pasta de dinți, periuță de dinți, prosop, oglindă, pieptene,
șervețele, burete, pahar, unghieră, ), imagini cu utilizarea obiectelor de igienă personală, tablă magnetică, magneți, eșarfă, forfecuța,
agrafe/elastic, : burete, săpun, prosop, pasta de dinți, periuță de dinți, forfecuță, piepăne, perie,
clame și elastice pentru păr, trusa de igienă personală, planșe cu etapele spălării pe mâini și dinți,
servețele umede și nazale, dezinfectant, ojă, lighean, bețișoare de urechi, ață dentară.
3) Forme de organizare a învăţării: frontal, individual.

BIBLIOGRAFIE:
 Masari, G., Seghedin, E., Teoria și practica intruirii și evaluării, Editura Performantica, 2012.
 Iftimi, A., Carte de ghicitori, Editura Art, Bucuresti, 2014.
Durata: 25-30 min

SCENARIUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE


NR. SECVENȚELE OB. CONȚINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV STRATEGIA DIDACTICĂ
CRT. ACTIVITĂȚII OP. EVALUARE
DIDACTICE Metode și Mijloace Moduri de
procedee didactice organizare
1. Moment Sunt realizate și îndeplintite condițiile optime pentru o bună Instructajul Materialul Frontal Capacitatea de
organizatoric desfășurare a activității: didactic a se organiza
- aerisirea sălii de grupă; pregătit pentru
- așezarea în semicerc a mobilierului; activitate.
- pregătirea mijloacelor de învățământ ce vor fi utilizate.

2. Introducerea în O1 Activitatea didactică începe prin patru ghicitori despre obiecte Conversația Ghicitori Frontal Capacitatea
activitate de igienă personală. (săpun, burete, pastă de dinți, despre Individual preșcolarilor
prosop).Vezi anexa 1 obiecte de de a da
răspunsul
igienă
corect
personală ghicitorile
adresate.
3. Anunţarea temei După cum ați observat, copii, astăzi vom discuta despre Conversația Frontal Capacitatea
noi şi a obiecte de igienă personală și vom juca un joc care sper să vă preșcolarilor
obiectivelor bucure. La sfârșitul activității, fiecare copil va ști să de a recepta
denumească obiectele de igienă personală, utilitatea și modul un mesaj nou.
lor de folosire în siguranță.
24. Dirijarea activității 1.Anunțarea jocului și a titlului Conversația Trusă cu Frontal Capacitatea
Explicația obiecte de preșcolarilor
Copii, eu și colegele mele vom pleca săptămâna aceasta într-o igienă de a recepta
excursie/tabara. Eu mi-am făcut bagajul deja, însă am uitat de Personală un mesaj.
ce mi-am luat atâtea lucruri. Prin jocul de astăzi sper ca voi să
mă ajutați să îmi amintesc. Jocul se numește ,,Cine sunt și la
ce folosesc eu?”
Grupa mare, ce joc vom efectua astăzi împreună? ( R: Astăzi
vom juca jocul ,, Cine sunt și la ce folosesc eu?”

2. Explicarea regulilor jocului: Copii, eu o să scot, pe rând,


câte un obiect din valiza mea (surpriza), iar voi mă veți ajuta Conversația Trusă cu Frontal Capacitatea
să îmi amintesc ce este obiectul respectiv și la ce folosește. Explicația obiecte de preșcolarilor
Observarea igienă de a percepe
De acord? Mă vor ajuta doar copiii cuminți și ascultători,
Personală regulile
începând cu primul copil din partea stângă a scăunelor. Iar la jocului
final am ceva pentru ei. Jocul nostru are câteva reguli care
trebuie respectate: nu vorbim unii peste alții, păstrăm liniștea,
copilul ce ridică mânuța va merge la trusă, va lua un obiect, îl
va denumi, apoi va preciza rolul acestuia și va merge înapoi la
loc. Pentru fiecare răspuns corect, vom aplauda. (întrecerea
și aplauzele)

3. Jocul demonstrativ (educatoare) și jocul de


O1
O2 probă(copil): Conversația Frontal Observarea
Săpun
Explicația Prosop Individual comportament
O3 -Educatoarea ia din trusă un obiect- săpunul, spune titlul Observarea Imagini ului verbal și
jocului „Cine sunt și la ce folosesc eu?” , denumește obiectul Exercițiul nonverbal al
Tablă
precizând: „Acesta este un săpun și îl folosim pentru a ne preșcolarului
magneți
spăla pe mâini și pe corp. El miroase plăcut și este catifelat la
atingere. Săpunul se folosește așa.(educatoarea imită gesturile Capacitatea
specifice). Educatoarea așază săpunul pe masa pregătită. preșcolarilor
de intuire a
Educatoarea va arăta o imagine cu un copil ce se spală pe
modul în care
mâini respectând etapele acestui demers). Apoi educatoare se va
numește un copil care va executa jocul de probă urmând desfășura
aceleași etape cu un alt obiect- prosopul. jocul propus
O1 4. Executarea jocului propriu-zis:
O2
Jocul începe la semnalul educatoarei care va atinge cu
O3 bagheta magică un copil. identifica
obiectele de
Prosop igienă
personala și
Preșcolarul spune titlul jocului „Cine sunt și la ce folosesc rolul acestora.
eu?” , denumește obiectul precizând: „Acesta este un prosop
și îl folosim pentru a ne șterge pe mâinile, fața și corpul. El Capacitatea
estecurat, uscat și moale la atingere. preșcolarilor
de a identifica
Prosopul se folosește așa. (copilu imită gesturile specifice). obiectele de
Sunt rugați să execute aceleași mișcări toți copiii. igienă
personală
Copilul așază prosopul pe masa pregătită. legați la ochi.

Unde stă prosopul în baie? (prosopul se agață într-un cuier)


Educatoarea va arăta o imagine cu un copil ce se ștergepe
mâini respectând etapele acestui demers).

Săpunul

O1
O2 Burete
O3 Preșcolarul spune titlul jocului „Cine sunt și la ce folosesc
O4 eu?” , denumește obiectul precizând: „Acesta este un prosop
și îl folosim pentru a ne șterge pe mâinile, fața și corpul. El
estecurat, uscat și moale la atingere.

Prosopul se folosește așa. (copilu imită gesturile specifice).


Sunt rugați să execute aceleași mișcări toți copiii.

Copilul așază prosopul pe masa pregătită.

Unde stă prosopul în baie? (prosopul se agață într-un cuier)


Educatoarea va arăta o imagine cu un copil ce se ștergepe
mâini respectând etapele acestui demers).

O1
O2
Forfecuța intrus
O3
Preșcolarul spune titlul jocului „Cine sunt și la ce folosesc
O4 eu?” , denumește obiectul precizând: „Aceasta este o
forfecuță și o folosim pentru a ne tăia unghiile de la mâini și
de la picioare.

Ce mai folosim pentru a tăia unghiile? (Se prezintă o


unghieră).

Cum este forfecuța?Atinge încet vârful ei. (Are vârful


O1
O2 ascuțit).

O3 Când ne tăie unghiile suntem ajutați de un adult pentrua fi în


siguranță. Când veți crește mari vețifolosi singuri
O4 acesteobiecte de igienă (forfecuțași unghiera).

Așadar o luăm cu noi în excursie? (Nu, doar domnișoara


practicantă o poate lua). Forfecuța se va pune separat.
Pastă de dinți

Periuță de dinți

Oja

Șampon

Pieptăne, elastice de păr

Oglinda

Bețișoare de urechi

5.Complicarea jocului: introducerea unei sarcini noi (câțiva


copii vor fi legați la ochi, pe rând și vor merge la trusă, vor
lua un obiect, îl vor pipăi și vor incerca să ghicească ce este și
va preciza rolul șimodul de utilizare.)

Săpun

Prosop

Periuță de dinți

6.Încheierea jocului: Se vor aprecia verbal și prin aplauze


răspunsurile corecte, creative ale preșcolarilor.

5. Evaluarea O1 Copii, ce joc am desfășurat noi astăzi? Ce am învățat? Conversația Frontal Capacitatea de
O2 (Astăzi am jucat jocul Ce este și la ce folosește? și am învățat catehetică a reda
care sunt obiectele de igienă personală și rolul acestora in informații
O3 viața noastră.) legate de jocul
învățat.
6. Încheierea Voi încheia activitatea prin exprimarea aprecierilor verbale Conversația stimulente Frontal Capacitatea
activităţii individuale și colective, dar și prin oferirea stimulentelor preșcolarilor
tuturor preșcolarilor. de a părăsi
sala de grupă
în liniște și
ordine.
Anexa 1

E tare când e uscat,


Dar, în apă de-a intrat,
Face spumă și clăbuc,
Mă gâdilă la năsuc.
(săpunul)

Cu apă și cu săpun,
De mă spăl pe îndelete,
Folosesc, vreau să vă spun,
Un dreptunghi numit...
(burete)

Aromată, în culori
Îi ține pe dințișori
Sănătoși și îngrijiți,
Hai, copii, acum zâmbiți!
(pasta de dinți)

Că faci baie, că faci duș,


Un dreptunghi moale, de pluș,
Te atinge delicat,
Corpul tău este uscat! (prosopul)
Anexa 2

S-ar putea să vă placă și