Sunteți pe pagina 1din 1

Temă pentru acasă

Exercițiu 1 pagina 12

Sintaxa este un set de reguli care guvernează alcătuirea propoziţiilor

Semantica este un set de reguli care determină înţelesul, semnifi caţia propoziţiilor respective.

Exercițiul 2 pagina 12

Metalimbajul are destinatia de a descrie concis si exact sintaxa limbajelor de programare

Exercițiul 3 pagina 12

Sintaxa oricărui limbaj de programare poate fi descrisă cu ajutorul unui limbaj

întrebuinţat în comunicarea dintre oameni, cum ar fi , de exemplu, româna, engleza,

franceza etc. S-a considerat însă că o astfel de descriere este voluminoasă și neunivocă.

Pentru o descriere concisă și exactă a sintaxei limbajelor de programare, s-au elaborat

limbajele speciale, denumite metalimbaje. Cel mai răspîndit metalimbaj este cunoscut

sub denumirea de BNF – Forma Normală a lui Backus.