Sunteți pe pagina 1din 1

Completați tabelul: G.

Asachi
1 Cine a fost G. Asachi
2 Cum se numește prima gazetă
românească publicată de
Asachi
3 Ce-a creat în teatru
4 Prin ce s-a marcat în literatură?
Ce-a scris?
5 Cine au fost copiii lui Asachi?
6 Ce obiecte a studiat Asachi?
7 Unde publică primul său
sonet?
8 În ce limbă își scrie nuvelele?
9 Ce-a făcut Asachi cu
„Țiganiada lui” I. Budai
deleanu