Sunteți pe pagina 1din 3

Fișa deontogică a

consilierului școlar
De menționat este faptul că mai întâi de toate, consilierul școlar, în activitatea
sa este obligat să se raporteze la CODUL DEONTOLOGIC PENTRU
PSIHOLOGI ȘI CONSILIERI ȘCOLARI, ținând cont de normele și
principiile în vigoare.(se anexează în biliografie)

 Cercetătorul Dumitru Ion Al. menţionează că în cadrul instituţiei de


învăţământ, se poate considera eficient consilierul care:

− operează într-un mediu securizat şi confortabil psihologic;

− explică experienţele şi trăirile elevului într-un mod inteligent şi consistent logic;

− ajută elevul să ia decizia de a se angaja în activităţi, în rezolvarea propriilor


probleme, eliberându-se de distres şi atingându-şi scopurile asumate ;

 În acest context, Mitrofan Iolanda, identifică o serie de cunoştinţe care trebuie


să le posede, fiecare consilier şi anume consilierul şcolar eficient:

− cunoaşterea principalelor etape ale dezvoltării umane;

− cunoaşterea problematicii familiei şi a riscului de a deveni înlocuitor al părinţilor;

− cunoaştera sistemului de valori al copiilor şi adolescenţilor;

− cunoaşterea reţelei de stat de organizaţii nonguvernamentale;

− cunoaşterea principalelor reglementări privind protecţia copilului .

 În procesului consilierii specialistul este obligat să respecte următoarele


reguli:

− ascultarea activă;

− confidenţialitatea;

− empatia;

− respectarea beneficiarului;
− suportul afectiv;

− orientarea beneficiarului spre identifica resurselor necesare în soluţionarea


propriilor probleme;

− responsabilizarea pentru realizarea obiectivelor fixate în comun;

− monitorizarea cazului după finalizarea intervenţiei.

 Indiferent de tehnicile utilizate, activitatea de consiliere vizează:

− a nu invada universul interior al beneficiarului;

− a nu prescrie reţete (fiecare beneficiar e unic în felul său, la fel şi problemele fiecărui
beneficiar sunt unice);

− a nu dăuna;

− a fi apt pentru a vedea dincolo de aparenţe;

− a facilita, la nivelul beneficiarului, autocunoaşterea, autodefinirea, autoevaluarea şi


formarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare;

− a orienta beneficiarul spre a-şi concepe propriile strategii acţionale şi propriile


opţiuni, în conformitate cu resursele sale reale, şi în conformitate cu resursele sale
motivaţionale de care dispune.

Bibliografie:

 BAZELE CONSILIERII, Ghid metodologic, Micleușanu Z., Cuznețov L.


 file:///C:/Users/Diana/Downloads/Cod_deontologic_consilieri.pdf