Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare Informatică si Microelectronică

RAPORT
Lucrarea de Laborator №1
La Disciplina: SOMIPP
Tema: . Instalarea sistemului de operare LINUX

A efectuat: st. gr FI-181 Saptesate Ion

A verificat: Colesnic Victor

Chișinău 2020
Scopul lucrării: metodele de instalare a SO GNU/Linux, crearea partițiilor.
Prin noţiunea sistem de operare înţelegem modulele program ale sistemului de calcul care
administrează resursele fizice (procesoarele, memoria, dispozitivele de intrare/ieşire etc.) și logice
(datele, informația, aplicațiile etc.).
Modulele în cauză soluţionează situaţiile de conflict, optimizează productivitatea sistemului,
sporesc eficienţa utilizării lui, asigură protecția componentelor și securitatea informației.
Concomitent, ele joacă rolul de intermediar (interfaţă) între utilizator şi calculator.
Linux este nucleul (kernelul) care sta la baza unei familii de sisteme de operare extrem de
larga la nivel global. Linux este kernelul care “alimenteaza” in ziua de astazi sisteme de operare.
Pentru SO GNU/Linux, managementul sistemului include utilizarea interfeței textuale (de
comandă, consolă) și script-urile de control, precum și afișarea informațiilor despre starea și
configurația sistemului de operare sub formă de fișiere text, extrem de importante și necesare unui
viitor inginer IT.
a)Instalarea Virtual BOX

2)Crearea mașinii virtuale


3) Alocarea memoriei RAM

4)Setarea capacității discului virtual


5)Start

6)Selectarea modului de compatibilitate


7)Crearea prtițiilor
8)Logarea
9)Instalarea este încheiată
Concluzie:
În această lucrare de labortor am instala SO Linux, pe VirtualBox și distributorul Linux
Mint. Am creat mașina virtuală și am creat partițiile necesare pentru o muncă eficinetă. Apoi am
creat partajarea dintre SO Windows și SO Linux prin fișiere. Pentru realizarea acestei lucrări de
laborator a fost necesară studierea SO Linux și documentației oferite de profesor.