Sunteți pe pagina 1din 11

Colegiu National de Comert ASEM

STUDIUL
INDIVIDUAL
la disciplina ,,Finante’’

Obiectiv: Intocmirea raportului financiar

A elaborat: Bodrug Alina


Grupa : Con 161
A verificat: Movileanu Elena
Chisinau 2018

Entitatea Zorile

200000000
180000000
160000000
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0

Activele imobilizate a entității S.A. Zorile.


Activele circulante a entității S.A .Zorile.
Active circulante = 67 485 323 lei

Începutul perioadei de gestiune


0% 7%

17% Srocuri de mărfuri și mateiale

Creanțe pe termen scurt

Alte active pe termen scurt

Mijloace bănești

76%

Capitalul propriu al întreprinderii S.A. Zorile.

Capital propriu =248602342 lei

160000000

140000000

120000000

100000000

80000000 Inceputul perioadei de gestiune


Sfirsitul perioadei de gestiune
60000000

40000000

20000000

0
Capital social Rezerve Profit nerepartizat Profit net
Structura datoriilor pe termen lung.

Datorii pe termen lung = 27989 lei

10000000

9000000

8000000

7000000
Inceputul perioadei de
6000000 gestiune

5000000 Sfîrșitul perioadei de


gestiune
4000000

3000000

2000000

1000000

0
Credite bancare pe termen lung Imprumuturi pe termen lung

Structura datoriilor pe termen scurt.

DTS = 11 516 434 LEI


10000000
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000 Începutul perioadei de gestiune
0 Sfîrșitul perioadei de gestiune
re le
lat
e
ncia r cia cu
a e al
fin m tc
co ur
rii ii sc
ato tor
D Da en
r m
te
pe
rii
ato
D
Sursele de finanțare a întreprinderii S.A. Zorile.

Riscuri ale intreprinderii:


 Costul materiei prime in crestere
 Schimbari ale preferintelor,nevoilor clientilor
 Modificarea impozitului de pe venit
 Riscul dobinzii
 Riscul inflatiei
 Instabilitate politica

Tipuri de stocuri pe care le detine intreprinderea:


 Produse fabricate
 Materie prima(Piele material textil,ate,adeziv,material
termoplastic,carton)
Gradul de indatorare global
Ggl=Datorii totale: capital propriu <2
1179423:248602342=0.004 <2
 In urma calculelor efectuate putem afirma ca entitatea are capacitatea
de a se indatora deoarece rezultatele obtinute se incadreaza in limitele
stabilite.
Cmax = 2*248602342=497204648
Cefectiv = 497204648-1179423=496025261
Efectiv entitatea se poate indatora doar cu 496025261 deoarece ea deja
detine datorii in valoare de 1179423.
Gradul de indatorare la termen
Gtl= DTL: capital propriu<1
Gtl=27989: 248602342=0.00011 <1
 In urma calculelor putem afirma ca entitatea are capacitatea de a se
indatora la termen deoarece rezultatele obtinute se incadreaza in
limitele stabilite.
C max =capital propriu=248602342
C efectiv= cap.propriu-DTL = 248602342-27989=248574353
Concluzie: Entitatea are capacitatea maxima de indatorare la termen de
248602342 dar efectiv ea se va indatora cu 248574353, deoarece detine
deja DTL.
Anexe