Sunteți pe pagina 1din 9

Studierea structurii sistemului resurselor financiare publice in RM

Economia Republicii Moldova este economie de piaţă, de orientare


socială, bazată pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică,
antrenate în concurenţă liberă.
Situatia bugetara
201 201 201
  2014 2015 6 7 8

Venituri 30,33
(mlrd. lei) 27,57 8 31,3 32,8 36,5

Cheltuieli 30,01 34,31


(mlrd. lei) 1 5 4,2 36,9 42,3

Surplus/Defic
it - -
(mlrd. lei) 2,441 3,976 -2,8 -4,1 -4

VENITURILE BUGETULUI
PUBLIC NAȚIONAL

Veniturile bugetului public național în anul 2018 sînt în


creștere, comparativ cu anul 2017, cu 4 142.9 mil.lei

Creșterea veniturilor BPN se datorează


în special: •creșterii economice și altor 52 856,7 56 999.6
măsuri - cu 2,1 mlrd. lei; •creșterii mil.lei mil.lei
intrărilor de granturi – cu 1,6 mlrd.lei;
•impactului măsurilor politicii fiscale 2017 2018
– cu 0,4 mlrd. lei
SURSELE DE VENITURI ALE BUGETULUI 2018

Impozit pe venit, Granturile vor Alte venituri vor


persoane fizice 3.852,3 constitui 2830.0 constitui 2251.9 mil.lei –
Impozit pe venit, mil.lei sau 1.8 % din 3.9% din totalul
persoane juridice 4.481,0 PIB Dintre care, veniturilor Dintre care,
granturi pentru veniturile colectate de
Impozite pe proprietate susținerea bugetului: către instituțiile bugetare
542,6 TVA 17.299.5 2189.2 mil. lei, vor constitui 1356.3
granturi pentru mil.lei
Accize 5.903,2
proiecte finanțate
Taxa asupra comerțului din surse externe:
exterior 1.597,9 640.8 mil.lei

Contribuții de asigurări
sociale 12.546,0

Prime de asigurare
obligatorie de asistență

BANII DIN ASISTENȚA EXTERNĂ ACORDATĂ


GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

Comisia Banca FMI BERD IFAD Global CEB BEI


European Mondi 26,6 89,0 mil. 10,1 Fund 4,6 25,5 mil 111,0
ă 208,7 ală mil. dol. SUA mil. dol. mil. dol. dol. SUA mil.
mil. 112,4 dol. SUA SUA dol.
dol.SUA mil.dol SUA SUA
. SUA
Provenenta resurselor financiare pbublice la nivel national in 2016

Formarea resurselor finaciare in 2016


Mil. lei Structura, %

Venituri 45 953,9 100,0


Impozite şi taxe 29 231,1 63,6
impozite pe venit 6 544,1 14,2
impozite pe bunurile imobiliare 403,5 0,9

impozite şi taxe pe mărfuri şi servicii 20 831,6 45,3


taxa pe valoarea adăugată
14 563,6 31,7
accize 4 546,4 9,9
407,7 0,9
taxe pentru servicii specifice
taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor 471,2 1,0
şi pentru practicarea unor genuri de activitate

842,7 1,8
alte taxe pentru mărfuri şi servicii
taxa asupra comerţului exterior şi operaţiunilor 1 451,9 3,2
externe
13 276,7 28,9
Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii
Granturi primite 1 372,5 3,0

Alte venituri 2 073,6 4,5

venituri din proprietate 345,4 0,8

venituri din vânzarea mărfurilor şi 1 364,9 3,0


serviciilor
amenzi şi sancţiuni 186,8 0,4

donaţii voluntare 125,3 0,3


alte venituri 51,2 0,1
Provenenta resurselor financiare pbublice la nivel de stat 2016

EXECUTAREA BUGETULUI DE STAT, în 2016


Executat
Precizat Executat în %
faţă de
precizat
struc- struc-
mil. lei mil. lei
tura, % tura, %
97,
Venituri 29 655,4 100,0 28 879,6 100,0 4
Impozite 100
şi taxe 26 071,1 87,9 26 125,6 90,5 ,2
impozite 4 700,4 15,9 4 663,4 16,1 99,
pe venit 2
impozite 53,2 0,2 37,9 0,1 71,
pe bunurile 2
imobiliare
impozite şi 19 890,5 67,1 19 972,4 69,2 100
taxe pe ,4
mărfuri şi
servicii
taxa 14 657,3 49,9 14 504,8 50,2 99,
pe valoarea 0
adăugată
4 266,2 14,4 4 545,7 15,7 106
accize
,6
taxe 11,6 0,0 12,7 0,0 109
pentru ,5
servicii
specifice
taxe şi 458,5 1,5 433,4 1,5 94,
plăţi pentru 5
utilizarea
mărfurilor şi
pentru
practicarea
unor genuri
de activitate
alte 496,9 1,7 475,8 1,6 95,
taxe pentru 8
mărfuri şi
servicii
taxa 1 427,0 4,8 1 451,9 5,0 101
asupra ,7
comerţului
exterior şi
operaţiunilor
externe
Granturi 2 069,7 7,0 1 276,0 4,4 61,
primite 7
Alte 1 504,6 5,1 1 466,9 5,1 97,
venituri 5
venituri 215,5 233,8 0,8 108
din ,5
proprietate
venituri 1 044,4 0,7 1 014,4 3,5 97,
din vânzarea 1
mărfurilor şi
serviciilor
amenzi 180,7 3,5 170,9 0,6 94,
şi sancţiuni 6
donaţii 32,5 0,6 30,2 0,1 92,
voluntare 9
ns
alte 31,5 0,1 17,6 0,1 55,
venituri 9
Transferu 111
ri primite 10,0 0,1 11,1 0,0 ,0
În ianuarie 2018, veniturile bugetului de stat al Republicii Moldova au crescut
până la 2,3 mld. lei, ceea ce constituie cu 12,9% (263,7 mil. lei) mai mult decât în
aceeași perioadă a anului 2017. Potrivit Ministerului Finanțelor, cele mai mari
sume încasate la bugetul de stat pentru anul curent au fost asigurate de Serviciul
vamal – circa 1,3 mld. lei, în creștere cu 143,6 mil. lei (+ 12,5%), comparativ cu
aceeași perioadă 2017.

Totodată, veniturile administrate de Serviciul Fiscal de Stat în ianuarie 2018 s-au


cifrat la 1,17 mld. lei,depășind indicatorii din aceeași perioadă a anului trecut cu
254,1 mil. lei (27,8%).
Veniturile pentru proiectele finanțate din surse externe în ianuarie 2018 au
constituit 3,4 mil. lei față de 10,8 mil. lei un an mai devreme.

Conform Ministerului Finanțelor, din suma totală de veniturile colectate (2,3 mld.
lei), încasările din impozite și taxe în ianuarie 2018 au sporit până la 2,19 mld. lei,
ceea ce reprezintă cu 14,6% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2017. 

Veniturile din impozitul pe venit s-au ridicat la 351,7 mil. lei și au crescut cu
32,9% (87,1 mil. lei). Încasările din TVA au constituit 1,3 mld. lei (56,4% din
suma totală), în creștere cu 147,4 mil. lei. Veniturile din accize (calculate cu
restituirea accizelor) au fost de 319,3 mil. lei, cu 0,4% (1,2 mil. lei) mai mici
comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017.

Suma restituirilor de TVA și accize în ianuarie 2018 s-a ridicat la 249,9 mil. lei,
cu 111,3 mil. lei (80,3%) mai mult decât acum un an. 
Bibliografie:

http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=146

https://ro.wikipedia.org/wiki/Venit_public

https://monitorul.fisc.md/editorial/veniturile-i-cheltuielile-bugetului-de-stat-in-
luna-ianuarie-2018.html

http://mf.gov.md/ro/buget/transparen%C8%9Ba-bugetar%C4%83