Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI A MOLDOVEI

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea „Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi”

Departamentul „Bazele Proiectării Maşinilor”

PROGRAMA PE DISCIPLINA

METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ŞI CREATIVITĂŢII TEHNICE

Studii superioare de masterat, ciclul II

2015
Locul disciplinei Metodologia Cercetării Ştiinţifice şi Creativitate Tehnică în
planul de studii la specialităţile de masterat ISCER, IMCM, DI şi IPPCM, esenţa
disciplinei, obiectivele, scopul. Din istoria dezvoltării societăţii, cunoaşterii, cercetării şi a
tehnicii universale şi româneşti. Mari savanţi şi inventatori ai lumii. Probleme noi, care
stau in fata inginerilor. 2
Informaţiile şi prelucrarea lor. Sursele de informaţie şi clasificarea lor.
Clasificarea internaţională a invenţiilor. Receptarea şi prelucrarea informaţiei.
Constituirea fondului informaţional propriu: fondul efectelor fizice, chimice şi geometrice;
fondul de soluţii tehnice şi procese tehnologice utilizabile la realizarea soluţiilor tehnice
din clasa dată; fondul interdisciplinar de demersuri şi procedee euristice. Fondul de
efecte (forme) geometrice: căile de multiplicare a formelor; tipurile de bază (spirale,
sfere, suprafeţe unilaterale). 4
Bazele metodologiei cercetării ştiinţifice. Cercetarea – percepţie socială.
Impactul ştiinţşei asupra dezvoltării societăţii. Tipurile de cunoaştere umană. Tipurile de
bază ale cercetării ştiinţifice: fundamentală, aplicativă şi de dezvoltare tehnologică.
Teoria modelării în cercetare: modele conceptuale, modele matematice, modele fizice.
Etapele procesului de cercetare. Concepte ale cercetării creative bazate pe imaginaţie
şi dinamism spiritual. Etapele cercetării inovative. Ponderarea şi ordonarea criteriilor.
Prezentarea experimentului. Etica cercetării. Forme de valorificare şi diseminare a
rezultatelor activităţii de cercetare. Fluxurile proiectării creative şi reproductive. 4
Metodologia creaţiei tehnice. Creativitatea – spiritul timpului nostru. Problemele
generale ale metodologiei creaţiei tehnice. Creaţia privită ca proces creativ, produs
creativ şi personalitatea creatoare. Conceptele psihanalitice ale procesului de creaţie
propuse de Sigmund Freud. Teoriile de bază ale creativităţii. Modele ale situaţiilor
cognitive şi creatoare. Modelele procesului de creaţie. Modelului produsului creativ.
Modelul factorial al personalităţii creatoare. Modelul descriptiv al personalităţii creatoare.
Aspecte de diagnosticare a potenţialului creierului uman şi de programare a creierului
uman. Informaţia şi receptarea ei. Etapele principale ale creaţiei raţionale. Factori
favorizanţi şi frenatori în creaţia tehnică. Rolul antrenării, spiritului de observaţie şi a
hazardului în creaţia tehnică. Obstacolele de baza in creaţia tehnica: obstacole de ordin
psihologic, gnoseologic, educaţional, tehnic si organizatoric.8
Metodele de activare a gândirii. Tehnicile intuitive in creaţia tehnica: analogia si
extrapolarea; inversia; combinatorica; tehnica listelor interogative. Metoda probelor şi
erorilor. Metodele psihologice de creaţie. Brainstormingul. Principiile de baza ale
brainstormingului. Desfăşurarea şedinţei de creaţie. Sinectica. Etapele de bază. Evaluarea si
selectarea ideilor. Metode logico-intuitive de creaţie tehnica. Metoda demersurilor euristice.
Fondul interdisciplinar de demersuri si procedee euristice. Noţiuni de bază. 4
Inventica. Bazele psiho-gnoseologice ale inventicii. Definirea invenţiei.
Clasificarea criterială a invenţiilor. Invenţia spontană, stimulată şi logic determinată.
Etapele creaţiei în invenţia spontană şi cea stimulată. Elaborarea descrierilor de
invenţie. Structura descrierii de invenţie. Revendicări. Clasificarea revendicărilor.
Structura. Expertiza descrierilor de invenţie. Etapele de bază. 4

Forme de protecţie a proprietăţii intelectuale. Din istoria dreptului de autor.


Clasificarea proprietăţii intelectuale: proprietatea industrială şi dreptul de autor. Forme
de protecţie a proprietăţii industriale: brevet de invenţie (certificat de autor); Model
industrial; design; mărci; topografii de circuite integrate. Secret industrial (know-how).
Transmiterea drepturilor de autor asupra invenţiei terţilor. Transmiterea prin licenţă,
cesiune şi succesiune. Tipurile de licenţă: exclusivă, neexclusivă şi obligatorie.
Dimensiunea economică a proprietăţii intelectuale. 4